Výhra kasinové rulety 2023

 1. Online Kasino Hry Zdarma: Toto kasino má spoustu v hale, takže nikdy nebudete mít co hrát.
 2. Jak Hrát V Kasinových Automatech 2023 - Lottoland má zavedena rozsáhlá opatření pro dodržování předpisů a jsme přesvědčeni, že naše současné zásady a procesy splňují všechny relevantní standardy.
 3. Hry Zdarma Sloty 2023: Celkově existuje více než 100 her, které tento vývojář vydal, a většina z nich jsou úžasné skutečné Online sloty.

Zdarma online kasino stroje online 2023

Online Sloty S Okamžitým Bonusem 2023
Podpora hráče je vždy po ruce, aby vám pomohla v případě jakýchkoli dotazů nebo dotazů během hraní.
Online Automaty Do Mobilu 2023
Kromě toho, cílem agentury bylo nabídnout kasinům vyšetřovací a sledovací služby.
Pokud budete neustále dělat to samé znovu a znovu, dostanete bit dříve než příliš dlouho.

Stírací losy pravděpodobnost výhry

Hrát Kasino Hry Zdarma
S 20 pevnými výherními řadami sázky začínají na 0,20 a stoupají na 100,00.
Automaty Online Za Penize
Mills Liberty Bell byl krásný stroj.
Virtuální Kasino Dobrý Plat

Pravověrní katolíci na pranýři nenávisti

Cikáni kradou… Tuto holou větu uslyšíte od nejednoho českého občana. Jenže zkuste to někde publikovat, stačí třeba na facebooku – a nebudete se stačit divit. Problémy, které vám z toho vzniknou, vás mohou přivést až před soud.

Ostatně proč by to mělo překvapovat? Navzdory negativním zkušenostem, které mnozí Čechové s romskou populací mají, je nepopiratelným faktem, že ne všichni Romové kradou, sám znám takové, jejichž příkladný život by mohl sloužit za vzor bílým, někteří jsou i praktikujícími katolíky. Každá dehonestující generalizace rasové nebo národnostní skupiny nebo sociální třídy je podle katolické morálky hříchem pomluvy nebo nactiutrhání. Katolická církev toto v mnoha dokumentech minulosti i současnosti odsuzuje.

Zcela jinak si počínali její odpůrci. Propaganda v nacistickém Německu sugerovala národu, že všichni etničtí Židé bez rozdílu jsou lichváři, podvodníci a zločinci, komunisté zase hlásali, že všichni soukromí podnikatelé, zvaní „buržousti“, jsou vykořisťovateli, vydřiduchy a darebáky. 

V odmítání těchto paušalizujících klišé se katolíci shodnou se současnými liberály a neomarxisty (i těmi vnitrocírkevními). Jenže u nich se jedná o pokrytectví podobné Voltairovi a dalším osvícencům v 18. století, kteří hlasitě odsuzovali torturu (tj. užívání mučení při výsleších), ale schvalovali, když jejich ochránci ji sami používali proti věrným katolíkům, např. svobodný zednář Pombal v Portugalsku. S něčím téměř identickým se setkáváme v článku jistého Zdeňka A. Emingera „Den, kdy začal nenávidět“, zveřejněném v internetovém magazínu christnet.eu.

Autor, podle údajů redakce magazínu katolík s příklonem k protestantismu, zde líčí příběh fiktivního muže, jehož pojmenoval Adam, který má za ženu Evu. On je nevěřící, ona věřící katolička angažující se v charitě a vůbec ve službě druhým jako opravdová křesťanka. Jednou ale Adam – prý pod vlivem nějakých internetových článků – konvertuje ke katolicismu, jenže nikoli ke křesťanství, k Ježíši, nýbrž k ideologii.

„Býti katolíkem se mu a jeho novým kamarádům vyčerpávalo v tom, jaký a jak silný vztah má katolík k potratům, eutanázii, antikoncepci, sexualitě, k ´teploušům´, k předmanželskému sexu, pahýlům křesťanských mouder vytržených z prachbídných překladů Otců, k válce, ke ´spravedlivému´ násilí, k demokracii, k protestantům, k Západu a k trestu smrti. Eva zpočátku vzdorovala a chtěla diskutovat, ale Adamův misionářský zápal, který mu tak často přivodil dočasné ochraptění, jí bral vítr z plachet. Adamovi se nenávist stala osou života. Obětními beránky se v chronologické řadě stali Romové, lidé bez domova, lidé všelijak závislí, hendikepovaní, vzdělanci, nezaměstnaní, úspěšní, jeho vlastní sousedé, lidé s jinými politickými názory, všichni lidé jiné víry než té ´správné´, Arabové, muslimové… Adam se zabarikádoval v přesvědčení, že nenávist je vlastně příkladné plnění Božího slova a že nenávidět, ať člověka nebo jeho hřích (hrál si s těmi slovy jako žonglér s míčky), znamená milovat člověka tak jaksepatří. Nemeškal. Pořídil si zbraň a nenáviděl dál. Voják Adam v zákopech nenávisti. Pomalu zjišťovala (Eva), že část lidí z kostela se podobá spíš Adamovi a je v určitých věcech ještě extrémnější….. padla první facka, neboť Eva začala ve své praxi pomáhat obětem domácího násilí….

Adamů, chovajících se k Evám jako k druhořadým stvořením, jsem potkal v životě povícero….“

Mohli bychom uvést ještě další nesmysly z pera pana Emingera, nicméně tyto stačí ke konstatování, že se jedná o záměrnou manipulativní generalizaci na adresu pravověrných katolíků, kteří se přesně podle církevní nauky negativně vymezují proti potratům, antikoncepci, eutanázii, praktikované homosexualitě, mimomanželskému sexu, pornografii apod. Veřejnost má nabýt dojmu, že tento postoj je postojem nenávisti, nebo alespoň k ní vede. Na počátku stojí odsuzování těchto nejaktuálnějších a nejhroznějších hříchů současnosti, na konci potom nenávist vůči všem a domácí násilí. Milé manželky, mějte se tedy na pozoru, když váš muž začne odsuzovat potraty, jednopohlavní vztahy nebo manželskou nevěru, určitě přijde den, kdy podlehne nenávisti téměř proti všem, vás bude fackovat a dopouštět se na vás domácího násilí! A může to platit i naopak. Ženatí mužové, pozor! Když vaše manželka začne chodit na Pochody pro život a angažovat se v hnutí prolife, brzy začne všechny nenávidět a vám jednoho dne hodí na hlavu talíř nebo váleček na nudle. Proto tedy – ať žije Istambulská úmluva, která chce trestat domácí násilí! Ať už se co nejdříve stane součástí naší legislativy!

Takový závěr si nepochybně neinformovaný čtenář z četby Emingerova článku vytvoří. Přitom já mohu potvrdit na základě vlastního pozorování, že právě tradiční katolické rodiny jsou nejkompatibilnější, kde se oba manželé navzájem vůči sobě chovají  s úctou a respektem. Článek jakoby pocházel z dílny Goebbelse nebo Václava Kopeckého (pro mladší generaci: byl to šéfideolog a šéfpropagandista KSČ v padesátých letech). Každý katolík odsuzující potraty, antikoncepci, sodomii, mimomanželský sex atd. zkrátka a dobře podléhá nenávisti, která se bude stupňovat a jednoho dne se projeví též formou domácího násilí v rodině. Proto tedy bijte takové, dokud je ještě čas! Stavějte pro ně koncentrační tábory, odebírejte jim děti apod. P. prof. Piťha právě před tímto varoval a rozhodně nepřeháněl. V nacistickém Německu také začali nejprve s paušalizujícími články o neřestech Židů a s filmy á la „Žid Sues“ – a výsledkem, až veřejnost uvěřila, že „všichni“ Židé jsou lumpové, byly Treblinka, Osvětim a jiné koncentrační tábory. Bolševici zase postavili konfidenta Pavlika Morozova proti „kulakům“: všichni byli zločinci a až tomu občané uvěřili, končili ruští a ukrajinští zemědělci v gulazích nebo na popravištích.

Nikoho nestrašíme, pouze vidíme realitu. Krom toho Eminger naprosto heterodoxně chápe pojem nenávist. Vůbec nerozlišuje mezi nenávistí vůči hříchu a bludu – což je povinnost katolíka, a nenávistí vůči člověku, pachateli zla – což je hříšné. Pro autora inkriminovaného článku – dokládají to mnou uvedené citáty z jeho pera – je však obojí jedno a totéž – obojí stejně zavrženíhodné. Odsuzovat potrat jako zločin a sodomii jako zvrhlost je stejným projevem nenávisti jako odsuzovat ženu, která jde na potrat, nebo člověka s homosexuální orientací.  Toto sugerují neomodernisté pravověrným katolíkům. Z toho tedy vyplývá: nebojujte proti potratům a nežádejte jejich zákaz, neodsuzujte praktikovanou homosexualitu nebo mimomanželský sex, protože tím se dopouštíte nenávisti vůči lidem, kteří toto páchají.

Ve skutečnosti právě nenávist vůči hříchu a bludu a varování před ním je nejvyšším projevem lásky. Vyznavači pokoncilního rozvratu Církve tímto pojmem neustále operují, aniž chápou (spíš nechtějí chápat), že největším projevem lásky k člověku-hříšníkovi je přát mu věčné štěstí v nebi a chránit ho před peklem. Když mu tedy připomínám, že všechna výše uvedená zla jsou dálnicí ve směru k věčnému zavržení, je to projevem lásky. Když mlčím, nebo dokonce jeho jednání schvaluji, abych prý nepodporoval nenávist nebo nediskriminoval, jde o hříšný projev lhostejnosti a pohrdání člověkem, nezájmem o jeho věčnost.

Nespravedlivé generalizace na adresu nás, pravověrných katolíků, dnes vycházejí nejen od genderistů a neomarxistů, ale žel i od pseudokatolických neomodernistů, kteří působí přímo v Církvi. Jestli nechceme, aby se naplnily výstrahy prof. Piťhy, braňme se všude, kde máme možnost, proti výplodem pánů Emingerů a spol. Jsou to nemravné generalizace vůči všem katolíkům zastávajícím správnou nauku, které v minulosti skutečně vedly ke koncentrákům, rozbíjení rodin a ideologicky motivovaným vraždám.

PhDr. Radomír Malý

17 Responses to Pravověrní katolíci na pranýři nenávisti

 1. Stana napsal:

  ChristNet je vůbec portál hodný ke sledování a kritickému hodnocení, protože se tam soustřeďuje výkvět neomarxistu a bojovníků proti katolické církvi v čele s Putnou a Halíkem. Občas si něco přečtu, ale je mi z mnoha článku špatně. Stále se dožadující peněz na provoz a ještě neskončili. Takže je někdo dotuje. Článek jakehosi Emingera je ukázka útoku na cirkev, pana kardinála Duku a hlavně na pana profesora Piťhu, který odhalil, co mělo být skryto, než v tichosti podepíšou IS. Proto ten řev a útoky.
  Díky za kritické hodnocení bludu páně Emingerojc.

  • pan Labe napsal:

   Když člověk jedenkrát za rok zavadí o ChristNet, tak si jen bezděky řekne: díkybohu že jsme byli v dobách minulých od takového marastu chráněni.
   Procházet články na ChristNetu je jako bydlet vedle skládky a sledovat přijíždějící náklaďáky s odpadem. Na těch fůrách rozeznáváte výrobky věhlasných značek, které se jaksi nápadně rychle pokazili a teď se rozpadají a postupně rozkládají v jedy. :/

 2. Pan Contras napsal:

  Halík vyplodil něco obdobně nechutného, kde své oponenty prohlašuje za zastánce katolicismu bez křesťanství.

  “ Já stále vyzývám křesťany, kteří jsou mnoha současnými věcmi znechuceni, aby se poučili z mnohých krizí dějin a nenechali se znechutit, aby církev neopouštěli, ale snažili se trpělivě podle vzoru papeže Františka a mnoha světců, kteří si vždy v ní v nejrůznějších dobách užili své, ji přibližovat duchu evangelijní svobody a radosti. Církev stále nosí v sobě příliš mnoho cenných věcí, než abychom ji nechali zdiskreditovat nevěřícími obhájci povrchního „katolicismu bez křesťanství“.

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/halik-od-napominani-k-porozumeni.A190110_174127_ln_nazory_vlh

  • jl napsal:

   Vypadá to, že nenásilní nebojovníci nebojující po boku Sovětského svazu proti kapitalismu přestoupili po jeho odumření k nenávistnému nebojování proti nenávisti – jejich boj není proti mocnostem v povětří, ale důsledně proti tělu a krvi.

   Několik let nazad byl v rozhovoru tomuto páterovi položen výstižný dotaz:
   „Kamarád, který chodí k vám k Salvátorovi, mi svěřil zajímavou věc: kdyby mi Václav Klaus vyzval, ať si vezmu samopal, poklepu si na čelo. Když mi to řekne Halík, tak to udělám. Jak se vám žije s vědomím takové moci?“

 3. Shiloh napsal:

  Text páně Emingera je tak dehumanizačně dokonalý, až bych řekla, že je zcela smyšlený. Tohle byl třeba problém textů Claase Relotia (špičkového reportára Spiegelu, na kterého prasklo, že si reportáže dlouhá léta vymýšlel); v jeho reportážích všechno sedělo až moc, všechno bylo dokonale vyhlazené, buď bílé nebo černé… a tak to v životě nebývá. Ale nikoho to netrklo, protože Relotius psal texty, které si v redakci přáli číst. Dával jim takový svět, jaký si přáli. Dehumanizoval (podobně jako Eminger) voliče Trumpa žijící v jednom malém městečku, prakticky nic z toho nebyla pravda, pak zase vykresloval jednoho potratářského doktora jako anděl… Eminger je typický představitel tohoto kýčovitého bájení o světě, jaký bychom si přáli mít. Čímž neříkám, že někteří tzv. tradiční katolíci nevykazují ty rysy, které ve svém článku personalizuje. Ale dělá to pro mě až směšným, neuvěřitelným způsobem.

 4. Ivka napsal:

  Už dávno tady někdo napsal, že Christnet je žumpa!

  • Hana napsal:

   Mám to potěšení znát Vašeho syna, zastupoval párkrát u nás ve Velvarech, ráda jsem obstarala varhanní doprovod. Bavili jsme se i o Christnetu a on na rozdíl od Vás není toho názoru, že by to byla žumpa! Považuji si za čest, že pochválil moje příspěvky, je to pro mě cenná zpětná vazba.

   • Stana napsal:

    Christnet není žumpa, je to partadobroserů a lepšolidů, kteří vyznávají ekumenismus v té nejhorší podobě s cílem škodit katolické církvi. Halík je jejich guru. Vubec neuznávají dialog a Luštinec je tvrdý marxistický cenzor.

   • jl napsal:

    Je to žumpa. Stačí si otevřít ty stránky a hned je tam něco typu „Nemysli si, že ďábel líčí jen na liberály. Líčí na každého. Má připravenu past i na tebe – ano, na tebe, pravověrného katolíka. Jistěže tě nesvede arianismem, postmodernou, marxismem. Ale on svádí i zjeveními, stigmaty, horováním proti zkaženému světu. Není místo, kde by nebyl.“ Copak se pravověrný katolík honí za zjeveními? A kolik řeholí bylo rozvráceno pravověrnými katolíky s ďábelskými stigmaty a horováním a kolik jungiánskou psychoterapií? Takové věci se povalují jen v kanalizaci.

   • Renda napsal:

    Christnet , neboli cloaka.

    • David napsal:

     Pokud si dobře vzpomínám, tak na Katolík revue, blahé paměti, byl Christnet nazván výrazem označujícím hlavní římskou stoku, Cloaca Maxima.

 5. Augustinus Ignacius napsal:

  Dovolím si poděkovat za článek a zároveň poprosit o odkaz na stránku pana Emingera.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Odkaz na komentovaný článek v článku je. Pokud jde o jeho stránky, dělat reklamu dotyčnému pánovi tu nebudeme.

 6. Lukáš Obr napsal:

  Myslím, že panu Emingerovi podsouváte něco, co z jeho článku ve skutečnosti nevyplývá. A nevěřím, že většina čtenářů si to přebere tak, jak naznačujete. Neříká se tam, že odmítat potraty, eutanazii, atd…. vede k nenávisti. Říká se tam, že křesťanská identita se nevyčerpává POUZE v těchto tématech – tedy že je pochybné, když někdo doposud nepraktikující, s nulovým duchovním životem, postaví svoje obrácení v prvé řadě na těchto věcech. Nevím, co na tom koho může popouzet. Všichni bychom se mohli navzájem číst trochu pozorněji. Toto je jenom interpretační nevstřícnost a netakt…

 7. Pan Contras napsal:

  Pod dalším článkem z pera advokátky arcidiecesního soudu vpád katolibanců a nedočkají se, protože aktivně blokují účty, aby jim někdo do toho smradu nevpustil čerstvý vzduch.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *