Nové triky s automaty 2023

  1. Android Kasino S Vysokou Šancí Na Výhru: V Mezopotámii, používali šestistranné kostky, v Číně, byly to lotto hry a Domino.
  2. Americká Ruleta Online - Věřím, že bonus kus žalud Pixie je opravdu v pohodě.
  3. Automat Online Bez Vkladu: Počínaje generickými hrami, hráči najdou tituly jako 12 Zodiacs, 18-výherních řad video automat, který přebírá starověké čínské téma s divočinou, které nabízejí náhodné 3x multiplikátory a progresivní jackpot ke spuštění.

Hodnocení online kasinových her 2023

Stahuj Hraci Automaty Zdarma 2023
Kde to přijde jako dva různé symboly, jeden pohybující se ve směru hodinových ručiček a jeden pohybující se proti směru hodinových ručiček.
Pravidla Rulety Kasinové Hry 2023
Bohužel, Kaboom Slots Casino ještě nemá vyhrazenou aplikaci ke stažení, ale britští sázkaři mohou stále používat mobilní verzi webu bez ztráty přístupu k jakýmkoli funkcím.
Dobré pokerové bonusy poskytují vysoké procento náhrady, takže náklady na hraní pokeru velmi levné, a proto výhodnější pro vás.

Trik výherního automatu 2023

Automati Hry
Doprovází ho armáda podivných a úžasných tvorů, kteří se mohou pochlubit živými barvami a tvary.
Blackjack Online Hrat
Denně nabízí 21 karet.
Ziskové Sloty Gry Hazardowe Za Darmo

Katolický sen

V polovici září 1926 řekl mi Otokar Březina: „Sen je také realita,“ a rozváděje tuto svou myš­lenku, mluvil asi takto: Naši buditelé měli sen, že vzkřísí národ, a také jej vzkřísili, ačkoli všechny okolnosti a důvody tak zvaných rozumných lidí mluvily proti tomu. Mezi těmito ro­zumnými byl i sám Dobrovský, který nevěřil, že český národ bude ještě žíti, i psal gramatiku českého jazyka jen z pohnutek vědeckých, tak jako se píše gramatika řeči cikánské nebo indi­ánské, kmenů odsouzených k vymření.Beneš a realisté dnes říkají: Není Slovanů, Slovanstvo je něco umělého, násilného: jsou jen Rusové, Poláci, Srbové, Čechové, Bulhaři…Připusťme tuto realistickou formuli (ačkoli je skrz naskrz falešná), ale řekněme: Nejsou tedy sice, ale budou Slované, protože my to chce­me!

Lid je dav, lid je těsto, ale nemá-li kultura zaniknout, musí se z lidu udělat národ, Slovanstvo, něco totiž vyššího, božského, neboť pojmy národ, Slovanstvo souvisejí s Bohem, jenž národy a jazyky stvořil. Naproti tomu, udělá-li se z národa Realismus, bude z lidí zvěřinec, něco totiž nižšího a horšího, protibožského, protipřirozeného, a tedy nelidského, pravý tedy opak toho, než slibují hlasatelé českého realismu a humanismu.

Před sto lety nebylo u nás žádného husitismu, ale začali jej pěstovat povídkáři, básníci, malíři, byl to sen a ten sen se realizoval, stal se realitou, takže dnes v každé zapadlé vsi pálí se ohně na počest Husa, o němž ničeho nevěděli ani čeští emigranti.

Národ český má poslání a jest povolán probudit a sjednotit Slovany! Jinak nemáme v ději­nách smyslu, my musíme vytvořit Slovany! Tento sen my musíme živit a hlásat!

Tak asi mluvil Otakar Březina a také mi připomněl, že národ český vzkřísilo k životu několik nadšených jednotlivců, vzdělaných a ušlechtilých mužův a žen, kdežto tak zvaný lid byl tu jen látkou a těstem, poněvadž prý takovému sedlákovi jsou tyto duchovní hodnoty lhostejny, nao­pak, on řekne: „A nač mé děti potřebují českou školu? Česky už beztoho umějí, ať tedy chodí jen do německé, a budou umět dvě řeči! Bude jim to dobré na vojně i na ouřadech!“ Tak se mluvilo a tak se také dělalo, na venkově ani tolik ne jako ve městech. Taková totiž je logika obecného lidu: dobré jest jenom to, co prospívá člověku hmotně.

Veřejné mínění, vinou zbabělých, nevzdělaných a částečně i vinou zaprodaných šiřitelů „osvě­ty“ a „pokroku“, je dnes v našem národě předpojato proti katolíkům, takže v tomto smyslu mohli bychom říci, že není u nás katolíků. Připusťtme, že jich není, ale zároveň řekněme: Ne­ní jich, ale budou! My je vytvoříme, my je chceme, je to náš sen a my ten sen budeme živit a hlásat, až se stane tělem a skutečností!

Na ty první buditele našeho národa i sám Dobrovský se díval jako na blázny – a což, neumřel Jos. K. Tyl na souchotiny jako Václav Beneš Třebízský a Božena Němcová hladem? Pro svůj sen, pro sen o národě osvobozeném?

Nám katolíkům nehrozí dnes sice hlad, ale máme proti sobě tak zvané veřejné mínění a jsme odstrkováni, uráženi a v tichém a hlučném opovržení. Cožpak my nemáme žádného snu? My také máme svůj sen a tento náš katolický sen je neporovnatelně vyšší, než byl sen našich ná­rodních buditelů, ba musíme po pravdě říci, že sen našich Kolárů, Puchmajerů, Douchů, Tře­bízských, sen všech našich národních buditelů byl jen úzkým výsekem našeho katolického snu! Neboť my katolíci, milujíce všechno lidstvo v Krvi Kristově, tím přirozeněji a snadněji milujeme i svůj národ v téže nejdražší Krvi. Důvodem našeho vlastenectví není ani politika, ani bursa, nýbrž věci věčné, věci totiž takové, ze kterých jistě pramení všechno tělesné i du­chovní zdraví. Kristus Ježíš a jeho svátosti. Ani věda ani umění, neboť obé se kupuje a prodá­vá, ale Ježíš Kristus a jeho svátosti!

Dvoje práce roste pod našima rukama: práce pro čas a pro věčnost (Otokar Březina). Ti, kteří bojují proti našemu katolickému snu, věří, chudí a ubozí, jen té práci pro čas, ačkoli i my ví­me, že „také práce hmotná má svůj cíl ve věčnosti“, ale nechceme zapomenout, že „naše cesta vede ovládnutím přírody nad přírodu!“ (O. Březina).

Nepřátelé našeho katolického snu uznávají a cení jen vědu a umění, jenom realitu, jak ji vní­mají svými smysly a chápou svým rozumem. Ale „všechno mluví k nám, že je ještě jiný po­hled na zem a svět, nežli je onen, který známe ze zkušenosti zraků, z knih mistrů, z obrazů malířů“ (O. Březina: Cíle). A právě tento jiný a nanejvýš důležitý pohled na zem a svět je po­hled katolický. Nezeslabený a nezatemněný žádou partikulární vidinou a hodnotou!

„Myšlenka je tím hlubší, čím více místa má pro rozpětí křídel snu“ (O. Březina), ale žádná idea, žádná konfese, co jich kdy bylo a budou, nemají tolik místa pro rozpětí křídel snu jako právě katolicismus, který vládne nad národy, protože on jediný dovedl a dovede je pořádat, smířit, pozdravovat a v rozmanitosti jednotit a tou jednotou v rozmanitosti oblažovat. Každá idea a každá konfese větším či menším právem může si osobovat rozmanitost, ale kromě kato­lické žádná jiná nesmí si osobovat jednotu. Jakmile např. se řekne: církev národní, eo ipso vzala se jí universalita, a tedy jednota, jinými slovy: všechna oprávněnost existence. Jestliže tohoto důsledku naše doba neuznává, sama sebe degraduje k idiotství, poněvadž ke ztrátě soudnosti.

Nejdokonalejším geometrickým tvarem je kruh, tak jako v trigonometrii koule. Koule i kruh mají své centrum tak, že ty nejvzdálenější částečky jsou všechny stejně daleko od středobo­du, bilologicky řečeno: mají své srdce, žijí svým středem, jsou vázány svým středem, a právě proto jsou v řádu a svobodě…Kdyby nebyly vázány svým středem, nebyly by ani v řádu, ani v svobodě, ztratily by raison d’être. A takovýto poměr všeho a všech, poměr totiž dokonalý mezi životem a mezi smyslem života, je možný jenom v náboženství, jehož karakteristickou stránkou je universálnost a jednota, což znamená: co největší rozpětí, co nejširší obsah a co nejužší jednota! A to je právě naše Myšlenka katolická, to je právě náš katolický sen. Nejjed­nodušší tvar, a při tom největší obsah! Tvar, podoba a způsoba chleba, a obsahem sám Ježíš Kristus, Syn Boží! „Vezměte a jezte, toto je Tělo mé!“ Takový jest obsah a tvar katolicismu, takový jest náš katolický cíl a sen!

Žádná jiná konfese a víra nemá dogmatu o obcování svatých, jako má církev římskokatolická. Kacíři a schizmatici, ba i Židé obcují ve vlastním smyslu slova jen mezi sebou, a touží-li vů­bec po proselytech, touží a usilují nikoli o to, aby všichni národové přijali jejich víru, nýbrž, a to je na pováženou: aby všichni ostatní národové byli obalamuceni, zkaženi, ze světa zhla­zeni a vyhubeni. Neboť nevěra, kacířství, rozkolnictví a judaismus v obsahu své podstaty fy­sické i metafysické nemohou najíti té odvahy, aby vytvořily také nějakou periferii, aby jako z doupěte vylezly ze svého obludného středu, jenž nikdy nebude a nemůže býti středem vše­ho lidstva: jest mu jen popřáno živořiti, tak jako bodláku, trní a kopřivě, než přijde Hospodář, pravý majitel pozemku, a bude na těch místech pěstovati len, pšenici a víno.

Není katolíků, ale budou, takový je náš katolický sen a my jej budeme svou krví živit a slo­vem a skutkem hlásat, až ten náš sen stane se v národě radostnou a svatou skutečností!

Srdce Ježíšovo, králi a ústředí všech srdcí: Cor Jesu, rex et centrum omnium cordium! My ješ­tě jsme blázni, poněvadž žijeme pro sen, pro Srdce Ježíšovo, pro své katolické, nejen světové, nýbrž i vesmírné Centrum, ale za sto let budou nám říkati: Buditelé národa. Ale ať nám říkají jakkoliv, dej Bože, ať na nás docela zapomenou, ale ať národ zarazí se konečně ve svém ší­lenství a pochopí a uvidí a uzná, kde jest jeho pravé a vlastní centrum!

DEML, Jakub. Katolický sen. In Katolický sen. Vetus via: Brno, 1998.

Vybrala Nea Marie Brkičová

Poznámka redakce: uveřejněné dílo je ukázkou jednoho textu za účelem představení rozsáhlejšího souboru Jakuba Demla Katolický sen.

One Response to Katolický sen

  1. vonrammstein napsal:

    Skvostný text.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *