Category Archives: Križka, Teodor

Súrne

Ako je veru dobre len nám dvom –

načúvať tichu, ako dýcha krásu.

Niet času obkolesovať sa zlom,

veď zavše ani na lásku niet času.

 

Všetučko plynie, redne ako kosť

a láme sa a mrví, no a mizne.

Niet času na zlo, veď ho nie je dosť

ani len na to utíšenie žízne.

Prípitok

Utekáme. No utekáme – pred čím?

Pred vlastným tieňom? Sami pred sebou?

Kam ujde oheň, čo sa čoraz väčším

plameňom chodí objať s pahrebou?

 

Rána sú chvosty – tisícoké,  pávie,

no nijaké nič lepšie neveští.

Želám ti lásku, dostatok aj zdravie,

najviac však chápať zmysel bolesti.

Teodor Križka

Hudba

Padá mi to a padá mi to stále

odkiaľsi zhora na hlavu a každý

deň ma to sladko oživuje, ale

tak, že ma kúsok po kúsočku vraždí.

 

Od narodenia dodnes mi to padá

na temeno a prepadá sa hlbšie

než na dno – nie tam, nie tam, kde je zrada,

omnoho ďalej, do samotnej duše.

Domov

Sem úzkosť sveta ďaleko má.

Sem nedočiahnu ústa tiem.

Ten fliačik zeme, kde som doma,

kde spočiniem, keď ustanem,

 

vezme mi iba smrť, to ucho,

ktorým Boh ťavu prevlečie

tak elegantne, jednoducho,

že sotva vzdychneš, človeče!

Teodor Križka: Krídla

Z Kristovej svätej krvi narástli mi.

To jeho láska opiera sa o ne,

aby ich zdvihla nahor, na pastviny

nebies, kam vodia okrídlené kone.

 

Ach, kone! Sivé. Voľné. Osedlané

iskrením hviezd. A vierou takých bláznov,

ako som ja, ktorému zopla dlane

matkina vernosť s pokorou a bázňou.

 

Z Kristovej obety a svätej krvi

mám krídla ako znaky na ornáte.

Iskrenie hviezd, hľa, nežnou krásou drví

obilie na múku a plevy na odviatie.

Uspávanka

Ako ti povedať,
že milujem ťa, Kriste,
keď moje srdce, moje ústa nie sú čisté –
drhnem si dušu, žmýkam ju a vešiam
na tvoje slnko.

Ty si zákon veciam
aj javom, čo sa dejú medzi nimi.
Ty si mi leto
uprostred zlej zimy.

Zohrej ma, skrehnuté a hladné vtáča.
Zrniečka tvojej nádeje mi stačia.

Na konáriku zaspím
celkom sýty
istotou,

že tam,
kde sa ľúbia,
si ty.

Teodor Križka