Virtuální kasino mýtus bonus zdarma

 1. Ambassador Casino No Deposit Bonus: Tuto vzrušující hru můžete hrát na počítačích a mobilech v nejlepších online kasinech v New Jersey a Pensylvánii
 2. Automaty Fruit Shop Megaways Online Jak Vyhrát - Můžete použít Visa, Mastercard nebo jiné platební metody
 3. Automaty Double Play Superbet Hq Online Zdarma: Můžete hrát online poker doma a dokonce můžete hrát zdarma

Skutečné peníze kasino s 1 euro 2023

Automaty Legacy Of Dead Online Jak Vyhrát
Tento bonus přináší chlapa sedícího v elektrickém křesle a musíte vybrat rentgenové snímky níže, abyste viděli, co se bude dít dál
Spy Casino No Deposit Bonus
Přes tento konec týdne, BBC předvedla dva zápasy, zatímco BT Sport měl další čtyři
Balíček je také spojen s jejich sportovními sázkami, takže pokud se zaregistrují přes kasino, ale hrají na sportu, dostanete také tyto peníze

Online kasino první vklad

Casino Hry Za Peníze
Kromě bonusových výher, které v současné době obdržíte při hraní tohoto slotu, můžete také vyhrát další otočení v samotné hře
Automaty Mermaids Millions Online Zdarma
Tento způsob platby online hazardních her vám umožňuje okamžitě převést peníze do kasina
Automaty Hearts Of Venice Online Jak Vyhrát

Podprahové dezinformace uvnitř Církve

PhDr. Radomír Malý

Vánoční idyla a pohoda, které vyvolává něžné Jezulátko v jeslích, obvykle trvají od Štědrého dne až do Nového roku. Jenže církevní kalendář nám nedovoluje zabydlet se v nich. Hned 26.12. Církev slaví svátek prvomučedníka sv. Štěpána, ukamenovaného pro svoji věrnost Spasiteli. 28.12. zde máme svátek Mláďátek, kdy si připomínáme bestiální povraždění betlémských malých chlapců. Tento den je u katolíků obvykle spojován s myšlenkou na děti zavražděné umělým potratem. Hned následující den 29.12. Církev slaví svátek anglického biskupa sv. Tomáše Becketta, který hájil principy nezávislosti Církve na světské moci a katolické morálky až k prolití krve.

Takže Církev nás od roztomilých jesliček okamžitě uvádí do tvrdé reality zla a pronásledování Kristových vyznavačů. To má ale dnes svoji specifickou podobu, jaká se ještě v dějinách nevyskytla. Nejde ani tak o to, že mezi současnými katolickými hierarchy je málo Štěpánů a Beckettů, ochotných prolít pro Krista svoji krev (těch ostatně vždycky bylo jako šafránu – jak mezi duchovními, tak mezi věřícími), ale o to, že pokud se takoví vyskytnou, tak jsou trestáni – i když ne přímo popravou nebo vězením – nejen od světských orgánů a otevřených nepřátel Kristových, ale i od svých vlastních církevních představených. 

Stalo se před Vánocemi ve francouzském městě Wisembach v Lotrinsku, že tamní farář mons. Francois Schneider vzpomenul v kázání pařížský atentát muslimských teroristů 13. listopadu na koncertu rockové skupiny v pařížském Bataclanu a upozornil, že tito zločinci stříleli bezprostředně poté, co hudebníci začali zpívat píseň „Polib satana!“. Dále mons. Schneider řekl, že rouhání tohoto typu se nevyplácí a že s ďáblem si nelze zahrávat (www.katholisches.info 28.12.2015). Místní potentáti se rozžhavili vztekem do běla. To je přece vrchol politické nekorektnosti – mluvit o satanovi, varovat před odpadem od Krista k němu a připisovat mu tragické události spojené s jeho kultem! To je přece nerespektování svobody vyznávat jakékoliv náboženství a veřejně vzývat jakoukoliv nadpřirozenou bytost, ďábla nevyjímaje! Místní prefekt pohrozil faráři trestním oznámením pro útok na svobodu náboženství, jestli se za své kázání okamžitě neomluví. Logicky by člověk předpokládal, že biskup se v tomto za svého kněze, který nedělal nic jiného než že hlásal pravou katolickou nauku, postaví. Jenže u neomodernistických hierarchů nelze počítat s logikou. Biskup Jean Paul Mathieu ze Saint Dié se postavil na stranu prefekta a kategoricky žádal po mons. Schneiderovi, aby se od ambonu za své výroky veřejně omluvil. Farář věc vyřešil šalamounsky, neomluvil se, pouze po kázání přečetl dopis biskupa, v němž on omluvu požaduje. Generální vikář nad tím projevil nespokojenost a médiím sdělil, že záležitost faráře z Wisembachu se bude dále řešit. Neoficiálně se hovoří o tom, že do města má být ustanoven jiný duchovní, který má „poučit“ věřící o „právu“ rockových kapel na uměleckou volnost, jež zahrnuje i vzývání satana. Místní věřící se za svého kněze, jehož si váží pro jeho angažované nasazení na obranu rodiny, nenarozených dětí a vůbec hodnot katolické morálky, postavili a píší protestní dopisy biskupovi.

Jiný příklad je z Kanady. Statečná katolická obránkyně nenarozených dětí Mary Wagnerová, která již několikrát skončila ve vězení jen proto, že na potratové klinice v Torontu rozdávala klientkám růže, přemlouvala je, aby své děti nezabíjely, a modlila se, byla před Vánocemi opět zatčena. Místní duchovenstvo se za ni odmítlo postavit a dokonce ji nechtějí ani ve vězení navštívit, protože prý „se opakovaně dopouští trestného činu“ (www.naszdziennik.pl 24.12.2015). Ano, soudy ji již dříve potrestaly za „neoprávněné vniknutí na cizí pozemek“ a „poškození podnikatelských aktivit“ potratových klinik. To je ovšem světský zákon, který odporuje Božímu, jenž velí „Nezabiješ!“, konkrétně: nezabiješ nenarozené dítě. Jak to, že právě církevní autority Toronta tady neuplatní výrok apoštolů „Je lépe poslouchat Boha než lidi!“, jsou to přece jejich nástupci!? Proč alespoň neutrousí aspoň slovíčko sympatií pro tuto statečnou ženu, když už nemají odvahu zachovat se tváří v tvář genocidě nenarozených tak jako ona? Proč se otevřeně staví na stranu novodobých Herodů a jejich nemorálních zločinných zákonů?
Přitom katolická nauka zůstává, alespoň v hlavních rysech, nedotčena. Církevní autority nadále hovoří o tom, že umělý potrat, soužití párů mimo manželství nebo praktikovaná homosexualita jsou těžké hříchy – jenže praxe je jiná. Tichou cestou podprahové dezinformace se tady vkrádá tolerance k opačnému jednání. Oficiálně se neřekne, že se nauka mění – příkladem budiž poslední biskupská synoda – neoficiálně se však postupuje tak, jakoby se reálně změnila. Oficiálně stále platí, že soužití párů mimo manželství je hříšné, přesto ale tito lidé dostávají ve většině případů rozhřešení bez závazku nežít ve hříchu, i když zpovědníkovi je jejich situace známá. V jedné naší diecézi byl před lety případ, že kněz odmítl udělit rozhřešení ženě užívající antikoncepci, protože s tím odmítla skoncovat (v zájmu těch, kteří mi tuto informaci sdělili, neuvádím bližší údaje). Stěžovala si na biskupství – a kněz byl potrestán suspenzí! Příšerné!

I když je to tedy smutné, musíme s tím počítat jako s realitou. Pronásledování za věrnost katolické nauce a Církvi se dočkáme nejen od genderistů, neomarxistů a mohamedánů, ale též od té části naší katolické hierarchie, která již dávno prodala věrnost Kristu za pochvalu médií sloužících satanovi. Jenže – teď trochu radostněji – nebude tím zásluha pronásledovaných větší?

                                                                                        PhDr. Radomír Malý

Poznámka: Odkazy na katopedické články do textu doplnila redakce.    

20 Responses to Podprahové dezinformace uvnitř Církve

 1. Michal napsal:

  Vzpomněl jsem si na starý vtip, který si dr. Malý prožil na vlastní kůži a který ani dnes není úplně neaktuální:
  Nemysli!
  Když myslíš, tak nemluv!
  Když mluvíš, tak nepiš!
  Když píšeš, tak nepodepisuj!
  Když podepisuješ, tak se nediv!
  .
  Mons. Schneider zřejmě nechtěl upřít de jure svobodu zpívat satanistické písně (podobně jako otec v podobenství nebránil odejít marnotratnému synovi), ale jádro jeho sdělení bylo jiné: ať se pak nediví!

 2. Poutník napsal:

  Před smrtí svolal sv. František své bratry a povzbudil je k vytrvalosti v budoucích bouřích a útrapách, řekl jim:

  „Bratři, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Nastanou veliké útrapy a svízele, kdy přijde mnoho tělesných i duchovních bouří a rozbrojů, kdy ochladne láska mnohých a nabude převahy hřích a neřest. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, neposkvrněná čistota našeho i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrných papeži a římské Církvi.

  Papež bude zvolen nekanonickou volbou a v tom bouřlivém čase bude podávat mnohým falešné a smrtonosné své učení. Rozmnoží se pohoršení a náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztraceni, protože nebudou odporovat bludu, ale s ním souhlasit.

  Bude tolik mínění a bludných rozkolů v lidu, u řeholníků a duchovních, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny, dle slov evangelia, byli by do bludu strženi i vyvolení, kdyby je neřídilo v tom zmatku nesmírné Boží milosrdenství.

  Na naši řeholi a náš život budou mnozí krutě útočit a přijdou nesmírná pokušení. Kdo však tehdy obstojí, ten obdrží korunu života. Běda těm, kdo ztratí důvěru ve svůj řád a nebudou pevně stát proti pokušením, která jsou seslána na zkoušku vyvolených.

  Ti pak, co zůstanou věrní zbožnosti a zachovají si plamen lásky, budou pronásledováni a tupeni jakožto neposlušní a rozkolníci. Jejich pronásledovatelé, oklamáni zlým duchem, se budou domnívat, že slouží Bohu, když je zabijí a vyhubí ze země.

  A tehdy bude Pán útočištěm trpících a spasí je, budou-li v něj doufat. Aby se stali podobnými Pánu, dá jim sílu, že zůstanou věrní a získají za život časný život věčný, poslechnou-li více Boha než lidi. Než souhlas s klamem a lží, raději podstoupí smrt.

  V tom čase bude od některých kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zase zapřena a zavržena. Svatost života bude mnohým pro smích, právě proto jim Pán Ježíš Kristus nesešle hodného pastýře, ale velikého škůdce.

  Sebrané spisy Serafinského Otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250

  • Poutník napsal:

   Děkuji za odvahu při zveřejnění Františkova proroctví.

   Je příznačné, že v současnosti bývá jeho vzkaz retušován, vyřazován, zpochybňován – ale to už je asi úděl těch, kdo hovořili o současné Církvi: svaté dívenky Melánie z La Saletty, svaté vizionářky Lucie z Fatimy, Idy Peerdemanové z Amsterodamu…

   Požehnaný a prací pro našeho Pána naplněný celý rok MMXVI.

   +Poutník

 3. Karel napsal:

  Ale přesto stále platí: Gloria in excelsis Deo!

 4. Karol Dučák napsal:

  Pán Dr. Malý má jednoznačne pravdu v tom, že kritizuje hlboký mravný úpadok nezanedbateľnej časti našej katolíckej hierarchie. Napríklad biskup Jean Paul Mathieu zo Saint Dié, ktorý sa nezastal svojho kňaza, obhajujúceho katolícke učenie, mal byť zbavený svojho úradu ešte v ten istý deň, keď nariadil svojmu kňazovi ospravedlniť sa za obhajobu katolíckej viery. Som hlboko presvedčený, že na konanie tohto biskupa sa vzťahuje autoexkomunikácia latae sententiae. Medzi dôvodmi pre aplikáciu tejto exkomunikácie je totiž aj odpadnutie od viery. Mimochodom musím vyjadriť údiv nad tým, že súčasná Katolícka cirkev tak málo využíva exkomunikácie na vyčistenie svojho radov. Mal by platiť princíp preferovania kvality na úkor kvantity.
  Na druhej strane musím upozorniť, že aj keď má článok názov „Podprahové dezinformace uvnitř Církve“, v skutočnosti pojednáva o niečom inom. Podprahové manipulácie sa zakladajú na cielenom využívaní podprahového vnímania človeka. Podprahový signál je vnem, ktorý je podaný človeku pod limitom jeho vnímania, takže ho daná osoba zaregistruje, ale obsah signálu si nestihne uvedomiť a tak prechádza priamo do jej podvedomia. Napríklad ak sa do detského filmu vsunie obraz nahej ženy, premietaný len niekoľko milisekúnd. Ľudské vedomie nie je schopné zaregistrovať taký krátky vnem, no podvedomie ho zaregistruje. Preto môžu podprahové manipulácie – ak majú protikresťanský obsah – napáchať veľké škody v populácii. Pre lepšie objasnenie mechanizmu zhubného pôsobenia podprahových manipulácií ponúkam zaujímavú odbornú prednášku: https://www.youtube.com/watch?v=CZJCefAuM5o.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Panu Dučákovi: Podprahovými dezinformacemi sjem myslel to, že se právě do pdovědomí člověka vkrádá to, že platí něco jiného než katolická nauka. Oficiálně sice platí „nesesmilníš““, ale dkyž kněží shovívavě posuzují soužití mladých párů před manželstvím, tak uktví právě v podvědomí, že se nci tak strašného neděje – a právě toto je podprahová dezinformace.

 5. Takypijus napsal:

  Hudebníci jistě mají „právo“ vzývat Satana a bulvární novináři mají „právo“ pornograficky zesměšňovat Trojici. Že obojí sklidí plody svého jednání, tomu se nelze divit. Zajímavé je, že ke „sklizení plodů“ jsou použiti muslimští fanatici.

  • Josef napsal:

   Muslimové přece vyznávají téhož Boha, jen jej jinak jmenují. Jahve přece také trestal Izraelity pomocí sousedních národů, kteří jej uctívali chybně.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Nevyznávají stejného Boha. Protože jak praví Bible: „Kdo nectí Syna, nectí ani Otce…“ Muslimové neuznávají Nejsvětější Trojici, neuznávají božství Ježíše Krista a jejich Alláh a jeho vlastnosti a pokyny se od křesťanského Boha zásadně liší…

   • Josef napsal:

    Tak proč tolik významných katolíků, včetně papežů, tvrdí opak? Co si pak má prostý věřící myslet.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Že jsme na tom dost špatně, když dotyční otevřeně protiřečí Bibli i realitě…

     Koneckonců těch papežů, co to tvrdí, byste našel pramálo. Těch, co Bibli i realitu respektuje, je mnohem víc…

   • Karel napsal:

    A je také psáno u Jana, že duch, který nevyznává Ježíše Krista jako Boha, není z Boha. No, a máme jen dva druhy duchů!

  • Karel napsal:

   Takypius: Pane, svojí poznámkou jste o několik dní předběhl čas: dnes, ve výročí atentátu v tzv. humoristickém francouzském časopise, v něm byla zveřejněna maximálně hluboce urážející karikatura křesťanského Boha. Autoři oprávněně, ale opovážlivě spoléhají, že katolíci nevezmou samopaly a nepůjdou zbývající redaktory vystřílet. Nebyla snad odplata na redakci – sklízení plodů – za letošní urážku uskutečněna rukami muslimských fanatiků už před rokem? Nemůžeme nikdy předvídat, zda Bůh, Pán nad časem, se přikloní k řešení, že se nenechá urážet a nebo se rozhodne plevel ponechat mezi pšenicí až do žní. (Ne)Reakce na dnešní urážku nám ukážou, kolik té pšenice ještě v Evropě a celém světě zbývá.

   • Adanedhel napsal:

    Já tu smrt satirikům z Charlie Hebdo nepřeji a takové karikatury jen ukazují, jak jsou to zbabělí a hloupí bastardi – v hrdlo lžou. Každopádně jsem proti zákazu takových vtípků, i když je to urážlivé, ale jsem toho názoru, že věřícího člověka toto maximálně tak utvrdí ve víře. Bůh není malicherný, útoky takových bytostí mu nijak neubližují.

 6. Karel napsal:

  Ano, pojem malichernost nepatří mezi vlastnosti Boha, ani nelze Bohu ubližovat, zvláště, když Vševědoucí toto připouští. Ano, my bychom neměli přát nikomu smrt, ani já ji nepřeji a vždy bychom měli věřit v Boží spravedlnost. Je pravda, že tyto urážky věřícího člověka ve víře posílí, ale nemohou mu bránit,aby se proti nim postavil a nevyjádřil se k nim. Myslím si, že to jejich odsouzení tak trochu spadá do výroku: …kdo mě vyzná před lidmi…Mlčení vyjadřuje lhostejnost. Očekávám, zda se vyjádří Halík, jestli je furt čárlí.

  • Adanedhel napsal:

   Počkat, já rozhodně netvrdím že na sobě lidé mají nechat dříví ěťípat a hanebně se nechat tupit, ano, máme právo a možná i povinnost se proti tomuto humusu a křivdě postavit a křičet že toto se nám nelíbí a uráží nás to. A obzvlášť naši církevní představení by se měli alespoň symbolicky jednohlasně postavit proti tomuto, alespoň všichni Evropští kardinálové by měli tak učinit. Nebo křesťanská periodika či jednotliví křesťanští novináři. A kde jsou ?

   • Karel napsal:

    Vidím, že naše názory jsou téměř stejné, zvláště ta Vaše vhodná připomínka ohledně toho, kdo by se měl v první řadě bránit. Lépe řečeno, kdo by měl v první řadě bránit Církev a jejího Zakladatele. Křesťané mají (poněkud jinými slovy) slíbeno od Ježíše, že na nich budou dříví štípat a budou tupeni. Dále, že budou voděni před vladaře a bude jim přičítána veškerá špatnost. Ale také, kdo vytrvá až do konce, bude spasen, což bohatě vyvažuje veškerá příkoří tohoto světa.

   • Teofil napsal:

    že na nich budou dříví štípat a budou tupeni
    A KDO TO TUPENÍ A ŠTÍPÁNÍ MÁ PROVÁDĚT?

 7. Karel napsal:

  ad Teofil: odpověď naleznete, až si koupíte televizi. Pokud ji zatím nemáte, tak Vám závidím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *