Nové právní předpisy o hracích automatech 2023

 1. Automaty Giant S Gold Online Jak Vyhrát: Mějte na paměti, že Americas Bookie je web na černé listině a je třeba se mu vyhnout
 2. Automaty Eagle Bucks Online Jak Vyhrát - Hráči raději hrají s webovými stránkami, které nabízejí zdravou a pravidelnou dávku bonusů a nabídek
 3. Online Casino Platba Boleto: Volatilita na tomto slotu je střední

Stáhnout kasino sloty zdarma 2023

Automaty Hazardowe
A profesionální hokej je kariéra s kolegy a šéfy, kteří se musí vyrovnat, stejně jako na jakémkoli jiném pracovišti
čísla Loto
Jeho velikost závisí na politice konkrétního zařízení pro hazardní hry a na druhu nabízeného bonusu
Herní podlaha kasina nabízí výběr video automatů, rulety a pokerových variací

Živé kasino automaty zdarma bez registrace

Automaty Buffalo King Online Zdarma
Hraní bez zpoždění, plynulost platby, mnoho možných praktických a rychlých akcí, to je mnoho výhod aplikace
Luxury Casino 50 Free Spins
To se začalo měnit koncem roku 2023
Zet Casino Bonus Za Registraci

Vatikánský program sexuální výchovy kapituluje před sexuální revolucí

Pete Baklinski

29. července 2016 (LifeSiteNews) – Tři přední představitelé mezinárodního hnutí pro život, kteří po desetiletí hájí katolickou nauku o manželství, sexualitě a životě, nazvali program sexuální výchovy, který nedávno zveřejnil Vatikán, „absolutně nemravným“, „zcela nevhodným“ a „naprosto tragickým“.

„Považuji za obludné, že oficiální orgán Církve nejen vytvořil program sexuální výchovy pro dospívající, ale že tento program obchází rodiče jako prvotní vychovatele svých dětí,“ uvedl dr. Thomas Ward, zakladatel a předseda Národní asociace katolických rodin z Velké Británie a člen korespondent Papežské akademie pro život.

Program nazvaný „Místo setkání: kurz citové sexuální výchovy pro mládež“ vydala Papežská rada pro rodinu před Světovými dny mládeže v Polsku. Podrobnou analýzu programu, kterou zveřejnily stránky LifeSiteNews, najdete v angličtině zde: https://www.lifesitenews.com/news/vatican-releases-explicit-sex-ed-for-teens-that-leaves-aside-parents-and-mo

I když tento program zpracovávaly manželské páry ve Španělsku několik let, podnětem k jeho dokončení se stala apoštolská exhortace papeže Františka Amoris laetitia. Papež v ní hovoří o „nezbytnosti sexuální výchovy“, kterou se mají zabývat „výchovně-vzdělávací instituce“. Tento posun vyděsil představitele hnutí bránícího život a rodinu na celém světě, neboť Katolická církev vždy uznávala a učila, často přes velký odpor mocností světa, že sexuální výchova je „základním právem a povinností rodičů“.

Ward nazval „pokrytectvím“, domnívá-li se někdo, že program nebude různými silami a orgány zneužit k „ignorování a dokonce odmítání obav rodičů, kteří mají námitky [proti sexuální výchově] ve snaze chránit své děti“. „I kdyby to byl nejčistší program na světě, skutečnost, že k tomuto dochází a rodiče jsou z toho vynecháváni, otevírá Pandořinu skříňku pro sexuální výchovu všeho druhu. Obcházením rodičů tvůrci programu fakticky odstranili pojistku, kterou Bůh ustanovil k ochraně dětí před škodlivými vlivy,“ uvedl pro LifeSiteNews.

Ukázky z programu najdete v angličtině zde: https://www.lifesitenews.com/media/whats-in-the-vaticans-sex-ed (UPOZORNĚNÍ: Obsahuje sexuálně explicitní vyobrazení.)

Program byl vytvořen primárně k tomu, aby ho používali učitelé ve třídách. Arcibiskup Vincenzo Paglia, předseda Papežské rady pro rodinu, při prezentaci programu řekl, že „jedinečnost projektu“ spočívá v tom, že „kombinuje pozornost věnovanou učiteli a pozornost věnovanou mladému člověku či dospívajícímu“. Podsekretář Rady Mons. Carlos Simon šel ve svém úvodu k programu ještě dále a skutečnost, že program klade důraz na pomoc „výchovnému pracovníkovi nebo učiteli“, nazval „vynikajícím pokrokem“. „Celá [jeho] vnitřní pedagogická artikulace je totiž prodchnuta dialogem mezi učitelem a žákem. To se prezentuje jako jeden z přínosů tohoto projektu, který lze realizovat v různých fázích života mladých lidí.“ Monsignor se ledabyle zmínil i o úloze rodičů – uvedl, že kurz mohou použít i rodiny, které tento program „obohatí“.

Na 518 stranách programu se zapojení rodičů zmiňuje jen jednou, konkrétně když vyzývá žáky: „Požádejte své rodiče a prarodiče, aby vám ukázali fotografie ze svého dětství a mládí, a společně s nimi pozorujte změny. Může to být opravdu pěkný zážitek.“ Naproti tomu učitelé jsou vyzýváni více než čtyřicetkrát, aby vysvětlovali, popisovali, diskutovali, dohlíželi, moderovali diskusi a prohlíželi materiály spolu se žáky. Na jednom místě manuál instruuje učitele, aby žáky nechali odpovídat na otázky podobné radám, které by rodiče dali svým dětem při rozhovoru o čistotě. „Zde se pokusíme přimět [žáky], aby uváděli stejné věci, které by jim řekli rodiče: dávej si ve vztazích pozor, važ si svého těla, vyhýbej se pokušení a vyhneš se nebezpečí,“ uvádí program. Na jiném místě program dává učitelům pokyn, aby do třídy přivedli „učitele biologie“, který mladým lidem pomůže určit „primární a sexuální pohlavní znaky a pozorovat rozdíly mezi mužem a ženou“.

Ward nazval program „absolutně nemravným“ a dodal, že se rovná „naprostému rozchodu s odvěkou naukou Církve o rodičích jako prvotních vychovatelích“. „Rodiče jsou primárními vychovateli, zejména pokud jde o předávání sexuální morálky a hodnot. Oni a jen oni vědí, kdy je jejich dítě na takové informace připraveno,“ uvedl a dodal, že „i správná informace podaná v nesprávnou dobu může dítě katastrofálně poškodit“.

„Tvrdím, že předává-li tento program sexuální formaci mladých lidí takzvaným odborníkům a nezahrnuje-li žádným významným způsobem rodiče, uzurpuje si jejich právo a povinnost k dětem. Kdo ochrání děti, když odstraníme rodiče?“

Papež Pius XI. vydal v roce 1937 encykliku Mit Brennender Sorge, v níž odsoudil nacistickou vládu v Německu. Naléhavě vyzýval katolické rodiče, jejichž rodičovská práva ohrožovala nacistická politika, aby se nevzdávali své mravní povinnosti vychovávat vlastní děti.

„Rodiče mají nejpřednější právo na výchovu dětí, které jim Bůh svěřil, v duchu víry a podle jejích předpisů. Zákon a jiná opatření, která v otázkách školy tuto svobodu nerespektují, jsou v rozporu s přirozeným zákonem a nemravné,“ napsal papež.

Pius XI. v té době varoval rodiče před následky, pokud by na svou Bohem danou povinnost rezignovali: „Nezapomínejte však na to, že vás nikdo nemůže zbavit odpovědnosti za děti, kterou vám svěřil Bůh. Nikdo z těch, kteří se vás dnes snaží vašich povinností zbavovat, nebude moci místo vás odpovědět věčnému Soudci, až se vás zeptá: ‚Kde jsou ti, které jsem ti svěřil?’ Kéž by každý z vás mohl odpovědět: ‚Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho’.“

Dr. Ward v komentáři k citované pasáži z encykliky uvedl, že ani papežská rada nemůže rodiče zbavit jejich povinností jako primárních vychovatelů vlastních dětí v sexuálních otázkách, ani nebude odpovídat místo nich, až budou stát před „věčným Soudcem“. „Proto je tato otázka tak důležitá,“ řekl dále. „Jistě, mluvíme tu o sexuální výchově, ale ještě podstatnější je, že mluvíme o spáse duší.“

John Smeaton, výkonný ředitel Společnosti na ochranu nenarozených dětí a spoluzakladatel organizace Hlas rodiny, řekl portálu LifeSiteNews, že vatikánský program ohrožuje děti. „Papež František do apoštolské exhortace Amoris laetitia zahrnul i oddíl nazvaný Ano pohlavní výchově. Představitelé prolife a prorodinných organizací už tehdy varovali před rizikem, že znění papežovy výzvy a skutečnost, že v tomto oddíle zcela pominul práva rodičů, bude hrát do karet mocným mezinárodním organizacím, které programy sexuální výchovy prosazují. Tři měsíce nato vidíme, že papežova vlastní Rada pro rodinu vydává program plný problémů.“ Smeaton sdílí Wardovy obavy, že program porušuje právo katolických rodičů na výchovu vlastních dětí. „Jestliže Vatikán povzbuzuje učitele a další výchovné pracovníky, aby děti vystavili takovému programu, porušuje tím právo katolických rodičů být primárními vychovateli svých dětí v sexuálních otázkách. Je naprosto nevhodné ukazovat dětem sexuálně explicitní vyobrazení, jaká jsou obsažena i v tomto kurzu, a vybízet je k diskusím o záležitostech sexu v prostředí školní třídy.“

Smeaton dále uvedl, že rodiče by neměli riziko programu pro děti podceňovat. „Rodiče nesmějí podléhat iluzím. Pontifikát papeže Františka znamená kapitulaci vatikánských autorit před světovou sexuální revolucí a přímo ohrožuje jejich děti.“

Christine Vollmerová, zakládající členka Papežské akademie pro život a zakladatelka Latinskoamerické aliance pro život, označila za „problematické“, že program obchází rodiče. „Je naprosto tragické, že Papežská rada pro rodinu opomíjí rodiče, když přitom právě v tom byl problém, který způsobil potíže se sexem dospívajících, jimiž naše společnost dnes trpí,“ uvedla pro LifeSiteNews. Poznamenala, že i když program vychází z některých dobrých filozofických základů, zároveň „padl do pasti falešné domněnky, že používání hrubých a dráždivých materiálů vyvolá zájem dospívajících. „To bohužel povede buď k předčasnému sexuálnímu probuzení dětí, nebo je to znechutí. Mnozí rodiče budou touto překvapivou vadou programu zklamáni nebo se budou cítit zrazeni,“ dodala.

Veřejnou sexuální výchovu mládeže po desetiletí odsuzuje řada renomovaných katolických myslitelů.

Známý katolický filosof Dietrich von Hildebrand, jehož Jan Pavel II. nazval „jedním z největších etiků 20. století“ a Benedikt XVI. jednou z „nejvýznamnějších postav v intelektuálních dějinách Církve“ za posledních sto let, zastával názor, že jakákoli forma sexuální výchovy ve třídě poškozuje děti.

„Máme-li odhadnout škodu, kterou takzvaná sexuální výchova ve třídě působí duším dětí – škodu nejen z mravního hlediska, ale i z pohledu lidské integrity a duchovního zdraví – musíme nejprve pochopit podstatu samotného sexu,“ napsal v eseji zveřejněném v roce 1969, devět let před jeho smrtí.1 Jedině rodiče jsou podle něj schopni chránit „posvátný ostych“ mladých lidí a zároveň jim předat „mravní význam“ a „tajemnou povahu“ sexu. „Rozvíjet v člověku správný postoj a pohled na tuto oblast sexu je možné jen jedním způsobem, totiž tak, že se informace o tajemství sexu odhalují s velkou úctou a výhradně mezi čtyřma očima, při rozhovoru otce nebo matky s jejich dítětem. Pseudovědecká výuka o sexu ve třídě, to jest v neutrální atmosféře a na veřejnosti, je absolutně vyloučena.“ Rodiče jsou „odpovědni za sexuální výchovu v pravém smyslu slova ‚výchova’,“ napsal a dodal, že „musejí dítě v této oblasti chránit před jakoukoli neutralizující diskusí.“ Katolický filosof svůj esej ukončil citací slov Pána Ježíše z Matoušova evangelia: „Kdo však jedno z těchto nepatrných, které ve mě věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře.“

Poznámka: Papežská rada pro rodinu žádá o zpětnou vazbu k tomuto programu. Jistě by bylo vhodné jim ji v hojné míře poskytnout.

Kontakt: Na internetové adrese (v angličtině) http://www.educazioneaffettiva.org/?lang=en – kontaktní formulář na konci stránky.

Písemně na adrese:

Production Pontificium Consilium pro Familia
Piazza di San Calisto
16 00153 Roma
Tel.: +39 0669887243
E-mail: pcf@family.va

Pete Baklinski

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/news/vatican-surrenders-to-sexual-revolution-with-release-of-sex-ed-program-life

1 Celý esej v angličtině zde: https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=7860

16 Responses to Vatikánský program sexuální výchovy kapituluje před sexuální revolucí

 1. František napsal:

  K tomuto sa naozaj ťažko píše komentár.

  Ale myslím si, že tento marazmus už nepotrvá dlho.

 2. Dr. Radomír Malý napsal:

  Když mi bylo kolem 20 let, ani ve snu mi nenapadlo, čeho se za 40 a více let v Církvi dočkám. Někdy se zoufale ptám Pána: Proč, proč jsem se toho svinstva uvnitř ní musel dočkat a čeho všeho se ještě budu muset dočkat?

  • Teofil napsal:

   protože jste sám tleskal IIVK a naskakoval na vlnu ďábelského modernismu, každý strůjcem svého štěstí

   • Dr. Radomír Malý napsal:

    „Protože jste sám tleskal IIVK a naskakoval na vlnu ďábelského modernismu, každý strůjcem svého štěstí.“

    Vážený Teofile, patrně jste o hodně mladší než já. Tu dobu jste nezažil, tak buďte laskavě hezky zticha, nemáte nejmenší právo soudit. Já jsem byl v době DVK v pubertě, v době zavedení NOM mi bylo 22 let. Žili jsme v izolovaném prostředí, neměli kontakty se Západem kvůli železné oponě, nemohli jsme tam vyjet, neměli jsme vůbec ponětí, jak to tam vypadá a jaký je tam v Církvi rozklad. Byli jsme za to, že jsme katolíci, diskriminovaní, já jsem r. 1972 kvůli tomu přišel o místo historika v muzeu. Církev jsme chápali jako ideovou a morální hradbu proti satanskému komunismu, proto jsme přijímali jako samozřejmost všechno, co od římské autority přicházelo. Dokumenty DVK jsme neznali, neboť u nás nebyly tenkrát vydány, pouze v médiích se objevily tu a tam informace o nich, samozřejmě důkladně přefiltrované. Z toho důvodu jsem tedy – řečeno Vašimi slovy – opravdu „tleskal DVK“. Teprve s přibývajícími lety a s větším množstvím informací, byť kusých, které prosákly skrz železnou oponu, jsem pomalu vnímal, že s DVK je „něco špatně“, definitivně se mi rozjasnilo až po r. 1989, kdy jsem jako žurnalista a posléze jako vyučující na fakultě mohl vyjet na Západ a účastnit se některých „katolických“ konferencí, při nichž jsem nevěděl, jestli jsem mezi katolíky nebo na zasedání zednářské lóže. To mi teprve otevřelo oči, díky tomu jsem dospěl k tomu postoji, jaký zastávám dnes. Nevidím žádný důvod, proč bych se měl tady za něco stydět. Ano, tleskal jsem DVK, protože jsem byl věrný katolík a neměl bez vlastní viny (železná opona) informace o manipulaci s ním spojené. Ale to Vy, který jste patrně teprve po r. 1989 vstupoval do aktivního života, nejste asi schopen pochopit.

    • Teofil napsal:

     neříkejte že jste nepoznal do dnes jak zhoubné jsou charismatické seance, jak NOM křiví katolickou víru, když se těchto dění aktivně účastníte(alespoň do r. 2O13)

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad Teofil: Žádných charizmatických seancí jsem se minimálně posledních 20 let nezúčastnil a nezúčastňuji,což mohu i odpřísáhnout. Pouze jednou před několika lety jsem byl u nás v Brně na charizmatické konferenci, ale proto, abych napsal o tom kritický článek.

      • Teofil napsal:

       a na sv. Hostýn a do Vranova už nejezdíte

       • Dr. Radomír Malý napsal:

        Ad Teofil: Ale to víte, že jezdím, pokud to ale někdo považuje za „charizmatickou seanci“, tak si plete jablka s lokomotivami. Na těchto duchovních obnovách, které patrně máte na mysli, se hlásá autentický katolický katechismus a předkládá pravá katolická nauka. O tom se ale nemíním s Vámi dohadovat na tomto fóru, téma tohoto článku je o něčem jiném, takže končím tuto diskusi s Vámi, pokud chcete pokračovat, tak soukromě, můj email je zde uveden.

 3. Marie napsal:

  Mám pocit, že se něco bortí. Něco, co jsme se snažili udržet a uchovat.Od samého počátku jsem proti sexuální výchově na školách a je smutné, že církev, která nám dávala morální záruku svých postojů, půjde proti rodině a dětem.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Já jsem měla stejné pocity: ještě nikdy jsem se necítila tak zrazená ze strany, odkud bych to nečekala (i když za poslední tři roky jsem si jinak už vcelku zvykla na to, že očekávat se dá leccos). Prosím napište to kromě Duší a hvězd také Papežské radě pro rodinu.

  • Teofil napsal:

   nedávejte vinu církvi, ta za nic nemůže, její učení je neměnné, dávejte vinu sektě a těm kteří ji vydržují na výsluní katolicismu i když jsou démoni

 4. […] programu sexuální výchovy, který zveřejnily úřady Vatikánu (psali jsme o něm v článku Vatikánský program sexuální výchovy kapituluje před sexuální revolucí). Psychiatr Rick Fitzgibbons vyhodnotil tento program jako největší hrozbu katolické mládeži, […]

 5. Ignác Pospíšil napsal:

  K tématu:
  Psychiatrist: The Vatican’s sex ed is the most dangerous threat to youth I’ve seen in 40 years
  https://www.lifesitenews.com/opinion/exclusive-the-new-threat-to-catholic-youth-the-meeting-point

  Psychiatrist: Archbishop behind Vatican sex-ed should be evaluated by sex abuse review board
  https://www.lifesitenews.com/news/psychiatrist-vatican-sex-ed-program-abuses-youth-psychologically-and-spirit

  School claims their sex-ed is in ‘full conformity with Church’ yet rejects Catholic teaching on parental rights
  https://www.lifesitenews.com/news/school-claims-their-sex-ed-is-in-full-conformity-with-church-yet-rejects-ca

  U.S. diocese backs Catholic school: won’t let parents opt kids out of ‘salacious’ sex-ed
  https://www.lifesitenews.com/news/u.s.-diocese-backs-school-will-not-let-parents-opt-kids-out-of-salacious-se

 6. […] s jakou se za posledních čtyřicet let setkal – angl. ZDE, se píše v příspěvku Vatikánský program sexuální výchovy kapituluje před sexuální revolucí – pozn. […]

 7. […] Vatikánský program sexuální výchovy kapituluje před sexuální revolucí (DaH) […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *