Virtuální kasino rychlé platby

 1. Nejlepší Výherní Automaty Zdarma V 2023: Mezi vývojáři jsou Realtime Gaming (RTG) a Visionary iGaming (ViG) jedinými dvěma
 2. Jak Získat Bonus Za Registraci Na Automaty 2023 - Tato inovativní společnost se sídlem na ostrově Man byla založena zakladatelem Playtech již v roce 2023
 3. Kasinový Bonus Bez Vkladu 2023: Popularita poukazu je rozšířená po celém světě v roce 2023

Platba v online kasinu

Hledám Kasino Které Nabízí Bonus V Hodnotě 10 Euro Bez Nutnosti Vkladu V 2023
A konečně, nezletilí nesmějí za žádných okolností používat tento web
Všechny Kombinace Pokeruamerický Poker Pravidla
Jakákoli sázka na roh se sázkou na sedm
Hráči nebo jejich blízcí mohou kontaktovat ICPG pomocí následujících informací

Hrajte kasino okamžitě 2023

Poker Pravidla Flush
Původně představený na G2E 2023, Seinfeld slot je umístěn v jedné z největších a nejpůsobivějších skříní, skříň Gamescape, představovat 2 širokoúhlé a extra živé displeje, spolu s kolečkem nahoře vedle některých z největších postav ze sitcomu
Jak Hackovat Výherní Automaty 2023
Kasino a sázková kancelář jsou integrovány do jedné aplikace, která je Rychlá, hladká a snadno ovladatelná
Nové Online Kasino Bez Vkladového Bonusu Okamžitě 2023

Horší než Galileův proces

Každý, kdo chodil do školy, slyšel o Galileu Galileim a „kruté církevní inkvizici“, která jej mučila a přinutila odvolat vědeckou tezi o zemi obíhající kolem slunce (heliocentrismus), neboť Církev prý zastávala názor, že slunce a ostatní planety naopak se točí kolem země (geocentrismus). Samozřejmě je to vylhané, Galileo nejenže nebyl mučen, ale nestrávil ani minutu ve vězení, nota bene značná část viny byla i na jeho straně, neboť hlásal své stanovisko netolerantně a oponenty urážel, ačkoliv svou teorii nemohl tenkrát ještě dokázat. Koneckonců církevní autority mu nezakazovaly hájit heliocentrismus, pokud bude tuto nauku předkládat pouze jako vědeckou hypotézu a nikoli jako zaručenou a neomylnou pravdu s tím, že kdo ji nezastává, je imbecil (tak Galilei skutečně psal).

Nicméně faktem je, že římská inkvizice v procesu proti Galileimu r. 1633 rovněž pochybila, neboť se nechala vmanévrovat do pozice, která jí nepříslušela, kdy rozhodovala ve věcech vědy a nikoli víry. Podrobněji pojednávám o tomto případu ve své knize „Apologetická abeceda dějin Katolické církve“ pod heslem „Galileo Galilei“.

Jenže tento úlet tehdejší inkvizice je mnohonásobně překonán nynějším papežem Františkem s jeho požadavkem „ekologické konverze“. Svatý stolec zveřejnil dne 25. května poselství římského pontifika k letošnímu Světovému dni modliteb za péči o stvoření, jenž připadne na 1. září.

Papež se mimo jiné vrací k apoštolské cestě do Kanady v červenci minulého roku (2022) a k promluvě, kterou pronesl u Anenského jezera v provincii Alberta: „Kolik srdcí sem přišlo toužících a unavených, obtížených břemeny života, a u těchto vod našlo útěchu a sílu jít dál! Avšak zde, ponořeni do stvoření, můžeme slyšet ještě jiný tep: tlukot mateřského srdce země. A stejně jako dětské srdce v matčině lůně pulsuje v souladu s matčiným, také my potřebujeme sladit rytmus života s rytmem stvoření, které nám dává život. “ V současném poselství opakuje svá tehdejší slova a poukazuje na pokračující nesoulad mezi těmito různými tepajícími srdci, která dnes společně nepulsují za mír a spravedlnost. Dopadají na ně totiž důsledky pokračující a nesmyslné války namířené vůči stvoření, která kosí mnohé oběti klimatického a ekologického bezpráví, vysvětluje František a připomíná nezbytnost tzv. „ekologické konverze“, k níž údajně náleží proměna životního stylu, jenž má nově spočívat na co nejmenším množství odpadu a zbytečné spotřeby, na obezřetných ekologických návycích a ekonomických rozhodnutích, co nejšetrnějším využívání zdrojů, střídmosti, likvidaci a recyklaci odpadu a používání stále dostupnějších výrobků a služeb, které jsou ekologicky a sociálně odpovědné.

A konečně se papež obrací na představitele veřejné politiky: „Světoví lídři, kteří se zúčastní summitu COP28, jenž se má konat v Dubaji od 30. listopadu do 12. prosince tohoto roku, musí naslouchat vědě a zahájit rychlou a spravedlivou transformaci, která ukončí éru fosilních paliv. V souladu se závazky Pařížské dohody o omezení rizika globálního oteplování je nesmyslné umožnit další průzkum a rozšiřování infrastruktury pro fosilní paliva,“ podotýká František.

Papež zde zastává teorii „globálního oteplování“ a předkládá ji jako jasnou a neomylnou pravdu. jenže k tomu nemá mandát ani on, ani Církev. Ta dostala od svého Božského Zakladatele pověření hlásat zjevenou nauku o spáse a nikoli se „montovat“ do rozhodování o fyzikálních vědeckých teoriích, to jí nepřísluší. Výjimku tvoří pouze situace, kdy se jedná o morální hodnoty, spojené s vědou, tady Církev svůj hlas naopak pozvednout musí.

Jenže papež František dělá pravý opak. Autoritativně se vyjadřuje k morálně irelevantním vědeckým tématům, která náleží do kompetence fyziky, astronomie, geologie apod., ale opomíjí stejně důrazně a závazně se vyslovit k potratu, antikoncepci, požadavkům LGBT a změnám pohlaví. Přitom tyto morální principy jsou z pohledu zjevené pravdy jasné a jednoznačné, což o tzv. globálním oteplování se říci nedá. Je to pouze na úrovni vědecké teorie, kdy nelze prokázat, že by toto mělo někdy v budoucnosti katastrofální dopad na život lidí. Takový je názor mnoha vědeckých kapacit, jejichž postoj se ale nebere vážně, protože úmyslem současných globalistů je naopak vystrašit lidi „ekologickou katastrofou“, aby se podrobili omezujícím opatřením likvidujícím jejich svobodu.

Je smutné, že papež František se na tomto podvodu světových elit podílí. Kde bere mandát vyjadřovat se kategoricky k ukončení éry fosilních paliv? Tak daleko inkvizice v době Galileiho nešla. Nezakazovala zastávat heliocentrickou teorii, pokud ji dotyčný bude hlásat pouze jako jednu z možných vědeckých hypotéz. Nynější papež František však – jak dokazuje výše uvedené vyjádření – nepřipouští žádnou vědeckou diskusi na toto téma a vnucuje pouze jeden jediný názor, ten, jaký vyhovuje současné globalistické elitě, která chce co nejvíce omezit svobodu člověka a jeho přirozená lidská práva. Od viditelné hlavy Církve bychom v současné klimatické hysterii očekávali naopak obranu svobody vědeckého bádání a možnosti svobodného vyjádření těch učenců, kteří se nechtějí podílet na stavění umělých strašáků ve prospěch Gatesů, Sorosů aj.

A má to i svou náboženskou konotaci. Jak to František ve své promluvě v Kanadě, jak ji uvádíme výše, myslel s tím „mateřským tlukotem srdce země“? Ta je přece neživou planetou, nemá tudíž žádné „srdce“. Písmo sv. přece hned v 1. kapitole knihy Genesis hovoří o tom, že „na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…“ Popisuje celý proces stvoření, čímž chce ukázat pohanským národům, že země, slunce, hvězdy atd. nejsou živými bytostmi, božstvy, kterým se máme klanět, ale neživými věcmi stvořenými Bohem. Klanět se jim je modloslužebným rouháním a jakýkoliv antropomorfismus ve vztahu k zemi (nazývat ji „matkou“ apod.) tomu jenom nahrává.

Tím samozřejmě neříkáme, že máme tuto zemi drancovat, Bůh v Písmu sv. svým výrokem „naplňte zemi a podmaňte si ji…“ nás lidi vybízí, abychom byli moudrými, rozumnými a zodpovědnými hospodáři, ale to neznamená nakomandované omezení základních lidských práv ve prospěch „ochrany matky země“. To zavání pohanstvím, čemuž dal František zelenou svojí účastí na rituálu pachamamy ve vatikánských zahradách. Tomu jako katoličtí křesťané budeme vždycky oponovat navzdory výzvám nynějšího pontifika. Hrozbu pro lidstvo nepředstavuje tzv. „globální oteplování“, nýbrž epidemie potratů, antikoncepce, eutanazie, smilstva, homosexuality, genderismu, pornografie a nebezpečných experimentů s pohlavní identitou. Po papeži žádáme, aby mluvil naléhavě a kategoricky o tomto a nefantazíroval o fosilních palivech a dalších komoditách, neboť to mu vůbec nepřísluší.

PhDr. Radomír Malý

112 Responses to Horší než Galileův proces

 1. Renda napsal:

  Ekologické obrácení, třídte odpad , netopte…

 2. Středověký tmář napsal:

  Svatá Inkvisice jednala zcela správně, když potvrdila geocentrismus jako pravdu vyplývající ze Zjevení. Sv. Robert Bellarmin a další opravdu nebyli tak hloupí, aby si pletli Boží Zjevení s předmětem volného bádání. A odmítnutí geocentrismu je prvním krokem k tomu, aby se z Písma svatého stal trhací kalendář, z nějž si každý vybere jen to, čemu chce věřit.

  • PhDr. Radomír Malý napsal:

   Ad Střdv. tmář: Můžete mi uvést, kde v Písmu a Tradici je potvrzen geocentrismus jako „pravda vyplývající ze Zjevení“? A pokud argumentujete sv. Rob. Bellarminem, tak právě on zastával názor, že heliocentrismus neodporuje Písmu. R. 1633 inkvizice použila proti Galileovi pouze jeden argument z bible: citát z 10. kap. knihy Jozue o slunci, jež se zastavilo na obloze. Jenže tady šlo o nadpřirozený zásah, zázrak, který nic nevypovídá o heliocentrismu nebo geocentrismu. Totéž lze říci o fatimském zázraku, kdy slunce dokonce tančilo na obloze.

   Oběh země kolem slunce je dnes prokázaným faktem a neznám žádného specialistu v oboru, jenž by zastával geocentrismus. Galilei ještě nemohl tuto teorii dokázat, ale dnešní věda už je toho schopna díky dalekohledům, fyzikálním výpočtům atd. Hájit proto geocentrismus znamená blokovat sani sobě cestu k hlásání Krista druhým, neboť v takovém případě budeme i těmi, kteří by jinak našemu svědectví o Kristu byli otevření, považováni za trotly, a nebudou nám naslouchat. Klesneme na úroveň nějakých extrémních sekt, jež nikdo nebere vážně.

   Písmo sv. je knihou zjevení pravd o Bohu a Jeho požadavcích vůči člověku, nikoli knihou zjevení přírodovědeckých pravd. Toto není žádný výmysl pokoncilní teologie, to najdete v několika závazných výrocích Papežské biblické komise od 90. let 19. stol. do 50. let 20. stol., jsou v Dentzingerovi, tedy ještě dávno před II. vat. koncilem. Svatopisci se dotýkají přírodních věd pouze tam, kde to nějak souvisí s Božím zjevením, jenže na úrovni přírodovědeckých poznatků své doby. Ty má člověk dále rozvíjet a zdokonalovat, tvrzení Písma týkající se přírodovědeckých poznatků nejsou tedy nepravdivá, pouze odpovídající tehdejším a nikoli dnešním znalostem.

   To, že bible obsahuje též závazné teze ve věcech přírodních věd, je Lutherův a Kalvínův blud. Právě tito zakladatelé protestantismu vznesli pochybný argument proti heliocentrismu s použitím výše zmníněné pasáže z knihy Jozue, zatímco papež Pavel III. Koperníka, jenž právě jemu věnoval svou knihu o oběhu země kolem slunce, vyznamenal členstvím v Papežské akademii a španělská inkvizice na univerzitě v Salamance zřídila specielní katedru pro výuku heliocentrismu. Paradoxně Luther a Kalvín hájili tuto závaznost Písma i ve věcech přírodních nauk odmítnutím Tradice (sola Scriptura), jenže paradoxně tím, že poskytli každému čtenáři možnost sám si bibli vykládat, otevřeli cestu k totálnímu rozcupování Písma sv., neboť samostatný výklad obsahuje z logiky věci i popření a zředění, proto dnes např. jen málokterý protestant věří v zázraky Kristovy.

   • PanContras napsal:

    Ono je to s tím prokázaným faktem trošku složitější. Pohyb je věc relativní a vždy záleží na tom, jakou užijeme inerciální soustavu. Kdyby bylo ve vesmíru jen jedno těleso, žádný pohyb by se nekonal, anzto ten vždy definován vůči něčemu. Kdyby Galileo nebyl namachrovany arogantní spratek, sám by musel uznat, že jeho tvrdošíjně lpění na jeho tezi je vlastně pseudoproblem.

   • Karel Špaček napsal:

    Stačí si přečíst začátek první kapitoly první knihy Mojžíšovi, kde Pán Bůh pojednává o stvoření světa. Slunce stvořil až čtvrtý den, takže mi chcete tvrdit, že Země (zeměkoule) obíhala 4 dny kolem prázdného místa??? To snad nemůžete myslet ani vážně. Kéž Vás chrání milost Matky Boží.

    • Čajka napsal:

     Geocentrismus je spolu s heliocentrismem antropocentrismem a jinými centrismy srovnatelný blud protože jediným a skutečným centrem je Bůh. Vše se točí kolem něho.
     Ohledně Genesis a stvoření – není to úplný a podrobný výčet stvoření, ale je to určitě k zamyšlení, že Země je stvořena relativně přednostně. To má určitě svůj dobrý důvod.

    • George Smiley napsal:

     Takže mi chcete tvrdit, že panna porodila syna a zůstala pannou?! To snad nemůžete myslet ani vážně!
     U Boha není nic nemožného,malověrný.

    • krmič napsal:

     Po stvoření Slunce jej začala Země obíhat. Před tím nemusela dělat nic. Co se vám na tom nelíbí?

   • Středověký tmář napsal:

    Pane doktore, děkuji za odpověď, leč nemohu s Vámi souhlasit. Ano, Písmo svaté není kniha primárně přírodovědecká, tak jako není primárně historická, nicméně je to kniha, jejímž autorem je Pán Bůh, a proto je zcela neomylná. Pokud je při zmiňování náboženských pravd uvedeno něco z jiného oboru, třeba přírodovědy či historie, je to tedy nutně pravdivé. Například je nutné věřit, že v době soudců žili v Palestině lvi, protože je psáno, že Samson jednoho vlastnoručně zabil. Podobně když se Písmo mnohokrát zmiňuje o tom, že Země se nehýbe, ale Slunce ano, je to potřeba brát jako pravdivé. Nejprve to vidíme přímo při stvoření, kde je nepochybně jasné, že Země byla stvořena dříve než Slunce, jak píše pan Špaček, a je tedy nesmysl, aby obíhala. Dále například v knize Kazatel 1, 4-6 říká Duch svatý: Národ pomíjí a národ přichází, ale země na věky stojí (terra autem in aeternum stat). Vychází slunce i zapadá a na místo své navracuje se, a tam zase vycházeje točí se přes poledne a chýlí se k půlnoci. A takových míst je v Písmu mnoho. Nejsme ale protestanti, takže je nutné vědět, zda se magisterium k této věci vyjádřilo. Vy píšete, že k tomu nemělo kompetenci, protože jde o věc přírodovědy. Jenže magisterium má jako jediné právo říci, jestli je nutné věřit, že je nutné brát tato svědectví Písma literně. Magisterium má právo nám sdělit, zda je nějaký „vědecký“ objev v rozporu s Písmem svatým. A právě to učinilo magisterium v případě geocentrismu několikrát. Nejjasnější je asi Vámi zmíněný případ odsouzení thesí zastávaných Galileem. První odsouzenou thesi dnes už asi nikdo nezastává, že totiž Slunce je středem vesmíru. Druhou thesi zastávají mnozí a zní: Země není středem vesmíru a není nepohyblivá, ale pohybuje se celá a také (se otáčí) denním pohybem. Tato these byla odsouzena jakožto filosoficky hloupá a absurdní a co do theologické pravdy přinejmenším bludná ve víře. Myslet si, že tato censura je úletem několika kardinálů, je mylné, protože odsouzení bylo potvrzeno několika papeži: Urbanem VIII., Alexandrem VII., Benediktem XIV. Koneckonců geocentrismus je jasně deklarován Tridentským katechismem, jejž se snad neodvážíte shazovat, že překračoval své pravomoce. Pars I., cap. II., qu. XVIII. Avšak Bůh také přikázal svým slovem, aby země založena na své nehybnosti pozůstávala v prostřední části vesmíru.
    Tvrzení, že sv. Robert Bellarmin říkal, že pohyblivá Země neodporuje Písmu, je pak naprosto nepravdivé. Sám Galileo píše papeži: „Pan kardinál Bellarmin mi řekl, že protože Koperníkova domněnka, brána absolutně, odporuje Písmu svatému, nesmí být ani zastávána, ani bráněna, ale může být brána a používána ex suppositione.“ Používat domněnku ex suppositione znamená, že víme, že je nepravdivá, ale uvažujeme, co by platilo, kdyby byla pravdivá. Například když sv. Augustin píše, jak by to bylo s některými věcmi, kdyby Adam nezhřešil.
    Myslet si, že věda dokázala, že Země obíhá okolo Slunce, není moudré, když sami vědci říkají, že dokázat lze jejich vzájemný pohyb, ale i podle nich lze pojmout tak i tak. Například atheista Stephen Hawking: lze užít jakýkoliv obraz jakožto model vesmíru, že totiž Země nebo Slunce se nehýbe.
    Proto se, prosím, neukvapujte v odsuzování. Otcové inkvisitoři dobře věděli, co činí.

    • PhDr. Radomír Malý napsal:

     Ad Střdv. tmář: Víte, já nejsem odborník na přírodní vědy, nerozumím tomu, ať se klidně fyzikové a astronomové dohadují, jak se země a planety otáčí, jen mi vadí, když se to tahá do katolické věrouky. K Vašemu článku mám tyto poznámky:

     1) Já neodsuzuji otce inkvizitory, pouze tvrdím, že pochybili, přečtěte si můj článek pozorněji.

     2) Sv. R. Bellarmin byl r. 1633, když byl Galilei odsouzen, již mrtev. Nicméně r. 1616, když Koperníkova kniha byla dána na index, Bell. zastával názor, že heliocentr. může být zastáván jako hypotéza. Tomu odpovídá i Vámi uvedený citát z Bell. sdělení Galileimu. Všimněte si slovního spojení „brána absolutně“ (tj. heliocentr. názor), tj. jako jediný správný postoj, tj. pokud podle Bell. by heliocentr. byl prezentován pouze jako vědecká hypotéza, není zde rozpor s biblí a naukou.

     3) Myslím, že máte mylné představy o tom, co je to inspirace Písma z Ducha Sv. Ano, Bůh je autorem bible, jenže ne tak, jak si představují mohamedáni, že arch. Gabriel doslova nadiktoval zločinci Mohamedovi text koránu (arch. to možná byl, ale ne Gabriel, nýbrž ten z pekelných hlubin). Duch Svatý ponechal svatopiscům volnost vyjádření a stylu, bděl pouze nad pravdivostí textu a tajemně svatopisce vedl. Ponechal jim tudíž i svobodu psát na základě jejich kultury a jejich dobových vědeckých poznatků. Proto tvrdit, že když Písmo na řadě míst mluví o východu či západu slunce nebo o tom, že – jak Vy citujete – národ přichází a odchází a země na věky stojí, jako o důkazu z Písma pro nehybnost země a geocentrismus, pak je to absurdní. I moderní člověk přece, i když je přesvědčen o heliocentrismu či nevím jakém pohybu planet, neřekne „země se otočila kolem své osy“, ale „slunce vyšlo, zapadlo“, stejně tak že země trvá, i když lidé umírají a noví se rodí, neboť opticky se to tak skutečně člověku jeví, ačkoliv fyzikálně to může být – a také je – daleko složitější. Chápete už, proč je nesmyslné používat tyto výroky jako doklady pro geocentrismus a nehybnost naší planety? Už sv. Augustin ve svém komentáři ke Genezi píše, že 6 dní, v nichž Bůh podle Písma stvořil svět, nemusí znamenat 6 astronomických dní o 24 hodinách, ale 6 blíže nespecifikovaných časových úseků.

     4) Kdy a kde papežové Alexander VII. a Benedikt XIV. potvrdili odsouzení heliocentrismu? V jakém dokumentu a jaké je jeho znění? U Urbana VIII., jenž potvrdil r. 1633 rozsudek inkvizice nad Galileim, je to jasné, ale u těch dalších dvou? Jako církevní historik jsem na to nikde nenarazil, nota bene kdyby to bylo skutečností, tak by to dávno protikatolická propaganda použila. A Tridentský katechismus? Které vydání máte na mysli? Nota bene trid. koncil nemá o této otázce ani zmínku.

    • Ateista Břicheček napsal:

     A to je důkaz, že církevní magisterium není neomylné a občas kecá blbozťy, které jsou v rozporu s nejzákladnějšími poznatky. Pak musí zatloukat svá dogmata z „Pars I., cap. II., qu. XVIII.“ a pš, pšš, radši je neroztrubovat, aby si lidé neuvědomili, že neomylné vůbec není.

     Pozn. Skutečně si myslíte, že by si tohohle nevšimly sondy létající do zadních částí Sluneční soustavy, resp. že by mohly vůbec fungovat? Že by si toho nevšimly družice, ze kterých chytáte internet? Jak by ten, kdo uznává špatný model Sluneční soustavy, mohl vyslat sondy k Merkuru, Marsu, Neptunu a k Plutu? Slunce je mimoto mnohokrát větší než Země. A vždy víme, že menší obíhá větší, například Měsíc Zemi. Myslím, že jste se nazval dobře.

     • M.R. napsal:

      Není sice jasné, kterou část Sluneční soustavy považujete za „zadní“. Družice létající kolem Země, a to i ty geostacionární, fungují stejně v soustavě, která rotuje jako v soustavě, která nerotuje. Jako důkaz rotace Země je uváděna nižší přitažlivost na rovníku,nicméně je to jen TEORIE vymyšlená na základě sledování – a hodnotí účinek, nikoli příčinu. Příčinou může být například i rotace „tmavé hmoty“ – té, která údajně tvoří 90+ procent hmoty vesmíru a vědci se ji stále snaží najít, protože jim pomáhá v argumentaci o vzniku vesmíru výbuchem.
      Asi jen detail – menší těleso nemusí vždy obíhat větší – tělesa mohou rotovat kolem těžiště, aniž by v těžišti bylo cokoli hmotného. Takže „po našemu“ – tělesa mohou obíhat kolem prázdného prostoru, pokud v tomto prázdném prostoru leží jejich těžiště.

      • Ateista Břicheček napsal:

       „Není sice jasné, kterou část Sluneční soustavy považujete za ‚zadní'“ Mluvil jsem poněkud méně srozumitelně o vzdálených oblastech, do kterých některé sondy létají. I jen z Marsu je možné poznat, co je pravda. Rotující země je prokázána nejen uvedeným, ale i Focaultovým kyvadlem a řadou dalších důkazů. Jak by mohly fungovat sondy létající do vzdálených oblastí Sluneční soustavy, kdyby používaly její špatný model? Ony se totiž podle natočení k Slunci řídí při letu.

       „tělesa mohou obíhat kolem prázdného prostoru, pokud v tomto prázdném prostoru leží jejich těžiště.“ To je sice pravda, ale při pokusu prokázat nehybnost Země Vám to nepomůže, protože obě tělesa se hýbou. Jak říkám dole, našel jsem si vydání Tridentského katechismu ještě z doby, kdy papež vládl celému Římu a Latiu, a danou pasáž I, II, XVIII jsem našel. Mluví se o zemi vůči moři a vzduchu, ne vůči Slunci, a tudíž nejde o geocentrismus. To jsem si ověřil i jinde, abych měl větší jistotu, že jsem to špatně nepochopil. No a ti, kdo vytrubují geocentrismus a zaklínají se Tridentským katechismem, tím církvi dělají medvědí službu. Jsem ateista předběžně, tj. nevylučuji možnost existence a prokazatelnosti Boha tak, jako nevylučuji růst orchidejí v Bělorusku, dřív než se tímto budu zabývat a zjistím, zda tam rostou čili nic. S Bohem je to jen mnohem složitější, než se jen podívat do příručky o běloruské květeně na internetu. Ale takoví lidé na důvěryhodnosti své církvi nepřidají.

       • M.R. napsal:

        Na orchideje v Bělorusku si můžete sáhnout, jsou tam. Pokud zrovna nemůžete do BY, pak jsou stejné v Polsku, Estonsku…. Jenže na rozdíl od teorií je existence orchidejí v BY výsledkem pozorování uvedené materie.
        Na rozdíl od například gravitace – tam známe účinky, ale ne příčinu.
        Geocentrismus/heliocentrismus a podobné teorie jsou otázka fyziky – není vůbec nutné je obhajovat jakýmkoli katechismem.
        Ohledně pohybu těles kolem těžiště – existuje i možnost/teorie, že v těžišti je Země, a Slunce a vesmír rotují kolem těžiště – tedy kolem Země. Foucaultovo kyvadlo i další experimenty budou potom fungovat stejně, protože může být „taženo“ rotací vesmíru. Sondy budou létat po sluneční soustavě úplně stejně – pro výpočet dráhy je to jen otázka stanovení souřadnicového systému.
        Pokud neznáme základní odpovědi na to, z čeho je tvořena hmota, co je příčinou gravitace, a dalších X podstatných „detailů“.

       • M.R. napsal:

        (Psal jsem jednu odpověď, ale asi se nezapsala, takže zkusím znovu:)
        Foucaultovo kyvadlo neobjasňuje, zda se hýbá Země nebo prostor kolem ní.
        Pokud dáte Zemi do těžiště systému, bude potom vše obíhat kolem Země – a následně ostatní planety kolem Slunce. Problém je celkově s gravitací, váme sice, že existuje, ale nevíme co ji působí, zakrýváme to definicí, že je to „vlastnost hmoty“.
        Kosmické sondy budou fungovat stejně v geocentrické, heliocentrickém, i jakémkoli jinm modelu – je to pouze otázka souřadnicového systému a trocha matematiky a fyziky.
        S katechismem nemá geocentrismus nic moc do činění – geocentrismus je pouze teorie založená na pozorováních a na spekulacích (plus na Bibli), zatímco heliocentrismus je teorie založená na stejných pozorováních a spekulacích a zejména na odporu k Bibli.

     • Ateista Břicheček napsal:

      Na internetu jsem si našel Římský katechismus z roku 1867 a přečetl si citované místo. Mluví se o suché zemi, horách a nížinách, ve vztahu k moři a vzduchu, ne o Zemi ve vztahu k jiným vesmírným tělesům. To jsem si ověřil i jinde, kde se o oné pasáži mluví.

      Takže jste mě málem přesvědčil, že existuje jasný důkaz nepravdivosti Vaší víry. A úplně zbytečně.

      Srov
      http://librinostri.catholica.cz/kniha/1244-katechismus-z-narizeni-snemu-tridentskeho-k-pastyrum-duchovnim-a-z-rozkazu-pia-v-papeze-rimskeho-na-svetlo-vydany

      https://www.geocentrismdebunked.org/time-roman-catechism-teach-geocentrism/

      • PanContras napsal:

       Ve vámi citovaném textu z katechismu I. II. XVIII. se neřeší fyzikální otázka, ale theologický! fakt, že Země je středem hmotného stvoření, protože na ní jediné žijí tělesní rozumní tvorové a na ní se vtělil Kristus. Nejde ani o geometrii, ani o jinou empirickou vědu.

       • Ateista Břichečel napsal:

        Tím spíše to není důkaz geocentrismu ve smyslu, o kterém je zde řeč.

       • Vladimír napsal:

        Faktům (pravdě) přívlastků netřeba. Fakt theologický je faktem asi jako právo právem v právu Rudém.
        Kdyby na Zemi žili rozumní tvorové, nepovažovali by volbu počátku souřadné soustavy v hlavě veslaře za důkaz, že svými vesly od té chvíle pohání řeku, Zemi a vesmír pod sebou.
        A kdyby byli rozumní tvorové na Zemi jediní, nezapsal by
        Jan 10:16 B21.

     • PanContras napsal:

      Z hlediska relativistické fyziky žádný absolutní střed vesmíru neexistuje. V tom se Galileo zásadně mýlil, že Slunce je uprostřed, ale protože to byl arogantní fracek, dělal ze svých odpůrců veřejně idioty a dostal přes pařáty.

     • M.R. napsal:

      A pod „nejzákladnějším poznatkem“ si představujete co? Stačí uvést ty, které z nich jsou v rozporu s dogmaty víry.

      • Ateista Břicheček napsal:

       Promiňte, já se málem nechal přesvědčit, že Římský katechismus učí geocentrismus. To by bylo nutno odmítnout, stejně jako kdyby nějaké dogma učilo, že nejsou bakterie. Ale jak se ukázalo, ona část geocentrismus neučí.

       Ale kdyby chtěl někdo tvrdit, že všichni žijící lidé jsou potomky pouhých pěti lidí (Noe, jeho žena, manželky tří synů), kteří žili před šesti tisíci lety, a že z toho vznikly všechny rasy včetně Melanésanů, Austrálců, původních předčínských obyvatel Formosy, Křováků atd., a že nedošlo rychle k degeneraci jako u faraonů, kteří si brali své příbuzné, tak je to nutno odmítnout jako prokazatelně nepravdivé.

       Pozn. kdyby všichni lidé pocházeli z tak malé populace, byli by geneticky tak podobní, že by při transplantaci nebyla nutná imunosuprese a rakovina by se šířila transfuzemi. Srov. efekt hrdla láhve a nádory u tasmánského čerta a syrského křečka, kteří z velmi malé populace pocházejí.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Genetické výzkumy mitochondriální DNA potvrdily, pokud vím, že všichni lidé pocházejí z jedné matky (tzv. mitochondriální Eva). Efekt hrdla lahve je sice reálný, ale ne trvalý jev – mutace vedou k opětovné diferenciaci a ta je tím rychlejší, čím důsledněji se dbá na nepříbuznost rodičů při zakládání další generace.

       • M.R. napsal:

        Nevím, jakou matematiku používáte, ale mně počet Noe+jeho žena + 3 synové+jejich 3 ženy vychází jako 2+6, tedy celkem 8.
        Obdobné je to s „rasami“ – nauka o nich je založena na darwinismu víc než na typologii

       • . napsal:

        Mitochondriální Eva je předek všech lidí v ženské linii, neboť mitochondrie jsou od matky. Její vrstevnice mají v linii potomků alespoň jednoho muže (a proto nepřenesly své mitochondrie), ale existovaly. Navíc žila mnohem dříve než před šesti tisíci lety, obvykle se říká, že před 140 000. Je to něco jiného než poslední společný předek (i ten měl současníky), a to je zas něco jiného, než bod identických předků.

       • Hraničář napsal:

        Tak nějak očekáváme, že čím více prostředků na vědu jde, tím převratnější poznatky z ní budou padat. Opak je pravdou. Převratných objevů bude méně a méně a většina z nich bude jen něco upřesňovat a doplňovat. Do této většinové kategorie patří i nové určení stáří naší mitochondriální předkyně. Klasický deterministický model, kterým se spočítalo stáří naší pramatky, nezohledňoval náhodné procesy ke kterým při růstu (a zániku) populací dochází. Existovaly proto pochybnosti, zda stáří mitochondriální Evy bylo určeno správně. Polsko-americký tým se přičinil o to, že Eva je teď o něco málo starší
        m stárne
        osel.cz
        https://www.osel.cz › 5215-mitochondrialni-eva-nam-…

       • Ateista Břicheček napsal:

        Syny z hlediska genetické variability nepočítám, protože jsou potomky svých rodičů a mají jejich geny.

        Rasismus je starší než darwinismus a tato písnička, že darwinismus vede k rasismu, je obehraná a bylo na ní mnohokrát odpovězeno. Rasismus by platil, kdyby se rasy odděleně vyvíjely ne po desetitisíce, ale po deset milionů let. Otázkou je, jestli by jim i tehdy nepatřila lidská práva a povinnosti. Spíš si myslím, že by je měl i hypotetický mimozemšťan, kdyby měl lidské nebo podobné myšlení. Pozn. Samozřejmě v mimozemšťany, respektive v jejich přítomnost na zemi, nevěřím.

        Já z katechismu nic nedovozuji, já popírám, že by z dané pasáže plynulo, co dovozuje jiný.

       • M.R. napsal:

        Ad „Syny z hlediska genetické variability nepočítám“, tak to víte o genetice méně, než žák základní školy. I kdyby uvedení 3 synové Noeho byli jednovaječná trojčata, což nebyli, bylo by nutné započíst aspoň jednoho….
        Ohledně rasismu a Darwina – Darwin dal rasismu „vědecké“ zdůvodnění.

       • Ateista Břicheček napsal:

        Měl jsem na mysli to, že celkový počet genů těch synů je stejný nebo nižší, než geny rodičů. Špatně jsem použil termín „variabilita“, lepší by možná bylo „genofond“. Omlouvám se.

   • Roman Michalčík napsal:

    Můžete mi doporučit literaturu kde se dozvím o důkazu že Zem obíhá kolem Slunce ?

  • M.R. napsal:

   Klíčová věta je „pozice, která jí nepříslušela, kdy rozhodovala ve věcech vědy a nikoli víry“, ze které vyplývá, že pokud věda dokáže, že se například vesmír rozpíná, nebo že vesmír vznikl před XX miliardami let, neměla by církev proti tomu mít žádné námitky.
   Problém je ovšem v tom, že „vědci“ své různé TEORIE předkládají až vnucují jako pravdu, aniž by k nim měli nezvratné důkazy. Vždyť ani neznáme velikost vesmíru, nejsme schopni najít důkazy pro nezávislé ověření stáří Země ani stáří jednotlivých minerálů/hornin. Na druhou stranu jsou odmítány údaje o „společné Evě“ před 8000 roky, přestože článek byl publikován v odborném časopisu (Lancet). Pokud si tedy někdo myslí, že jeho rodokmen je delší než 6 (až 8) tisíc let, měl by se zamyslet nad tím, jak k tomuto názoru došel – dost často se jedná o vliv darwinismu nebo hinduismu.
   Co se týče vzniku vesmíru a života postupným vývojem, stáří hornin, hvězd…. to všechno jsou jen teorie a spekulace. U stvoření světa žádný člověk nebyl, ale dostali jsme o něm zprávu v Genesis. Byl by problém napsat v Genesis „pracoval jsem na tom miliardy let a stále jsem to zlepšoval, až se mi povedl život“? Ne – ale Bůh to všechno vytvořil v šesti dnech. Nebyl by méně všemohoucí, kdyby vše tvořil miliardy let, ale jako jednotka jsou jasně uvedeny dny.
   Nebo snad byl i Jonáš ve velké rybě tři miliardy let?
   Nehledě na to, že v prvním týdnu bylo vše dokonalé, a smrt přišla jako trest za první neposlušnost člověka.

   • Ateista Břicheček napsal:

    Co s tím má co dělat hinduismus?

    Všechny ty „spekulace“ by nevznikly, kdyby se na sobě nezávislá data vždy pravidelně neshodovala, což není možné, jestliže nevěříme na biliony náhodných shod, bez evoluční teorie.

    Pro Vaši informaci, ta neučí, že druhy vznikly náhodou, což si často kreacionisté myslí. Náhodný prvek jsou mutace, ostatní procesy (přírodní výběr) náhodné nejsou. Tedy: vznik druhů není totéž, jako když vysypete kilometr nad zemí pytel písmen, a složí se náhodou kniha.

    • M.R. napsal:

     Zkuste prosím zformulovat, jak se evolucí z minerálů vyvine zajíc. To je právě ten hinduismus.
     Evoluční teorie je prévě jedna z těch TEORIÍ, nedokázaných pouček. Přitom se opomíná „drobný detail“ – vznik života. A jestli se domníváte, že život vznikl evolucí, tak nejste ateista, ale hinduista.

     • Ateista Břicheček napsal:

      Vznik života evoluční teorie neřeší, to jsou jiné teorie. ET řeší vývoj přeměnou už vzniklého živého, kolikrát to budu vysvětlovat. Vznik a vývoj neživé přírody a vznik života do evoluční teorie NEPATŘÍ. Jsem Čech a v reinkarnaci, šestiruké bohy, kasty apod. nevěřím. Možná by bylo vhodné, abyste vysvětlil, co míníte hinduismem, je to totiž zjevně něco jiného, než myslí většina lidí.

    • M.R. napsal:

     Evoluce , pokud nemluvíme o „řízené evoluci“, je klasický hinduismus v tom, že z minerálů vzniknou organické sloučeniny, ty se samy pospojují a vznikne z nich postupně třeba slon.
     „Řízená evoluce“ je umělý výtvor ateistů, kterým je jasné, že život samostatně vzniknout nemohl ale neodvažují se připustit, že vesmír i život byl stvořen – čehož jasným důkazem jsou například nezjednodušitelné systémy, například oko.

     • Ateista Břicheček napsal:

      Nezjednodušitelné systémy byly probrány mnohokrát a zní směšně, když použijete jako příklad zrovna oko, které bylo probráno nejdůkladněji. Hledejte. A že nedokážeme vysvětlit všechny jednotlivosti a konkrétní příklady, je úplně samozřejmé kdekoli ve vědě. Vždy bude něco, co nevysvětlíte hned, kdysi si lidé mysleli, že blesk je boží hněv, infekce duchovní nehmotné miasma atd. Jen druhů a orgánů je mnoho a nelze všechno hned.

      O vzniku života z minerálů jsem vůbec nemluvil, viz výše. Evoluce není náhodná, přírodní výběr jako nenáhodný proces působí na náhodné mutace, které jsou děděny, opět nenáhodně. Zkuste si představit figurky a hrací kostku. Výsledky hodů jsou náhodné (mutace). Pravidlo o chození v políčkách, které znáte, je jako výběr. A za padnutí šestky dostanou figurky prémie, které je zvýhodní v dalším postupu (dědičnost). Logicky figurka, které padne více šestek, má „evoluční“ výhodu a v systému (životní prostředí) je úspěšnější.

      Teprve teď jsem si zjistil, co je samsára (což bych jako údajný hinduista dávno věděl, tak jako katolík ví, co je očistec), a dovtípil se, že se to snažíte napasovat na evoluční teorii jako medvědí kožich na hnědou vlněnou deku, a tím mi nasazujete psí hlavu v podobě obvinění, že jsem hinduista. Nuže, ono je rozdíl, když tvrdíte mýtus, protože Vás to bráhmana ve škole naučil, a nesnažíte se vysvětlit, jak to funguje, a když na základě studia skladby přírody vymyslíte teorii, a tu pak potvrdí poznatky, které jste nemohl znát (skladba fosilního záznamu, genetická analýza, objev neaktivních genů pro zuby u ptáků a desetitisíce dalších věcí, které se shodují. A když se shodují ne desetitisíce, ale klidně deset navzájem nezávislých důkazů, každý soud Vás odsoudí, i když zločin nepozoroval ani nereprodukoval v pokuse.

     • Ateista Břicheček napsal:

      Pokud jsem dobře rozuměl, řízená evoluce je metoda k vývoji nových enzymů a podobných látek, běžně se používá a již přinesla prakticky využitelné výsledky. Při přírodní evoluci akorát vznikají mutace pomaleji a výběr neuskutečňuje člověk z hlediska svého užitku, ale tlak prostředí, takže přežijí nejodolnější. Vlastně by bylo divné, kdyby k tomu nedocházelo. A nezjednodušitelná složitost je ohraná mnohokrát vyvrácená znělka, ať si kreacionisté koupí nový flašinet.

