Nové právní předpisy o hracích automatech 2023

  1. Automaty Giant S Gold Online Jak Vyhrát: Mějte na paměti, že Americas Bookie je web na černé listině a je třeba se mu vyhnout
  2. Automaty Eagle Bucks Online Jak Vyhrát - Hráči raději hrají s webovými stránkami, které nabízejí zdravou a pravidelnou dávku bonusů a nabídek
  3. Online Casino Platba Boleto: Volatilita na tomto slotu je střední

Stáhnout kasino sloty zdarma 2023

Automaty Hazardowe
A profesionální hokej je kariéra s kolegy a šéfy, kteří se musí vyrovnat, stejně jako na jakémkoli jiném pracovišti
čísla Loto
Jeho velikost závisí na politice konkrétního zařízení pro hazardní hry a na druhu nabízeného bonusu
Herní podlaha kasina nabízí výběr video automatů, rulety a pokerových variací

Živé kasino automaty zdarma bez registrace

Automaty Buffalo King Online Zdarma
Hraní bez zpoždění, plynulost platby, mnoho možných praktických a rychlých akcí, to je mnoho výhod aplikace
Luxury Casino 50 Free Spins
To se začalo měnit koncem roku 2023
Zet Casino Bonus Za Registraci

Navedení k životu zbožnému: V. Že jest potřebí započíti očišťováním své duše

Sv. František Saleský

„Kvítí ukázalo se v zemi naší,“ dí božský ženich, „čas řezání (vinic) přišel.“ (Píseň Šal. 2, 12.) Co jiného jsou květy srdce našeho, Filotheo, nežli dobré žádosti? Jakmile tedy se ukáží, třeba vzíti do ruky nůž a uřezávati s našeho svědomí všecky skutky mrtvé a  zbytečné. Dívka cizího národa, kterou Izraelita chtěl pojmouti za ženu, byla povinna svléci roucho, v kterém byla jata, ořezati si nehty a ostříhati si vlasy. (5 Mojž. 21, 13.) Tak duše, která zatoužila po cti, býti nevěstou Syna božího, musí se sebe svléci starého člověka a obléci nového (Kolos. 3, 9), zanechávajíc hříchu, potom ořezati a ostříhati cokoliv ji odvrací a odvádí od milování Boha.

Chceme-li se uzdraviti, nejprve se musíme vyčistiti od veškerých škodlivých šťáv. Svatý Pavel v jediném okamžiku došel dokonalého očištění, jako ho také došla sv. Kateřina Janovská, sv. Máří Magdalena, sv. Pelagie a někteří jiní svatí; ale takové očištění jest v oboru milosti tak zázračné a neobyčejné, jako zmrtvýchvstání v oboru přirozenosti, a my ho nesmíme očekávati. Obyčejné očištění a uzdravení, ať tělesné, ať duchovní, děje se ponenáhlu, krok za krokem, s obtížemi a potřebujíc času.

Andělové na Jakubově žebříku mají křídla, ale nelétají; vystupují a sestupují po pořádku stupeň od stupně. Duše, která ze hříchu vystupuje ke zbožnosti, podobá se jitřnímu svítání, které nezahání noční tmy náhle, nýbrž ponenáhlu. Lékařská zásada jest, že když se člověk uzdravuje pomalu, bývá uzdravení jistější a spolehlivější; jako choroby tělesné, tak také choroby srdce lidského přicházívají jako koňmo a tryskem, ale odcházívají pěšky a zvolna. Jest tedy zapotřebí, Filotheo, abys v tomto podniknutí byla statečné mysli a trpěliva. Jest opravdu žalostno pozorovati některé duše, které, když se několikráte pocvičily ve zbožnosti a vidí, že jsou podrobeny některým nedokonalostem, počnou se nepokojiti a rmoutiti a ztráceti mysl, a již téměř se poddávají pokušení, nechati všeho a vrátiti se nazpátky. Ale zase na druhé straně svrchované nebezpečenství hrozí duším, které se opačným pokušením dají přemluviti, že se očistily ode svých nedokonalostí již hned v první den svého očišťování, pokládají se za dokonalé skoro dříve než jsou učiněny, a nemajíce křídel, pouštějí se do létání. Jistě takové duše jsou ve velikém nebezpečenství, že se opět roznemohou, protože se příliš brzo vybavily z rukou lékařových. Ó Filotheo, dobře praví prorok: „Marné jest vám před svítáním vstávati: vstávejte, když posedíte.“ (Žalm 126, 2.) A on sám, řídě se tím, a již se umyv a očistiv, žádá si, aby byl očištěn a obmyt znova. (Žalm 50, 4.)

Očišťování duše naší nemůže a nesmí se dokonati dříve, nežli se dokoná náš život. Netrapme se tedy pro své nedokonalosti, neboť naše dokonalost záleží v tom, že proti nim bojujeme, a nemohli bychom bojovati proti nim, kdybychom jich neviděli, aniž bychom je mohli přemáhati, kdybychom se s nimi neutkávali; vítězství naše nezáleží v tom, abychom jich již necítili, nýbrž v tom, abychom jim nepovolovali.

Ale že nás obtěžují, to ještě neznamená, že jim povolujeme; jest ovšem potřebí, abychom se v tomto duchovním boji vídali někdy zraněné, protože tím se cvičíme v pokoře, nebudeme však nikdy přemoženi, leč bychom ztratili život  nebo statečnou mysl. Ale nedokonalosti a všední hříchy nedovedou nás zbaviti života milosti, neboť ten se ztrácí jen hříchem smrtelným. Nutno tedy dbáti, aby nás nepřipravily o statečnost. „Vyslyš, Bože, modlitbu mou,“ tak prosil David, „od strachu nepřítele vytrhni duši mou.“ (Žalm 63, 1.) V tomto zápase jest velice šťastnou okolností našeho bojování to, že vždycky vítězíme, chceme-li jen bojovati.

Sv. František Saleský, biskup Ženevy a učitel Církve

Přeložil Msgr. ThDr. Karel Vrátný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *