„Stojí za to se ozvat“: Odbornice vysvětluje neetičnost vakcín proti covidu vyráběných pomocí buněk potracených dětí (1.)

21. ledna zveřejnil portál LifeSiteNews rozhovor s vakcinoložkou Pamelou Ackerovou o problematice vakcín proti covidu poskvrněných spojitostí s potratem. Zveřejníme překlad celého rozhovoru, pro velký rozsah v několika pokračováních. Na video z rozhovoru v angličtině se můžete podívat na stránkách LSN (https://www.lifesitenews.com/opinion/a-hill-worth-dying-on-expert-explains-how-aborted-baby-cells-taint-covid-vaccines, neboť z YouTube bylo odstraněno.

John-Henry Westen, šéfredaktor LSN: Vítejte u nového dílu pořadu John-Henry Westen Show. Velice mě těší, že vám v něm mohu představit vakcinoložku Pamelu Ackerovou, která nedávno vydala knihu z názvem Vaccines: A Catholic Perspective (Vakcíny: katolický pohled). Budeme se dnes zabývat velmi kontroverzním tématem, o němž hovořil i biskup Athanasius Schneider, o tom, oč skutečně jde v případě vakcín poskvrněných spojitostí s potratem, včetně vakcín proti covidu.

Začněme jako vždy znamením kříže. Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen. Paní Ackerová, vítejte v našem programu.

Pamela Ackerová: Mnohokrát děkuji, jsem ráda, že tu mohu být.

JHW: Řekněte nám prosím nejdřív něco o sobě, o své praxi v oblasti očkovacích látek.

PA: Nikdy jsem nechtěla být žádnou průkopnicí ničeho, a tak mě vakcíny vzrušovaly zhruba před dvaceti lety, ještě než se z nich stalo horké covidové téma. Na střední škole mě zajímalo studium biologie a obzvlášť vakcinologie, protože v té době se uvažovalo o tom, že by bylo možné geneticky upravovat rostliny, které by pak produkovaly vakcíny. Na tom mi připadaly fascinující dvě věci, jednak že by člověk mohl něco sníst, místo aby si dal něco píchnout, protože podkožní jehly nemá rád nikdo. A za druhé že by pak mohlo být jednodušší distribuovat vakcíny v zemích třetího světa, protože by nebylo třeba starat se o zvláštní chlazení nebo o komponenty podléhající zkáze, jednoduše by se to pěstovalo na místě.

V té době mi to proto připadalo vzrušující, a také jsem se zajímala o činnost organizace Children of God for Life (Boží děti pro život), protože vynášela na světlo záležitost, o níž dnes asi budeme hovořit nejvíc, to znamená fetální buňky z potratů, které se používají při výrobě vakcín. Myslela jsem si tudíž, že kdyby se vakcíny daly jíst, byla by to významná etická alternativa. Ukazuje se ale, že ne, že ten postup ve skutečnosti nefunguje. Vrátím se k tomu později, až budeme hovořit o vakcínách proti covidu v souvislosti s tím, že mají povahu kyseliny nukleové, to znamená, že máme mRNA vakcíny a DNA vakcíny. Ty zahrnují určité novátorské technologie, ale paralely s pokusy, které se dělaly na konci 90. let a na počátku století, se určitě vyvodit dají.

V roce 2010 jsem získala magisterský titul na Americké katolické univerzitě, v roce 2012 jsem studovala dál v doktorském programu, ale odešla jsem nakonec jako magistra, protože laboratoř, do níž jsem se dostala a která se zabývala i vývojem vakcín, pracovala na projektu vakcín proti HIV. Financován byl z grantu Nadace Billa a Melindy Gatesových. Dokončili jsme první fázi grantu a chtěli žádat o druhou. Snažili jsme se vyprodukovat dost výsledků na to, abychom dokázali, že náš projekt je obhajitelný.

Konala se schůze laboratoře, všichni jsme seděli kolem stolu a náš hlavní výzkumník řekl: „Podívejte, každý se musí vypořádat s touhle konkrétní stránkou projektu,“ což patřilo mé kolegyni. Otočila jsem se k ní a zeptala se: „Co v téhle části projektu děláš?“ Odpověděla: „Buňky HEK-293“. Dneska už o nich slyšel každý, protože jsou spojeny s vakcínami proti covidu, ale tehdy to tak nebylo. Otázala jsem se jí tedy, co to znamená, a ona řekla: „Human Embryonic Kidney, buňky z ledvin lidského plodu.“

Pak jsem strávila několik týdnů zkoumáním toho, co to znamená a co z toho plyne, a narazila jsem na práci Alvina Wonga z Národního katolického centra pro bioetiku, který myslím v roce 2005 nebo 2006 napsal článek s názvem „Etika HEK-293“. Tato práce mi velice pomohla rozlišit, jestli se toho projektu skutečně mohu zúčastnit nebo ne. Když jsem se svým znepokojením seznámila hlavního výzkumníka, dopadlo to tak, že moje kariéra v jeho laboratoři skončila.

Takže jsem PhD nezískala, odešla jsem jako magistra. Ale užívání fetálních buněk z potracených dětí ve vakcínách je určitě záležitost blízká a drahá mému srdci, která můj život až doposud silně ovlivnila. V té laboratoři jsem však asi devět měsíců, než byla etická otázka vznesena, takže mám určitou přímou vědeckou zkušenost s vývojem vakcín, což je důležité. Myslím, že mi to v současné době umožňuje být v tomto sporu ojedinělým hlasem.

JHW: Určitě. K diskusi na toto téma máte jistě lepší kvalifikaci než většina lidí, vzhledem k tomu, že jste pracovala v laboratoři a na vakcínách. Také jste o tom napsala knihu, přestože ta záležitost kolem covidu začala nedávno. Jak se vám to podařilo tak rychle?

PA: Jak jsem řekla, nejsem žádná průkopnice a s knihou jsem začala už téměř před dvěma lety. Za jednoho osudného zimního večera jsem šla vynést odpadky, upadla jsem a vyvrtla si kotník. Na rozdíl od normálních lidí se to u mě moc nelepšilo. Takže jsem velice dlouhou dobu strávila vleže na gauči, a pak za mnou přišli z Kolbeho centra [pro studium stvoření] a požádali mě, abych se podívala na problém vakcín. Když jsem jen ležela a neměla na práci nic lepšího než číst věci, na které nikdo nemá čas, vlastně jsem začala s rešeršemi k této knize. Ve skutečnosti jsem tedy začala v dubnu 2019, dávno předtím, než se z covidu vůbec stal problém, a to je důvod, proč byla kniha tak dobře načasovaná.

JHW: To je tedy opravdu Boží řízení. Teď prožíváme naprosté bláznovství, protože záležitost vakcín, která existuje řadu desetiletí, teď získala úplně novou naléhavost vzhledem k tomu, že se zdá v zásadě pravděpodobné, že se očkování bude vnucovat každému. I když teď skoro všichni říkají „ne, ne, my bychom k tomu nikdy nikoho nenutili“, ve skutečnosti se už mluví o tom, že se budete muset dát očkovat, abyste mohli nastoupit do letadla nebo vejít do obchodu. Na přikazování roušek a sociálního distancování, lockdownech a na tom všem ostatním vidíme, že jsou opravdu ochotni k drakonickým opatřením. Třebaže je tedy možné, že vás nikdo nepopadne a nenaočkuje násilím, váš život bude nezvladatelný, když se očkovat nedáte.

Taková je tedy naše situace. Dosud když jsme jako rodiče uvažovali o očkování, hodnotili jsme věci jako „je to nutné? je to bezpečné? je to účinné?“ Jedna z otázek ale také zní „je to morální?“ Chtěl bych proto, abychom se společně zabývali všemi těmito body ve vztahu k vakcínám proti covidu, které jsou teď schválené, a tím, co znamená, že jsou poskvrněné potratem. Domnívám se, že pro většinu lidí bude rozhodujícím faktorem při rozhodování, zda se dát očkovat, právě jejich morální povaha. „Je morální si to vzít? Co to je?“ Začněme tedy se dvěma v současné době schválenými vakcínami proti covidu. Co to je? A jak se liší?

PA: Schválené jsou teď dvě vakcíny, od Moderny a od Pfizeru. Obě jsou to mRNA vakcíny, takže na molekulární úrovni jsou si velmi podobné. Obě byly vyrobeny biotechnologickým postupem, který dokáže syntetizovat nukleové kyseliny v laboratoři. Mnoho lidí proto argumentuje, že jsou morální, protože mRNA, která je tvoří, se fetálních buněk nikdy nedotkla. To však není celá pravda, když se podíváte na způsob, jak byly tyto vakcíny vyvíjeny.

Původní dokumenty k výzkumu dokládají, že při výrobě těchto vakcín byly použity buňky HEK-293, a to dvěma různými způsoby. Udělejme si tříminutový rychlokurz biologie. mRNA je „messenger RNA“ (česky mediátorová nebo informační RNA), to je nukleová kyselina, která kopíruje to, co tvoří vaši DNA, a pak je vyslána do ribozomu v buňkách a za pomoci této mediátorové kopie vzniká bílkovina. Vakcína má tedy vzít mediátorovou RNA, která je genetickým kódem spike proteinu koronaviru (česky někdy „protein špičky“), a zavést ji do vašich buněk, takže vaše lidské buňky pak budou produkovat spike protein z koronaviru.

Existuje domněnka, že to bude velmi účinný způsob očkování, protože jsme zjistili, že když jen vezmeme spike protein a píchneme ho lidem, příliš rychle degraduje, a proto nevyvolá dobrou imunitní reakci. Jsou v tom některé další komplikace, jichž se dotknu později. Úvaha je ale taková, že jestliže si to bude tělo vyrábět samo, dojde k dostatečně prodloužené expozici na to, aby se vytvořila imunitní reakce na protein. Tak to má v zásadě fungovat.

Spike protein jako takový je, slovy jednoho výzkumníka, jakoby ohebný, příliš dobře nedrží tvar. Proto ho vědci geneticky upravili tak, aby tvar držel. Byla provedena mutace, která ho stabilizuje. Když ho tedy původně zmutovali, museli se podívat, jestli skutečně správně drží tvar, jestli se vyřešil problém ohebnosti. Takže vzali genetickou informaci a upravili buňky tak, aby produkovaly spike protein, který by mohli vyčistit a podívat se na něj pomocí technik vizualizace 3D struktury proteinů. A tento původní experiment se prováděl na buňkách HEK-293. Takže spike protein, jehož genetickým kódem jsou vakcíny, byl původně fakticky vyvinut na buňkách potraceného plodu.

Další způsob, jak byly fetální buňky v tomto projektu použity: Než tuto mRNA píchnete člověku, abyste zjistili, jestli je možné přimět lidské buňky, aby produkovaly koronavirový spike protein, budete to potřebovat otestovat na buněčné kultuře, otestovat to v laboratoři, protože je to mnohem levnější a méně nebezpečné než testování na člověku. Jestliže se vám nepodaří ani přimět buňky v laboratoři, aby spike protein vyráběly, patrně se vám nepovede přinutit k tomu lidské tělo. Buňky, na kterých se to testovalo, byly rovněž buňky HEK-293. To všechno bylo v literatuře publikováno, četla jsem několik prací, které dokumentovaly, že při testování obou těchto vakcín byly použity buňky HEK-293.

Řada lidí říká: „To se dělalo jen při vývoji vakcíny na samotném začátku, takže ta výzkumná část se uskutečnila jednou provždy, o nic nejde.“ Nedávno však Stacy Trasancosová zveřejnila článek, který je k dispozici na stránkách organizace Children of God for Life, v němž poukázala na to – a já jako výzkumnice mohu jen potvrdit, že má naprostou pravdu –, že tyto věci musejí také projít kontrolou jakosti. Takže pokaždé, když vyrobím další šarži mRNA, která se syntetizuje pomocí laboratorního postupu, ji musím otestovat a ověřit si, že je stále životaschopná. Takováto kontrola jakosti je v laboratoři naprosto běžná.

Testování na těchto fetálních buňkách z potratu tedy ve skutečnosti může při výrobě těchto vakcín probíhat trvale. Obecně vzato, když zvyšujete výrobu vakcíny nad rámec výzkumu a vývoje, budete při testování této vyšší produkce používat stejné testovací metody, jaké jste používali u menších dávek, pokud to z nějakých důvodů není neproveditelné. Tento způsob testování je však pro vědce proveditelný velice dobře. Není morální, ale praktický je velmi, protože tyto buňky byly optimalizovány pro použití v laboratoři. Ve výzkumu na tkáňových kulturách jsou téměř všudypřítomné, bohužel je na světě mnoho laboratoří, které buňky HEK-293 používají. Existují speciální produkty, které jsou v zásadě optimalizovány tak, aby měly ideální podmínky k růstu. V základním vědeckém výzkumu je na těchto buňkách potracených plodů založen celý průmysl, což myslím lidé příliš nevědí.

JHW: Jen aby to bylo jasné, u obou vakcín proti covidu-19, jak od Pfizeru, tak od Moderny, byl nejen jejich spike protein vyvinut na HEK-293, buněčné linii z potraceného plodu, ale také na ní bylo provedeno jejich počáteční testování. A teď se dozvídáme, přinejmenším z článku Stacy Trasancosové, že testování nových šarží trvá.

PA: Ano. Pokud vím, u šarží se i nyní prování další testování. To se v literatuře samo o sobě neuvádí, protože nebyla publikována žádná data po počátečních klinických zkouškách, ale existuje významný důvod se domnívat, že tomu tak je.

JHW: Zastavme se u toho na chvilku a zopakujme si to, protože myslím, že lidé musejí trochu porozumět HEK-293 a PER.C6 a řadě další buněčných linií z potracených plodů, které se tu používají. S počátečním vývojem to má co dělat v každém případě. Myslím, že mnoho lidí má dojem, že teď už se to neděje, jak jste říkala v souvislosti s užíváním HEK-293. Říkají si: „Tak bylo v sedmdesátých letech zabito jedno dítě a je to už tak dávno, že je to akceptovatelné – musíme s tím žít, protože se tím zachrání tolik životů.“ Můžete nám vysvětlit, co přesně je HEK-293? Pochází opravdu jen z jednoho dítěte? A co ty ostatní fetální buněčné linie?

PA: V současné době existuje celá řada fetálních buněčných linií, a já tu budu referovat jen o několika z nich podle organizace Children of God for Life. Jsou to WI-38, MRC-5, HEK-293, PER.C6, další, jejíž název jsem zapomněla a která byla vyvinuta v roce 2015. V současné době se v žádné vakcíně nepoužívá, ale mohla by, a používá se v jiných léčivech. Existuje tedy řada těchto buněčných linií, které se v současné době používají při vývoji různých léčiv, všeho od vakcín až po léčbu cystické fibrózy.

Jak jste uvedl, většina lidí nad tím mávne rukou a řekne: „No tak dobře, jedno dítě zemřelo. Vrátit se to nedá, tak z toho aspoň můžeme vytěžit něco dobrého.“ Což samozřejmě porušuje princip integrálního dobra i skutečnost, že účel prostě nesvětí prostředky. Ale nejsem morální teolog, tak se budu držet vědy.

U HEK-293 je jedna z věcí, které jsem vícekrát viděla v článcích, když jsem hledala s tím související etické faktory, a to tvrzení: „Nebylo zdokumentováno, že šlo o umělý potrat, takže mohl být i spontánní.“ To je ze strany těchto autorů buď značně nepoctivé, nebo jde o neznalost, protože vyprodukovat životaschopnou buněčnou linii je obtížné a roli v tom hraje celá řada věcí.

Při přípravě na tento rozhovor jsem si dělala nějaké rešerše konkrétně o HEK-293 a o číselném systému, který s tím souvisí… HEK je zkratka Human Embryonic Kidney, ale 293 znamená, že to je 293. experiment, který tento konkrétní vědec při vývoji buněčných linií provedl. To neznamená, že došlo ke 293 potratům, ale na 293 experimentů potřebujeme mnohem víc než jeden potrat. Hovoříme patrně o stovkách potratů. To bylo provedeno za spolupráce několika nemocnic. Ve Švédsku byla skupina, která se účastnila vývoje buněčné linie WI-38, tedy odlišné, ale potraty za účelem vývoje fetálních buněčných linií prováděli rutinně.

V tomto bodě se lidé obvykle ptají: „Ale proč? Proč fetální buněčná linie?“ Když se snažíte pěstovat buňky v kultuře v laboratoři, musejí projít procesem zvaným imortalizace, aby vznikla buněčná linie. Lidé v tom mají zmatek, protože to zní, jako že tyto buňky žijí navěky. Myslí si, že je můžete přimět, aby v laboratoři žily napořád. Ale to nejde. Můžete je přimět, aby žily mnohem déle než primární buněčná kultura. Kdybyste mi třeba odebrali něco z paže a nechali to růst v Petriho misce, přežilo by to několik dělení, ale ne mnoho. Když do toho zavedete určité mutace, může to přežít mnohem déle. A tak když máte imortalizovanou buněčnou linii, máte něco, co bylo zmutováno, obvykle virovými onkogeny. To jsou geny, které vlastně podporují rakovinu. To si také zapamatujte, protože to je důležité pro něco, o čem snad budeme diskutovat později, o nebezpečích užívání vakcín vyrobených pomocí fetálních buněk – o biologických nebezpečích, o těch morálních ani nemluvě.

Do imortalizovaných buněčných linií se často vkládají geny podporující rakovinu, narušující funkci rakovinových supresorů nebo tumor supresorových genů. Proto mohou v laboratoři růst, ne úplně donekonečna, ale po mnohem více generací. Když začnete s dospělými buňkami, budou mít zásadně kratší životnost, protože dospělé buňky už za sebou mají určitý počet buněčných dělení, která se počítají do celkového počtu dělení, jimiž mohou skutečně projít. Jestliže tedy v laboratoři používáte dospělé buňky, bude mít vaše buněčná linie kratší životnost, budete muset dříve vyvinout novou, a není tak komerčně životaschopná. Začnete-li s embryonálními nebo fetálními buňkami, bude mít vaše buněčná linie maximální životnost. Myslím, že to byla patrně jedna z věcí, které se pro začátek uváděly jako důvod používání těchto fetálních buněk potracených dětí.

Další otázka, kterou lidé kladou, zní: „A proč nemůže HEK-293 pocházet ze spontánního potratu? Vždyť nemocnice ztratila dokumentaci o tomto konkrétním dítěti, které bylo použito k vývoji buněčné linie, takže ve skutečnosti nevíme, jestli to byl potrat umělý nebo spontánní.“ Tedy, máme veškeré důvody na světě se domnívat, že šlo o umělý, úmyslně provedený potrat, protože vědci, kteří se ve věcech tohoto druhu angažují, nepokrytě říkají v zásadě to, že „tkáň musíte odebrat přibližně do pěti minut po potratu, má-li být optimálně životaschopná, a pokud čekáte hodinu, je k ničemu.“

Je-li tedy řeč o spontánním potratu, takové dítě umírá dávno předtím, než se fetální tkáň odstraní z těla matky. Tkáň ze spontánního potratu by na vznik buněčné linie nebyla vůbec dostatečně životaschopná, neexistuje způsob, jak z mrtvé tkáně získat živou buněčnou linii. Toto dítě tedy muselo zemřít při umělém potratu a vědělo se, že tkáň má být použita k výzkumu, takže ji mohli odebrat ve zmíněném časovém rozpětí, nejlépe během prvních pěti minut, aby tkáň zůstala zachována.

John-Henry Westen a Pamela Ackerová

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/opinion/a-hill-worth-dying-on-expert-explains-how-aborted-baby-cells-taint-covid-vaccines

43 Responses to „Stojí za to se ozvat“: Odbornice vysvětluje neetičnost vakcín proti covidu vyráběných pomocí buněk potracených dětí (1.)

 1. Zdeněk napsal:

  Škoda že není přeložen celý rozhovor.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Bude.

   • Zdeněk napsal:

    Tak jelikož jsem byl nedočkavý tak jsem si zbytek rozhovoru přečetl v angličtině. Ohledně vakcín tam zaznívají argumenty, které již znám. Nemohu ale plně posoudit informace, které předkládá Pamela Ackerová, neznám její vědeckou publikační činnost ani její roli ve výzkumu který uvádí na začátku rozhovoru. Jistě se může vyjadřovat k etickým otázkám vakcín, ale nevím nakolik lze věřit jejímu popisu odběru buněk během potratu… Stejně tak nedokáži jakožto laik posoudit otázky které řeší celkově s očkováním. Spíše se mi zdá že je celkově proti očkování i z jiných než etických důvodů. Takže není její postoj extrémní? Proč vystupuje ona až nyní a nejsou slyšet názory i jiných odborníků na bioetiku z katolické církve?

 2. Náhodný ateista napsal:

  To je konečně vědecké zdůvodnění zvrhlosti těch vakcín stravitelné i pro ateistu. Šiřte to co nejvíc! Nejlépe s 3D ultrazvuky dětí v děloze, které měly to štěstí nebýt zavražděny. Ty jsou roztomilé a krásné a nikdo nemůže tvrdit, že někoho traumatizují tak jako záběry zavražděných. A přesto sdělí pravdu.

 3. Náhodný ateista napsal:

  https://www.youtube.com/watch?v=i9E4M3HzX6M

  https://www.youtube.com/watch?v=UBsiRhzQZII

  Obrázek vypoví za tisíc slov. Film za sto tisíc.

 4. Komentář občana napsal:

  Poměrně přiléhavě mi k tomuto tématu zní úryvek z evangelia: „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?“ (Mat 16, 25-26). Nevím, možná to už tady zaznělo.

  Sám za sebe jenom dodám, že si nedokážu představit, že by nám Kristus dal takový příklad, že by se nechal očkovat vakcínou vyráběnou pomocí buněk potracených dětí, a to ještě s odvoláním, že tak činí z odpovědnosti vůči sobě nebo např. své Matce či apoštolům.

 5. Karol Dučák napsal:

  Zo srdca ďakujem za uverejnenie tohto veľmi dôležitého rozhovoru a pripájam vlastný postoj: http://www.priestornet.com/2021/02/preco-odmietam-zucastnit-sa.html#more

 6. ZaŽivotDětí napsal:

  Dánsko je chce vnutit lidem

 7. Scott napsal:

  Nevím, tak jedna věc je popsat, jak se co technicky provádí, což byl obsah toho článku a druhá věc je, aby někdo zhodnotil, že je to morálně OK. Úřední církev i FSSPX to akceptují. Tak se ptám, jestli to není od Vás přehnané?

  Ono to má totiž i své konsekvence. Stačí když si to vezme nějaký otec početné rodiny k srdci, nenaočkuje se a shodou okolností pak po něm zbydou děti bez otce a žena bez manžela. Jestli Vám to opravdu příjde jako proporcionální řešení.

  Někdo napsal, že si neumí představit, že se P. Ježíš nechá očkovat takovou vakcínou… Já taky ne, neumím si Ho představit ani v takových situacích jakože např. pije perlivou vodu z PET lahve nebo jede MHD.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Jednou z podmínek dovolenosti použití neeticky vyráběných vakcín je závažnost onemocnění, proti němuž se očkuje. To je v případě choroby se smrtností tři promile přinejmenším diskutabilní. Problém diskusí o vakcínách a postoji Kongregace/FSSPX k nim se zúžil na kategorickou volbu „v žádném případě neočkovat“ kontra „očkování je morální povinnost bez ohledu na původ vakcíny“. Zmiňovaná stanoviska však uvádějí i další podmínky, například že není k dispozici etická varianta (v daném případě je, jen ji čeští pacienti nemohou využít), nebo že ten, kdo vakcínu přijímá, musí zřetelně vyjádřit, že nesouhlasí s použitím tkání z potracených dětí. Nevím o tom, že by to udělal kdokoli z těch, kdo se dali naočkovat, včetně papeže. K citovanému případu otce početné rodiny: z uvedených církevních dokumentů podle mě vyplývá, že naočkovat se vakcínou proti vzteklině, která se rovněž vyrábí mravně nepřijatelným způsobem, ano (v případě vztekliny je smrt prakticky jistá, alternativa – aspoň mám dojem – v ČR není k dispozici, podmínky vyjádření nesouhlasu s potraty platí i zde). V případě covidu bych řekla, že u jinak zdravého člověka ve středním věku není splněna podmínka závažnosti, ale to může záležet na mnoha dalších faktorech. – Další eticky pochybný rys očkování proti covidu spočívá v tom, že jde v zásadě o experimentální vakcíny, a tedy gigantický experiment na lidech, o čemž se ovšem mlčí. Etickým problémem je zde tedy i to, že se může ukázat, že sama vakcína je nebezpečnější než choroba, před níž má chránit (což rovněž není kdovíjak prokázané). Tohle jsou věci, které v této chvíli neví prostě nikdo.

   • Scott napsal:

    Z pohledu úmrtí to možná není závažné onemocnění. Problém je, jak se k těm číslům dochází, takže já osobně si neumím udělat objektivní obrázek. Faktem je, že to zahlcuje nemocnice a umírají lidé s ročníky, u kterých byste předpokládala, že tady ještě nějaké to desetiletí budou. Pak tady jsou ve velkém počtu následné dlouhodobé potíže. Už jen z pohledu toho, že když nebudete mít mírný průběh, může nastat problém, kdy a kde Vás vezmou do nemocnice a taky kvůli tomu, že Vám to může vážně poškodit orgány, tak vzniká podle mě závažný důvod pro každého bez ohledu na věk.

    K těm podmínkám Kongregace – ano, pokud tu bude nějaká vakcína, která bude pro všechny OK, tak má přednost. Ten nesouhlas je neaplikovatelný v praxi. To opravdu někdo očekával, že tam budou lidé recitovat své přesvědčení zatímco si budou vyhrnovat rukáv?

    Ty mRNA vakcíny asi určitý experiment jsou i když v teorii by to mělo fungovat dobře. Pochybuju, že by ta vakcína nepomohla nebo že by byla dokonce horší než ta nemoc. To asi ne.

  • George Smiley napsal:

   „Stačí když si to vezme nějaký otec početné rodiny k srdci, nenaočkuje se a shodou okolností pak po něm zbydou děti bez otce a žena bez manžela.“
   To je panečku demagogie jak z učebnice. :)
   Tento „argument“ lze totiž vztáhnout na cokoliv, co člověk koná. Od cestování autem (může se zabít), po vycházky do lesa (spadne na něj strom).
   Nevím, nakolik tušíte, jak fungují rodiny, ale obvykle to není žádná despocie. O všem se diskutuje a hledá pro a proti.
   Zcela na závěr – účinnost vakcíny (pokud odhlédneme od její morálně pochybné výroby) je sporná. Před nákazou nechrání, umožňuje pouze prožít si „mírný průběh“. Tedy to, co většina lidí stejně absolvuje. Pokud někomu možná (!) pomůže, jsou to rizikové skupiny.
   Opravdu nechápu, proč by do sebe toto potenciální svinstvo měli píchat naprosto všichni.
   I otcové od rodiny, kterým to navíc může způsobit neplodnost.
   Nechte dospělé lidi, aby se rozhodovali jako dospělí lidé. Nepotřebujeme v nouzi ochránit. Dvakráte ne, když tu nouzi vyvolává banda diletantů, shodou Božího dopuštění vláda ČR jednající proti ústavě a listině základních práv a svobod.

   • Scott napsal:

    Proč demagogie? Do toho neočkování a případné smrti jste dotlačen vědomím, že je možná morálně špatné se očkovat. V podstatě, pokud to dojde tak daleko, tak Vám nic jiného nezbývá. Do procházky lesem a případné smrti pádem stromu nejste ale dotlačen vědomím, že když zůstanete doma, tak děláte těžký hřích.

    Já myslím, že ty vakcíny jsou dostatečně účinné. Není tu asi žádná, která by to měla 50 na 50, všechny mají kolem 90 %, takže mi nepříjde, že by tam bylo něco sporného. To že umožňuje prožít mírný průběh nevidím jako špatný výsledek.

    Nevím jak u Vás, ale v mém okolí je ten poměr lehkých případů a vážných průběhů a smrtí tak půl na půl a to nebyli staří lidé.

    K té neplodnosti otců rodin – pokud už máte tzv. odpracováno, tak Vás případná neplodnost asi zas tak netrápí. Dvacetiletí a podobně by to ale měli vzít v potaz.

    Dívejte, já nejsem pro to, aby se tady povinně očkovala většina populace. Ale nejsem si zrovna jistý s morálními závěry, které se prezentují na těchto stránkách pro ty, kteří by o to očkování stáli.

  • FSSPX shift napsal:

   Za 1) není pravda, že oficiální představitelé církve či FSSPX vakcíny akceptují. Přečtěte si znova jejich vyjádření. Je tam plno podmínek, za kterých je dle nich možno je akceptovat. Posouzení splnění těchto podmínek nechávají na konkrétní případy. Tvrdím, že splněny nejsou prakticky nikdy, a to z toho důvodu, že vakcíny jsou 1) nepříliš účinné, 2) proti nepříliš nebezpečné nemoci. Tudíž nelze ospravedlnit onen princip, dle kterého by je použít bylo morálně přípustné.

   Za 2) politicky nekorektní FSSPX bylo proti (viz můj odkaz výše). Za 3) někoho, kdo se nechá dobrovolně očkovat proti této trapné chřipce a přikládá tak ruku k dílu tvůrců nového řadu, může omluvit jen jeho chabý rozum. Uvědomělého katolíka by to nemělo ani napadnout. A za 4) – ano, jsou i jiné vakcíny, u nás tzv. povinné, využívající potracené děti, a k těm by měl být náš postoj stejný, tedy odmítnutí, a to ze stejných důvodů.

   • Criticus napsal:

    Pro „FSSPX shift“: Že máte tuto manipulaci zapotřebí… Pokud jsem dobře pochopil (třeba z onoho úsměvného pamfletu Seana Johnsona, k jehož propagaci se snížil i biskup Williamson), v chronologii Odporu je údajná zásadní změna v Bratrstvu kladena spíše někam po kapitule z července r. 2006, popř. až 2012.

    Bohužel nemám k dispozici číslo Angelusu z r. 2000. Faktem však je, že P. Peter Scott upřesnil, popř. korigoval své stanovisko k vakcínám nejpozději po vydání vatikánského dokumentu z roku 2005, odpovídající článek byl otištěn v únoru 2006 v témže časopise. (https://sspx.org/sites/sspx/files/media/vaccines.pdf?fbclid=IwAR32oLKRH2bHS931pKPaBuOTLvMry9C2pnNCRki6GJFMOn8BdTJ_zBcNEDI)

    Obdobné stanovisko od P. Scotta lze snadno najít i na starých stránkách amerického distriktu (http://archives.sspx.org/Catholic_FAQs/catholic_faqs__morality.htm#vaccinationfromabortions), z r. 2011 potom zde: http://www.sspxasia.com/Countries/Philippines/OLVC/Articles/Questions_and_Answers.pdf
    Že by zrovna P. Scott byl nějakým průkopníkem politické korektnosti… Tomu snad nemůže věřit ani Odpor.

    S politickou korektností apod. to prostě nemá absolutně nic společného. Vím, že argumentace „ad hominem“ je dnes populární.

   • Scott napsal:

    Ok, připouštím, že tam jsou ty podmínky. Nesouhlasím ale, že vakcíny jsou nepříliš účinné a že se jedná o nepříliš nebezpečnou nemoc. Tím pádem docházím k jinému závěru.

    Nikdo neví, co by na to řekl Msgre Marcel Lefebvre. Ani on nebyl odborník na všechno.

    Co se týče resetu a podobných věcí, možné to je i není. To že byl někde ve Švýcarsku nějaký seminář, kde o tom někdo mluvil… Potřebovali byste mít desetitisíce vlivných lidí ve všech zemích, kteří by to museli umět prosadit a nějak to koordinovat. Za mě spíš ne. Tím pádem mě může napadat co chce.

    Ohledně povinných vakcín – co jako chcete dělat, když tady jiná není? To není jen že může chytnout něco hodně škaredého, ale má problém i ve školkách, škole atd. nemluvě o tom, že na sebe zbytečně vážete nechtěnou pozornost.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Scott: Spíše se může stát, že děti početné rodiny zůstanou bez otce právě poté, co se on dal naočkovat. Takových případů, kdy lidé po vpichu vakcíny krátce nato zemřeli, už je hlášeno ze zahraničí spousta.

 8. PETR KRÁL napsal:

  Prosím , když je zde tolik odborníků, at zde někdo sdělí věřícimu katolikovi jasně a prostě, která vakcína skutečně neobsahuje fetalní bunky, nebo vznik za spolupráce s nimi, nebot je nás mnoho,kteří potřebují poznat pravdu bez pOdrobného studia s vědomím ostatních rizik. Je to tedy CAREVAS, SANOFI ? ANO -NE ?

  • M.R. napsal:

   1) Co to je „věřící katolík“? Je taky „nevěřící katolík“?
   2) Diskuse se zvrtla na původ tkáňových kultur, zásadní rozhodování by spíš teď mohlo být – pokud dle statistického úřadu současné epidemie (covidu) nemají vůbec žádný dopad na počty zemřelých do 64 let (www.czso.cz), tak je odpověď jasná. Když je lék horší než nemoc, je snad odpověď taky jasná.
   Pokud je mi tedy přes 64 roků, můžu se pouze rozhodnout – risknu to s „vakcínou“ s neznámými účinky, účinkující možná na virus, který už tady není (další vlny jsou jiné kmeny)?
   Na druhou stranu, pokud dopad „covidu“ na lidi do 64 let je statisticky zanedbatelný – proč se zavřely školy? Tomu, kdo věří, že zavření škol a restaurací bylo správné, nemusí v rozhodování nic bránit a může se jít nechat píchnout.

  • JZ napsal:

   Curevac, ktera je nyni ve schvalovacim procesu. Na tu bych doporucil pockat tem, kteri nedavno covid prodelali a maji tedy protilatky. U starych bych doporucoval Pfitzer nebo Moderna, ktere byly vyvyjene a jsou vyrabene eticky, castecne testovani bylo na fetalnich bunkach, ale pokud neni zatim Curevac, tak je povoleno je uzit. Naopal AstraZeneca a treba Sputnik jsoi vyrabene, designovane i testovane pomoci fetalnich bunek, ty bych dal na posledni misto, ken kdyby nebylo dostupne nic jine.

   • Lucie Cekotová napsal:

    To, co píšete, má logiku, háček je ovšem v tom, že podle dosavadních vyjádření si v ČR vakcínu člověk nemůže vybrat. Záleží čistě na zdravotnících, co mu píchnou, a pacient do toho nemá co mluvit.

    • JZ napsal:

     Já jako zdravotník jsem si mohl vybrat mezi Pfizerem a Modernou. Pokud si nemůže starý člověk vybrat, tak i přesto bych mu doporučil co nejdříve se naočkovat. A naopak zde některým bych doporučil nešířit dezinformace, jít se podívat na covid oddělení, nereprodukovat staré neaktuální rozhovory, ale naopak dodržovat opatření, v kostele nosit roušky a naopak více se modlit za nemocné. Zejména mnozí mladí návštevníci kostelů by mohli mebýt tak sobečtí a sebestřední a brát ohled na jiné a nosit v kostele roušky.

 9. PETR KRÁL napsal:

  Ad M.R. Pokud jste to ještě nepostřehl,nevěřícich katolíků je mnoho.Jsou to ti,kteří byli pokřtění římskokatolickým duchovní a v Boha nevěří.

 10. PETR KRÁL napsal:

  Ad L.Cekotová: Dovoluji si podotknout,že system ragistrace povoluje použití vakcíny v kterémkoliv místě republiky,nezávisle na místě bydliště registrovaného,potom tedy vše závisí na dobré informovanosti,vývoji situace a důvěře v P.M.MATKU USTAVIČNÉ POMOCI. K.P.

  • Lucie Cekotová napsal:

   No, já se nehodlám nechat očkovat žádnou vakcínou, protože podle mého názoru v mém případě vakcinace neodpovídá míře nebezpečí – samotnou chorobou nejsem statisticky vzato nijak zvlášť ohrožena, zato nedostatečně vyzkoušenou experimentální vakcínou, o níž nikdo pořádně neví, co může z dlouhodobého hlediska ovlivnit a způsobit, se ohrožena cítím dost. Nehodlám ze sebe nechat udělat pokusného králíka. Takže mi systém registrace může být venkoncem ukradený. Ani nikomu ze svých blízkých očkování nedoporučuji a určitě k němu nehodlám nabádat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *