Nejlepší sloty pro digitální hry 2023

 1. Automaty Jin Qian Wa Online Jak Vyhrát: Vzhledem k tomu, že se bitcoiny spoléhají na blockchain, všechny transakce, které byly ověřeny a přidány do bloku, jsou veřejnými informacemi, a proto jsou k dispozici každému, kdo je chce vidět, a zároveň chrání osobní údaje všech zúčastněných stran
 2. Automaty Hraci Zdarma - Pokud hráč plácne na jakoukoli kartu ve středu, která není jack, musí dát jednu kartu, lícem dolů, hráči této karty
 3. Vyherni Automaty Hry Zdarma: Dublin vaše těsto, Diamond Rhino Classic, Wrath of Medusa a desítky dalších slotů různých témat čekají na své štěstí od hráčů

Hledám hry s automaty zdarma 2023

Automaty Garage Zdarma
Bonusy stanovené s nízkým limitem pro výplatu jsou obvykle ne-dobré a znamení, že musíte hledat lepší nabídky
Automaty Secret Of The Stones Online Jak Vyhrát
Cherry Casino je stylové online kasino, které bylo nalezeno v roce 2023
Jak mohu hazardovat online v Jersey

Klasické online automaty

Automaty Lucky Reels Online Jak Vyhrát
Zde najdete výhradně originální hry, které nenajdete v žádném kasinu na světě, oblíbená ruleta everyones a starý dobrý blackjack
Automaty Book Of Anubis Zdarma
Barboza je jedním z nejnebezpečnějších útočníků v UFC
Automaty Money Train Online Zdarma

Obhajoba ignorování papeže

Vyrůstal jsem v prostředí hluboké lásky k papeži. Za mého dětství byl pro nás papež Jan Pavel II. důležitou osobou a já i moji sourozenci jsme se učili ho milovat a vážit si ho za odvážnou obranu katolické víry. Jeho portrét visel u nás doma na čestném místě. O jeho líbání koránu či později o jmenování morálně pochybných kardinálů se nikdy nemluvilo. Ani o tom, že nemáme možnost účasti na přijatelné liturgii, tím méně na tradiční mši svaté, třebaže náprava této situace vždy spadala do jeho pravomoci. Byl jsem vychováván jako většina katolíků k tomu, abychom papeže milovali a jeho kroky a nařízení nikdy nezpochybňovali. Ve většině, ne-li ve všech neduzích Církve měl mylně volnou ruku.

Naproti tomu moje děti současného papeže neznají. Na zdi u nás nevisí žádné obrázky papeže Františka a s manželkou o něm před dětmi otevřeně nemluvíme. Samozřejmě v náboženství děti učíme o papeži a jeho úloze v Církvi a modlíme se za něj při každodenním růženci, ale jinak se diskusím o něm vyhýbáme. V současné době je to tak nejlepší, neboť, jak říká Shakespeare ve Zkrocení zlé ženy: „Hněv mého srdce musí na jazyk.“ Místo toho se naše děti učí o mužích, jako byl sv. Pius X., a dovedly by vám s nadšením vyložit celé jeho dětství i následnou cestu až na římský stolec. Nedokážou však povědět, z které země pochází papež František, a neznají jediný příběh z jeho života.

Skutečnost, že mé děti neznají papeže Františka, neberu na lehkou váhu, nemohu ale lehkovážně posuzovat ani důvody, které k tomu máme. Co ignorování papeže doopravdy znamená?

Ignorování papeže je ignorováním mylného učení. Bůh si aktivně nepřeje všechna náboženství, neboť nemůže protiřečit sám sobě. Přijímání Eucharistie vyžaduje, aby byl člověk ve stavu milosti posvěcující. Kamarádíčkování s komunisty je hanebné. Katolická Církev vždy dovolovala trest smrti. Katolíci se mají snažit obracet nekatolíky na katolickou víru. Jsou duše, které jsou v pekle. Antikoncepce je vnitřně špatná. Všechny uvedené body nauky papež František přímo či nepřímo zpochybnil.

Ignorování papeže je ignorováním licoměrnosti. Jeden den papež hovoří proti ďáblu. Druhý den je ďáblem, neboli Velkým žalobníkem, člověk, který osvětluje zkaženost a volá hříšníky k pokání. V jedné chvíli papež přirovná potrat k nájemné vraždě; v následujícím okamžiku přejde legalizaci vraždění neviňátek v Irsku mlčením, aniž by ho jediným slovem odsoudil. Za klíčovou příčinu krize kolem zneužívání označí klerikalismus, nicméně obvyklá oblíbená klika prelátů je podezřele povyšována za účelem řešení právě této krize. Licoměrnost jen kvete.

Ignorování papeže je ignorováním verbálních urážek. Jak má člověk vlastně vysvětlit, co je „koprofagie“ nebo „dvořan stižený leprou“? Mám své děti, které bezpochyby přišly na svět díky tomu, že se katolíci „množí jako králíci“, vychovávat k tomu, aby z nich byli „rigidní pelagiánští sčítači růženců“? Možná se chovám jako „znechucený pesimista se zachmuřenou tváří“, „stěžovatel“, který je otrokem „povrchnosti“, nic než „trudnomyslný křesťan“ podobající se „nakládané feferonce“. Nerad bych byl „mumií v muzeu“, ale je tak mnoho žádat od papeže, aby mluvil se špetkou důstojnosti a úcty?

Ignorování papeže je ignorováním nadutého autoritářství. Když je papeži položena naléhavá, důležitá otázka a odpověď zní, že na ni neodpoví ani jedním slovem, je to falešné a povýšené. Když papež odmítne odpovědět na oficiální dubia týkající se Kristova učení o manželství, Eucharistii a smrtelném hříchu, je to skandální arogance. Jestliže katolíci v nějaké zemi kritizují jmenování biskupa kvůli tomu, že kryl zneužívání, a toto naléhavé volání se přehlíží, je to důvod ke spravedlivému hněvu mezi křesťany, kteří očekávají, že jejich biskupové budou „pastýři Církve Boží” (srov. Sk 20,28), a nikoli arogantní nádeníci.

Ignorování papeže je ignorováním propagandy, ignorováním milosrdenství bez spravedlnosti, zastavených reforem Vatikánské banky, strmého pádu počtu povolání, zmanipulovaných synod, perónismu a šokujících interview v letadle – co bych za to dal, kdybych už nikdy neslyšel žádný rozhovor poskytovaný ve výšce dvanácti kilometrů. Ignorování papeže tedy znamená zbavit se stavu děsivé noční můry a vrátit se k životu v realitě. Bůh buď milostiv Církvi, protože naše utrpení je nesmírné.

Našemu nejstaršímu synovi je sedm. Je na svůj věk inteligentní, ale na pravdu ještě ne dost starý. Jednoho dne si k němu možná nevinně sednu a napodobím písničku zpěváka Jewela Akense: “Let me tell you about the birds and the bees, and the subtle heresies.” („Povím ti o ptáčcích a včelkách a mazaných herezích.“)

Prozatím naše děti zůstanou v nevědomosti. Stěny našeho domova budou vyzdobeny ikonami Pána Ježíše a Panny Marie, ne obrázky Argentince v bílém. Platí zde bystrý postřeh G. K. Chestertona v knize On Household Gods and Goblins: „Děti jsou nevinné a milují spravedlnost, zatímco většina z nás je zkažená a dává přednost milosrdenství.“ Nechte dětem nevinnost, říkám já, aspoň prozatím. Skrze ignorování papeže budou mé děti dál milovat pravdu a spravedlnost.

Dan Millette

Překlad Lucie Cekotová

Dan Millette je ženatý muž a otec tří dětí. Vyučuje v kanadském Saskatchewanu. Vystudoval Our Lady Seat of Wisdom College v Ontariu a Holy Apostles College v Connecticutu.

In Defense of Ignorance of the Pope

12 Responses to Obhajoba ignorování papeže

 1. Jan Krásenský napsal:

  Vývoj církve po Druhém vatikánském koncilu lze popsat slovy „návrat k pohanství“. Dost smutná skutečnost.

 2. Evidence napsal:

  Skutečně pěkná snůška blábolů. Ale s bláboly nelze pokračovat do nekonečna. Jednoho dne bláboly „prdnou“ a celé to praskne. Co bude potom, se přesně ví. Někteří se přikloní k veřejnému ustavování novocírkve a druzí k tvrdé tradici, ke sv. Piu X. či ještě spíše ke sv. Piu V. Je důležité jedno: V pokoji vytrvat až do tohoto okamžiku pravdy. Ale do té doby bych bláboly ignoroval skutečně jen před dětmi, my dospělí musíme v naprostém pokoji pečlivě evidovat jak bláboly, tak jejich šiřitele, zvláště v našem národě. A to dělá tento web dobře.

 3. Jan Krásenský napsal:

  Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!

  • Honza Hučín napsal:

   Přidám ještě jeden parafrázovaný citát z Písma (původně 1 K 1:12–13):
   „Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Janu Pavlovi, já zase k Františkovi, já k Piovi, já ke Kristu.
   Je snad Kristus rozdělen? Což byl Jan Pavel či František za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Piovo?“

 4. Vladimír napsal:

  Milí Dane, Lucie, Ignáci, Radomíre a další čtenáři těchto stránek:
  papeže Františka vytrvale ignorujte a vzájemně se v tomto postoji posilujte. Jen se prosím občas zamyslete, kterým pastýřům platí Kristovo slovo „kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá“
  Připadne mi podivná Vaše jistota, že na současného papeže se výše uvedené slovo nevztahuje a tudíž kydání špíny na jeho hlavu je bohulibý čin.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Ten papež zrazuje Krista, pomalu kdykoliv otevře ústa, a vytrvale pracuje na relativizaci a podrývání katolické víry i morálky (neptejte se mne jak, článek to poměrně jasně připomíná). Pohrdání, o kterém Kristus mluví, se týká jeho věrných, ne zrádců a nepřátel…

  • Lucie Cekotová napsal:

   Neřekla bych, že článek kydá špínu na hlavu kohokoli, ani papeže ne. Všechno, o čem se tam píše, že to řekl, řekl skutečně a lze to dohledat mnohdy i na stránkách české sekce Vatikánského rozhlasu. Citované výroky představují vážný problém i pro dospělé katolíky, ale vysvětlit rozpor mezi tím, co Církev vždy věřila, a tím, co dnes zaznívá např. formou „magisteria ex aeroplano“, dětem, jimž se rodiče snaží předávat víru, je nemožné. Sama jsem se setkala s rodiči, kteří tento problém řešili v praxi, a tento článek je primárně určen jim.
   Dospělý katolík papeže ignorovat nemůže přinejmenším v tom smyslu, že by se za něj měl modlit, což činím jak já, tak autor článku (což píše v úvodu). Nemůže ovšem ignorovat ani všechno zlo, které se za tohoto pontifikátu dnes a denně děje.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Vladimír: Pí mgr. Cekotová už Vám správně odpověděla, jen si dovolím k tomu dodat: Já papežem Františkem nepohrdám a denně se za něho modlím. Jenže jeho některá vyjádření ve věcech víry a mravů jsou v evidentním rozporu s vyjádřením jeho předchůdců. Akceptovat je znamená potom pohrdat jimi, rovněž nejvyššími pastýři, konkrétně JPII., Pie XII. XI. X., atd., musel bych se o tom hodně rozepisovat. Nota bene katolická nauka nemůže být ve vzájemném rozporu, ve věcech víry a mravů nemůže papež hlásat opak toho, co učili jeho předchůdci – a František žel, říkám to s lítostí, právě toto dělá.

  • MIVAS napsal:

   Vážený Vladimíre plně stojím za vaším názorem a postojem. O tom, kdo sedí na Petrově stolci nám bylo dost řečeno v prorockém poselství pro Marii Božího Milosrdenství (umlčenou hrozbami a strachem ze strany katolické hierarchie), kde nám bylo ještě před „volbou“ nového papeže, jasně řečeno, že Petrův stolec bude ukraden, ne však jeho moc, což znamená, že Bohem nebude onen zloděj za papeže uznán.
   Na stránkách http://varovani.org/ si můžete stáhnout celou Knihu Pravdy a např. v poselstvích 728 z 8.3. a 732 z 13.3.2013 si to můžete sami přečíst. I mnoho dalších pravd, proti nimž nenajdete argumenty.
   Sami účastníci zločinného spiknutí byli odhaleni jedním z nich, ne tak dávno zemřelým kardinálem Daneelsem, v jím vydané knize, a který skupinu, která spolupracovala na podvodné volbě nazval mafie ze St. Gallen. Sami mezi sebou se tak pyšně nazývali. Patřili k ní mj. Walter Kasper, Godfried Danneels and Karl Lehmann. Svoji roli se zde sehrál i již bývalý kardinál Theodor McCarrick.
   Nejnovější poselství Boží k tématu zloděje a podvodníka Bergoglia si můžete přečíst i zde https://444prophecynews.com/warning-to-all-catholics-only-a-grain-of-sand/. Pro neznalé angličtiny jsem poselství přeložil a uvádím:
   Varování pro všechny katolíky od Otce JÁ JSEM
   31.8.2019, Only a Grain of Sand

   Většina vás spí! Už se probuďte, než bude příliš pozdě! Odmítáte vidět les pro stromy. Les je v ohni! Toto jsou časy konce! Ne v daleké budoucnosti, jak si mnozí myslíte.
   Osoba, která se nazývá papežem, je heratik a uzurpátor tohoto titulu; není ani křesťan. Jeho pokora je falešná přetvářka ze satanské pýchy a lži. Na Petrův stolec ho posadila Kabala. Muži, kteří zosnovali odstranění Benediska XVI., jsou homosexuálové, socialisti, komunisti, zednáři, Ilumináti nebo okultní satanisti. Falešný prorok během třetí světové války spojí všechna náboženství do jednoho světového náboženství a podpoří Antikrista, coby muže míru, aby vedl civlizaci lásky (samé lži) jako král nade všemi národy a živý bůh.
   Nepodlehněte tomuto podvodu! Nepřijměte znamení šelmy, které budou vydávat mnohé církve! Nebo strávíte svou věčnost v pekle se satanem!
   Vaši pastoři jsou zbabělci nebo komplicové!
   Vaši biskupové jsou zbabělci nebo komplicové!
   Vaši kardinálové jsou zbabělci nebo komplicové!
   Ti všichni se obávají ztráty zaměstnání, důchodu, budoucího zajištění, pověsti, života, pronásleldování. Jsou otroky poslušnosti svým nadřízeným. Několik církevních hlasů, které se pozvedly proti herezím, vyhlášeným falešným prorokem, bylo Hereziarchou ve Vatikánu umlčeno, ignorováno a všichni pronásledováni, nebo se nyní skrývají. Katolická média mají většinou podíl na tichu, v mlžení a zmatku nadcházejícího schismatu/rozkolu a zničení Zákona a Proroků, Desatera a Tradice.
   Takzvaná Amazonská synoda biskupů, letos na podzim, přivodí formální rozkol ve vaší církvi nebo náboženské společnosti. Všichni, kdo budou souhlasit se vzniklým zlem, se navždy oddělí od všemohoucího Boha. JÁ JSEM je vyvrhnu z Úst! Vybrali si otce lži a jeho hnízdo za svůj věčný domov.
   Nemyslete si, že JÁ JSEM odpustí slabost pastorů nebo farníků, kteří dají přednost lži před Pravdou. Nikdy!
   Vy ale říkáte: my katolíci jsme byli vychováni nikdy nezpochybňovat kněze, natož biskupa, kardinála nebo papeže. Vaše obavy vás doženou k poslušnosti ďábelským lžím, zrozeným v pekelné jámě a učiní vás navždy otroky satana!
   Nechcete slyšet pravdu!
   Nechcete stát za pravdou!
   Nechcete uznat záměnu lží za pravdu!
   Nechcete myslet na sebe!
   Nemáte, mnozí z vás, osobní vztah s JÁ JSEM!
   Vaše přijímání diktátů osoby Falešného Proroka ve Vatikánu vás bude stát věčnou duši. Dobře to zvažte, protože jen krátký čas zbývá do zavedení Znamení šelmy Antikristem a jeho partnerem, Falešným Prorokem, Hereziarchou, ve Vatikánu.

   JÁ JSEM, Bůh, Všemohoucí Otec

 5. Petr Lepeška napsal:

  Vážený Vladimíre. Papeži samozřejmě náleží úcta – jako nástupci sv. Petra a zástupci Pána. Jeho konkrétní slova a činy je však třeba podrobit úsudku zdravého rozumu osvěcovaného pravou vírou. To neplatí jen v současné situaci, ale vždy.

  • Jan napsal:

   Správně to píšete. A proto si myslím, že pisatel jedná špatně, když jeho děti osobu papeže Františka vůbec neznají. V sedmi letech si myslím, že už se dá mluvit i o věcech, se kterými nesouhlasím. Takto jsou děti vychovávány v sociální bublině a až jednoho dne praskne, bude to velká rána. Možná i tak velká, že poškodí jejich duchovní život (záleží jak dlouho v té bublině budou).

 6. Lenka Žáková napsal:

  Snažíme se učit děti, že pravda je nejvyšší hodnotou. Pokud budou mít špatné informace, povede je to po špatné cestě. Jsou zvyklé poslouchat rozhovory dospělých a zapojovat se do nich. Máme děti ve věku 8-13 let. Chodí denně na mši svatou a vyžadují to. Ve škole kam chodí je 900 žáků. Nevšimli jsem si, že by se někdo z nich choval podobně jako naše děti. Aby v tomto prostředí přežily, musí vědět co dělají a proč to dělají. Mnohé dnešní aktivity pro věřící děti, aby vůbec byly ochotné překročit práh kostela považujeme za zločin na nich. Striktně se držíme Ježíšových slov – po ovoci poznáte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *