Tag Archives: Zprávy

Rozhlédnutí 2014/10/19

Sv. archanděl Rafael

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje devatenáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá i svátek sv. Petra z Alcántary.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. archanděla Rafaela (24). Příští týden zahájí svátek Ježíše Krista Krále.

Modleme se i tento týden především za naše bratry a sestry v Nigérii a oblastích, kde působí tzv. Islámský stát. Jakož i za obrácení členů Boko Haram a Islámského státu.

Rozhlédnutí 2014/10/12

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje osmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Eduard III. Vyznavač (13), sv. Kalixt I. (14), sv. Terezie od Ježíše (15), sv. Hedvika Slezská (15 či 16), sv. Lukáš Evangelista (18).

Příští týden zahájí devatenáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá i svátek sv. Petra z Alcántary.

Z akcí a událostí upozorňuji především na brněnskou konferenci Nejmenší z nás… (16) a akreditovaný odborný seminář NAPROHELP pořádaný CENAPem (18).

Modleme se i tento týden především za účastníky synodu o rodině. Aby přes veškerý tlak bezbožného světa a papežem podporovaných dekatolicizovaných biskupů okolo kardinála Kaspera vytrvali u katolické víry a i nadále ji hlásali a hájili – v synodních dokumentech, v kostelích i před světem.

Rozhlédnutí 2014/10/05

Vize sv. Doiminika

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje sedmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Bruno Kartuzián (6),  Panna Maria Růžencová (7), sv. Brigita Švédská (8), sv. František Borgia (10) a Mateřství Panny Marie (11).

Příští týden zahájí osmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí a událostí připomínám první Havířovský pochod pro život (7), přednášku Prof. Evžena Kindlera (9) a obecní volby a první kolo voleb senátních v ČR (10-11).

Modleme se i tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry, ať už žijí kdekoliv.

Rozhlédnutí 2014/09/28

Archanděl Michael

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje šestnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadl svátek sv. Václava, knížete, mučedníka a patrona Čech.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. archanděl Michael (29), sv. Jeroným ze Stridonu (30), sv. andělů strážných (2), sv. Terezie z Lisieux (3) a sv. František z Assisi (4).

Příští týden zahájí sedmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí a událostí připomínám pražský Odvahu k životu (1) a víkendové akce.

Modleme se i tento týden především za katolické duchovní, kteří jsou svými nadřízenými pronásledováni pro věrnost katolické víře a  pro ochotu vysluhovat tradiční liturgii. A modleme se i za tyto jejich nadřízené a jejich obrácení. A modleme se i za naše bratry a sestry, kteří rozpoutávají zbytečné rozbroje mezi (tradičními) katolíky a maří tak spoustu dobrého díla.

Rozhlédnutí 2014/09/21

Sv. Kosma a Damián

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje patnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadl svátek sv. Matouše Evangelisty.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Linus a sv. Pio z Pietrelciny (23), Panna Marie Milosrdná (24), sv. Cyprián a Justina (26) a sv. Kosma a Damián (27).

Příští týden zahájí šestnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá svátek sv. Václava, knížete a mučedníka.

Z akcí a událostí připomínám putování ostatků sv. Jana Marii Vianneyho po České republice (13-23), olomoucké modlitby před porodnicí a Michnovy nešpory v Českých Budějovicích (25), svatováclavskou pouť FSSPX na staroboleslavsku a tradiční pouť na Svatý Hostýn (27) a mimořádné Mše svaté na svátek sv. Václava (28).

Modleme se tento týden především za katolické duchovní, kteří jsou svými nadřízenými pronásledováni pro věrnost katolické víře a  pro ochotu vysluhovat tradiční liturgii. A modleme se i za tyto jejich nadřízené a jejich obrácení. A modleme se i za naše bratry a sestry, kteří rozpoutávají zbytečné rozbroje mezi (tradičními) katolíky a maří tak spoustu dobrého díla.

Rozhlédnutí 2014/09/14

Svatá Ludmila

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje čtrnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadl svátek Povýšení Svatého Kříže.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: Panna Maria Sedmibolestná (15), sv. Ludmila Česká (16), středa suchých dnů (17).

Příští týden zahájí patnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadl svátek sv. Matouše Evangelisty.

Z akcí a událostí připomínám putování ostatků sv. Jana Marii Vianneyho po České republice (13-23), pro-life pochody ve Znojmě (19) a Českých Budějovicích (20) a řeckokatolickou pouť na Tetín (20).

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry na Blízkém východě a za obrácení nejen těch zločinců, co je pronásledují, ale i zločinců z řad našich západních politiků, co tomuto pronásledování jen nečinně přihlížejí, případně je dokonce podporují.

Rozhlédnutí 2014/09/07

Narození Panny Marie

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje třináctá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadá svátek sv. Melichara Grodeckého a jeho druhů.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: Narození Panny Marie (8), sv. Gorgon Římský a sv. Petr Claver (9), Mikuláš Tolentinský (10), Protus a Hyacintus (11) a Jméno Panny Marie (12). Příští týden zahájí čtrnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadne svátek Povýšení Svatého Kříže.

Z akcí připomínám obě poutě do Sv. Jana pod Skalou (13 a 14).

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry na Blízkém východě a za obrácení nejen těch zločinců, co je pronásledují, ale i zločinců z řad našich západních politiků, co tomuto pronásledování jen nečinně přihlížejí, případně je dokonce podporují.

Rozhlédnutí 2014/08/31

Sv. Melichar Grodecký

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje dvanáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadá svátek sv. Rajmunda Nonnata. V pondělí začíná nový školní rok.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Jiljí (1) a sv. Pius X. (3). Příští týden zahájí třináctá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadne svátek sv. Melichara Grodeckého a jeho druhů.

Z akcí připomínám zejména pražský pochod Odvahu k životu a třebíčskou přednášku doktora Malého o bl. Karlu Habsburském (3) a poutě na Tetín a v Marianke (6).

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry na Blízkém východě a za obrácení nejen těch zločinců, co je pronásledují, ale i zločinců z řad našich západních politiků, co tomuto pronásledování jen nečinně přihlížejí, případně je dokonce podporují.

Rozhlédnutí 2014/08/24

Sv. Augustin z Hippo (354-430)

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje jedenáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadá svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Ludvík IX. a přenesení ostatků sv. Vojtěcha, Radima a pěti bratří (25), sv. Josef Kalasanský (27), sv. Augustin z Hippo (28), Umučení sv. Jana Křtitele (29) a sv. Růžena z Limy (30).

Příští týden zahájí dvanáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadne svátek sv. Rajmunda.

Z akcí připomínám zejména Pobytí v Nové Říši (26-31) a pro-life akce v Brně (27) a Olomouci (28).

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry na Blízkém východě a za obrácení nejen těch zločinců, co je pronásledují, ale i zločinců z řad našich západních politiků, co tomuto pronásledování jen nečinně přihlížejí, případně je dokonce podporují.

Rozhlédnutí 2014/08/17

Sv. Bernard z Clairvaux

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahájila desátá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadl svátek sv. Hyacinta Polského.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Bernard z Clairvaux (20), Neposkvrněné Srdce Blahoslavené Panny Marie (22).

Příští týden zahájí jedenáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou zároveň připadne svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Z akcí připomínám zejména oslavy sv. Bernarda ve vyšebrodském klášteře a Mši svatou a přednášku otce Efréma v Chrudimi (obojí 20. srpna).

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry na Blízkém východě a za obrácení nejen těch zločinců, co je pronásledují, ale i zločinců z řad našich západních politiků, co tomuto pronásledování jen nečinně přihlížejí, případně je dokonce podporují.