      A to údajné vědomé odpírání poznanému Bohu je taky pomluva. Nikoho, kdo by to dělal, jsem nepoznal.

      Svět mohl být stvořen, i když platí evoluční mechanismus. Jednak neznáme, jak vznikl první život, klidně mohl být stvořen na fleku. Jednak, Stvořitel by mohl řídit celý proces i jinak, než skokovými zásahy a stvořením nových orgánů. Dejme tomu, že utrhne mouše křidýlko. Ta moucha nenakazí nemocí dravce, který nezabije nějakého živočicha, který má mutaci vedoucí k výhodě a přemnožení jeho potomků a vyhubí jiný druh. Ten uvolní prostor pro jiný druh. Přidejte mutace, které mohou být Stvořitelem způsobené, a každopádně jemu známé, a vznikne obraz přírody úplně stejný, a my nepoznáme, že je úmyslný, protože jednotlivé mouchy a jejich životopisy v historii prostě neznáme. Tudíž bude platit ten samý mechanismus přírodního výběru, ale tlak prostředí i spousty malých náhod budou řízené. Mysl znalá polohy každého atomu by toto dokázala. Jediný rozdíl je ten, že pro fungování tohoto mechanismu Stvořitel není potřeba. Navzdory tomu evoluční teorie opravdu nebyla formulována účelově, abychom se ho zbavili, ale vyplynula s novými poznatky přírodovědy. A poznatky, které Darwin nemohl znát, ji potvrdily.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Že je nezjednodušitelná složitost vyvrácená, je jen zbožné přání radikálních evolucionistů.

       • Honza Kohoutek napsal:

        Některé příklady nezjednodušitelné složitosti uváděné kreacionisty byly dostatečně vysvětleny změnou funkce jednotlivých součástí (jednotlivé součásti se vyvinuly původně za jiným účelem a pak se adaptovaly na dílčí součást složitějšího orgánu). U některých konkrétních příkladů takové vysvětlení dosud chybí, ale to je normální, že ve vědě jsou slepá místa. Stručné shrnutí argumentů kreacionistů a protiargumentů evolucionistů jsou shrnuty tady: https://www.sisyfos.cz/clanek/404-diskuse-na-tema-kreacionizmus-1-2

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Ten článek je (alespoň pokud jde o intligentní design) ideologický žvást bez reálného biologického či chemického obsahu. Potvrzuje jen to, co říká Behe – ano, existují zcela obecné a nekonkrétní kecy o tom, jak se ony struktury „mohly vyvinout“, ale kdykoliv se za ně pokusí někdo dosadit něco reálného (reálné látky, reálně proscesy), vyjde jen naprosto zjevný nesmysl.

       • Ateista Břicheček napsal:

        Těch konkrétních a reálných vysvětlení je stále víc a víc, ale všechno hned chtít nemůžete.

      • M.R. napsal:

       Shrnu vaše „Ateistovy“ myšlenky: samo něco vzniklo, protože je to normální, že samo vždycky vznikne jen tak – prostě samo. Potom pár mutací, z malého „sama“ máme oko, dalších pár mutací a máme celého slona.
       Bratři Grimmové proti Vám byli totální břídilové.
       Nějak jste taky provedl skok z mutací na evoluci – ale to už tak bývá, když nejsou důkazy.
       No a story o mouše s utrženým křidýlkem jsou klasické programátorské fabulace o tom, jak mávnutí křídla motýla u Amazonky způsobí tajfun na opačné polokouli.
       Chápu, že je těžké otevřeně přiznat „nevíme, důkazy nejsou, myslíme si tedy…“.
       Automobil má s koloběžkou také mnoho podobných detailů – materiál, kola, a přitom se z koloběžky automobil nevyvinul.
       Evoluční teorie je čistý huinduismus ať chcete či ne, a Marx, Engels, komunisti a podobní tuto představu evoluce použili k potlačení zdravého rozumu.

       • Ateista Břicheček napsal:

        Není to zbožné přání. To bylo mnohokrát probráno. Třeba to oko je dobře vysvětleno, hledejte.

        To nejsou moje myšlenky. „Bez plánu a úmyslu“ nerovná se „samo náhodně bez pravidel, zákonitostí, ladu a skladu“. Jednoduše NETVRDÍM, že se druhy vyvinuly náhodou, jako když vysypete šroubky a je z toho letadlo. Takový příklad je důkazem neznalosti evolučního mechanismu u toho, kdo ho používá. Evoluce probíhá podle určitých zákonů a není to totéž, jako když milionkrát hodíte kostkou a padne šestka. Očividně se vůbec nesnažíte pochopit, co druhá strana vlastně tvrdí.

        Představte si dvě figurky na dráze. U každé házíte kostkou. To je náhodné (mutace).

        Pravidla Člověče nezlob se ale náhodná nejsou (zákonitost přírodního výběru).

        K tomu figurka dostane za každou šestku bod, který znamená rychlejší postup, třeba že při hodu trojky postoupí o čtyři políčka. (dědičnost)

        Je fakt, že figurka, která hodí víckrát šestku, postoupí nejdál, náhodný?

        „Nějak jste taky provedl skok z mutací na evoluci“ Ano, ony totiž mutace jsou nutnou, ale ne postačující podmínkou evoluce. Další jsou přírodní výběr a dědičnost. Možná je potřeba připomenout, že mutace a přírodní výběr jsou dvě různé věci. Samozřejmě že by pouhými mutacemi nic nevzniklo.

        „No a story o mouše s utrženým křidýlkem“ Můj záměr byl jenom tvrdit, že zjištěné důkazy evoluce nemusí být v rozporu s existencí Boha. Úmyslné stvoření by totiž nemuselo probíhat náhlými skoky, ale mnoha miliony drobných zásahů do mutací a životů jednotlivých tvorů, po kterýchžto zásazích nezůstanou stopy. To má za následek plánovanou podobu přírody, kterou neodlišíte od přirozeně vzniklé. Ale pak takové zásahy ke vzniku fungující přírody nejsou nutné.

        Představte si les, do kterého lesníci zasahovali staletí každý den trochu takovým způsobem, že nepoznáte, že do něj zasahovali. I kdyby to nedělali, les by rostl, ale jinak.

        ‚Chápu, že je těžké otevřeně přiznat „nevíme, důkazy nejsou, myslíme si tedy…“.‘ Nikdo si to nemyslí a nemusí to přiznávat. Obvinění z toho, že si vědci evoluci vymýšlí „jako bratři Grimmové“ je kolosální nařčení z komplotu, na kterém spolupracují statisíce lidí s plným vědomím. To je neproveditelné.

        „Automobil má s koloběžkou také mnoho podobných detailů – materiál, kola, a přitom se z koloběžky automobil nevyvinul.“ Vizte výše. Evoluce není náhoda, jako když milionkrát hodíte šestku/ tornádo ze šroubků vytvoří letadlo.

        „Evoluční teorie je čistý huinduismus ať chcete či ne“ S karmou, brahmou, reinkarnací, kastami nebo bohy s šesti rukama nemám co dělat. Výše jsem Vás vyzval, abyste mi vyjadnil, jak rozumíte pojmu hinduismus a jak ho vztahujete na evoluční teorii. Neudělal jste to! Takže Vás k tomu vyzývám, abychom si rozuměli. Jinak nemá smysl, abyste mi to neustále opakoval bez vysvětlení. Nevyznám se v tom, žádného hinduistu jsem nepoznal ani jsem v těch zemích nebyl.

        „Marx, Engels, komunisti a podobní“ Teď jste do všeho zamotal politiku a zapletl se ještě víc. Zaprvé, s těmito vrahy a zločinci nemám nic společného. Zadruhé, evoluční teorie je obvyklá i v zemí h bez komunistů.

        !!! Pokud jste to myslel tak, že jsem komunista nebo tak něco, je to pomluva a omluvte se.

       • Ateista Břicheček napsal:

        Mimochodem jedna otázka: když jsem psal, že evoluční teorie se netýká samotného vzniku života a vývoje neživé přírody a že na to jsou jiné teorie, všiml jste si toho vůbec?

        Někdy mám pocit, že ignorujete polovinu toho, co odpovím, a že zbytek, který si vyberete k reagování, chápete jinak, než jsem to myslel.

       • Ateista Břicheček napsal:

        A nejlepší nakonec: V Indii byla evoluce právě vyškrtnuta z učebnic biologie na žádost radikálních – hinduistů. Takže nemáte pravdu.

       • M.R. napsal:

        Ad Ateista – z Vaší poznámky je zřejmé, že o lese a lesnictví máte podobnou představu jako o ostatních částech vesmíru. O historii vývoje lesa nevypovídá pouze jeho současný stav, ale jsou zde plány, evidence, kroniky obcí, ale také půda, pylové rozbory, a fytocenologie – takže například v současném dubovém lese na jih od Znojma lze zjistit, že tam dříve rostly jedle.

       • M.R. napsal:

        Ad Ateista a komplot: spiknutí jsou jednou z obecných jevů historie. Můžou se jmenovat různě, mnohdy jen stačí obyčejná cenzura a dokonalá propaganda. Například legenda či spíš fabulace o Big Bangu – sice chybí důkazy, prokazatelně chybí většina hmoty a většina energie, takže „vědci“ vymýšlí černou hmotu a černou energii – a veřejnost je ráda, že to všechno vzniklo samo, protože jinak…by mohla mít pravdu například Bible a to přece nechceme.

       • Ateista Břicheček napsal:

        Ad lesnictví – vy jste zvyklý, že analogický příklad věci jí odpovídá ze všech hledisek, ne jen z toho, k němuž směřuje? Když přirovnám jabloň k okurce co do opylování, znamená to, že je přirovnávám i z hlediska toho, zda jde o strom či nikoli? Já srovnávám jen to, že z aktuálního stavu nepoznáme, zdali k mnoha postupným zásahům došlo, či nikoli, a vůbec mi nešlo o to, jestli je to možné zjistit jinak (podívat se do plánů), ale o možnost usuzování z aktuální podoby. Chcete-li, plány shořely nebo jejich pravost není jistá. Protože nejde o stejné věci, ale v jednom hledisku podobné.

        Očividně jste mi nerozuměl, o co mi v tom příkladu šlo. Totiž o to, že se s důkazy přeměny druhů můžete vyrovnat tak,že budete tvrdit, že Bůh stvořil život a evoluci vedl, ale ne skokovými změnami, ale změnou životních podmínek a zásahy do mutací a jiných drobných událostí v životě jednotlivých jedinců. Vzhledem k tomu, že ví, co přesně se pak stane, je schopen vše naplánovat do nejmenších detailů, jako je počet chlupů u psa za milion let v určitém okamžiku. Do tvora tělesně odpovídajícímu člověku pak přímo vloží duši, a tím vzniknou lidé. Jde o evoluci jen zdánlivě samovolnou. Tzn. evoluce přírodním výběrem proběhla, ale vstupní předpoklady náhodného charakteru byly určeny Bohem, takže byly náhodné jen zdánlivě.

        Tato myšlenka není v rozporu se zjištěnými fakty, ale skokové stvoření jako obecný princip ve smyslu neexistence přeměny druhů vyvráceno bylo. Což neznamená, že k němu občas dojít mohlo. Například mohl postupně vytvořit tvora navlas stejného jako lidi, ale konkrétního Adama s duší stvořit odděleně. Tvoři bez rozumové duše pak vymřeli, když zajistili dostatečný genofond lidí (s duší). Jestli namítáte, že jde o zoofilii, pak já kontruji, že ve vašem pohledu jde o incest.

        Jediný rozdíl je ten, že skokové stvoření Boha vyžaduje, pozvolná přeměna toliko připouští. Ostatně jestli existuje důkaz Boha, určitě je neempirický (filozofický) a s přírodní vědou nemá nic společného.

        Ateista jsem předběžně, aniž bych vylučoval nezbytně, že nějaký důkaz Boha existuje a já se ho mohu dozvědět. Pojmenování „ateista“ je nepřesné, ale „agnostik“ taky, protože ten vylučuje řešitelnost problému dopředu s jistotou. Můj postoj se vlastně nijak nejmenuje.

       • Ateista Břicheček napsal:

        Komplot předpokládá utajení. Utajení předpokládá omezený počet účastníků. Počet evolučních biologů tento počet dalece přesahuje l.

      • M.R. napsal:

       Ad Ateista – pokud obhajujete evoluci, tak s Marxem a Engelsem máte víc společného, než si myslíte – Marx samozřejmě o evoluci psal – na SŠ a VŠ jsme ty bláboly museli studovat, Marx například psal o tom, že člověku se mozek vyvinul proto, že začal jíst maso. Mimochodem – nevím o tom, že by Marx nebo Engels byli vrazi.
       Když už se snažíte vysvětlit něco připodobením ke hře, tak opomínáte to absolutně hlavní – „někdo“ musel vytvořit hrací desku, figurky a PRAVIDLA, a někdo ty pravidla musí dodržovat. Podle Vás se to zřejmě vytvořilo samo, funguje to samo….Logika kulhá a pláče.
       Pokuste se tedy vysvětlit, jak se přes postupné kroky z housenky stane motýl. Rád se poučím – klidně mi na článek pošlete odkaz. Odkaz – tedy ne vaším stylem „hledej!“. Ale je to jasné – „samo“ se z housenky nic nevyvine, ani pomocí postupných kroků (mutací) – všechny procesy přeměny musí být dokonalé natolik, aby se z hmoty housenky vytvořila křídla se specifickou texturou a barvou, sosák, anténky aj. Asi jako když plně naloženou škodovku přeskládáte na Boing nebo aspoň Cesnu – oproti motýlovi máte výhodu rozumu, takže by to nemělo zabrat víc času, než motýlovi. Například 3 týdny, nebo přes zimu. Určitě to zvládnete – ale pokud ne, počkejte, ono se to třeba udělá „samo“.
       Argumentace „vědci to jednou zjistí“ je právě ve stylu pohádek. Objektivní realita je: „nevíme“ a „neumíme to napodobit“, a je docela normální, že lidé raději sní o tom, jak je tady vesmír už miliardy let – protože pokud by přistoupili na to, že ve skutečnosti se jedná rámcově o 6 TISÍC let, neměli by například výmluvu, proč nechtějí dodržovat desatero.

       • Ateista Břicheček napsal:

        Marx psal o evoluci, tedy evoluce je blbost. Hitler poslouchal Wagnera, tedy Wagner je špatný. Logika kulhá když už oběma z nás.

        „Když už se snažíte vysvětlit něco připodobením ke hře, tak opomínáte to absolutně hlavní – „někdo“ musel vytvořit hrací desku, figurky a PRAVIDLA, a někdo ty pravidla musí dodržovat. Podle Vás se to zřejmě vytvořilo samo, funguje to samo“ Jak vznikl život jako takový (pravidla, deska) nikdo neví a nepatří to v úzkém slova smyslu do evoluční teorie a nikdo relevantní netvrdí s jistotou, že ví, jak to bylo.

        Letadlo nežije, nemnoží se, nemá metabolismus ani děti, které by zdědily jeho vlastnosti. Takže úplně irelevantní.

        Nezjednodušitelná složitost viz zde: https://www.osel.cz/4652-pruzracna-evoluce-molekularniho-strojecku-tim.html?typ=odpoved&id_prispevku=106333 .

        „Argumentace „vědci to jednou zjistí“ je právě ve stylu pohádek. Objektivní realita je: „nevíme“ a „neumíme to napodobit“, a je docela normální, že lidé raději sní o tom, jak je tady vesmír už miliardy let – protože pokud by přistoupili na to, že ve skutečnosti se jedná rámcově o 6 TISÍC let,“

        V žádné přírodní vědě nejsou výsledky okamžitě kompletní, stačí některé příklady obecné zásady. Argument „Evoluční teorie je nedokázaná, dokud nevysvětlí každou jednotlivou evoluční přeměnu úplně dopodrobna“ je jako argument „Nemůžete tvrdit, že všechny rostliny dýchají, dokud neobjevíte všechny druhy a neověříte to u každého zvlášť.“ Všimněte si, že tento argument platí bez ohledu na způsob dokazování, tedy problém s tím, že evoluční teorie není potvrditelná experimentálně, je otázka jiného druhu. (!)

        neměli by například výmluvu, proč nechtějí dodržovat desatero.“

        Bavme se prosím o problému věcně ve smyslu toho, co tvrdí, a ne jako prokurátoři u soudu, ve smyslu toho, co někdo spáchal.

        Pozn. Z existence Piltdownského falzifikátu neplyne obecný závěr o evoluční teorii, tak jako existence Rukopisů královédvorského a zelenohorského neplyne obrcný závěr o slovanské filologii. Ani z toho, že v obou oborech bylo falzifikátů víc.

      • Roman Michalčík napsal:

       Doporučuji video na YouTube „Achilovy paty evoluce“, dobrý zdroj na přemýšlení…

     • Pan Contras napsal:

      Dovolím si připomenout, když už jsme nejen u toho oka, že evoluční dogma postupného zdokonalování staví na hlavu existence hlavonožců, s komorovým okem a psychickými schopnostmi přesahujícími např. údajně vyšší ryby a obojživelníky.

      • Ateista Břicheček napsal:

       Evoluce nespěje k předem stanovenému cíli, a proto vede více cestami. Proto může vytvořit chobotnici s lepším mozkem než kapr.

       „hlavonožců, s komorovým okem“ Tomu se říká konvergentní evoluce. Co se Vám na tom nezdá?

       • Roman Michalčík napsal:

        Rád bych slyšel váš názor, po shlédnutí 10 videí „Achilovy paty evoluce“

      • Ateista Břicheček napsal:

       Ještě něco: Evoluce nemusí být vždy zdokonalením, například evoluce parazitů probíhá redukcí u nich nepotřebných funkcí a zjednodušením. Jde o přizpůsobení panujícím podmínkám, ne vždy o zdokonalení. Proto také existence nižších lidoopů za neexistence dnes živého mezičlánku mezi člověkem a opicí. Důležité je, co je životaschopné a konkurenceschopné, ne co je dokonalé.

       • M.R. napsal:

        Ad Ateista – ohledně „mezičlánků“ – jakobyste naznačoval, že Vaše pra-prababička byla opice. „Mezičlánky“ jsou mimo jiné to, co chybí. maproti tomu jsou tu zkameněliny živočichů (např hmyzu) které ve zkamenělinách vypadají stejně jako ty živé v současnosti – že by se jim miliony let vyhnuly mutace?

       • Ateista Břicheček napsal:

        Zase reagujete na něco jiného, než bylo tématem příspěvku. Ale dobrá. Takže:

        a) mnoho mezičánků bylo objeveno, zatímco je odpůrci evoluce popírali, a přibývají. Je to totéž, jako když se odpůrci Starého zákona vysmívali biblickým zprávám o mocném národě Chetitů, o kterém racionální věda nic neví, a pak byli objeveni a přišel Bedřich Hrozný.

        b) Váš argument č. 2 platí jen tehdy, pokud myslíte evoluční teorii, která tvrdí, že evoluce probíhá nutně neustále a stejně rychle. Pak tedy myslíte jinou evoluční teorii, než je obvyklé. Mutace se samozřejmě nevyhnuly ničemu, ale mutace samy o sobě k evoluci nestačí. Je třeba tlaku prostředí, kterému některé mutacemi vzniklé populace (a jedinci) odolávají lépe, a jiní hůře. To je konkurence mezi tvory, která vede k přírodnímu výběru. Tlak prostředí je nestálý a měnlivý. To má dle tvrzení evoluční teorie tyto následky:

        1) většina druhů je stabilní a dlouho se nemění,
        2) evoluce nových druhů probíhá po kratší dobu v omezené populaci na omezeném místě,
        3 proto jsou mezičlánky vzácné,
        4) místo jejich nálezu bylo víckrát předpovězeno, a pak se našly,
        5) latimerie například není stejná jako fosilní předek, ale je podobná asi jako dejme tomu sobol kuně.

        Toto není dosud argument pro platnost evoluční teorie, ale pokus ji stručně a jasně formulovat,abyhom mluvili o tom samém a neargumentoval jste proti jinému tvrzení, než já tvrdím.

 3. P. Svoboda napsal:

  Díky Bohu za Vaši aktivitu. Zdař Bůh. S.

 4. +Josef Poutník napsal:

  Již v průběhu „synody o rodině“ v roce 2015 jeden z polských biskupů vyslovil ve svých poznámkách myšlenku, že papež má „zednářské myšlení“.

  Je irelevantní, jestli je Jorge Bergoglio skutečně svobodným zednářem – jeho agenda, jeho činy ve funkci papeže totiž jsou takové, že nad nimi svobodní zednáři jásají.

  De facto obhajoba rozvodů, LGBT agenda, „všelidské bratrství“, stavění všech věr, náboženství a církví na stejnou úroveň, klanění se „bohyni Matce Zemi“ ve vatikánských zahradách za účasti papeže – těmito důkazy totální nepravověrnosti nás zavaluje podivná postava Jorge Bergoglia celé roky.

  Modleme se už dnes za to, aby Bůh odpustil členům své Církve smilnění s modlami tohoto světa, které trvá přes padesát let. Aby On sám očistil svou Nevěstu – aby povstali proroci a svatí mezi laiky, řeholníky, kněžími a biskupy. Aby v čele Církve stál nástupce svatého Petra, pastýř – nikoli nájemce, škůdce a svůdce.

  Ať sama Matka Boží řídí toto uzdravení, ať se u svého Syna přimlouvá, aby byl seslán Duch Svatý, který obnoví vše. Amen.

 5. Maria napsal:

  Jako vždy výborný komentář, naprosto s Vámi souhlasím.

 6. Michaela napsal:

  Rytmus stvoření, který dává život? To je nějaké nové Credo? Já tedy věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života…
  Ten nesoulad je následkem prvního hříchu nebo se pletu? A nějak mi tam chybí slovo „Bůh“. Ježíš Kristus už se zřejmě stal nekorektním i ve své vlastní Církvi.

 7. Jakub napsal:

  Děkuji pane doktore za jasné vysvětlení situace. Bohužel se zdá, že většina lidí včetně katolíků už má vymyté mozky z masových médií a navíc pozbyla zdravého selského rozumu, o kterém psychiatr Max Kašparů napsal, že je dnes nedostatkovým zbožím. Tragédií ovšem je, že těmto lžím věří mnozí pastýři, kteří by měli bránit svěřené stádce. Jestli je to z poslušnosti autoritě, neznalosti nebo vědomá služba Satanovi nám nepřísluší soudit. Víme, že všichni při odchodu z tohoto světa budeme souzeni a naši pastýři ještě přísněji, protože dostali více darů a s nimi i odpovědnosti. Proto musíme využít modlitby, jako nejsilnější duchovní zbraně, aby prozřeli dříve, než stáhnou sebe a svěřené ovečky do chřtánu nepříteli. Ze situace kolem nás, která už zcela zřetelně kopíruje knihu Zjevení vidíme, že času k nápravě moc nezbývá. A to platí, i když si většina, včetně kněží, biskupů, kardinálů a samotného papeže, bude myslet, že se jedná o vzdálenou budoucnost a my si dožijeme svoji pozemskou pouť v pokoji, tak jako to bylo dosud po životě, smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Přes všechno zlo a neznámé množství mučedníků od té doby nedošlo k situaci, jakou popsal jediný apoštol, který nezemřel mučednickou smrtí, miláček Paně apoštol Jan. A tu právě prožíváme s tím, že jádro je těsně před námi. Proto je potřeba posílit víru, aby přes všechno zlo, které vidíme kolem nás ji neoslabilo, ale naopak posílilo podle Písma. Základ obnovy ovšem vidím v radikálním posílení v úctě k eucharistii, která po koncilu upadala a dnes, kdy většina lidí JI přijímá zcela nedůstojně a potupně na ruku, už zcela zmizela. To sebou nutně nese následky, které posilují zlo a oslabují dobro. Nemůžeme se tedy divit tolika zlu, které vidíme všude kolem nás.

 8. Vojtěch napsal:

  Našeho místního kněze jsem se nedávno ptal na biskupy, papeže. Bylo mne odpověděno slovy: praštění biskupové potrefený papež

  Je tomu tak

 9. George Smiley napsal:

  Ano, je to smutné.
  Na stranu druhou – oficiální odpovědi Církve na mnohé otázky života našich souputníků v tomto slzavém údolí, minim zvířata a rostliny, jsou zoufale nedostatečné, chabé a evidentně se míjející s realitou.

 10. krmič napsal:

  Promiňte OT,
  ale tak trošku souvisí, protože „věda“ 🙂
  http://www.meras.cz/

   • JaB napsal:

    Celospolečenská hysterie kolem velkých jazykových modelů (mylně vydávaných za „umělou inteligenci“) je pěkným příkladem toho, jak deformované je v naší společnosti chápání rozumu, duše a osobnosti.

    • . napsal:

     Naproti tomu existuje extrémní názor, nedávno v odkazech z Odjinud z REX!, že umělá inteligence je počítač posedlý zlým duchem. I kdyby čerti byli, je to nadbytečné, protože ten počítač umí skládat jako Mozart, když mu dáte všechny jeho partitury, ale nikdy nebude umět skládat jako Mozart, kdyby se dožil šedesáti let, a nikdy nevytvoří díla originální, nikdy nebude skládat způsobem neokopírovaným od jiného skladatele.

     • JaB napsal:

      Velké jazykové modely jsou ve své podstatě normální algoritmy; jsou sice extrémně komplikované, extrémně výpočetně náročné a zpracovávající obrovské množství dat, ale stejně přirozené jako jakýkoli jiný počítačový program. Spatřovat v nich cosi démonického je asi stejně racionální, jako když lidé v počátcích kinematografie uskakovali před vlakem zobrazeným na filmovém plátně, protože se báli, že se z plátna vyřítí a přejede je.

      • . napsal:

       Váš příspěvek mě zaujal. Mohl byste mi dát odkaz na zdroj, který vysvětluje Váš názor a použití termínu „velké jazykové modely“? Nikdy jsem ještě „UI“ neslyšel takto označovat. Je pravda, že se umí učit, měnit samy sebe a my nevíme, jak se to děje? Může se jednat o něco, jako je mozek zvířat?

 11. KAROL LACO napsal:

  Radomire Maly, ja jsem PROTI bludnym hloupostem Bergoglia, ale vy se v jednom bode mylite hodne, ZEM SRDCE MA, slova sameho Spasitele, Matous 12, 40 RECKA puvodina nema LONO Zeme, NE, to slovo je SRDCE Zeme, Syn Cloveka bude v SRDCI ZEME, tady dukaz z rectiny. KARDIA-SRDCE, ne luno……
  https://biblehub.com/text/matthew/12-40.htm

 12. Jan napsal:

  Milý pane doktore Radomíre, děkuji Dobrému Bohu za vaše charisma a erudici ve věcech víry a morálky. Škoda, že jste nás na fakultě učil jem moderní dějiny…Když čtu vaše Ducha-plné članky (Apologie Cirkve, atd.) citím se jako nedouk který se ještě nezačal učit…
  Ať Vám Náš Pán dá potřebné zdraví a sílu abyste jestě dlouho požehnaně působil… a ať Vám žehná + Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého Amen
  Mgr. br. Jan OFS, jahen

  • PhDr. Radomír Malý napsal:

   Ad Jan: Drahý příteli! Moc Vám děkuji a rozhodně se nepodceňujte, máte skvělé dary, jimiž požehnaně působíte.

 13. Ateista Břicheček napsal:

  Prosím pana M.R. o zodpovězení mých dřívějších otázek vzhledem k hinduismu, o vyjasnění pojmů a o odpověď na příspěvek výše:

  „13. 7. 2023 (2:46)
  A nejlepší nakonec: V Indii byla evoluce právě vyškrtnuta z učebnic biologie na žádost radikálních – hinduistů. Takže nemáte pravdu.“

  • M.R. napsal:

   Nezlobte se na mne, ale diskuse s tím, kdo stále dokola omílá, že jeho pra-prababička byla opice kreá zmoudřela, když někde našla duši, a její pra-předek zase nějaký červ, a na podporu svého tvrzení sice nemá důkazy než pseudovědecké spekulace („teorie“) například ohledně mezičlánků, je pro mne skutečně ztrátou času.
   Ohledně vědeckých argumentů ohledně původu života doporučuji stránky http://www.icr.org – víc pro Vás nemůžu udělat.

   • Ateista Břicheček napsal:

    Předesílám: Pokud jste se ev. t. učil za komunistického režimu, získal jste nutně hrubě zkreslené představy, protože její výuka je dodnes na tristní úrovni. Asi jako výuka angličtiny na státní základní škole v Karviné u vyloučené lokality na periferii dnes.

    Takže když dojdou argumenty, které jste několikrát zopakoval,

    opakovaně jste se vracel zacyklením o krok zpět tím, že jste některé argumenty protivníka nevzal vůbec v úvahu a zopakoval jste to, na co tyto argumenty už odpovídaly,

    nevyjasnil důležitou otázku souvislosti s hinduismem, na kterou jsem se vás opakovaně ptal,

    selektivně odpovídal jen na něco, a jako na potvoru na to méně důležité,

    nenechal si vysvětlit obsah protinázoru a rovnou se pustil do vyvracení, a to opakovaně,

    použil jste výsměšný tón, ačkoli jsem byl slušný a trpělivý,

    byl hluchý jako na potvoru k nejpádnějším námitkám, jako že ortodoxní hinduisté prosadili zákaz výuky ev. t. v Indii,

    patrně jste mi i přisuzoval postoje, které jsem nevyslovil, což by, kdyby to byla pravda, vysvětlovalo charakter Vašich příspěvků,

    a to proto, že o svém názoru ani tzv. metodicky neumíte pochybovat. Vámi citované stránky znám a četl jsem lepší argumenty kreacionistů.

    Kdyby takto jako Vy postupoval soudce, tak by:

    byl mimo soudní síň při polovině jednání, a to při nejdůležitějších svědcích,

    měl o rozsudku jasno předem,

    nebral by argumenty stran vůbec v potaz,

    opakoval by stejný důkaz třikrát nebo by si desetkrát vyslechl právní názor, a přes jeho závažnost nepochopil, co tvrdí a neobtěžoval se zmínit ho, byť odmítavě, v rozsudku.

    Jestli se Vám zdá, že Vás obviňuji nespravedlivě, zodpovězte sám pro sebe: Znamenají pojmy „mutace“ a „přírodní výběr“ to samé? Jestliže „ano“, pak celou dobu nevíte, co evoluční teorie tvrdí.

    • M.R. napsal:

     O tom, jestli že vaše tvrzení o vašich zvířecích předcích je směšné, jste si, jak vidno, zodpověděl sám.
     Pravděpodobně v Karviné nemají jen kulhající angličtinu, ale i přírodní vědy. A pokud je pro Vás zásadní otázka „hindusmus“, tak jste to spíš Vy, kdo argumentačně uhýbá. Dával jste příklad s lesem – vysvětlil jsem Vám Váš omyl, obdobně o evoluci, k Marxovi jste zatím nesdělil, koho jako vrah zavraždil, atd.
     Toto není stránka pro vysvětlování hinduismu případně védantismu – a jestli někdo v Indii zakáže výuku některých částí jejich tradiční filosofie, nemusíme pro podobné příklady chodit tak daleko – i u nás v Evropě biskupové zakázali např. tradiční mše.
     Otázka „chybějících svědků“ – to se týká právě absence přechodných druhů, „chybějící“ černé hmoty a černé energie, důkazů o miliardách let stáří vesmíru…..

     • Ateista Břicheček napsal:

      Zase jste selektivně vybral, co se Vám hodí, a to, na co byste odpovědět ve svůj prospěch nemohl, jste nechal být.

      Vy zjevně nevíte, co můj příklad s lesem měl vysvětlit, protože vůbec překrucujete to, co napíšu, a proto jste jej kritizoval z jiného hlediska, než byl myšlen.
      “ O historii vývoje lesa nevypovídá pouze jeho současný stav, ale jsou zde plány, evidence, kroniky obcí, ale také půda, pylové rozbory, a fytocenologie – takže například v současném dubovém lese na jih od Znojma lze zjistit, že tam dříve rostly jedle.“ A cožpak, kdyby např. záznamy shořely, nejsou ty poslední tři body studiem známek, stop z minulosti, které se dochovaly do současnosti, a jsou tedy současné, v současnosti existující, tak jako v současnosti existují fosilie?

      Opravdu nevím, jestli hinduismus uznává přeměnu druhů v jiné, a pokud ano, pochybuji, že uznával dnes popsaný mechanismus přírodního výběru. Ano, a s reinkarnací to nemá co dělat, protože při té se mají stěhovat duše, a nemění se druh v jiný fyzickým rodičovstvím. Váš problém je, že si pletete filosofické a náboženské představy s přírodovědnou teorií, která s nimi přímo nesouvisí.

      Marx schvaloval Pařížskou komunu, ke které dal svým učením podnět, a vymysleli s Engelsem ideologii, která stála život přes sto milionů jen narozených, nepočítaje v to děti pobité sovětskými a čínskými potratáři, jejichž počet neznám.

      Absence přechodných druhů stále klesá. Problém je, že kreacionisté by uznali evoluci, jen kdyby se našly úplně všechny, což je stejný požadavek, jako chtít po tom, kdo tvrdí, že „všechny rostliny dýchají“, aby shromáždil všechny exempláře na světě a potvrdil to u každého zvlášť.

      A my jsme tu mluvili o vesmíru? Myslel jsem, že jen o živé přírodě na Zemi. Temná hmota sem nepatří.

      • M.R. napsal:

       „Absence přechodných druhů stále klesá.“ Bylo by vhodné, kdybyste k tomu dodal i zdroj informací.
       „Fosilie“ neznamená „přechodný druh“. Například fosilie trilobitů považujete za přechodný druh k čemu?
       Ohledně počtu vražděných dětí je informace lehce dohledatelná např. zde https://www.worldometers.info/abortions/.

       • Ateista Břicheček napsal:

        Děkuji za odkaz. Pro Vás: https://www.bc.cas.cz/novinky/detail/328/

        Máte úžasnou schopnost pokroutit, co říká jiný, a pochopit to jinak. Já jsem někde napsal, že všechny fosilie jsou mezičlánky? Nenapsal. Vložil jste mi to do úst omylem. Jako vždy.

        Ve skutečnosti jste propojil dvě nesouvisející části komentáře, na který jste reagoval, a mylně jste je pochopil jako jedno tvrzení. Ne, většina fosilií mezičlánky nejsou. Mám pocit, že psanému textu porozumět umíte, ale zde se o to nesnažíte, protože je věc pro Vás nekriticky předem jasná. Vyberete si z mé reakce maličkosti, které jste mylně pochopil, ty bujně rozvedete, a to hlavní necháte být.

       • M.R. napsal:

        Jste opravdu vtipálek, odkaz na článek vysloveně uvádějící „pravděpodobně tvoří dosud chybějící vývojový článek“. Slovo „PRADVĚPODOBNĚ“ znamená přesně to, co jsem psal o podobných „vědeckých“ pracích výše – „myslíme si, důkaz nemáme“.
        Mimo to stačí přečíst první větu o tom, že „Jednou z největších záhad evoluce….“ a je jasné, že těch „záhad“ asi bude víc. Například oko, končetiny, anténky, feromony…

       • M.R. napsal:

        Ad. A.B. Takže můžu shrnout výsledky naší diskuse: mezičlánky nebyly prokázány, evoluce nebyla prokázána, odkazy které jste na ně dal to potvrzují. Celá „evoluční“ část se zacyklila do počátečního – „evoluce je, protože je o tom hodně článků“ a „všechno se samo vyvíjí a něco dalo opici duši“. Jako důkaz toho jsou články o PRAVDĚPODOBNÝCH přechodných druzích – což je přesně to, o čem jsem psal hned v úvodu o podobných teoriích „nevíme přesně, ale asi to bude …“. To opravdu nejsou důkazy, ale spekulace. Na základě uvedených spekulací/teorií and propagandy se domníváte, že Vaši předkové jsou opice, což pokládám za smutné – ale dá se s tím žít.

        Rozumné články o aspektech stvoření světa jsou česky na https://kreacionismus.cz/

 14. Ateista Břicheček napsal:

  Za prvé, ono „pravděpodobně“ se týče onoho konkrétního příkladu, ne mezičlánků všeobecně.

  Za druhé, pravděpodobnost je už něco víc, než když nevíte nic a můžete si hodit korunou.

  Za třetí, byl jste schopen vyhledat onen odkaz na počet potratů, který jsem já najít nedokázal. To znamená, že kdybyste chtěl nečíst stránky jen jedné strany sporu a příkladů si vyhledat hafo, dokázal byste to. To byste ovšem nesměl být předem rozhodnutý o závěru.

  Za čtvrté, zmíněné stránky znám.

  Za páté, pokud pro důkaz tvrzení, že evoluce probíhá, požadujete vysvětlit všechny její jednotlivé případy do jediného, mohl byste také chtít po tom, kdo tvrdí, že rostliny dýchají, aby shromáždil všechny jednotlivé exempláře a ověřil to zvlášť u každého. Toto je argument, který byste měl zodpovědět především, a ne přejít mlčením jako minule. (Pozn. je to jiná otázka než to, zda je k průkazu potřeba pozorování, a je ji třeba řešit odděleně)

  • M.R. napsal:

   Ad AB: svými dedukcemi docházíte k zajímavým názorům – například tvrdíte, že jsem „předem rozhodnutý o závěru“ ohledně vzniku života. Což samozřejmě není pravda – studiem a logickým úsudkem se k uvedenému výsledku lze dopracovat též.
   Vaše úvaha o slově „pravděpodobně“ je poněkud svérázná, já bych Vaše a vědecké „pravděpodobně“ přirovnal spíš k situaci, kdy vaše vozidlo zastaví policie a řekne „jel jste pravděpodobně o 30 km nad limit, tak zaplatíte pokutu 5 tisíc“. Ale chápu, že někteří lidé by tu pokutu klidně zaplatili. Když je těch „mezičlánků“ tolik, proč tedy posíláte svůj nejlepší odkaz na tvrzení „nic nevíme, ale je to pravděpodobné“?
   Na počátku času, vesmíru, Země a života žádný člověk nebyl, ale zprávu o tom máme v knize Genesis. Navíc, všechno kolem nás svědčí o tom, že ani vesmír, ani živočichové a rostliny, ani člověk tady nemohli být déle než řádově 10 tisíc roků, takže ten počet dle Genesis 6 000 let je v naprostém souladu s tím, co je kolem nás.
   Včetně potopy světa (Noe a spol) a na ni navazující děje.

   • Ateista Břicheček napsal:

    No víte, pokud si nenecháte vysvětlit, že zde NENÍ řeč o VZNIKU života, ale o vývoji už vzniklého, pak nemá cenu Vám dál něco vysvětlovat. Pochopit, že vznik a vývoj jsou dvě různé věci, a že na žádné teorii vzniku, narozdíl od teorie vývoje, nepanuje shoda, není takový problém. Takže to nemá dál cenu.

    • M.R. napsal:

     „Teorie vývoje“? Zaprvé, je to TEORIE, zadruhé se této specifické teorii říká i česky „evoluční“ protože různých jiných „teorií vývoje“ jsou desítky.
     Jediný odkaz o „evoluci“ druhů, který jste (AB) dal, byl ten s „pravděpodobností“. Což je jasné, protože nic lepšího skutečně neexistuje – vývoj ve smyslu přeměny jednoho druhu na jiný nebyl nikdy zdokladován. Naopak jsou doklady o neměnnosti druhů. Mutacemi a výběrem se žádný nový druh nevytvoří, ani GMO (uměle vytvořené geneticky modifikované organismy) nejsou nové druhy, ale např „kukuřice s genem X, prase s lidským genem XX“.

     Shrnu: Evoluce druhů, ať už ta „náhodná“ nebo „řízená“ nebyla nikdy dokázána. Pokud ji někdo obhajuje jako „fakt a zákon“, tak je to nejčastěji důsledek zběsilé propagandy v kombinaci s nedostatečným prostorem pro použití logického myšlení.

     • Ateista Břicheček napsal:

      Přečtěte si prosím příspěvek výše ještě jednou, uvědomte si, co chtěl říci, a pak odpovězte znovu. Nápověda: důkazy jeho (27. 7. 2023 (15:45)) tématem nebyly.

      Takže nechápu, proč to píšete v reakci na něj, a ne jako nové vlákno. Mluvíte opět, opět o úplně jiné stránce problému, než na jakou reagujete.

      • M.R. napsal:

       Ad AB – pokud něco nechápete (jak sám píšete v tomto vláknu), pak může jít úplně klidně o problém na Vaší straně.
       Jen zopakuji: „důkazy“ o „evoluci“, které jste předkložil, dokazují jasně, že evoluce nebyla nikdy prokázána ani zdokumentována a jde jen o propagandu. Jiné odkazy jste nepředložil.
       Na jednu stranu se označujete za „ateistu“, na druhou obhajujete řízenou evoluci (za využití vyšší moci), a vůbec Vám tento protiklad nepůsobí logický problém – což pokládám za dosti zajímavé.
       Mimo to jen potvrzujete opakovaně ověřenou zkušenost – pokud je někdo přesvědčen o naprostém nesmyslu, jako je Vaše tvrzení o tom, že máte za předky v rodině opice, pak je diskuse o většině témat, například o evoluci/stvoření vyloučená.

       • Ateista Břicheček napsal:

        Já v řízenou evoluci nevěřím, kloním se k té spontánní, ale snažil jsem se Vám nabídnout něco, co by uvedlo evoluci do slučitelnosti s Vašimi náboženskými představami. Navíc já nevím s jistotou, že Bůh není. Ateista jsem předběžně, po rodičích, ale nevylučuji možnost existence a důkazu Boha předem jako úplně nemožné. Myslím, že už jsem to psal, takže jste si mohl odpustit psaní o logických problémech.

        Já jsem v příspěvku z 27. 7. 2023 (15:45) vůbec nepsal o důkazech, ale o obsahu evoluční teorie. Napsal jsem, že nevysvětluje vznik života, ale jen vývoj, protože sem pořád taháte vznik. Proč? To je přece jiná otázka, která se musí řešit odděleně. Neexistuje shoda ani důkazy ohledně vzniku života. Mám podezření, že to sem taháte, abyste učinil nedůvěryhodnou i evoluční teorii (vývoj už vzniklého).

       • Ateista Břicheček napsal:

        A jak si tedy představujete diskusi? Jen v rámci jedné ze dvou názorových stran? To jako diskuse moc nevypadá.

        Důkazy jsem našel na stránce Občanského sdružení ateistů, které ovšem nemám rád, protože podporují LGBT, potraty a jiné zvlášť ohavné věci, čímž kydají hnůj na hlavu třeba mně, který takto nemorální nejsem. Nicméně ty důkazy jsou povedené, proto dám odkaz. Zvlášť mě zajímá, co odpovíte na bod 14 (virová DNA).

        https://www.osacr.cz/2013/04/13/16-duvodu-proc-evolucni-teorie-funguje-kreacionismus-je-blbost-a-lidem-obcas-rostou-ocasky/

       • Ateista Břicheček napsal:

        Řízenou evoluci neobhajuji proto, že bych ve vyšší moc věřil, ale proto, že se Vám, jako věřícímu člověku, snažím nabídnout možnost, jak své přesvědčení skloubit se zjištěnými poznatky. Lze totiž uvažovat v souvislosti názorů, které sám nezastávám, což jsem přesně udělal. Takže protiklad a logický problém se nekoná.

        Navíc sám nemohu vědět, že Bůh není nebo je nedokazatelný, s úplnou jistotou. Ateista jsem předběžně, po rodičích a prarodičích.

 15. Lukáš Berný napsal:

  Dobrý den,

  s velikým zájmem jsem si přečet Váš názor „Horší než Galileův proces“ a i následné komentáře v této diskuzi. Některé považuji za zajímavé, jiné pouze za zábavné. Názorově jsem zjevně ukotven jinak než Vy, ale právě dialog může být nápomocen k pochopení protistrany a pomoci i všem diskutujícím. Domnívám se, že Váš názor ohledně vyjádření papeže Františka není nesprávný, ale špatný. Ze své pozice má vliv na mnoho lidí a pokud pak hlásá dobro, kdy si vypůjčím jeho utilitaristické pojetí jako jednání, které přináší co největší užitek co největšímu počtu lidí, je to rozhodně pouze dobře. Problémem tohoto světa opravdu není „epidemie potratů, antikoncepce, eutanazie, smilstva, homosexuality, genderismu, pornografie a nebezpečných experimentů s pohlavní identitou“, jak černobíle vidíte svět Vy. Sám mám tři děti a chci pro ně svět minimálně tak „dobrý“, jako ten, ve které nyní žiju. Bude mi úplně jedno co a s kým budou mé děti dospělosti dělat pod peřinou, pokud se tak samy rozhodnou. Jen bych si přál, aby to nemusely dělat v období krizí, zvratů a konfliktů, ke kterým neobyvatelnost částí této planety povede. Proto nelze souhlasit, ale je dokonce třeba přímo odmítnout některá Vaše tvrzení. Současná klimatická změna a její podíl lidské činnosti v ní je vědecky prokázaný fakt. Samozřejmě lze do nekonečna polemizovat o tom, co je to pro Vás „věda“ nebo dokonce „pravda“. Je dle mého názoru jedno, jestli se na určité skutečnosti shodne (a teď jen odhaduji) 70 nebo 99,99% osobností, které se „vědou“ zabývají. Mám rád sociologické pohledy na dezinformace a řetězení různých narativů, proto mě zaujala i konstrukce, kterou ve svém vyjádření používáte. Historický exkurz s Galileem je poutavý, a proto mě i titulek jako historika zaujal. V konečném důsledku ale skončil zbytečným doživotním vězením živé bytosti. Lze vážně polemizovat i o možnosti následovat dráhu Giordana Bruna, a to pro myšlenky, které se nakonec ukázaly více odpovídající realitě než nepravdivá dogmata, která zpochybňovala. Jestli byl odsouzen po právu či nikoliv je jedno, totalitní společnosti i dnes vraždí své obyvatele „po právu“. Argumentovat citací z Bible o tom, že máme zemi naplnit a podmanit si ji je bezohledně sobecké. Pokud si to jako společnost můžeme dovolit a my v současném blahobytu rozhodně můžeme, je třeba mít vždy ohledy na práva i těch budoucích. Obzvláště, když i Vy sám chcete bránit právo na životy, ukončené interrupcí. V kontextu celého vystoupení papeže Františka je zřejmé, jak svá slova myslel. Podezírat jej z modloslužebnictví, když nás zde nikoho nenapadne rozporovat například Mariánský kult nebo svaté jako přímluvce, bylo snad i zbytečné pošťouchnutí. V diskuzi pod článkem je zmiňován názor, že z Bible nelze dělat trhací kalendář. A to je i přesně podle mě to, co činíte Vy. Vaším citacím mám rozumět tak, že například souhlasíte s drakonickými tresty v Bibli popsanými? Jako obránci morálky Vám nevadí incest, který je v Bibli bez následků uveden? Nejíte vepřové a dodržujete další nařízení v Bibli popsané? Nebo jen některé, protože jiné byly jaksi kýmsi nakonec dovysvětleny? Uznáváte a nezpochybňujete názory a nařízení církevních autorit, ale přitom zlehčujete, či se vlastně přímo vysmíváte závěrům „osobností“ této doby. A tím nemyslím nepravdivý (pokud byl vědomý, tak lživý) klimatický exkurz „úspěšného“ transformačního ekonoma Václava Klause. Já o změně klimatu i úloze člověka v ní nepochybuji a jsem přesvědčen, že pro ni i existují důkazy. Použiji a priori zcela nevhodné přirovnání, a to, že o samotné existenci Boha v římskokatolickém pojetí, o kterém Vy zajisté jako o definitivní pravdě nemáte žádných pochyb, není mezi vědci zajisté ani taková shoda, jako o klimatické změně a její úloze člověka v ní. Jistě, jedná se o otázku víry, nikoliv vědy. Chci tím ale poukázat na skutečnost, že mi přijde logicky špatný závěr o některých skutečnostech bytí nepochybovat, protože jsou prostě dané a jiné, přestože jednoznačné hmatatelné důkazy existují, rozvracet. Váš názor je pro mě paralelou ne problémů současného světa vně církev, ale naopak projev problémů církve samotné. Na jednu stranu před pokrokem a vědou zbrojíte, ale zároveň si z reality skutečně vytrháváte to, co Vám zrovna pasuje. Pokud má ale církev jako společenství existovat i nadále, bude muset hledat svou cestu. Já sám ji neznám a vždy je snazší jen kritizovat než tvořit. Ale ze všech problémů, které konzumní průmyslová společnost přináší, vytahujete jako králíky z klobouku jen morálku. V přísně Vašem pojetí. A to podle mne k cestě dále opravdu nebude stačit. I já sám nesouhlasím s tím, co vidím okolo sebe. Pokud máte výhrady vůči zvolenému zástupci církve, je to v pořádku. Ale prosím – nesrovnávejte pro příště módní společenské otázky sexuální identity a podobné „quazi“problémy doby s opravdu konkrétními existencionálními problémy lidstva. Navíc, když o nich nejspíše nemáte dostatečné povědomí. Děláte tak jen zesilovač a užitečného idiota právě těm nadnárodním spolkům, kteří jsou pro svět, na rozdíl od Vámi zmíněného Soroše či Gatese, opravdový problém…

  • George Smiley napsal:

   Díky za demonstraci názorového trustu liberála ze staré školy.
   Ad nauseam.

  • . napsal:

   Tak s potraty souhlasíte? Ukážu Vám, kam vede utilitarismus. Dejme tomu, že čtyřčlenná rodina umírá hlady a jediná možnost, jak se najíst, je zabít a sníst tlustou sousedku. Jeden život za čtyři. Rozhodně toto nelze schvalovat. Teď si představte, že matka zavraždí své nenarozené miminko z důvodu svého jednoho života. Jeden život za jeden. Tím spíš nelze schvalovat potraty z ostatních příčin. Totéž eutanazie, kdy od „dobrovolné u nevyléčitelně nemocných s rakovinou“ se pokoutně přešlo k nedobrovolné a zjevně k eutanazii dětí.

   Co se týče pohlavní zvrhlosti, ta se vždy vyskytuje více v době úpadku té které civilizace, to je antropologická konstanta. Není důležité, že zdánlivě „nikomu neškodí“, ale to, že je myšlenkově zaměřena proti monogamní rodině s věrností. To má za následek rozvracení rodin a utrpení dětí. Utrpení dětí, ano?

   Galileo je samozřejmě přehmat, ale to věznění netrvalo nakonec do konce života a dělo se v toskánské vile se sloužícími a mohl tam bádat. G. Bruno, když prchal z kláštera, zabil řádového nadřízeného, byl vrah. Ale v Anglii udával nelegální katolické kněze tajné službě Sira Francise Walshinghama, a byli potrestáni věsením, ale ne až k smrti, vykucháním, kastrací a rozčtvrcením (to be hanged, drawn and quartered). Pomohl umučit desítky lidí, a to je dnes prokázáno listinami ze samé Anglie.

   Co se týče mariánského kultu a svatých, katolíci jim nepřisuzují postavení rovné Bohu. Vepřové je výslovně umožněno Novým zákonem.

   Klima: konsenzus bývá lživý tak často, že byste ho neměl ani vytahovat. Geocentrismus, abiogeneze žab z bláta, Stalin je hodný strýček Joe, Židé jsou podlidi – tyto blbosti byly konsenzus. Navíc klimatický konsenzus je vynucen politicky a peněžně a nátlakem a pranýřováním odpůrců, ne vědecky.

   Jen morální dobra jsou dobrá bez omezení (a jen morální zla jsou zlá bez omezení). To neříkají „pobožní blbečci fanatici ze středověké bažiny“, ale veleosvícený Kant.

   K inkvizici: http://librinostri.catholica.cz/kniha/630-inkvisice-cirkevni-spanelska-protestantska-a-zidovska-ve-svetle-pravdy

  • PhDr. Radomír Malý napsal:

   Ad L. Berný: Nebudu s Vámi polemizovat, to by bylo na dlouho, předkládáte více témat najednou. Pokud ale píšete, že je Vám úplně jedno, co budou Vaše děti „dělat pod peřinou“, jen když budou žít v relativním klidu a míru, tak se Vás chci zeptat: Vám je opravdu jedno, jestli Vaše děti budou hřešit? Už tím, že toto vypouštíte z úst, máte podíl na (případném) jejich hříchu, což je dle katolické morálky a zpovědního zrcadla tzv. podíl na cizím hříchu. Já už mám nejen děti, ale i vnoučata, a rozhodně mi není jedno, jestli v budoucnu budou těžce hřešit, modlím se za to, aby ne.

 16. Přispěvatel napsal:

  Protože na tomto webu je tvrdá cenzura slušných a věcných názorů, je zžejmě ztrátou času sem do komentářů něco psát. I když jako zkušený člověk v historii, archeologii a pod. bych mohl psát své postřehy z bádání, zřejmě nezapadají do rámce, který je prosazován dohližitelem. Pouze nastíním, jaké téma bych zde rád zmínil. Téma inkvizice, autorova slova ohledně „kruté církevní inkvizice“. Lze o tom psát nebo je to nepřípustné. Děkuji

  • Anthrazit napsal:

   Proč by vám majitel stránek měl bránit? Jen nesmíte lhát, což v případě inkvisice znamená ji kritisovat, protože zasluhuje chválu.

   • . napsal:

    Pokud se někdo mýlí a je o tom přesvědčen, nelže.

    Ačkoliv většina řečí o inkvizici (upalování dětí) jsou lži a francouzská revoluce byla stokrát horší, pravdou je, že trestala lidi kvůli věcem jako odpadlictví, hereze, rouhání nebo panteismus, jako muslimové Saúdské Arábii, občas je upalovala a mučení používala, pravda mnohem mírnější, než světská moc (král a páni).

    • Anthrazit napsal:

     A je možné, aby dnes v těchto věcech žil bez vlastní viny v omylu? Lež by byla i tak lží, navíc omyl by v tomto případě byl skutečně překvapivý.

     Odpadlictví, herese, rouhání, pantheismus, to vše zabíjí duši, je správné je trestat. Wahhábitům vyčítám, že majíce nepravou víru mohou snadno trestat ty, kteří jsou lepší než oni sami, kdyby byli Saúdové katolíky, mohl bych je za jejich přísnost leda chválit.

     • . napsal:

      Tak v případě, kdy všechny informace, jež jsou kolem Vás, jsou svorné v omylu, zatímco ty pravdivé jsou těžko dostupné a krčí se v koutě, tak za omyl vinu nenesete, leda byste byl tak chytrý, že byste mluvil patnácti jazyky, a náhodou se setkal s těmi správnými lidmi. Nemůžete chtít po lidech nemýlit se v tom, co k nemýlení vyžaduje náhodu.

      „kdyby byli Saúdové katolíky, mohl bych je za jejich přísnost leda chválit“ Saúdové jinověrcům sekají hlavy. Říkáte, že je správné násilím nutit lidi k víře? Navíc, uvědomujete si, že se Vám v církvi usídlí lidé „věřící“ jen na venek, ze strachu, a nevěřící ve skutečnosti, jež nebude možno rozlišit, již budou své skutečné přesvědčení předávat dál a jejich vnuci budou biskupové?

      • Pan Contras napsal:

       Nutit k víře bylo vždy zakázáno, jen se to občas nedodržovalo. Jiná věc je, když někdo rozšiřuje v katolické společnosti bludy, to bylo správné trestat, přičemž i trest smrti zde byl spíše výjimečný. Voltairovy slinty jsou pusté výmysly.

  • . napsal:

   Pište, pokud se Vaše bádání opírá o důvěryhodné zdroje a týká se opravdové římské nebo španělské inkvizice. Nepsal bych, pokud používáte zdroje jako je Stalinův dvorní úkladný vrah Grigulevič nebo jiný bolševický škvár, anebo chcete psát o amatérských pseudo“inkvizitorech“ typu Boblig, ustanovených světským panstvem, a směšovat je s církevní inkvizicí.

 17. Lukáš Berný napsal:

  Přeji hezký den a děkuji za Vaše vyjádření…Utilitarismus jsem úmyslně zmínil výslovně, protože ve světě, jak jej vidím a vnímám já, dobro pro katolíka nemusí vždy znamenat dobro pro všechny. Nástrahy tohoto přístupu nerozporuji a Vámi popsané krajnosti, je třeba vždy vyvažovat. Samotnému J.S.Millovi je ohledně blaha všem přisuzován údajný výrok, že je třeba dát přednost nešťastnému Sokratovi než šťastnému praseti. Tedy ano, ale nějakým měřítkem přece dobro posuzovat musíme, aby mělo obsah. Žijeme ve společenství, nikoliv ve vakuu a utilitarismus alespoň tím, že posuzuje následek, nabízí užitečnější závěr pro celou skupinu. Pokud Vy znáte vhodnější posouzení, oproštěné od subjektivních a zcela individuálních měřítek, rád si je vyslechnu, i když to není tématem této diskuze.

  Ad konsenzus – doslovně souhlasím se vším, co jste napsal. V tomto ohledu jsem možná ještě radikálnější než někteří pisatelé na tomto serveru třeba ohledně morálky. Tak nějak sobecky či elitářsky si rozhodně nemyslím, že je správné nechávat lidi hlasovat v různých referendech ohledně čehokoliv. Shoda většiny rozhodně nemusí být správná a už v žádném případě ne blížící se pravdě či dokonce přímo pravdivá. Ale zpět k rozporovanému tématu – konsenzus v oboru erudovaných vědců na klimatickou změnu a úlohou člověka v ní není tlachání opilců v hospodě ohledně toho, jestli kope lepší góly Sparta nebo Slávie. Ani se nejedná o vyjádření nereprezentativního vzorku, jako by bylo třeba posuzování čehokoliv pouze čtenáři tohoto serveru. Současná věda deklarovala své postoje a závěry. Jistě, pořád existují zcela nevysvětlené oblasti, a proto je i prostor pro kritické připomínky a nové poznatky. To povede následně k novému zhodnocení a posouzení předchozích závěrů. A takto zvyšujeme míru pravdivosti poznání. To vše ale prozatím odporuje vyjádření pana Malého. Dovolím si zde nyní malou odbočku, která ale i částečně osvětlí, proč jsem na názor pana Malého vůbec reagoval. Před několika lety, přibližně v tyto dny, jsem byl se známými na nedělní mši svaté. Pan farář během kázání zmínil bombardování Hirošimy a Nagasaki, které se připomínalo. Svým farníkům vysvětloval, že za oba skutky může židozednářská lóže, neboť jmenovaná města měla být největší křesťanské komunity v Japonsku. Je to úsměvné? Jistě. K zamyšlení? Možná. Nebo je to skandální a nepřípustné? Pak si s velkým odstupem doby přečtu na konzervativním serveru vyjádření ohledně klimatické změny a mám znovu stejné „deja vu“. Hana Drábová (v jiné souvislosti) vyřkla krásnou myšlenku, že lež není názor. S tím souhlasím. A doslovné tvrzení, že globální oteplování je „pouze na úrovni vědecké teorie“, okořeněné historickým právním exkurzem a citací z Bible mě nepřišlo správné. Věřím, že je třeba vždy posuzovat možný dopad vyřčených slov na jeho příjemce a je jedno, jestli se jedná o farníky obce Laškov na Hané nebo o čtenáře tohoto serveru.

  K morálce a neustálému hledání protivníka či snad Ďábla v nás – děkuji za modlitby, přál bych si, aby jich nakonec v budoucnu nebylo třeba. Papež František neměl to „štěstí“, jako třeba (například mou babičkou) zcela nekriticky přijímaný Jan Pavel II, že by vykonával pontifikát v době, kdy byl svět spíše jen bipolární. A svět tak řešil jiné otázky. Opravdu blahobyt a konzum dnes přináší nová témata doby. Mrzelo by mě, kdyby čtenáři tohoto serveru získali pocit, že žijeme ve světě zmanipulovaném nějakými proradnými skupinami, majícími za cíl rozvrátit a zadupat rodinu a případně další významné hodnoty. Panu Malému i všem přívržencům „zjevené pravdy“ přeji, aby nikdy nemuseli revidovat svá poznaná přesvědčení. Například proto, že osoba jim blízká, která chce mít nárok na stejně plnohodnotný život jako ostatní, žádá od společnosti dle něj oprávněné požadavky. Klienti, se kterými já pracuji, často takové štěstí jako nejspíše mnoho z nás neměli. Některé názory tak pro ně mohou být velmi zraňující. Častým argumentem klimaskeptiků je stanovení výchozího bodu, myslím tím stavu, který lze považovat za obvyklý a vůči kterému je možné se srovnat. Nepoužiji tuhle argumentaci vůči morálce, protože amorální, už z podstaty společenství lidí, byla částečně lidská doba vždy. Proto si ani nemyslím, že žijeme v úpadku, ten je naše přirozená součást. Nyní aktuálně vyhláškou řešené společné záchody ve školních zařízeních (jedno z jakého důvodu), v současných podmínkách zcela neekologická elektromobilita, spíš nedůstojné pochody údajné hrdosti sexuálních menšin a další a další úsměvné skutečnosti současné reality na nás sice vážně dopadají v mnoha ohledech, ale nejsou život ohrožující. Neuvážené ekologické chování společnosti a znásilňování této planety však ano.

  Pro pisatele George Smiley je klást opakovaně některé otázky již zjevně bolestné, mám tomu rozumět tak, že rozpor mezi „zjeveným“ a „poznaným“ již v sobě překonal? Jsem rád, že zde citujeme veleosvíceného Kanta. Právě jeho Kritiky mě vedly k popíchnutí, že ohledně poznání někteří pisatelé zdravě pochybují, ale pouze selektivně. Ale jsou to jen mé názory. Sdělení Přispěvatele i Anthrazita a snad i můj příspěvek není nějaké napadání. Snad žádná skupina nepotřebuje jen uzavřenou diskuzi, kde se vzájemnou podporou budou pouze více „opevňovat“ na svých pozicích. Je logické, že všichni vyhledáváme názorově blízké. A názor pana Malého ohledně klimatické změny mi nepřijde v katolické církvi ojedinělý. Vyjadřují se tak, odpuste – „Bohužel“ – podobně i mí příbuzní. A názory, které pak oni považují za „zdravý selský rozum“, jsou pro mě dávno prokázané závěry a úmyslně šířené nepravdy různých think-tanků, financovaných ale nakonec původně průmyslovými konglomeráty…třeba čas ukáže, že se mýlím a mé názory jsou skutečně plody šířené propagandy Soroše, Rotschildů, zednářů a nevím kterého dalšího neoliberálního čerta. Pro budoucnost našich dětí by to bylo snad i lepší…co když se ale mýlíte Vy?

  • . napsal:

   I kdyby to mělo zachránit město před jadernou bombou, není přípustné znásilnit pětileté dítě před očima matky, abyste z ní dostal informaci, kde bomba je. Tolik k utilitarismu.

   Asi to nebyla židozednářská lóže, ale zednářská klidně ano. Navíc by Američané porazili Japonce i bez toho, ale chtěli vyděsit SSSR.

   Pokud „lež není názor“ a může se cenzurovat, pak vězte, že všechny názory kdy v dějinách cenzurované byly označeny za lež a pak cenzurovány. Toto prohlášení, že lež není názor, svobodu slova v praxi knokautuje. Zvláště když vládne lhářstvo.

   Když globalistické elity stoply plyn z Ruska, dovážel se plyn přes moře. A tento skleníkový plyn stokrát horší než CO2 se musel upouštět, aby se zchladil a udržel kapalný. Těmto lidem ty ekologické řeci žerete.

   Opevňovat se na pozicích je třeba, pokud máte objektivní pravdu proti hrůzným zločincům, kteří zabijí ročně 73 milionů dětí a chtějí zabít většinu lidstva.

  • Lukáš Berný napsal:

   …upssss! …mea culpa!…rozhodně „Dana Drábová“..ale asi to nebude jediná nepřesnost, co mi administrátor vytkne 🙂

  • . napsal:

   Víte, „konsenzus“ vědců ohledně klimatu je něco jako konsenzus vědců v Stalinově SSSR ohledně lysenkismu v genetice. Kdo projeví nesouhlas, má problém, tam šel do gulagu, dnes ostrakismus, odebrání grantů, šikana a obvinění z dezinformace. To je stejné, jako vyřazení homosexuality z MKN. Taky si to vynutili politicky, ba i násilně, nebylo to na základě výzkumů.

   Papež František podrývá morálku dvojakostí. Jednou řekne, že potrat je nájemná vražda, aby se konzervativci upokojili a pš pš hajali dadali, a pak mlčí k referendu o životě dětí v Irsku a kouká se, jak tam odhlasují vraždy. Kromě toho vyhodil z Papežské akademie pro život skvělé prolife členy a jmenoval tam zastánce potratů. A tak dále. Světově se zabije 73 milionů nenarozených dětí ročně, to je mé rodné město každých 72 minut. Tedy takřka 139 osob za minutu. Ne zemřelých na nemoci ap., ale úkladně zavražděných, což je horší.

   Vypráví se anekdota. Papežův rodák, argentinský diktátor Juan Perón, chtěl zasvětit synovce do politiky. I pozval ho a vyslechli delegaci fašistů. Když pověděli své návrhy, vládce vece: „Máte úplnou pravdu.“ Pak odešli a diktátor přijal komunisty. Ti řekli, co měli na srdci, a prezident odvětil: „Máte naprostou pravdu.“ Po jejich odchodu synovec strýci pravil: „Přijal jsi dvě úplně odlišné skupiny lidí s diametrálně lišícími se názory a řekl oběma, že mají pravdu. To je jednoznačně nepřijatelné. Perón se zasmál: „I ty máš úplnou pravdu.“

   A to papež dělá, když lidé zabijí za rok počet osob, který je maximálním odhadem počtu obětí druhé světové války.

  • George Smiley napsal:

   Fascinující,jak mnoho slov o mých několika slovech dokážete vyprodukovat. Spíše se tedy nabízí klasická projekce – co píšete o mně,sedí spíše na vás.
   A za to vám děkuji.
   Protože zcela platí to, co jsem psal výše. Liberalismus až k blití.

   • Vladimír napsal:

    I vám lze děkovat. Za dlouhodobě konzistentní prezentaci formy tradicionalismu se stejnými fyziologickými symptomy.

  • M.R. napsal:

   Ad L. B. – zkuste vysvětlit lidem na sever od našich hranic, že klimatické změny jsou strašné, protože pevninský ledovec je krásnější než ty jejich současné lesy, pole, jezera. Všichni švédi, poláci, finové, by museli bydlet někde víc na jihu – třeba na Sahaře – ovšem v době, kdy tam běhaly antilopy, hroši a krokodýli.
   Globální klimatické změny jsou hmatatelné na každém kroku, ale to byly už nejméně od potopy světa – a rozhodně to není způsobeno nějakým plynem CO2.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *