Navedení k životu zbožnému XXVII.: Kterak je si třeba představiti tajemství, o němž chceme rozjímati – třetí bod přípravný

Sv. František Saleský

Po těchto dvou bodech přípravné části rozjímání, kterými se vždy počíná, je třetí bod, který nebývá při každém druhu rozjímavé modlitby, a kterému někteří říkají „upravení místa“, jiní jinak. Záleží pak zkrátka v tom, že si představíme výjev, o kterém chceme rozjímati, tak, jako by vskutku stál před našima očima. Na př. chceš-li rozjímati o našem Spasiteli ukřižovaném, musíš si představiti, že jsi na Kalvárii a že vidíš a pozoruješ všechno, co se tam děje a mluví v den utrpení Páně; nebo chceš-li (a vlastně je to totéž), můžeš i mysliti, že na témže místě, kde právě jsi, je Pán Ježíš přibíjen na kříž a visí na něm tak, jak to líčí evangelisté. Stejně jest si počínati, když budeš rozjímati o smrti, jak jsem naznačil v rozjímání o tom předmětu, jakož i v rozjímání o pekle a při všech podobných tajemstvích, kde jde o věci viditelné a přístupné smyslům.

Když však máme rozjímati o jiných tajemstvích velikosti boží nebo o výbornosti té neb oné ctnosti, o svém posledním cíli, pro který jsme stvořeni, jest zřejmo, že není lze užívati své obraznosti tímto způsobem, protože jde o věci neviditelné. Jest arci pravda, že by se mohlo užívati rozmanitých přirovnání nebo podobenství, aby nám byla při rozjímání jakousi pomůckou; ale není snadno najíti hned to, co by se hodilo, a já si chci počínati s tebou zcela prostičce, aby tvá duše nebyla unavována vymýšlením takových věcí. Kde však si můžeme představiti místo a okolnosti tajemství, jak výše řečeno, tím prostředkem upoutáme svého ducha na tajemství, o němž chceme rozjímati, aby nezabíhal sem a tam, podobně jako zavíráme ptáka do klece nebo jako sokolník upoutává sokola na řemínek, aby mu zůstával sedět na ruce. Nicméně někteří znalci života duchovního ti řeknou, že je lépe se spokojiti s tím, že vzbudíme víru, že to a to se stalo, a pohlížeti na tajemství, o nichž rozjímáme, pouze jakými pohledem zcela duchovním nebo pozorovati věci, jako by se děly v tvé vlastní duši; ale všecko to je začátečníkovi příliš těžké, a dokud Bůh tě nepovznese výše, radím ti, Filotheo, abys zůstávala v nízkém údolí, které ti ukazují.

Sv. František Saleský, biskup Ženevy a učitel Církve

Přeložil Msgr. ThDr. Karel Vrátný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *