Online kasino přihlášení 2023

  1. Casino Vklad Přes Visa: Standardní mřížka 5x3, která se nachází v ledových zemích Antarktidy, je vylepšena o 25 pevných výherních linií schopných generovat skutečně působivé výhry až 50,000 XNUMX X line bet
  2. Loki Casino Bonus Za Registraci - Použijte následující kód pro zobrazení Blackjack Better trainer na svých stránkách na pravidelné (plný) Velikost 550 pixelů široký 400 pixelů vysoké
  3. Casino Vklad Přes Neteller: Protože větší výhody je dosaženo použitím dokonalé strategie a ne každý hráč ví, jak činit optimální rozhodnutí, mnoho kasin nabízí vysoké výplaty a stále mají dobrou výhodu

Online kasino vklad cez sms 2023

Golden Euro Casino No Deposit Bonus
Pokračujte v kontrole informací o aplikacích na webu
Synottip Casino Bonus Za Registraci
Na tomto webu není nic, co by se vám nelíbilo, poskytovatelé her a zákaznická podpora jsou špičkoví a neustále přicházejí s novými sloty, z nichž některé jsou jedinečné výhradně pro hráče Casumo
Pravidla rulety jsou snadno srozumitelná, což pomáhá vysvětlit popularitu této stolní hry po celém světě

Pravidla online kasina blackjack prodejce za skutečné peníze 2023

Automaty Bier Haus Zdarma
Nelegální casino herny online jsou zakázané a jejich využívání je protizákonné
Automaty Lucky Reels Online Jak Vyhrát
Provozovatelé online hazardních her používají sázkové požadavky, aby se chránili před lidmi, kteří by mohli zneužít jejich bonusovou politiku
šťastná čísla Losy

Úvaha k novéně k Panně Marii Guadalupské 7

V tomto měsíci budeme rozjímat o čtvrtém zjevení Panny Marie svatému Juanu Diegovi.

Svatý Juan Diego nesplnil požadavek Panny Marie; nevrátil se na horu Tepeyac, protože se chtěl postarat o svého těžce nemocného strýce. Jistě se za to velice styděl, poněvadž když šel umírajícímu strýci pro kněze, zvolil delší cestu, aby se Panně Marii vyhnul. Naše blahoslavená Matka se však nedá přelstít, a tak sestoupila z Tepeyaku a setkala se s ním, i když šel oklikou.

Zamysleme se na okamžik nad slovy Panny Marie, možná nejznámějšími ze všech těchto zjevení. Místo aby Juana Diega pokárala, utěšuje ho. Naše Paní také ví o všem, co trápí nás: její slova ke svatému Juanu Diegovi hovoří i k nám o téměř pět set let později, abychom z nich i my mohli čerpat útěchu.

Biskup Strickland: Do Církve proniklo zmatené chápání autority

List emeritního biskupa z Tyleru v Texasu Josepha Stricklanda z 3. května 2024 

Drazí bratři a sestry v Kristu,

Roma locuta; causa finita est!” „Řím promluvil, věc je skončena!“

V pastýřských listech, které zveřejňuji, jsem psal o mnoha problémech, jimž čelíme v souvislosti se stále narůstající krizí v Církvi i ve světě. Jako katolického biskupa mě vždy zajímá v první řadě Církev – mystické tělo Kristovo, je však jasné, že současná krize, v níž se nacházíme, se netýká jen Církve, nýbrž všech aspektů lidstva. Když je Církev slabá a její pozemské vedení vážně zkažené, je v důsledku toho lidské společenství po všech stránkách zranitelné vůči zlu, a tuto zranitelnost vidíme na každém kroku. Třebaže všechny problémy, o nichž píšu, jsou závažné, nic není vážnějšího než překroucené chápání autority a poslušnosti, které se dnes tak rozbujelo. Schází-li nám jasné porozumění tomu, z jakých zdrojů vychází legitimní autorita, hrozí vážné nebezpečí svévole a zkompromitování poslušnosti. Pokud k tomu dojde, pak sama poslušnost, Bohem určená k tomu, aby všechny lidi směrovala k pravdě, může být někým skutečně zneužita pro jejich vlastní zájmy a nic netušící lidi od pravdy odvádět. Proto musíme vždy setrvat v pravdě a před takovýmito svody se mít na pozoru.

Dějiny Církve jsou plné líčení případů a událostí, kdy vznikl nějaký konflikt a Řím správně použil svou autoritu, promluvil a záležitost vyřešil. „Roma locuta; causa finita est.“ Katolíci se této kotvy božské autority v Katolické církvi moudře drželi. Bohem daná autorita, plně přítomná pouze v Katolické církvi, by měla být pro věřící útočištěm. Poslouchat božskou autoritu znamená poslušnost vůči Kristu, neboť on je tím, kdo danou osobu povolal k úřadu, s nímž je spojena. Ve svaté struktuře Církve je poslušnost božské autority nezbytná a významná, neboť nám pomáhá růst ve svatosti. Naneštěstí však skutečnost, že se na božskou autoritu Církve pohlíželo jako na „danost“, v mnoha případech vedla věřící v jejich poslušnosti k lenosti a lhostejnosti. Mnozí zapomněli, že jak řekl svatý Tomáš Akvinský, Boha je třeba poslouchat ve VŠEM, lidské autority v URČITÝCH VĚCECH.

Úvahy k novéně k Panně Marii Guadalupské 5-6

Pátá úvaha

Rozjímejme o třetím zjevení Panny Marie svatému Juanu Diegovi.

Když se Juan Diego vrátil k biskupovi, aby mu zopakoval záměry Panny Marie, biskup žádal znamení. Panna Maria slíbila, že znamení přijde následujícího rána.

Biskupova žádost o znamení, jakkoli se může zdát rozumná, v naší hluboce materialistické společnosti podivně rezonuje. Náš svět tak hladoví po znameních něčeho vyššího, že se žalostně a marně snaží hledat hlubší významy v politice, v ideologiích, v materiálních rozkoších – ve věcech tohoto světa, které uspokojení nepřinesou. To však není tím, že znamení Boží lásky neexistují, nýbrž proto, že jsme ztratili schopnost je vidět.

Zjevení Panny Marie nám dává protijed proti tomuto materialismu: jsme povoláni být znameními přítomnosti našeho Pána v dnešním světě. Když jsme srdcem sjednoceni s jejím Srdcem Neposkvrněným v Nejsvětějším Srdci Ježíšovu, náš Pán doprovází naše svědectví dalšími znameními, která nás mají utvrdit a podporovat na naší pouti.

Soukromá komunitní škola hledá učitele

Soukromá komunitní škola v Brně hledá katolické učitele/učitelky I. a II. stupně ZŠ pro výuku na školní rok 2024/25. Výuka vybraných předmětů probíhá 1-2x týdně v Brně v malých skupinách. Nabízí práci na plný úvazek, zkrácený pracovní poměr či dohodu dle potřeby učitelů. Očekává tvořivý přístup k výuce, online konzultace dětí na individuálním vzdělávání, spolupráci s rodinami a podporu katolického ducha vzdělávání.

Kontakt: kontakt@matersapientiae.cz

Pouť na Maria Rast 2024

Kaple na Maria Rast

Letošní tradiční pouť na Maria Rast am Stein k Panně Marii, Matce Milosti, se uskuteční 8. června.

Pouť začne v 10:30 na vyšebrodském náměstí u kříže u kostela sv. Bartoloměje, odkud věřící vyrazí na křížovou cestu vedoucí na Maria Rast. Po ní bude v kapličce následovat Mše svatá (začátek cca 11:30). Po Mši svaté se pomodlíme loretánské litanie ve vedlejší obrazárně.

Po Mši svaté a litaniích by mělo přijít na řadu posezení, dle počasí buďto přímo na místě spojené s opékáním špekáčků, nebo v seminární místnosti vyšebrodského kláštera s občerstvením. Uvažujeme ještě, že bychom poté uspořádali pro zájemce menší koncert s hudebníky z řad poutníků, takže kdo se může dostavit i s nástrojem a zahrát, bude oslavován a vítán obzvlášť vřele.

Úvahy k novéně k Panně Marii Guadalupské 2-4

Druhá úvaha

Při prvním zjevení svatému Juanu Diegovi se Panna Maria představila jako Matka Boží a matka naše. Tato slova jsou stejně útěšná a inspirující dnes jako před pěti sty lety: „Mám čest být tvou soucitnou matkou, tvou i všech lidí, kteří společně žijí v této zemi, a také všech ostatních, rozličných lidských kmenů; těch, kdo mě milují, těch, kteří ke mně volají, těch, kdo mi důvěřují.“

Jako katolíci říkáme často, že Maria je naše Matka. Nazýváme ji svou blahoslavenou Matkou – možná tak často, že občas ztrácíme ze zřetele, jak neobyčejnou věc pronášíme. Maria, vždy panenská Matka Boží, je naší matkou: rozjímej dnes co nejhlouběji o krásných důsledcích tohoto výroku.

Pochop v srdci, že je tvou matkou. Věz nade všecku pochybnost, že její mateřská péče o tebe je reálná. Uznej, že chce pro tebe to nejlepší – a že nic si nepřeje víc než přivést tě k důvěrnějšímu vztahu se svým božským Synem, který se skrze její božské mateřství stal naším bratrem. Pochop, že to, že Bůh nám seslal Marii jako matku a Prostřednici všech milostí, je známka neprobádatelných hlubin Boží lásky k nám.

Pros v těchto dnech Marii výslovně o přímluvu, aby ti vyprosila dobré a svaté věci, po nichž toužíš, a aby tě to, po čem toužíš, přivádělo ještě blíže k Božímu plánu pro tebe.

Petice proti ideologizaci nových Rámcových vzdělávacích programů

Upozorňuji na internetovou peticci proti ideologizaci nových RVP. Já jsem ji již podepsal a všem čtenářům vřele doporučuji totéž. Postavme se proti Bekově progresivistické agendě.

Ignác Pospíšil

Mezinárodní kampaň za úplnou svobodu tradiční liturgie

Být v roce 2024 katolíkem není jednoduché. Masivní dechristianizace Západu pokračuje v takové míře, že se zdá, že katolictví mizí z veřejného prostoru. Jinde nepřestává růst počet křesťanů pronásledovaných za svou víru. Církev se navíc zdá být postižena vnitřní krizí, která se projevuje ústupem od praktikování víry, úbytkem kněžských a řeholních povolání, snižováním počtu udělených svátostí a dokonce sváry mezi kněžími, biskupy či kardinály, které by byly v minulosti nemyslitelné. K prvkům, které mohou přispět k vnitřní obrodě Církve a k obnově její misijní horlivosti patří především důstojné a svaté slavení její liturgie, jemuž může mocně napomáhat příklad a přítomnost tradiční římské liturgie.

Přes všechny pokusy docílit toho, aby zmizela, zejména za současného pontifikátu, tato mše svatá nadále žije, šíří se a posvěcuje křesťanský lid, který k ní má přístup. Nese evidentní plody zbožnosti a nárůstu povolání a konverzí. Přitahuje mladé lidi, je zdrojem mnoha vzkvétajících děl, zejména ve školství, a doprovází ji solidní katecheze. Nikdo nemůže popřít, že je nástrojem zachování a předávání víry a náboženské praxe v prostředí, kde víra slábne a věřící odcházejí. Tato mše svatá se díky svému úctyhodnému stáří může také chlubit tím, že posvěcovala duše po staletí. Mezi jinými živými silami, které se v Církvi dosud projevují, ta, jež představuje tento bohoslužebný život, přitahuje pozornost svou strukturou, kterou jí dává nepřerušený lex orandi.

Vyšebrodský klášter hledá zaměstnance

Vyšebrodský klášter hledá zaměstnance. K dispozici jsou tři místa – jedno stálé (kuchař v klášterní kuchyni) a dvě sezóní pro letošní sezónu květen-září (jednak pokladnice a organizátorka prohlídek v jedné osobě, jednak pracovnici do klášterní kavárny). Podrobnosti ZDE.

Aktualizace: Místa jsou již obsazena.

Zločin tiché modlitby

Byly doby, kdy jsme si mysleli, že některé svobody jsou v našem civilizačním okruhu vybojovány jednou pro vždy, třeba svoboda projevu nebo vyznání, ale to jsme byli naivní a nechápali, že svoboda není samozřejmost, že je třeba o ni v každé generaci svést nový zápas. Jedním z testovacích polygonů svobod se stala v posledních letech Velká Británie.

A to prosím nechci psát o skotském zákazu hate speech, tomu se věnují jiní, a je dobře, že ho podrobují kritice, protože potírání nenávistných projevů je trojský kůň cenzury.

Mě zaujalo něco jiného: postáváním na chodníku si na britských ostrovech koledujete o zatčení. Protože kriminálního jednání se podle britské policie nedopustíte už jen slovně, ale také myšlenkou.