Mezi oběťmi je i Zilda Arns Neumann

Nepochybně jste již všichni slyšeli o zemětřesení na Haiti, které zničilo tamní hlavní město Port-au-Prince a přilehlá osídlení a zabilo desetitisíce lidí. Mezi oběťmi, jejichž jména nejčastěji uvádějí světová média, figuruje vedle šéfa mise OSN Hédiho Annabiho a arcibiskupa Miota i brazilská lékařka a charitativní pracovnice Zilda Arns Neumann.

Zilda Arns Neumann (2004)

Zilda Arns se narodila 25. října 1934 v jihobrazilském městě Forquilhinha jako jedno z 13 dětí zbožných německých imigrantů, Gabriela Arnse (1890-1965) a Helene Arns, rozené Steiner (1894-1974).

Zatímco řada jejích sourozenců se vydala na učitelskou či kněžskou dráhu, ona sama se rozhodla stát lékařkou. Lékařská studia ukončila v roce 1959, její specializací byla pediatrie a porodnictví. Týž rok se vdala za Aloysia Bruna Neumanna (1931–1978), s nímž měla 4 syny a 2 dcery (prvorozený syn ovšem zemřel tři dny po narození, proto se můžete občas dočíst, že spolu měli dětí pět).

Ve svém oboru byla Zilda Arns Neumann konfrontována s vysokou dětskou úmrtností a rychle pochopila, že z velké části za ni může nevzdělanost a neznalost matek a špatná péče o ně, proto se začala soustředit i na prevenci a výuku pre- a post- natální péče. Její úsilí se brzy ukázalo jako vysoce úspěšné a tak se rozhodla je rozšířit. Jelikož věděla, že její síly by na to nestačily a brazilské úřady nebyly zrovna dvakrát použitelné, obrátila se na svého staršího bratra Paula Evarista Arnse, arcibiskupa ze São Paula. S jeho podporou nejprve využívala existujících církevních struktur a posléze v roce 1983 založila společně s arcibiskupem Agnelem katolickou charitativní organizaci Pastoral da Criança, která měla za úkol pre- a post-natální vzdělávání a péči o těhotné ženy a malé děti. V současné době má asi 260 tisíc trénovaných dobrovolníků a v komunitách, kde působí, je novorozenecká úmrtnost výrazně nižší (cca 11/1000), než ve zbytku země (cca 22,5/1000). Mimo to působí ve dvaceti zemích v zahraničí.

V posledních letech už Zilda Arns nebyla natolik ve formě, aby vedla expandující organizaci, soustředila se tedy spíše na občasné návštěvy jednotlivých komunit v Brazílii a zejména na koordinaci jejího mezinárodního úsilí a vyjednávání s partnerskými organizacemi, kde mohla využít svoji obrovskou prestiž a autoritu uznávané a mnohokrát oceněné lékařky a charitativní pracovnice, často srovnávané s Matkou Terezou. Tato práce ji přivedla i na Haiti, kde plánovala otevřít pobočku. Zde ji také 12. ledna 2010 při zemětřesení zastihla smrt.

Ignác Pospíšil

Poznámka:

Pokud jde o Haiti, znovu připomínáme již běžící sbírku Arcidecézní charity Olomouc, jakož i celonárodní sbírku na pomoc Haiti, kterou na neděli 24. ledna 2010 vyhlásila Česká biskupská konference.

Obrázek:

Fotografie pořízená Wilsonem Diasem/ABr byla převzata z Wikimedia Commons (viz zdrojový soubor) pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.5 Brasil. Je možno ji šířit a upravovat, pokud řádně uvedete autora.

4 Responses to Mezi oběťmi je i Zilda Arns Neumann

 1. cinicius napsal:

  Doplněk:

  Předpokládám, že Zilda Arns je onou brazilskou lékařkou, o níž se zmiňuje ve své zprávě generálovi oblátů P. Gauner Point, OMI:

  „Ostatní scholastici byli na přednášce jedné brazilské lékařky ve studijním centru pro řeholníky. Středisko se zřítilo a přednášející zemřela, stejně tak i jeden oblátský scholastik, Weedy Alexis, jeden scholastik z kongregace spiritánů (Misionáři Svatého Ducha – pozn.) Stéphane Dougé.“

  viz http://neposeda.signaly.cz/1001/zpravy-od-pratel-z

 2. […] scholastici byli na přednášce jedné brazilské lékařky (Zildy Arns Neumann, pozn. Duší a hvězd) ve studijním centru pro řeholníky. Středisko se zřítilo a […]

 3. […] Katastrofální zemětřesení 12. ledna zasáhlo a těžce poničilo hlavní město Haiti Port-au-Prince a přilehlá osídlení. Záchranné práce a situaci přeživších bez domova komplikovala zničená infrastruktura a vytrvalý déšť. Odhady mluví o deseti- až statisících mrtvých, mezi nimiž figurují mimo jiné i arcibiskup Port-au-Prince Joseph Serge Miot a brazilská lékařka a charitativní pracovnice Zilda Arns Neumann. […]

 4. ad Haiti napsal:

  Věřím, že je správné být solidární a pomáhat všude tam, kde pomáhat lze. Tedy v případě takovéhoto neštěstí je jistě namístě minimálně poslat alespoň nějaký finanční příspěvek na fungující dobročinnou organizaci, ale hlavně se také modlit za duše obětí a za všechny pozůstalé a trpící.

  V této souvislosti mě zarazila informace z wikipedie, o které jsem dosus nevěděl, a která modlitbu za zemřelé, pozůstalé a trpící na Haiti činí o to naléhavější:

  „Haiti je křesťanská země, k římskokatolické církvi se hlásí 80 % obyvatel. K protestantským denominacím se hlásí 16 % populace. Asi polovina Haiťanů praktikuje synkretické woodoo, které vzniklo smíšením původních afrických tradic s katolicismem a s prvky náboženství původních domorodců.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *