Navedení k životu zbožnému XXI.: Závěrek tohoto prvního očišťování

Sv. František Saleský

Když učiníš toto prohlášení, měj pozor a otevři uši svého srdce, abys v duchu slyšela slova rozhřešení, která sám Spasitel duše tvé, sedě na trůně svého milosrdenství, vyřkne na nebesích před tváří svých andělů a svatých, v téže chvíli, kdy kněz v jeho jménu tě rozhřešuje zde na zemi. A onen zástup blažených bytostí bude se radovati z tvého štěstí a bude zpívati duchovní píseň veselosti nevypověditelné, a všichni dají políbení pokoje a jednoty tvému srdci, opět uvedenému v milost Boží a posvěcenému.

Ó Filotheo, jak výhodnou a podivuhodnou smlouvu činíš s Bohem, smlouvu, při níž všechen prospěch jest tvůj! Neboť dávajíc sama sebe božské Velebnosti, získáváš ji a získáváš také sebe pro život věčný. A nyní již nezbývá, než abys sama vzala péro a s radostí a odhodlaností podepsala listinu svého prohlášení a potom abys šla k oltáři, kde Bůh se své strany podepíše a stvrdí svou pečetí rozhřešení, jež jsi obdržela, a slib svůj, že ti dá nebe, když ve své velebné svátosti se přitiskne jako posvátná pečeť na tvé obnovené srdce.

Takovým způsobem, jak myslím, Filotheo, tvá duše bude očištěna od hříchu i od všeliké náklonnosti k němu. Ale protože takové náklonnosti snadno opět v naší duši vznikají, a to pro naši nestatečnost a žádostivost, která může býti potlačována a umrtvována, ale pokud žijeme na tomto světě, nikdy nebude mrtva, dám ti některé rady a naučení, které, budeš-li se jimi spravovati, budou tě chrániti od hříchu smrtelného i od všeliké náklonnosti k němu, tak aby již nikdy nemohl vejíti do tvého srdce. A protože podle těchto rad a naučení lze jest dojíti očištění ještě dokonalejšího, povím ti něco o tomto úplném očištění, k němuž si tě žádám dovésti.

Sv. František Saleský, biskup Ženevy a učitel Církve

Přeložil Msgr. ThDr. Karel Vrátný

2 Responses to Navedení k životu zbožnému XXI.: Závěrek tohoto prvního očišťování

  1. Petr Hahn napsal:

    Je smutné, že se neustále prodlužuje interval jednotlivých pokračování sv. Františka. V listopadu už nebylo žádné a v prosinci máme už 11. a opět nic…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *