Jak se naučit hrát automaty 2023

 1. Vulkan Casino 50 Free Spins: Griffon Casinos exkluzivní uvítací balíček odměňuje všechny nově registrované uživatele až 200 bonusovými otočeními
 2. Automaty Lucky Diamonds Zdarma - Jedním z hlavních bodů zaměření v kasinu Red Star Casino nabízí spravedlivý a bezpečný zážitek z kasina, což se projeví, jakmile se podíváte na stránku zabezpečení webů
 3. Automaty Snow Leopard Zdarma: Pokrývá však hlavní varianty kasinových her

Výherní automaty žádný vklad 2023

Automaty Hot 777 Online Jak Vyhrát
Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování těchto přenesených údajů, mohou uživatelé zkontrolovat sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů
Arena Casino Bonus Bez Vkladu
Debetní a kreditní karty jsou často používány, ale uznávané metody zahrnují také NETELLER, Skrill, Apple Pay, Paysafecard a další
Hráči před přístupem ověřují ID a osobní údaje

Kasinové hry nejlepší možnosti

Automaty Gates Of Olympus Online Jak Vyhrát
Na ploše se tato platforma pohybuje poměrně rychle
Kajot Casino Promo Code 2024
To je přesně tak, jak vidíme věci
Sportaza Casino 50 Free Spins

Kardinál Burke oznamuje novénu k Panně Marii Guadalupské za „krize naší doby“

VATIKÁN (PerMariam) — Kardinál Raymond Burke ohlásil zahájení devítiměsíční celosvětové novény k Panně Marii Guadalupské a vyzval katolíky, aby tváří v tvář „krizím naší doby“ vzývali o přímluvu Matku Boží. V nové iniciativě, která byla před několika dny zveřejněna na internetu (https://novena.cardinalburke.com/), kardinál Burke oznámil, že novéna začne v březnu a vyvrcholí na svátek Panny Marie Guadalupské 12. prosince.

Kardinálovo videoposelství si všímá důležitého srovnání stavu dnešního světa se situací v roce 1531, kdy se svatému Juanu Diegovi v Guadalupe zjevila Panna Maria: „Ve světě zmítaném těžkou nemocí stále zuří válka v Evropě. Nová invaze do Palestiny po létech příměří hrozí destabilizací Blízkého Východu. Teologické diskuse se politizují a vedou miliony věřících k opuštění víry. Jeden biskup píše: ,Nezasáhne-li přímo ruka Boží, všechno bude ztraceno.ʼ Je rok 1531.“

„Také my se potýkáme s nemocí, válkou a hlubokým duchovním zmatkem,“ napsal pan kardinál. „Mnoho ubohých duší je opět v pokušení se bát, že je všechna naděje ztracena.“

„Náš Pán nás však nepovolal ke strachu. Bez ohledu na temnotu naší doby mužům a ženám víry neschází Kristova pravda a láska ani věrná péče Jeho Matky. Skrze pokornou a odvážnou spolupráci svatého Juana Diega s milostí přímluva Panny Marie proměnila svět a miliony duší přivedla ke Kristu. Tutéž mateřskou péči a ochranu hledáme dnes – péči a ochranu, kterou nám Panna Maria poskytne, budeme-li ji upřímně prosit.“

Pan kardinál poznamenal, že dnes „v srdcích katolíků po celém světě zaznívá stejná úzkost jako v roce 1531“ a „odpověď na tuto úzkost opět není časná, nýbrž duchovní.“ Proto požádal katolíky, aby se připojili k novéně, v níž budou vzývat Pannu Marii Guadalupskou o přímluvu nejen za Ameriku, ale za celou Církev i svět.

Kardinál Burke si všímá bezprecedentní nutnosti hledat ochranu u Panny Marie a obracet se na ni o přímluvu a vyzývá katolíky celého světa, ale zejména amerického kontinentu, aby se k němu připojili a vrátili se do láskyplného objetí Panny Marie.

Ti, kteří se k novéně pana kardinála chtějí připojit, se mají přihlásit pomocí e-mailové adresy na webových stránkách novény (viz výše), aby pak každý měsíc dostávali od Jeho Eminence duchovní zamyšlení a modlitby. Cílem devítiměsíční novény je „vzývat Pannu Marii Guadalupskou o přímluvu proti palčivým krizím naší doby“ a uzavře se slavnostním zasvěcením Panně Marii Guadalupské v den jejího svátku, 12. prosince.

„Prosím vás, abyste se ke mně připojili v tomto naléhavém návratu k Panně Marii. Blahoslavená Panna je naší matkou naprosto stejně, jako jí byla před pěti sty lety. Její láska k nám je stejně silná, jako byla vždy. Nepřestane se starat o své děti, stačí ji jen prosit.“

Kardinál Burke pravděpodobně provede úkon zasvěcení v poutním kostele Panny Marie Guadalupské v La Crosse ve Wisconsinu, který v roce 2001 založil. Na tomto poutním místě se koná celá řada duchovních a liturgických akcí a poutníci ze široka daleka přicházejí uctít patronku Ameriky v krásném areálu a kostele, které založil pan kardinál. Od roku 2011 je poutní místo také spojeno s papežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Římě, což znamená, že poutníci do wisconsinské svatyně mohou využít řady příležitostí k získání plnomocných odpustků. 

Jeho Eminence poutní místo pravidelně navštěvuje, se zvláštní pozorností slouží slavné mše svaté na hlavní svátky, které k němu náležejí, a z kazatelny hlásá úctu k Matce Boží pod titulem Panny Marie Guadalupské. V kázání k 15. výročí posvěcení kostela v červenci 2023 zdůraznil význam poutního místa, ale také úcty k Panně Marii Guadalupské: „Panna Maria přivádí poutníky sem, do poutního kostela, aby se jim dostalo milosti spásného setkání, jehož předobrazem bylo setkání ubohého hříšníka Zachea s naším Pánem v Jerichu. Je to milost, kterou vtělený Boží Syn sedící po pravici Otce a svátostně pro nás přítomný v Církvi, vlévá do našich srdcí ze svého probodeného božského Srdce. Je to milost odpuštění hříchů a opětovného obrácení našich životů ke Kristu, který jediný je naší spásou. Když se s naším Pánem setkáváme v modlitbě a pobožnostech a vůbec nejdokonalejším způsobem ve svátostech, vyhání z našich životů temnotu a zve nás, abychom v jeho společnosti zůstali navždy.“

Posláním poutního místa a Panny Marie Guadalupské je „být paprskem světla, který přivádí všechny lidi ke Kristu, jenž je vtěleným Božím milosrdenstvím, ke Kristu, který stále žije pro nás v Církvi a nejpodivuhodněji ze všeho v Nejsvětější svátosti,“ uvedl pan kardinál.

Michael Haynes

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-announces-novena-to-our-lady-of-guadalupe-for-crises-of-our-age/

5 Responses to Kardinál Burke oznamuje novénu k Panně Marii Guadalupské za „krize naší doby“

 1. Terezie Šebková napsal:

  Paní Cekotová,
  děkuji moc za zpřístupnění novény v českém jazyce i za mnohé Vaše další překlady.
  Ať Pán Bůh žehná Vaší práci!

  • Lucie Cekotová napsal:

   Sama jsem se na stránkách novény zaregistrovala a modlitby či jiné materiály s ní spojené budu překládat do češtiny a zveřejňovat zde. Jen není v mých technických (ani časových) možnostech překládat videa.

 2. Martin Jan napsal:

  Vážená Lucie, moc děkuji za Váš překlad , kardinála Burkeho sleduji již dlouho, trochu jsme i v kontaktu. Je smutné, že v naší vlasti někdo podobný není, kdo by si dělal starost o naše duše. Níže připojuji otevřený dopis, sice z Ameriky, ale nepochybně zcela na místě o pro naše duchovenstvo.

  Otevřený dopis našim duchovním otcům
  Otcové, prosím, kažte směle o hříchu a vyžadujte dokonalost v duchovním životě.

  Christopher J. Brennan, Esq.

  Drazí otcové,
  Když se nacházíme v postní době a po ní o Velikonocích, prosím kněze našeho národa jako syn otce. A přicházím k vám nejen jako hříšník, ale i jako člověk, který kdysi žil tak zhýralým životem jako nejhorší římský pohan.
  Jsem vděčný Bohu za každého kněze, který kdy slyšel mou zpověď, a za každého kněze, od Poslední večeře až do konce časů, který přinášel nebo bude přinášet svatou mešní oběť.
  Prosím, vyžadujte dokonalost v duchovním životě. Pro lásku Boží, prosím, vyžadujte dokonalost v duchovním životě. Jste kněží. Nejste jako ostatní lidé. Máte moc kazatelny; máte moc rozhřešit hřích a moc uvěřit Bohu v těle.
  A vy máte moc učit – a učit nejen to, že musíme být svatí, ale i to, jak být svatí.
  Sladká, sentimentální kázání nedělají nic dobrého. Kázání o Božím milosrdenství je k ničemu, pokud toto kázání neobsahuje jasné a jednoznačné poselství, že Boží milosrdenství znamená vysvobození z hříchu, a to je důvod, proč se náš Pán vtělil, pak trpěl a pak zemřel. Je jediným člověkem, jehož jediným smyslem narození bylo zemřít.
  A co víc, plánování zvýšeného počtu zpovědí během postní doby a povzbuzování kajícných praktik, jakkoli jsou důležité, nezvyšuje množství svatosti ani nesnižuje množství hříchu mezi katolíky nebo ve světě, když širší katolická kultura prostě nezná Víru.

  Naše kostely, od pobřeží k pobřeží, jsou plné katolíků, kteří prostě nechápou základy víry. Nemají ponětí, proč jsou katolíky, co je křesťanství, ani prostou pravdu, že jediným důvodem, proč Kristus založil Církev, bylo spasit nás od hříchu. A i když je to radostný čas na oslavu Velikonoc, lidé potřebují slyšet, že nestačí podívat se na Našeho Pána na kříži a pomyslet si: „Ubohý Ježíš. Bohudíky. Nyní mohu žít svůj pohodlný život, protože On mě zachránil.“
  Nestačí ani nikomu připomínat, že „Ježíš zemřel za naše hříchy“ nebo vyvěšovat v našich kostelech transparenty „Aleluja, vstal z mrtvých“. Faktem je, že nikdo neví, co to znamená, a to z dobrého důvodu. To jsou nesmyslná hesla pro nekatechizované. A nenechte se mýlit: většina katolíků v roce 2024 je nekatechizovaná, ať už navštěvují mši pravidelně, nebo ne.
  Prosím, zmiňte se o konkrétních hříších této doby, jako je pornografie, svévolný rozvod a tvrdost srdce v manželství, tvrdost srdce obecně a neodpuštění, nesvěcení soboty, lhaní, smilstvo, opilství, zlehčování, pomluvy a všelijaké pomluvy, závist, antikoncepce všeho druhu, potraty a tak dále.
  A učit, co je míněno příležitostí k hříchu. Kažte, že náprava musí být učiněna a jak ji provést.
  Otcové, přestaňte kázat Boží láska, aniž by výslovně řekl, že nás miluje natolik, že za nás trpěl, protože jsme hříšníci. Slovy „trpět za nás“ si řekněte jasně: Byl osamělý, trpěl všemožnou lidskou hloupostí a arogancí a pak byl po tom všem brutálně mučen a zavražděn.
  Hříchy doby nejsou „vášnivé a rozdělující veřejné diskursy“. Nejsou to „korporátní chamtivost“. Nejsou „znečištěním“. Nejsou to ani „volící demokraté“ (jakkoli je to špatné).
  „Vyhrocený a rozdělující veřejný diskurs“ (stejně jako chamtivost a znečištění) existují proto, že se lidé tolik ponížili výše uvedenými specifickými hříchy (zejména sexuálními hříchy); nemají ponětí, jak sobečtí se stali a jak se chovat k druhým s úctou, natož jak dát Bohu to, co mu náleží.
  Nezachrání nás dopisy biskupů, které málokdo čte, ani politická strana, ani nejnovější módní nesmysly v nějakých irelevantních internetových médiích.Nezachrání nás dopisy biskupů, které málokdo čte, ani politická strana, ani nejnovější módní nesmysly v nějakých irelevantních internetových médiích.Tweet This
  Budeme spaseni Ježíšem Kristem, pokud Ho vy a každý pokřtěný křesťan přivedete k nám. A nebudeme-li spaseni, jsme zatraceni.
  Dva dny povinného půstu a několik pátků abstinence v postní době nestačí.
  Víte, že je to pravda. A platí to jak mezi laickým státem, tak i řeholním státem a přímo v hierarchii.
  Nic si nenalhávej. Průměrný katolík věří, že je „dost dobrý“, protože není Hitler, nevyloupí banku, nebo protože je většinu času veselý.
  Američtí katolíci dnes věří, že jsou „dobří“ a půjdou do nebe, protože recyklují odpadky; nebo proto, že jsou vysluhovatelem nebo lektorem eucharistie; nebo proto, že sledují EWTN; nebo proto, že upustí plechovku fazolí lima do spíže; nebo proto, že se hlásí k tomu či onomu pravoslavnému kardinálovi nebo biskupovi (nebo ještě hůře, k tomu či onomu nesouhlasícímu a neposlušnému kardinálovi nebo biskupovi) nebo k nějakému slavnému knězi; nebo proto, že jsou republikáni nebo demokraté; Nebo ještě hůře, někdy proto, že otevřeně propagují nějaký smrtelný hřích jako „dobro“, jako je antikoncepce, potrat nebo rozvod. A pokud to nedělají, živí hříchy v soukromí, bojí se využít Božího milosrdenství, ne-li jím úplně pohrdat.
  Ne všichni vás budou poslouchat. Pak je nechte jít jejich cestou. Někteří na vás zaútočí. Nechte je.
  Splníte svou povinnost a učiníte ji dvojnásob, pokud za ně obětujete své utrpení. Vy nejste Spasitel. Ale stejně jako kdokoli z nás, i vy máte povinnost dělat svou práci a pak Ho nechat dělat to, co dělá On.
  Kázat Boží lásku bez pokání je k ničemu. Kázání o Boží lásce je k ničemu, pokud nejste ochotni volat svá stáda ke zpovědi a pak jste také ochotni sedět ve zpovědnici – znuděni, znechuceni nebo cokoli jiného – a rozhřešit lidi jejich hříchy.
  Člověk nemusí kázat oheň a síru, ale musí kázat o tom, co je v sázce: Nebe nebo peklo. Nedělá to dobře, když vy kněží (nebo kdokoli s nějakou duchovní autoritou) rozmazlujete ty, za které máte duchovní odpovědnost.
  Nepřináší to nic dobrého, když, jak někteří z vás velmi oprávněně kážou, o Pravé Přítomnosti, ale dovolíte stádci, aby přišlo do kostela a křičelo a rozmlouvalo, jako by bylo ve společenském sále (jak před mší, tak po ní) nebo oblečeno tak, aby sledovalo fotbalový zápas. nebo si ho zahrát.
  Jak to podporuje víru v Pravou Přítomnost?
  Nebo přesněji řečeno, jak to nepodkopává nebo v průběhu času jednoduše nezničí víru v Pravou Přítomnost?
  Takové chování není v bazilice svatého Petra v Římě povoleno. Není snad Bůh ve svatostánku tentýž Bůh ve všech svatostánech zde po celých Spojených státech? Učíte-li o Pravé Přítomnosti, řekněte také jasně, že je nepravdivé říkat, že Eucharistie je symbol.
  Nemá smysl, když lidem říkáte, že je dobré chodit na mši, ale opomíjíte jim připomínat, že je smrtelným hříchem nesvětit sobotu – a nedělat to každou neděli.
  Nemá smysl říkat, že „člověk může přistoupit ke svatému přijímání, je-li správně disponován“, ale neříkat, co je to „správně disponován“, a také neříkat: „Nechoďte ke svatému přijímání, jste-li ve smrtelném hříchu; a pokud nevíte, co Církev učí a vždy učila, že je smrtelný hřích, pak si kupte katechismus online.“
  Otcové, prosím vás. Světu není lidsky pomoženo. Svět potřebuje vaše kázání a vaše činy in persona Christi. Potřebuje vaše rozhřešení. Potřebuje, abyste přinášeli svatou oběť. Potřebuje vaše růžence. Potřebuje vaše utrpení stejně jako utrpení kohokoli jiného.
  Buďte odvážní a kažte evangelium a neotupěte ho.
  Bůh vám všem žehnej a buďte ujištěni o mých modlitbách za vás všechny.
  Autor

  Christopher J. Brennan, Esq.
  Christopher J. Brennan, Esq. je praktikující právník v New Jersey a je již 27 let ženatý se svou ženou Susan, se kterou má šest dětí. Pan Brennan hovořil o rozvodovém právu a praktických způsobech, jak mohou katolíci zastavit příliv rozvodů a zachovat manželství. Bydlí na Jersey Shore.

 3. Martin Jan napsal:

  Prosím o zamyšlení, zda by nebylo možné slova otevřeného dopisu i našim duchovním otcům adresovat jaksi veřejně, nejen v diskuzním fóru. Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *