Monthly Archives: Květen 2011

Rozhlédnutí 2011/5/15

A je zde další rozhlédnutí. Nejvýznamnějšími událostmi minulého týdne jsou intronizace biskupa Vokála a zveřejnění instrukce Universae Ecclesiae.

Modlitby za nejmenší

Ve svém článku Jak můžem pomoci hnutí pro-life? I aneb Nic neumím, nemám čas a nemám peníze jsem se zmínil o tzv. Kruciátě. Tato iniciativa hnutí pro-life doznala v poslední době určitých změn, rozšířila svůj záběr a byla přejmenována na Modlitby za nejmenší. Vede ji a organizuje P. MUDr. Jiří Korda, který ji i reprezentoval na přehlídce pro-life organizací a aktivit před letošním Pochodem pro život.

Koště – 7. díl

Vstal jsem, došel k dveřím od bytu a nakoukl do špehýrky. Přede dveřmi stál starší muž s bílým plnovousem, oblečený jako mnich. Asi se spletl a zvoní na špatné dveře. Uvidíme. Otevřel jsem dveře a můj návštěvník se představil.

„Jsem Pater Gaudencius, prý by jste se mnou rád mluvil…“

Ďábelská reforma nás volá do pole… Bojujme!!

Otevřený dopis všem křesťanským a pro-life voličům:

Ministerstvo smrti (krycím jménem ministerstvo zdravotnictví) nás oblažilo svou představou zdravotnické reformy a šetření ve zdravotnictví. Bylo by asi zbytečné, abych ji nějak zvláště kritizoval, učinili tak za mne již jiní, např. Mladí křesťanští demokraté (ZDE), Hnutí Pro život ČR (ZDE), konzervativní platforma Koruny České (ZDE), KDU-ČSL (ZDE) … – a to ponechávám stranou návrh ministra Hegera, že šetřit by se dalo i tím, že by se nechávaly zemřít příliš předčasně narozené děti, jejichž zachraňování je příliš drahé a jeho výsledek nejistý.

Spravedlnost (Katolická cesta J. Durycha XXXII)

Že je „hlídačem bez čísla“, to si Durych bolestně uvědomil až za druhé republiky, kdy pro Národní obnovu napsal článek tohoto názvu.

Za první republiky bývali hlídači značeni viditelným číslem, zejména hlídači v parcích, ale i jinde, třebas i ve švestkových alejích. Viditelnými čísly byli značeni i policisté a konduktéři v tramvajích a autobusech. Pravděpodobně byli značeni čísly i hajní v lesích. Toto číslo bylo čímsi převelice důležitým. Není mi už známo, zda všichni jeho nositelé byli eo ipso úředními osobami, nicméně byli to přísežní činitelé a soudila-li se s takovouto osobou osoba  n e o č í s l o v a n á, pak tato osoba měla před soudem mnohem menší naději na úspěch. Nebyla tak hodnověrná. Že toto prosté číslo silně zvyšovalo zákonnost všeho života, je samozřejmé, a to i přesto, jestliže nějaká osoba užívala čísla falešného. Avšak to snad ani nestálo za to: kdo by byl s falešným číslem přistižen, byl mu zpravidla prokázán nepoctivý úmysl a s takovým člověkem to pak dopadlo zle. To  n e b y l  žádný přestupek, to byl docela obyčejný trestný čin s náležitým „ohodnocením“.

HPŽ ČR k návrhům zdravotnických zákonů

Hnutí Pro život ČR zveřejnilo své připomínky k zločinné propotratové reformě zdravotnictví od ministra Hegera, konkrétně k návrhům zákona o specifických zdravotnických službách a zákona o zdravotnických službách. Kompletní si je můžete přečíst ZDE.

Zároveň HPŽ ČR vyzvalo své příznivce a odpůrce potratů k protestům proti takto pojaté reformě. Jeho výzvu podporujeme. Protestovat je možné například po e-mailu na adresách verejnost@mzcr.cz a kopii vládě na adresu posta@vlada.cz.

Život je úkol a ne párty

Největší problém dnešního světa je, že přestává (a někde už úplně přestal) chápat, že život je úkol a ne nějaká párty. Ztrácí pochopení pro to, že jsme zde pro to, abychom žili život smysluplně a dobře, a čím dál více soustředí své úsilí na to „žít si dobře“, ať to stojí, co to stojí.

Tento postoj je ale postoj těch, co uvnitř už zemřeli. Čistě sobecký postoj, který netuší, co to je povinnost, který nechápe smysl utrpení. Křesťanství je cizí, vlastně je ve své podstatě s křesťanstvím naprosto neslučitelný, přesto se do Církve vkrádá a to nikoliv poprvé. Má mnoho projevů, některé jen zdánlivě ne tak škodlivé (přece si při mši a přijímání nebudeme klekat), jiné už mnohem závažnější (viz např. návrhy reforem á la Wir sind Kirche, úpadek řeholního života, rezignaci mnoha církevních představitelů na obhajobu těch pravých hodnot).

Koště – 6. díl

Když jsem se zamýšlel nad informacemi obsaženými ve zprávě, pochopil jsem, že důvod mého pobytu v Africe je jasný.

Generál Blackwatch a jeho nadřízení měli své důvody k nalezení Uhury, ale byly jejich úmysly zcela čisté a nezištné? Anebo v tom hrála svou roli i obava z prozrazení toho, že si genetičtí inženýři Eurocorpsu takříkajíc „hráli na Boha“?

Pokud by to byla pravda, neměli jsme si s našimi nepřáteli co vyčítat. To mě vždy děsilo, protože když začnete být stejní jako váš protivník, jste mu blíže a podobáte se mu, bez ohledu na to jak moc proti němu bojujete a jak moc ho nenávidíte. Ale ať jsem tenhle morální oříšek drtil v hlavě sebevíc, tušil jsem, že vysvětlení mi podá jedině Uhura, jestli se s ní setkám.

Rytířem života je Marie Svatošová

V sobotu skončilo hlasování čtenářů našeho časopisu o udělení ocenění Rytíři života 2011. Doživotní nositelkou čestného titulu rytířka života se letos stala zakladatelka českého hospicového hnutí, MUDr. Marie Svatošová, kterou podpořilo 8 hlasujících. Následovali Zdeňka Rybová (5 hlasů) a Radim Ucháč s Janem Vránou (oba po 4 hlasech).

Cenu rytířstva získaly hned dvě organizace: Stop genocidě a Umění doprovázet (po 4 hlasech), největším konkurentem jim byla poradna Aqua vitae (2 hlasy).

Došlo k velkému propadu počtu hlasujících, své hlasy zaslalo jen 12 lidí (oproti 32 loni). Musím říci, že mne tak nízký počet hlasujících velmi mrzí. Těm, kteří si našli čas zahlasovat, velice děkuji.

Nauč nás plniti s pravou Láskou svá přikázání (Katolická cesta J. Durycha XXXI)

Po delších úvahách jsem tuto kapitolu, která by správně měla předcházet kapitolu osmou (Láska manželská), zařadil až za ni. Kdybych totiž včas nepředeslal a nerozvedl Durychovu odvážnou spekulaci, že LÁSKA SE RODÍ Z MANŽELSTVÍ, dopustil bych se ne-li hříchu, tedy aspoň pokřiveného výkladu významné části katolické morálky.

Víme totiž, co víme. Že manželství je nerozlučitelné a že každý pokus vyvléci se z manželského chomoutu není a  n e m ů ž e  ani být nic jiného než pouhopouhé cizoložství a to, jak známo, je těžkým hříchem. Víme také, že manželství platí téměř co hazard, který nelze brát na lehkou váhu. V řeči hráčů se takovémuto hazardu říká vabank. Mladí lidé se uzavření manželství často brání a ani zdaleka to nebývá vždy z důvodů finančních.