Casino volne otocky za registraci

 1. Automaty Zdarma Klasicke 2023: Porty s vysokou volatilitou vyplácejí hodněméně pravidelně, výplaty však mají tendenci stát se velkými.
 2. Nejoblíbenější Automaty 2023 - V Las Vegas počet heren, které mají ruleta kola s jednou nulou není příliš velký.
 3. Zdarma Hrací Automaty Pro Počítače 2023: Užívat si bezpečné online hazardní hry je stejně důležité jako cokoli jiného.

Hrát kasino s rychlými platbami

Kasinové Karty Vyhrávají 2023
Následující nuance, pokud jste hráč, je třeba vzít v úvahu při výběru softwaru play.
Stahuj Hry Do Mobilu Zdarma Automaty 2023
Každá hra, kterou hrajete, má však různé malé strategické manévry, které můžete použít ke zlepšení své hry.
Pokud divoká země přistane pod uzamčenou divočinou, pak je to dobrá zpráva, protože multiplikátor pro tuto uzamčenou divočinu se zvýší o jednu a může se dostat až na x5.

Online kasino nový zákaznický bonus 2023

Poker Jak Hrát 40 60 Blindů
Každá úroveň je dodáván s 8 truhly, kde si můžete vybrat vyhrát a hromadí cenu z celého bonusového kola.
Poker Holdem Texas Kombinace
Rozptyl her je vysoký a dělá hru tvrdou, ale také poskytuje dobré odměny, zatímco 96% RTP je dobrou podporou během těchto otočení.
České Online Kasino 2023

Zločinná zvrhlost OSN

Tady už naskakuje člověku husí kůže. Výbor OSN proti tortuře na svém zasedání v Ženevě 5. srpna si stěžoval na Polsko, že prý „chybí účinná regulace odmítání potratu ze strany lékařů z důvodů svědomí, neexistuje jasně definované právo přístupu k legálnímu potratu“. Výbor tvrdí, že prý už samo zpoždění potratu znamená pro ženu „fyzické a psychické utrpení tak bolestné a intenzivní, že je lze zařadit mezi formy mučení“. Výbor vyzývá Polsko, aby provedlo „dekriminalizaci potratu“ a legalizovalo procedury usnadňující jeho legální provedení.
Kozel zahradníkem! Výbor OSN proti tortuře se tímto stává naopak orgánem k legálnímu prosazení tortury. Roní krokodýlí slzy nad ženou, která chce zabít své nenarozené dítě, ale zákon jí to neumožňuje. To je podle něho mučení, tortura. Neměli bychom spíše očekávat, že Výbor proti mučení se spíše zastane lidských bytostí pod srdcem matky, které jsou při potratu trhány na kusy kyretou, upalovány za živa smrtícím roztokem apod.? Nikoliv, tento orgán žádá naopak legalizaci a všeobecné rozšíření takové tortury s jednoznačným následkem smrti. V duchu takto zvrhlé a satanské logiky se potom klidně můžeme dočkat, že tato nadnárodní instituce bude požadovat beztrestnost pro sadistické vrahy s legální možností kdykoliv páchat svá zvěrstva, protože oni chudáčci strašlivě trpí, když nemohou své ďábelské pudy ukojit, jejich oběti však nejspíš nikoliv.

Inu, otevřeme si Písmo sv. Hned v prvních kapitolách Genese se dočteme o prvotním hříchu člověka, o jeho odpadu od Boha, vzpouře proti němu, kdy mu řekl: Ne Ty mi budeš určovat, co je dobré a zlé, já si to stanovím sám. Byl vyhnán z ráje, zatemnil se mu rozum a to, co ještě zbylo z původního poznání, se pod vlivem satana zvrhlo a převrátilo do hrůzostrašné polohy. Člověk začal uctívat místo Boha stvořené věci (slunce, hvězdy, stromy, zvířata…a nakonec i člověka samotného) a přinášet jim lidské oběti spolu s posvátnou prostitucí. Všude, kde se odmítá pravá víra, nastupuje perverze (zvrácení) hodnot.
Tak je tomu i v případě dotyčného Výboru OSN proti mučení. Předkládá jako torturu něco, co jí vůbec není, tzn. zákon, jenž brání základní právo člověka na život (i když polská legislativa, ač jedna z nejpřísnějších v Evropě, není tak docela podle správné katolické nauky), a naopak vyžaduje zákonnou realizaci krutých muk s následkem smrti pro nejbezbrannější lidské bytosti. Ať se tedy tato instituce přestane pokrytecky nazývat Výborem proti tortuře a změní svůj název na Výbor pro legalizaci mučení! Kdybych měl tu moc a možnost, žaloval bych jeho členy a osobně je přivedl před soudní tribunál, aby se zodpovídali ze zločinu proti lidskosti, jehož se dopustili tím, že požadují legalizaci mučení člověka s následkem smrti. Ale to už je o něčem jiném.
PhDr. Radomír Malý

12 Responses to Zločinná zvrhlost OSN

 1. MIVAS napsal:

  A co jiného by se dalo čekat od instituce, založené zednáři, satanským sdružením, odporujícím Bohu, a tvářícím se jako ochránce legitimních práv člověka proti jeho stvořiteli?!

 2. Jiří Hotovec Ing. napsal:

  Je to hrůza, co se děje v OSN!!!

 3. Realista napsal:

  Nebude to trvat dlouho a i Polsko podlehne. Koneckonců potraty jsou tam v některých případech legální už dnes. Je jen otázka času, než se ukrojí další plátek salámu. Maximálně pár desítek let modernistického katolicismu a západní popkultury a budou tam, kdet dnes Irové.

 4. Karol Dučák napsal:

  OSN, Organizácia spojencov neľudskosti!

 5. Ľudovít napsal:

  Problémom sa stalo, že cirkev tieto čudné ustanovizne začala brať vážne a mnohí ich zvrátenosti prijali a prijímajú do života a Cirkev mlčí a tvári sa, že je všetko v poriadku. Lenže upadá svet a upadá človek, upadá Cirkev. Nedá sa slúžiť Bohu i mamone. ˇˇLudovít

 6. Radomír-1 napsal:

  „Preto si veľmi želáme, aby štruktúra a prostriedky Organizácie Spojených národov čím ďalej, tým viac zodpovedali veľkosti a vznešenosti jej poslania, a aby čím skôr prišiel čas, keď Organizácia Spojených národov bude môcť účinne chrániť práva ľudskej osoby, ktoré bezprostredne súvisia s ľudskou dôstojnosťou, a preto sú všeobecné, nedotknuteľné a nemeniteľné.“.(Pápež Ján XXIII., encyklika Pacem in terris, 1963, 50).

  Tragické plody budúcej činnosti OSN bolo možné predpokladať už dávno, a to len na základe toho, že všade tam, kde sa potlačí stanovisko Spasiteľa a vytlačí jeho spoločenská vláda, človek sa začne správať tak, ako chce Satan. OSN a jej štruktúry, EU, a pod., sú len ľudské projekty, a práve preto je veľmi nebezpečné, ak by katolík ľahkovážne dôveroval tomu, že môžu nadobudnúť „vznešenosť svojho poslania“ bez otvoreného prihlásenia sa k náuke Spasiteľa a Cirkvi. OSN predsa v súčasnosti nerobí nič iné, než to, že „chráni práva ľudskej osoby“, a teda pokračuje vo svojom svetskom poslaní. Problém je v tom, že definíciu týchto práv jej nediktuje Spasiteľ a Cirkev, ale Boží nepriateľ. Je zjavné, že OSN sa zrieka Boha, podobne ako EU. Toto zriekanie sa Boha nebolo a nie je razantné, ale skôr je rafinované, postupné a rozložené do krokov a fáz, ktoré nesmú predbehnúť rýchlosť všeobecnej apostázy v spoločnosti. To možno pozorovať najmä v činnosti rôznych nenápadných výborov, iniciatív, podporovaných z peňazí pre OSN, EU,, a pod. Tieto Satanove nástroje musia najprv pripraviť pôdu pre zmenu verejnej mienky, žiaľ aj mienky predstaviteľov Cirkvi, v regiónoch, ktoré už „dozreli“.

  Prirodzený a predvídateľný vývoj projektov podporovaných aj slobodomurármi (OSN, EU), nemôže smerovať k ničomu inému, než k rozširovaniu hriechu a ríše večne zatratených hriešnikov. Lákadlá pokušení „vznešených poslaní“ definovaných mimo dosahu Spasiteľa sú veľké najmä dnes, keď sa namiesto skutočných hriechov ohrozujúcich večnú spásu človeka vymýšľajú „hriechy proti demokracii“, „hriechy proti planéte“, „hriechy proti EU“, a pod.. Zvrat v Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile (1962 – 1965) priniesol stratu ostražitosti cirkevnej hierarchie, ktorá v pokoncilnej mentalite „hľadania vznešenosti poslania“ v pozemských aktivitách je paralyzovaná vo vyslovovaní mravných súdov nad pochybnosťou ľudských projektov vedome oddeľovaných od postojov Spasiteľa.

 7. Ctibor napsal:

  Ať hledám jak hledám, tak nikde v Genesis nenacházím:
  … kdy mu řekl: Ne Ty mi budeš určovat, co je dobré a zlé, já si to stanovím sám.
  V přeneseném slova smyslu samozřejmě ano, ale Vy to píšete, jako byste přímo citoval z Bible.Inu typická manipulace katolické církve.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Pane Ctibore, ten text není v článku uveden jako citace, prostě jen shrnuje příběh pádu člověka. To, že Vy máte problém s přiměřeným chápánm textu, není manipulace jeho autora ani Církve, ale čistě Váš osobní problém.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Ctibor: Vážený pane, v textu Genese se dočtete, že Bůh zakázal prvním lidem v ráji jíst ze stromu poznání dobrého a zlého, oni však přesto jedli. To bylo v církevní nauce vždycky chápáno tak, že pouze Bůh má právo stanovit v morální oblasti, co je dobré a zlé, člověk však se, pod vlivem ďábla, rozhodl, že si sám bude určovat, co je dobré a zlé, bez ohledu na Boží příkazy. Toto logicky z příběhu o pádu prvních lidí vyplývá, takže jakápak manipulace? A propos: Já to nepíši, jako bych přímo z Bible citoval, to bych musel dát do uvozovek, jak je v publicistice obvyklé. Nemanipuluji proto ani já, ani Katolická církev.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *