Tag Archives: Zprávy

Rozhlédnutí 2014/12/28

Zavraždění sv. Tomáše Becketa.

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je neděle mezi oktávem vánočním, na niž letos taktéž připadají Mláďátka.

Nejvýznamnější svátky a památky nadcházejícího týdne: sv. Tomáš Becket (29), sv. Silvestr I. (31), Oktáv Narození Páně či Obřezání Páně (1).

Příští týden zahájí neděle, na kterou připadá svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš.

Z akcí připomínám silvestrovské setkání v Dlouhé Loučce (31) a setkání rodin s dětmi v Horním Újezdě (4). Postupně doplňovaný seznam tradičních bohoslužeb o 1. lednu 2015 naleznete ZDE.

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry všude po světě, kteří pro kruté pronásledování či velkou bídu nemohou Vánoce řádně oslavit.

Rozhlédnutí 2014/12/21

Narození Páně

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je čtvrtá neděle adventní, na niž zároveň připadl svátek sv. Tomáše, apoštola a mučedníka.

Nejvýznamnější svátky a památky nadcházejícího týdne: výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše (22), Svatvečer Narození Páně – začínají oslavy Vánoc (24), Narození Páně (25), sv. Štěpán Prvomučedník (26), sv. Jan Evangelista (27).

Příští týden zahájí neděle mezi oktávem vánočním, na niž letos také připadají Mláďátka.

Postupně doplňovaný seznam tradičních bohoslužeb ve dnech 24.-26. prosince naleznete ZDE.

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry všude po světě, kteří pro kruté pronásledování či velkou bídu nemohou Vánoce řádně oslavit.

Rozhlédnutí 2014/12/14

Sv. Eusebius sedí vlevo dole.

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je třetí neděle adventní.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Eusebius z Vercelli (16) a suché dny adventní (17, 19, 20).

Z akcí připomínám především olomoucký (15) a brněnský (17) pro-life pochod Odvahu k životu abratislavský protest protest proti zavádění zvrácené genderové ideologie na Slovensku.

Příští týden zahájí čtvrtá neděle adventní, o níž si připomínáme sv. Tomáše, apoštola.

Modleme se tento týden především za naše pronásledované či před pronásledováním úrchající bratry a sestry všude po světě, jakož i za obrácení zločinců, co je pronásledují, nebo jim nepomáhají, ač by mohli.

Rozhlédnutí 2014/12/07

Sv. Ambrož zakazuje císaři vstup do katedrály.

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je druhá neděle adventní, při níž si zároveň připomínáme sv. Ambrože z Milána († 397), biskupa a učitele Církve.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: Neposkvrněné početí Panny Marie (8), sv. Miltiades I. (10), sv. Damasus I. (11) a sv. Lucie ze Syrakus (13).

Příští týden zahájí třetí neděle adventní.

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude po světě, jakož i za obrácení zločinců, co je pronásledují, nebo jim nepomáhají, ač by mohli.

Rozhlédnutí 2014/11/30

Sv. Mikuláš z Myry

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je první neděle adventní, s níž začíná doba adventní a nový církevní rok. Zároveň si připomínáme sv. Ondřeje, apoštola a mučedníka.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Edmund Kampián (1), sv. Bibiana Římská (2), sv. František Xaverský (3),  sv. Petr Chrysolog (4) a sv. Mikuláš z Myry (5).

Příští týden zahájí druhá neděle adventní, při níž si zároveň připomeneme sv. Ambrože z Milána († 397), biskupa a učitele Církve.

Z akcí připomínám zejména modlitby před zlínskou porodnicí a pražskou přednášku Dr. Radomíra Malého o sv. Piu X. (2), pražský pro-life pochod Odvahu k životu (3) a 3. českobudějovický pro-life pochod Odvahu k životu (6).

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude po světě, jakož i za obrácení zločinců, co je pronásledují, nebo jim nepomáhají, ač by mohli.

Rozhlédnutí 2014/11/23

Sv. Klement I.

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 24. neděle po Svatém Duchu, o které si rovněž připomínáme sv. Klementa I., papeže a mučedníka. Je poslední týden církevního roku.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Jan od Kříže (24), sv. Kateřina Alexandrijská (25), přenesení ostatků sv. Ludmily (27) a sv. Saturnin z Toulouse (29).

Příští týden zahájí první neděle adventní, s níž začíná doba adventní a nový církevní rok. Zároveň si připomeneme sv. Ondřeje, apoštola a mučedníka.

Z akcí připomínám zejména modlitby před porodnicí v Olomouci (27) a brněnský seminář Přechodem bez umělých hormonů (28).

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude po světě, jakož i za obrácení zločinců, co je pronásledují, nebo jim nepomáhají, ač by mohli.

Rozhlédnutí 2014/11/16

Sv. Alžběta Durynská

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je pondělí 17. listopadu. Tento týden zahájila 23. neděle po Svatém Duchu, při níž jsme si zároveň připomněli sv. Gertrudu Velikou.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Řehoř Divotvůrce (17), posvěcení římských bazilik sv. Petra a sv. Pavla a  bl. Karolina Kózka (18), sv. Alžběta Durynská (19), Obětování Blahoslavené Panny Marie (21), sv. Cecílie (22).

Příští týden je posledním týdnem církevního roku. Zahájí jej 24. neděle po Svatém Duchu, o které si rovněž připomeneme sv. Klementa I., papeže a mučedníka.

Z akcí připomínám zejména requiem v Jasenoviciach (17) a brněnskou přednášku Lidská sexualita, plánování rodiny (20).

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude po světě, jakož i za obrácení zločinců, co je pronásledují, nebo jim nepomáhají, ač by mohli.

Rozhlédnutí 2014/11/09

Sv. Albert Veliký

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, připomínáme si posvěcení arcibaziliky Nejsvětějšího Spasitele.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Martin z Tours (11), sv. Benedikt a druhové (12), sv. Josafat Kuncevič (14) a sv. Albert Veliký (15).

Příští týden zahájí 23. neděle po Svatém Duchu, při níž si zároveň připomínáme sv. Gertrudu Velikou.

Z akcí připomínám zejména demonstraci proti podpoře genderové ideologie státem v Bratislavě (11), přednášku doktora Malého o rodině a genderové ideologii ve Starém Jičíně (14), pražské Setkání organizátorů regionálních pochodů pro život (14-15) a pražskou Mši svatou otce Martina Fuchse (15).

Modleme se tento týden především za naše kněze, biskupy i Svatého otce. Aby setrvávali v Pravdě a tuto statečně a bez obav nacházeli, přijímali, hlásali a hájili, beze strachu z perzekucí, kterými je v reakci na to zavalí svět či nehodní představení.

Rozhlédnutí 2014/11/02

Sv. Karel Boromejský

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 21. neděle po Svatém Duchu.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: památka Všech věrných zemřelých alias Dušičky (3) a sv. Karel Boromejský (4).

Příští týden zahájí svátek posvěcení arcibaziliky Nejsvětějšího Spasitele.

Z akcí připomínám Mši svatou ve Vídni a pražskou přednášku pana Semína (4), pražský pochod Odvahu k životu (5) a sobotní orelskou pouť (8).

Modleme se tento týden především za naše kněze, biskupy i Svatého otce. Aby setrvávali v Pravdě a tuto statečně a bez obav nacházeli, přijímali, hlásali a hájili, vhod či nevhod.

Rozhlédnutí 2014/10/26

Bl. Marie Restituta

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je poslední neděle v říjnu a my slavíme svátek Ježíše Krista Krále.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Šimon a Juda (28), bl. Marie Restituta Kafková (29), sv. Wolfgang z Řezna (31), Všech Svatých (1).

Příští týden zahájí 21. neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám především brněnský pochod Odvahu k životu (29), vejprtskou pouť (1) a celorepublikovou Vzpomínku na nenarozené (2).

Modleme se tento týden především za naše kněze, biskupy i Svatého otce. Aby setrvávali v Pravdě a tuto statečně a bez obav nacházeli, přijímali, hlásali a hájili, vhod či nevhod.