Online kasino hrací automaty zdarma

 1. Online Kasino S Triky Zdarma Bez Vkladu: Stejné bonusy a propagační akce se počítají pro web.
 2. Jak Hrát Kasino Sloty 2023 - Dnes je hlavní zákon, který upravuje hazardní hry v zemi, nazýván zákonem o interaktivních hazardních hrách, který byl přijat v roce 2023.
 3. Online Kasino Vyhrálo Spoustu Peněz: Užijte si tento zábavný slot se zlatou tematikou, bavte se jeho hraním a získejte působivé ceny.

Kasino vklad skrill 2023

Hrát Kasino S Mobilním Vkladem
Na druhou stranu, na cestě vývoje kasinových her mezinárodní herní technologie dosáhla pokroku, aby se stala nejlepší na trhu.
Hrát Kasina Online Hrací Automaty Zdarma 2023
Boone získal soudní příkaz proti sdružení u Obvodního soudu okresu Duval z toho důvodu, že bingo byla loterie a zákon o bingo byl, proto, protiústavní podle Fla.
Používají SSL k šifrování spojení mezi hráčem a kasinem a jsou v souladu s GDPR.

Hrát kasino hra online

Android Kasino Nejvyšší Zisk 2023
Mezitím se však PokerStars těší úspěchu ve Francii, Španělsku a Portugalsku.
Online Casino Bonus Za Registraci Bez Vkladu
Přistát více zamčené scatters obnovit své respins na startovní číslo.
Jak Hackovat Hrací Automaty S Mobilními Telefony 2023

Zdvižený prst Aleše Opatrného

Mons. Aleš Opatrný

Je to neuvěřitelné, ale je to tak: stále ještě existují katolíci, kteří s důvěrou čtou Katolický týdeník. Pokud u toho trochu přemýšlejí, musí si dříve nebo později položit otázku, jestli základní katolické pravdy ještě platí, nebo je někdo nepozorovaně zrušil – tedy otázku podobnou dubiím, která loni na podzim předložili čtyři kardinálové papeži. Jednoho čtenáře KT, o kterém jinak nic nevíme, zarazilo vyjádření kardinála Coccopalmeria, že „Církev by mohla připustit ke svátostem smíření a eucharistie věřící, kteří žijí v nelegitimním svazku, touží po změně, ale nemohou svoji touhu uskutečnit“. Poslal tedy KT vcelku logickou otázku, zda je stále ještě nutné rozejít se s hříchem, aby člověk mohl získat rozhřešení a přistupovat k Eucharistii. Jinými slovy: platí učení Církve, nebo se změnilo?

Šanci situaci vyjasnit dostal Mons. Aleš Opatrný, který na otázku čtenáře odpovídal, vizte http://www.katyd.cz/clanky/svatosti-u-nekterych-rozvedenych.html. Mohl vysvětlit, že manželství je nerozlučitelné, sexualitu je legitimní praktikovat pouze v rámci platného manželství, podmínkou získání rozhřešení je rozhodnutí v hříchu nepokračovat a k Eucharistii lze přistupovat pouze ve stavu milosti. Mohl dodat, že „Nezcizoložíš“ představuje Boží přikázání potvrzené Kristem, které Církev nemá moc změnit, a poukázat na Familiaris consortio Jana Pavla II. řešící situaci, kdy se pár žijící v neregulérním manželství nemůže rozejít např. kvůli výchově dětí. Nic z toho však v odpovědi Aleše Opatrného nenajdeme.

Druhou možností bylo postavit se proti „zaběhnutým stereotypům“ a odvážně napsat, že odmítat rozvod je iluzorní, sex mimo manželství není nic tak hrozného, můžeme být rádi, že někdo vůbec má zájem o zpověď a Eucharistii by měl dostávat úplně každý, kdo přišel do kostela. Toto stanovisko mohl odůvodnit například tak, že psychologie je dnes dál, člověk žije déle a vydržet s jedním partnerem celý život není reálné, Církev se musí přizpůsobit moderní době, trvání na přísných požadavcích by naštvalo spoustu věřících a milosrdný Bůh určitě nikoho za trochu lásky neodsoudí. Ani tuto možnost však Opatrný nevyužil.

Zbývala tedy třetí možnost: mlžit. Zapůsobit na city čtenářů příběhem opuštěných a civilně znovu sezdaných manželů, ale především poukázat na autoritu papeže Františka. Škoda, že se Opatrný nezmínil o autoritě kardinálů, kteří s papežem Františkem nesouhlasí, ani dřívějších papežů, a také si nepoložil otázku, zda je autorita papeže Františka dostatečná na to, aby lidem sexuálně žijícím mimo svátostné manželství přístup k Eucharistii dovolil. Papež i kardinál Coccopalmerio nám podle Opatrného „připomínají, abychom brali v úvahu Ježíšovo poselství celé, ne jen několik správných pouček, izolovaných od všeho ostatního. A uznali, že jde o řešení skutečných a jedinečných lidských příběhů, ne o nějaké školní cvičení.“ Je pěkné, že poučky jako „nezcizoložíš“ nebo „z těžkého hříchu je nutné se vyzpovídat“ jsou podle Opatrného (v zásadě) správné. Evidentně to ale neznamená, že jsou vždy platné neboli aplikovatelné na každý konkrétní případ – je nutné přihlédnout k celému Ježíšovu poselství.

Co vlastně Opatrný myslí tím „celým Ježíšovým poselstvím“? Zjevně nejde o sumu správných pouček, protože v takovém případě by každá z nich zůstávala v platnosti. Podle Opatrného logiky ale „celé poselství“ nějakým způsobem platnost jednotlivých „správných pouček“ relativizuje nebo upravuje. Vypadá to, že „celým poselstvím“ Opatrný myslí právě ohled na „skutečné a jedinečné lidské příběhy“. Kdo má pro tyto skutečné příběhy pochopení, vyvaruje se „citování (v zásadě správných!) pouček“. Osoby v obtížných a „neregulérních“ situacích bychom tedy měli přijmout a umožnit jim „začlenit se co nejvíce a co nejlépe do života církve. Abychom nad nimi nestáli se zdviženým prstem jako ti nechybující a spravedliví.“

Poukazování na konkrétní lidské příběhy odvádí pozornost od otázky, jestli přikázání „nezcizoložíš“ platí, nebo ne – každý lidský příběh je totiž konkrétní a jedinečný. Citování správných pouček, které Opatrný kritizuje, není nic jiného než obrana pravdy. Opatrný vlastně lidem zakazuje odsuzovat hřích, a neuvědomuje si přitom, že sám dělá to, za co ostatní napomíná – odsuzuje „hřích“ odsuzování hříchu. Kárá ostatní za to, že kárají ostatní. Je snad Opatrný sám nechybující, aby mohl stát se zdviženým prstem?

Současné bludy jsou těžko uchopitelné právě proto, že používají nějaké vágní kritérium (kromě celku Ježíšova poselství může jít o hlubší tradici, jádro evangelia, milosrdenství apod.), které nikdy přesně nedefinují (např. opomíjejí fakt, že milosrdenství zahrnuje napomínání hříšníků). Toto kritérium pak aplikují na všechno ostatní včetně dogmat, katechismu a výroků evangelií. Když se člověk pokouší argumentovat právě na základě některého dogmatického vyjádření nebo katechismu, setká se s napomínáním nebo posměchem. Naštěstí zbývá možnost argumentovat rozumem: pokud si něco odporuje, nemůže to být pravda – a rozpory v odpovědi Mons. Opatrného jsou nepřehlédnutelné. Zapomněl snad jen na jednu standardní rekvizitu demagogických výtvorů na téma přístupu „znovusezdaných“ k Eucharistii: princip graduality. Tak snad příště.

Marie Tejklová

133 Responses to Zdvižený prst Aleše Opatrného

 1. Ignác Pospíšil napsal:

  Aleš Opatrný: „Snad není těžké uznat, že papež František a kardinál Coccopalmerio jsou vybaveni dostatečnými znalostmi a autoritou, a nelze je tedy podezírat ze snahy rozmělňovat evangelium, ani z nevědomosti o tom, co je správné.“

  Ignác Pospíšil: „Sorry monsignore, ale nedokážu si představit žádného informovaného autentického katolíka (katolíka nejen podle jména, ale i podle víry) se zdravým rozumem, který by něco takového mohl uznat. Oba už dávno zcela jasně prokázali opak.

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   To je rozkošné – Aleš Opatrný využívá přímo ukázkovou argumentaci autoritou a argumenty vzbuzující soucit. Klasické diskusní fauly.

   • Hana Farná napsal:

    Na mons. Aleše Opatrného nemáte, ani teologicky, ani lidsky. Promiňte, že Vám to sděluji tak na tvdo, ale můžete to brát jako zpětnou vazbu. Aleš Opatrný má na rozdíl od Vás schopnost empatie. Právě té empatie, která mi u „tradičních katolíků“ zoufale chybí.

    • Tomáš napsal:

     Udělejme si, prosím, jasno:
     1) Katolíci jsou jen jedni. Ti, kteří se drží učení katolické církve, které ji neslo přes celá staletí a drželo pohromadě.
     2) Katolík se pozná právě podle toho, že je mu (empaticky – chcete-li) líto hříšníka, který jde dobrovolně do věčné záhuby.
     3) Pouhé popírání katolického učení s tím, že peklo neexistuje nebo je prázdné kvůli na hlavu postavenému Božímu milosrdenství, není empatie, ale otevřená cesta od Boha pryč do věčné záhuby.

     Opravdu bych nechtěl být na místě pana Opatrného a jemu podobných při konečném Božím soudu. Kdo jim ale pomůže, když mají špatné nekatolické vzdělání? Raději nebýt vzdělaný vůbec než takhle. To Vám řekne každý katolický kněz.

    • Lucie Cekotová napsal:

     Domníváte se, že „na Mons. Opatrného teologicky ani lidsky“ nemá např. kard. Burke plus další kardinálové a zástup biskupů, kněží a teologů, kteří v dubiích i dalších dokumentech opakovaně žádali Svatého otce, aby tuto otázku vyjasnil? V Církvi panuje nepředstavitelný zmatek a „empatie“ ho vskutku nevyřeší. Odpověď Mons. Opatrného v KT k němu bezpochyby přispívá – za mlčení ČBK, jejímž orgánem tento plátek myslím dosud je. A to můžeme být nejspíš ještě rádi; němečtí, maltští či argentinští biskupové věc „vyjasnili“ vskutku radikálně.

     • Hana Farná napsal:

      Ad kardinál Burke: stačí pohled na tu jeho divadelní vlečku. Jinak nemám slov.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       To je odpověď náhodná inteligentního člověka…

      • Kolesko napsal:

       A vlečka nevěsty při sňatku Vám nevadí, tedy že to vyjadřuje něco mnohem důstojnějšího a vyššího? Kritizovat pořád jen tu vlečku je jen nový druh pokrytectví, kdy pravdivé je tedy jenom to ošuntělé, špinavé, otlučené, roztrhané… Taková „komunistická pokora“, který nenávidí „bohatce“, že… Ach jo…

      • Pan Contras napsal:

       Nemáte slov, to je myslím naprosto výstižné. Kdo nemá slov nemyslí, ale jen cítí, jako zvíře. Takže jste se nedostala dále než k citečkovým výlevům nekrtického obdivu k tomu liberálnímu dědkovi Opatrnému.

       • František napsal:

        Pane Contrasi, protestuji…jakkoliv nesouhlasím s názory mons. ThDr. Aleše Opatrného, přesto každý z věřících ho má ctít jako posvěceného služebníka Božího a tuto úctu mu také projevovat i ve svém srdci, přestože se s jeho názory se rozchází. Kdo vám dal mandát ho urážet, Bůh jistě ne, to, co lze, je modlit se za tohoto kněze a jemu podobné a prosit Boha, aby se jim rozbřesklo a aby nesváděli své ovečky herezemi PF. Ale nezapomínejte, že kdo bude soudit kněze, je pouze a jenom Bůh, nikoliv hříšníci, kterými jsme my všichni…

       • Tomáš napsal:

        Vážně jste to, Contrasi, poněkud přehnal. Měl jsem podobný problém s PF, tak Vás chápu.

      • matěj napsal:

       A je Vám jasné, že tímto definitivně dáváte najevo, že Vám o žádnou diskusi a argumentaci vůbec nešlo? Proč někdo píše zrovna do diskusí, když mu jde jen o vykřikování se zacpanýma ušima? Není na takové ztráty času lidský život trochu krátký? 🙂

      • František napsal:

       Zlé jazyky z internetových diskusí, paní Hano, zřejmě mají, co se týká vašeho podvědomí a uvažování,nemalý úspěch a je docela trapné, že toto jejich zlo jako jed nekriticky vypouštíte ven. Škoda, že nejen nevíte, na co tak sebejistě a s notnou dávkou duchovní neznalosti poukazujete, druhým je beztak jasné, co si mají o vaší „informovanosti“ myslet.
       K vaší škodě. Zkuste se více dopídit, kdo je Kardinál Raymond Burke, jaké jsou jeho názory,za čím stojí, o čem jsou dubia 4 kardinálů, za co bojují a teprve pak se vysmívejte, ale nejprve své vlastni pošetilé nevědomosti.

      • Renda napsal:

       Cappa magma není divadelní vlečka. S tou se jde jen k oltáři. K protestantskému obřadu se jde v levných plachtach , šedivých kabátech.

      • Bepp napsal:

       Jste plná lásky, když odsuzujete člověka kvůli jeho oblékání. Podobně jako Opatrný děláte přesně to, co jiným vyčítáte.

      • Stana napsal:

       Dámo při vší úctě, vy jste ale hloupá nevzdělaná psaudokatolička, pokud vůbec jste katolička. Oděv, jaký MAJÍ nosit kněží je výrazem úcty ke Kristu, Bohu a Eucharistii. Je vidět, žë jste odchovanec NOMu, protože tento oděv nosili pře II.VK VŠICHNI kněží a zednáři tlačili postupně na všechny projevy úcty. Oděv byl také součástí ničení církve. přála bych vám, abyste pochopila SMYSL oblékání a úctyčinění.
       Zatím O bodou.

       • Libor Rösner napsal:

        Víte jak, moderní křesťané přemýšlejí tak, že hlavní je to, co má člověk v sobě, ne na sobě. Proto jdou na setkání s živým Bohem v kraťasách. Na setkání ve společnosti je už ale tepláky brát nenapadne, tam se vyšvihnou do gala. Vždyť je to slušnost. A to první? Ale co, vždyť je to jen Bůh…

    • Kira napsal:

     pro Hana Farná: a vy máte empatii, ale časnou. Pokud ovšem věříte v očistec…..

    • Libor Rösner napsal:

     Tak ono se dneska přitakávání hříchu říká empatie?
     Mimochodem, pochybuji, že znáte oba dva pány tak, abyste mohla porovnávat, kdo na koho lidsky má, nebo nemá, tzn. soudit. Nezapomeňte – kdo jste, abyste soudila…

    • Antracit napsal:

     Jsem prostý kus hořlaviny, ale i v mém mouru je více teologie a empatie než v tom šaškovi.

    • Fr. Albert T.O.P. napsal:

     Diky, ad hominem bych zapomnel 🙂
     A co empatie s Panem Bohem? Na tu pro zmenu zapominate vy, moderniste.

    • Berchmans napsal:

     A získá nám empatie spásu?

    • David napsal:

     K čemu je ona Vámi zmiňovaná schopnost empatie, když neochotou hlásat Evangelium tak, jako bylo hlásáno od dob Kristových, přivádí mnohé duše do záhuby a celou církev do zmatku?
     Ostatně i v Evangeliích stojí, že mnozí odcházeli se slovy „to je tvrdá řeč,“ až se Kristus zeptal učedníhů, jestli také chtějí odejít. Ve Skutcích je popisováno jak si židé zacpávali uši a křičeli při slovech Štěpánových…
     I já jsem před lety zažil, jak při čtení pastýřského listu o. biskupa Koukla odcházely ženy z kostela. A proč? Biskup Koukl také neměl schopnost empatie a ve svém listě se jasně postavil proti užívání antikoncepce…

    • LaFemme napsal:

     Dobrý deň, pani Farná,
     sv. Pavol je podľa Vás empatický?

     Hriešnik je ten, kto miluje hriech. Otcom hriechu je diabol. Hrešiť teda znamená plniť vôľu diabla, a teda premieňať sa na neho. Ako Judáš. Miloval hriech. A po prijatí Eucharistie (pri Poslednej večeri) do neho vstúpil satan. Judášovo premieňanie sa na démona bolo postupné, až nakoniec do neho vstúpil satan a celého ho ovládol – s Judášovým súhlasom.

     Opakom sú ľudia, ktorí nenávidia hriech, snažia sa plniť Božiu vôľu a teda sa premieňajú na Boha. Samozrejme, s Božou pomocou. Ale ich vôľa je priklonená k Bohu, chcú Boha. Týmto ľuďom pomáha Eucharistia, tamtým nie.

     Hriech je objektívna záležitosť – je hriechom, či ho zaň považujeme, či nie.
     Boh neznesie v svojej prítomnosti hriech.
     Boh však miluje hriešnika – natoľko, že Pán Ježiš, pravý Boh a pravý človek, za každého jedného z nás zomrel, aby nás vzkriesil, aby sme sa mohli stať Božími deťmi. Takto nás miluje.

     Boh hovorí o hriechu ako o niečom odpornom, čo sa mu hnusí.
     O hriešnikovi hovorí s láskou, je pripravený kedykoľvek sa za ním rozbehnúť, keď… KEĎ! Ten hriešnik ako márnotratný syn uzná svoju hriešnosť a ide sa otcovi ospravedlniť a chce zmeniť svoj život.

     Boh nás súcitne nekolíše v našich hriechoch – vie, že hriech nás zabíja, lebo nás od Neho oddeľuje, a že nejde o súcit. Boh pozná podstatu hriechu. A vie, že mzdou hriechu je smrť.
     Milosrdenstvo, súcit a láska – cez ne nás Boh neubezpečuje, že sme v poriadku, nech myslíme, hovoríme, konáme čokoľvek. Cez ne nás ubezpečuje, že aj keď sme hriešni, ale chceme sa zmeniť, tak On nás VŽDY príjme. A zmení, očistí.

     Milosrdenstvo, súcit a láska bez pravdy sú ako štvorcový stôl bez 1 nohy. Neobstoja.

     Neviem, aký je Aleš Opatrný, ale každý (vrátane kňazov, biskupov…), kto učí niečo iné ako Pán Ježiš Kristus – slovami sv. Pavla – a ak by vám niekto hlásal iné evanjelium, ako som vám ja hlásal, nech je prekliaty.

     Modlím sa za tých, ktorí mali strážiť tajomstvá Pána, ale nemôžem si zakrývať oči pred bludmi, ktoré hlásajú len preto, že sú to kňazi (v akomkoľvek úrade).

     Ak Vám slová Aleše Opatrného nepomáhajú vstať z hriechov, ak Vás čičíkajú a hladia v stave hriechu, v ktorom žijete, vedzte, že nehlása Božiu pravdu a že Vás to môže stáť večný život v nebi. Nie pre tvrdosť tradičných katolíkov, nie pre tvrdosť Božiu, ale preto, že ak žijete v hriechu, otec hriechu Vás stiahne svojimi klamstvami do pekla a Vy to tak budete chcieť – ak im teraz veríte a žijete v nich.

     Buďte požehnaná.

    • František napsal:

     Milá pani!
     Odpustite mi nasledujúcu ironickú poznámku:

     Niekto má empatiu a niekto pravdu.

    • pepa napsal:

     Paní Hano, píšete to přesně naopak:
     empatie, kterou chválíte, je na rozdíl od směřování k věčné blaženosti, širokou a prostornou cestou, vedoucí do pekla, a přinejmenším takovéto názory /od doktora teologie/, mají velmi, převelmi daleko od skutečného pochopení a znalosti nauky církve, magisteria a tradice, ale co je daleko horší, místo vašeho věčného dobra vás a ostatní, kteří je přijmou jako věrohodné a správné, zavedou jinam… Za takovou empatii a falešné milosrdenství by vám démoni nesmírně vřele poděkovali a řičeli blahem, jak se jim jejich dílo zkázy daří.
     Avšak mons. Opatrný jako fundovaný teolog by si měl zavčas uvědomit, cože to hlásá za nepřijatelné hereze a svádí a pohoršuje „maličké“.
     Nu a pakliže přesto chcete strávit po smrti věčnost v pekle, můžete si zvolit sama. Máte však svobodnou vůli, seznámit se, jak to doopravdy s naukou církve je, co říká Bůh skrze své Slovo a co říká tradice a magisterium…
     Doporučuji teprve pak psát tento váš komentář, který je přinejmenším naprosto „mimo“

    • Kolesko napsal:

     Schopnost empatie a vysoké vědění a inteligenci měl i ďábel v ráji, který jasný Boží příkaz jen malinko pozměnil, ovšem s ničivým dopadem pro celé stvoření…
     PS – Nejsem tradicionalista. 🙂

    • Renda napsal:

     Opatrný už mnohokrát ukázal , že není katolík. Navíc jeho bludy se dají snadno vyvrátit.

    • anna-marie napsal:

     Dobrýýýý!

   • Tomáš napsal:

    S argumentaci tohoto faulového typu s odkazem na cokoli (autorita, titul či dostatečné vzdělání) se můžeme setkat i zde v diskuzích, viďte?

    • jindřich napsal:

     Přílišná sebelítost škodí…viďte, neberte se tak vážně, Tomáši, jde nám o hledání konsensu s pravdou, ne potvrzovat zvláštní pravdy kteréhokoliv samolibého ega…potažmo kohokoliv z nás. 🙂 🙂 🙂

    • Fr. Albert T.O.P. napsal:

     Kazdy ma sve chyby. Ja, vy, dokonce i Ignac a pan Contras. Znamena to snad, ze o chybach druhych ma mlcet?
     Jiste ne.

  • Tomáš napsal:

   Tak přesně tohleto mne napadlo při čtení článku.

 2. Libor Rösner napsal:

  Řekněme, že byl ve svém vyjádření opatrný…

 3. Kira napsal:

  Jan 12, 25Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.

 4. Ludovít napsal:

  Vyriešil som to už pred vyše rokom. Katolický týdeník som odhlásil a „rozum“ čerpám v Božom slove. Naozaj katolický týdeník je podľa mňa už dávno v rukách čudných ľudí, ktorým chýbajú základné znalosti z morálky i základnej teológie. Zbytočne pletú rozum ľuďom. Ale taká čudná je dnes aj Cirkev, ktorá sa snaží čosi vysvetľovať, organizovať, ale prestáva hlásať Ježišovo posolstvo jasnou rečou a viesť ľudí k večnému šťastiu

 5. Miloslav napsal:

  Ef5,6-11
  “ Nenechte se od NIKOHO svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo Boha neposlouchají. proto nemějte s nimi nic společného…“
  „Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.“
  Ef5,13
  “ Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.“
  Ef6,12
  “ Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
  Ef6,17
  „….přijměte také meč Duch, jímž je slovo Boží…“

  Je na nás, na každém z nás, komu uvěří, zda neměnnému Božímu slovu, které je každému se zdravým rozumem naprosto jasné nebo se necháme zmást těmito a podobnými „advocati diaboli“ z řad příznivců FP.
  Nemám slov a ani jimi nechci však plýtvat, nad zradou úřadu mons. ThDr. Aleše Opatrného, který zastává v církvi, a od kterého Pán pak bude vyžadovat počet… i počet těch, kteří v naivní důvěře a hloupé poslušnosti vůči tomuto hlasateli lží, dá na něj.
  A kdo pak díky jeho radám a „milosrdném soucitu“ se bude spolu s dalšími takto podvedenými /naivními a samozřejmě i s ním, tímto pastýřem/, dívat z pekelných plamenů na ty, kdo si zachovali soudnost v dnešní době a striktně se oddělili od falešného pontifikova učení, který svými herezemi a polopravdami dokonale mate. Žel, i učené teology, kteří krutě onemocněli „duchovním Alzheimerem, demencí a šedým zákalem.“
  I malému dítěti musí být nad slunce jasné, když říká veliký Bůh, „… nesesmilníš“ a „…co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“, že nesmí tato závazná Boží slova
  /neměnně platící na věky/ měnit či svévolně upravovat podle okolností. Je to totéž, jako když had našeptal Evě, že „projde“ bez následků Boha neposlouchat a nedůvěřovat mu,/že to myslí s námi jen dobře, když něco nedovolí/, ať to jen zkusí…A výsledek? Uvěřila našeptávači a jeho lákavým nabídkám a díky ní a Adamovi, si všichni bolestně důsledky dědičného hříchu jako lidstvo až do konce světa.
  Modleme se za ty svedené slepé duchovní, kteří zradili nauku církve a sebejistě se domnívají, že mohou lidem dovolovat jíst beztrestně „zakázané“ pro ně „ovoce“ a vysvětlujme jim,že tento falešný soucit ze strany duchovních, který by dovoloval přistupovat rozvedeným -znovusezdaným ke svátostem, by v důsledku neodvratně vedl do pekla…Vršit smrtelný hřích za hříchem,díky neplatným svatokrádežným zpovědím, svatokrádežně přijímaným Nejsvětějších svátostí a žít v hlubokém omylu, že to církev dovoluje, je naprostý a dokonalý souhlas se ztrátou šťastné věčnosti a přijetí pekla jako odměny za svou touhu po „oplatku“, na který nikdo, kdo žije v těžkém hříchu, nemá nárok, ať si to okecává jak chce…
  Kde je nějaká bázeň vůči Bohu a Jeho vůli, kterou nám
  bohatě zprostředkovává Písmo sv., nauka církve a magisterium? Což všechny ty duchovní, kteří až do příchodu PF byli vcelku duchovně zdraví, schvátil heretický mor spolu se sofistikovaností ducha Jezábel?

 6. solipso napsal:

  II. paradigma KHS: „Pravidlo, jehož obecnou platnost a závaznost nikdo nezpochyňuje, nelze uplatnit v žádném konkrétním případě.“

 7. jan napsal:

  Ale zbytečně dává jakési liché naděje rozvedeným-znovusezdaným věřícím, kteří sice mají zaviněnou nebo možná nezaviněnou nevědomost o tom, co je ve skutečnosti církevním učením a kteří pak budou natolik vnitřně zraněni, že když už „mají“ na něco konečně právo, nebudou rozumět, proč by se jim toto pseudoprávo /přijímat svátosti, aniž by konaly ze smrtelných hříchů skutečné pokání a tím porozuměli nauce církve, že nesmí/ mělo upírat a v podvědomí se budou zlobit tu na Boha, tu na církev, že se najdou pravověrní kněží a biskupové, kteří jim díky jasnému rozumu, řeknou NE. Zneužívat autoritu doktora teologie, aby tvrdil tyto hereze, je neomluvitelné a tragickým omylem, za který možná mnozí zaplatí ztrátou věčného života u Boha.

 8. Zdeněk Heřmánek napsal:

  Myslím, že než diskuze na tomto fóru, kde většina z nás ví o co jde a nemusí se ujišťovat o pravé katolické nauce, by bylo třeba poslat korekci článku Mons.Opatrného do KT,resp. Perspektiv a též jemu osobně. Nebylo od věci ,chtít odpověď na inkriminovanou otázku tazatele také od jeho Excelence kardinála Duky – ať tedy on vyjasní tento zmatek alespoň v rámci jemu svěřené diecéze.

  • Marie Tejklová napsal:

   Ano, v normálním světě by to byl odpovídající postup.

  • František napsal:

   A co myslíte, že by se stalo, i kdyby někdo chtěl vysvětlení, určitě asi nic, pštrosí odpověď, protože
   jinak by se přiznávalo to, že učení PF zavání bludy a
   důsledek odporu proti nim by možná nebyl pro biskupy a kardinála příznivý či neutrální, zřejmě nyní musí svou víru a dědický nárok na šťastný život u Pána vzít do ruky nevědomí a zaostalí laici, kteří mají selskou teologii v srdci a sami ví, co je a není správné.

   • Zdeněk Heřmánek napsal:

    Myslím, že přesto je třeba se dotazovat, dotazovat a znovu dotazovat po jednoznačné nauce.Pokud mají ti, kteří jsou zodpovědní před Pánem za jim svěřené, svědomí a opravdu nevěří některým nesmyslům, které se teď rozmohly, ale k z nějakých důvodů k nim mlčí, dříve nebo později si uvědomí, že Bůh jejich konání vidí a bude ho jednou soudit.A časem mlčet přestanou. Ale je třeba jim to neustále připomínat.

    • Tomáš napsal:

     Bez Boží milosti není obrácení. A připomínat? Jakým způsobem?
     Psát někomu dopisy? Emaily? Plnit kancelářské koše a SPAM koše? Však tu je od toho článek i diskuze a – jak můžete vidět, je to ze strany KHS čteno.
     Oremus! Nic jiného zde nepomůže, než poctivá denní modlitba Svatého Růžence za Svatou Církev, aby Bůh dal současné hiearchii právě svoji milost k obrácení. Panna Maria tuto modlitbu dala naší Církvi jako účinnou zbraň proti Zlu. Kdo má uši k slyšení, slyš. Oremus…

    • nevěřící Tomáš napsal:

     ad Zdeněk Heřmánek
     Myslíte si, že časem přestanou mlčet, já si myslím pravý opak, když František bude vidět, že se jeho podřízený klér právem bouří, bude pravděpodobně /jinak to podle něj asi nebude možné/, od svých kněží vyžadovat jakýsi nový slib poslušnosti /navíc/ vůči své osobě, tedy nejen, kdyby náhodou někdy promluvil ex katedra. A tím si zajistí, aby i normálně uvažující a dobří kněží museli povinně poslouchat a řídit se všemi bludy a herezemi jeho pontifikátu, nu a kdo zvolí místo papeže-heretika raději poslouchat Boha a jeho Slova, pak jej papež v rámci svého podivného milosrdného soucitu vyhodí na dlažbu. Toto si zbabělí kněží rozmyslí, než se stát ze dne na den bezdomovcem, raději budou pokrytecky souhlasit se lží a obrátí se zády k nauce a k magisteriu a povedou sebe i ovečky tam, kam nikdo z nás určitě nechce. Vzpomeňte si na bezostyšné propagování AL u nás, dokonce z teolog.fakulty v Praze nejmenovaný teolog a docent, měl minulý týden na toto téma oslavnou přednášku o tom, jak je AL přínosem pro církev…
     Mně osobně se dělá nevolno, jak ze 100 x opakovaných lží a polopravd se uměle vytváří pravdy a normy, které se pak snaží vnucovat coby nauku církve… A je mi docela líto, že doktoři teologie sedají takto naivně na lep… Nebo že by jen leštění klik u těch, u kterých si chtějí šplhnout a dosvědčovat svou loajalitu a oddanost, byť proti svémmu svědomí? A z určité ambicioznosti, kdy Pána Boha a pravou nauku církve odloží někde až na poslední místo, nebudou váhat strhávat i ostatní, aby v tom jaksi nejeli sami a nešli do pekla také sami, ale spolu s ostatními naivními či zbabělými nevědomými a „poslušnými“…
     Tak se bude lavinovitě šířit heretické doprovázení pastýřů, dovolování rozvedeným-znovusezdaným ke svatokrádežnému přijímání svátostí a životu ve smrtelných hříších, propagování protestantizace církve a všechny ty zvrácenosti, které nejvyšší pastýř dnes a denně propaguje a opakuje ve svých homiliích a různých aktivitách pontifika. A domnívám se, že nejen klér bude za případný nesouhlas se současnými bludy tvrdě postihován či exkomunikován, brzy dojde i na laiky…
     Vypadá to tak …modleme se, aby Pán zasáhl a nedopustil tuto očistu dřív, než budeme schopni správně a statečně zareagovat. Ale k tomu se již musíme připravovat dnes, modlitbou, důvěrou a správnou znalostí nauky církve, magisteria, katechismu a porozumění toho, co se aktuálně děje, abychom nebyli za hlupáky.

     • Ivan napsal:

      ad nevěřící Tomáš, /6.5./

      cituji
      „Tak se bude lavinovitě šířit heretické doprovázení pastýřů, dovolování rozvedeným-znovusezdaným ke svatokrádežnému přijímání svátostí a životu ve smrtelných hříších, propagování protestantizace církve a všechny ty zvrácenosti, které nejvyšší pastýř dnes a denně propaguje a opakuje ve svých homiliích a různých aktivitách pontifika. A domnívám se, že nejen klér bude za případný nesouhlas se současnými bludy tvrdě postihován či exkomunikován, brzy dojde i na laiky…
      Vypadá to tak …modleme se, aby Pán zasáhl a nedopustil tuto očistu dřív, než budeme schopni správně a statečně zareagovat. Ale k tomu se již musíme připravovat dnes, modlitbou, důvěrou a správnou znalostí nauky církve, magisteria, katechismu a porozumění toho, co se aktuálně děje, abychom nebyli za hlupáky.“

      Tak liturgická reforma, která se za zády peče a brzy
      nám asi bude představena… a kdy sáhnou na konsekrační slova a vyženou našeho Pána z chrámů…?

      • Miloslav napsal:

       https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=nehorazne-utoky-teologa-grillo-na-katrdinala-saraha-a-benedikta-

       Ano, Ivane, změna liturgie, jak se zdá, bude…
       Proto již Františkovy „přátelé“ z řad nově nastoupivších kardinálů a kteří zaujali místa po těch, kteří bránili liturgii proti všem modernistickým a svévolným úpravám, zřejmě potají a bez rámusu, započali svévolnou reformu liturgie v takovém rozsahu, že se skutečně mše svatá již nenápadně a zcela připodobní rázu protestantských mší. Vyvstávají však oprávněné obavy z toho, že PF a jeho přívrženci jsou schopni změnit i konsekrační slova, která způsobí, že Pán se nebude již vtělovat a my tak nepozorovaně přijdeme o svátost oltářní a živoucí Přítomnost Boží ve svatostáncích našich chrámů.
       Modleme se, abychom tuto strašlivou změnu nemuseli zažít a pokud ano, pak se modleme za ty pravověrné kněze, kteří našemu Pánu zůstanou věrní a kteří budou schopni vysluhovat v „podzemí“ pravé mše svaté a udílet nám pravé svátosti, bez kterých si mnozí z nás již vůbec nedovedeme představit svůj život.

       • Tomáš napsal:

        Přijít o všechno můžete jen na zprofanovaném NOMu. Stačí navštěvovat katolické Mše Svaté a všemožně je podporovat, jak je úkolem zakotveným v DIIVK a žít podle učení Matky Církve.

   • Lucie Cekotová napsal:

    Pokusila jsem se ohradit proti zavádějící a přinejmenším špatně informované zprávě o návštěvě J. E. kard. Burkea v ČR, kterou zveřejnil Katolický týdeník. Dostala jsem neuvěřitelně arogantní odpověď, z níž vyplývalo, že KT se dopustil pouze drobné chyby z roztržitosti, „nikoli z neznalosti“, zatímco já jsem se podle nich provinila nemístnou podezíravostí, jíž se nehodlají zabývat. Ne, pokud jde o (Anti)katolický týdeník, je lépe ho jednoduše nečíst. Změnit se v něm stejně nic nedá a člověk si ušetří čas i nervy.

    • Už dávno se „Kaťáku“ říká „NeKaťák“ 🙂

    • Pan Contras napsal:

     Kdysi jsem se pokusil ohradit proti tomu, že se v Kutné Hoře v katolickém chrámu konala lutheránská večeře – taková trapná hra na eucharistii as pečivem a vínem z Lidlu, Kauflandu, Tesca, z konzumu či od žida.

     Bylo mi odepsáno ordinářem, že to dodatečně povoluje, abych měl jako klid.

     No a který že to byl ordinář? …

     Kam biskupové vstoupí, měla by kvést zahrada víry a zbožnosti, v reálu tam však přestává růst i tráva.

 9. Libor Hlaváček napsal:

  Pokud někdo z Vás ještě nečetl, pak vřele doporučuji:
  článek z RC Monitoru od P. Š. Smolena http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=naslouchat-nestaci-svet-prazdnych-zpovednic-je-predsini-pekla&cisloclanku=2017010094
  Z něho jen krátce dvě věty, ve kterých je vysvětleno vše:
  Budu-li vlastním žalobcem, bude Bůh mým obhájcem. Budu-li vlastním obhájcem, bude Bůh mým soudcem.

 10. Pan Contras napsal:

  Liberální sekta má problém s tím, že nevinný manžel opuštěný cizoložníkem nemůže si najít jiného a poštěkává na Pána Boha, že nedal Církvi moc takové manželství zrušit. Pán Bůh ale i na tuto situaci myslel a ustanovil jiného služebníka, který má možnost na přání nevinné strany a z příkazu moci světské manželství zrušit – kata, oporu řádu.

  Jenže to bude právě řev liberální sekty, který podporuje liberální právo a stát odloučený od Církve a tak vyjí na špatném hrobě. Boží ustanovení jsou v této věci velmi vyvážená: nerozlučnost je záruka stability rodiny a tím společnost a kat je ochrana nevinné strany umožňující nové manželství – stačí před novou svatbou doručit faráři protokol o vykonané exekuci cizoložníka.

  • Hana Farná napsal:

   Jak tomu mám rozumět? Jeden z manželů cizoloží,, opustí svého manželského partnera a nemá v úmyslu se vrátit zpátky,. Takže je odsouzen k smrti a kat (spíš nájemný vrah) ho zlikviduje? To je přece právo šaríja!

   • Vlad IV napsal:

    Kat není nájemný vrah ! Kat je Poslední soudce !

    • Pan Contras napsal:

     Kat je opora řádu.

     • Jaroslav Klecanda napsal:

      Je-li řád nespravedlivý, ale kat ho uskutečňuje, zasluhuje spravedlivého trestu? Nebo touto větou dáváte amnestii všem katům komunismu, Vašeho oblíbeného nacismu a jiných diktátorských režimů? Od Francouzské revoluce do konce 20. století je nejčastější násilnou smrtí, vyjma přímých válečných událostí – poprava. Takže všem těm katům dáváte milostivý pardon?

    • Jaroslav Klecanda napsal:

     Takže nacističtí popravčí, po válce sami popravení, jsou mučedníky svého řemesla?

   • Franta napsal:

    Uklidněte se, paní Hano, reagujete na nesmyslný koment, nedávající nikomu smysl, snad ani autorovi.
    Jestliže nevinná strana, kterou opustil nevěrný manžel, protože si našel milenku, /ce/ nechce zůstat opuštěná a chce uzavřít sňatek s věřícím partnerem, pak existují ještě církevní soudy a možnost požádat o zneplatnění původního manželství, kdy církevní soudci prozkoumají, zda vůbec to manželství vzniklo a zda nebyla nějaká vylučující překážka, která je popisována někde v příslušných komentářích /DaH/. V současné době za pontifikátu PF to je „rychlovka“, odhaduji cca půl roku, bez II.instance, kdy se manželství zneplatňuje jako na běžícím pásu, k bolesti a hanbě těch, kteří o toto zneplatnění nestojí /avšak tak si to přál a ustanovil PF/. Těch důvodů najdete mnoho, většinou v kán.1095 n.3, pro které může být manželství zneplatněno a opuštěný manžel může znovu uzavřít manželství před oltářem, protože církevní soud by shledal, že manželství vůbec nevzniklo pro vylučující překážku. Jiná možnost přistupovat ke svátostem by pro opuštěného manžela však nebyla, jestliže by chtěl být věrný nauce církve a nepřál by si prožívat duchovno v permanentních svatokrádežích a stavu těžké hříšnosti, kdyby si našel nového partnera, se kterým by se civilně vzal, protože před Bohem každé svátostné manželství trvá, až do smrti jednoho z nich.

    • Tomáš napsal:

     Mohu se zeptat, proč používáte model „nevěrný manžel s milenkou“? Já jen, že to je v praxi i naopak. Např. žena opustí manžela, až má několik dětí a je tak „zajištěná“. Z manžela udělá totálního blbce a ze sebe královnu.

     • Franta napsal:

      ad Tomáš /0.09/
      cituji svůj koment:
      jestliže nevinná strana, kterou opustil nevěrný manžel, protože si našel milenku,/ce/
      Tomáši, čtěte pozorněji, psal jsem snad jednoznačně… bez toho, co mi podsouváte

   • Tomáš napsal:

    Paní Farná, než se tu ještě více ztrapníte, zkuste se nechat poučit o rozdílu mezi katem a nájemným vrahem. Děkuji. Vaše komentáře číst, to je skutečná „pochoutka“ a svědectví o vymývání rozumu od KHS a CHO.

   • Pan Contras napsal:

    To není právo šaríja, právo šaríja kopíruje starší systémy. Např. Katarina von Bora smilnící svatokrádežně s Lutherem byla taky ohrožena treste smrti za porušení zásvětného slibu. Trestání cizoložníka smrtí bylo ve SZ, a znaly jej i pozdější právní systémy.

    Cizoložství – neboli adulterium. Podle středověké definice se za cizoložství považovalo vše, co ačkoli spolu mohli vykonávat pouze manželé, bylo sezdanými lidmi prováděno v nemanželském loži. Jednalo se o těžký hrdelní zločin. Pokud se cizoložství dopustila žena, všechen její majetek propadl manželovi. Zajímavé je, že pro muže nebyl majetkový postih stanoven. Nerovné postavení ženy je patrné i z další poučky, že pokud manžel nebo otec přistihne svou ženu při cizoložství, má právo oba aktéry beztrestně zabít, zatímco o přistižení svého muže manželkou se nikdo nezmiňuje. Začátkem 17. století se však na cizoložství začalo pohlížet o něco mírněji a provinilci často vyvázli jen s vymrskáním či několikadenním pranýřem a finančními pokutami.

    • matěj napsal:

     No a? Už jen z počtu levobočků „pomazaných hlav“ je zjevné, že to nebylo žádné skutečné právo, které by platilo pro všechny, jako je to Boží. Ano, světská moc vládla tvrdou rukou. S učením Církve to má společného co přesně?

    • jan napsal:

     ad Contras /6.5. v 11.04/
     Když mě pan Ignác nevyslyšel,/Jan 7.5./, aby debatu nad vaším opravdu neskutečným blábolem nestopnul a nevytvářel tady komenty o ničem, pak se obracím na vás, Contrasi:

     „Žízníte podobně jako islámští bratři z tzv.IS po krvi a zabíjení? Vy nevíte, co je Boží didaktika NZ?
     „Jdi a už nehřeš.“ Bůh vždy dává šanci, i v posledním okamžiku hříšnému, padlému člověku, třeba i na smrtelné posteli…
     Bůh říká: “ Mně patří pomsta, Já odplatím“… Pán Ježíš za naše hříchy, ať jakkoliv hrůzné a zasluhující smrt, již sám vytrpěl zaslouženou /naši/ smrt, kterou podstoupil za každého z lidí až do konce světa a nabízí milosrdné odpuštění všem těm, kteří se s pokáním a v lítosti odvrátí od svého provinění. Děsí mě „výštěk“ tvrdého srdce, bez stopy lásky, který tady prezentujete ve svém blábolu o katech a vraždě provinivšího se nevěrného manžela v církvi…
     Jestliže to bylo nutné ve SZ, pak od dob účinkování na zemi Pána Ježíše, toto „oko za oko, zub za zub“ v Jeho církvi nemá co dělat, jestli jste si neráčil všimnout. My máme jako křesťané praktikovat podobně jako Pán Ježíš to jeho „jdi a už nehřeš „… a odpouštět svým provinilým bližním ne 7x za den, ale vždy, když nás o to žádají a když vnímáme, že nechtějí v tom svévolném a zlém jednání pokračovat. A nakonec odpouštět je třeba i tehdy, když o to nejsme žádáni, především jako duchovní bonus a ochranu pro nás samotné, abychom nevláčeli jako kouli na noze neodpuštění a nepřivodili si celoživotní zátěž stresu, sevření zlem, či smrtelné onemocnění kvůli tomu, že chceme žít v neodpuštění, pomstě a se zaťatými pěstmi, připravenými udeřit…
     A pokud vím, naše povinnost je modlit se za sebe a za ostatní hříšníky, především za ty,kteří nám ublížili či ubližují a za ty, kteří nás nemusí, čili za ne-přátele. Přece víme zcela jasně, že každý z nás je dnes a denně hříšníkem, který by zasloužil smrt a jak vidíte, žijeme…
     Avšak z vašeho příspěvku, plného zlé nenávistné farizejské touhy po pomstě či zabíjení, se mi udělalo opravdu špatně a tato nevolnost trvala ještě poté, co ostatní na váš blábol odpovídali, aniž by si uvědomili na jakou scestnost, nehodnou vůbec otisknutí, reagují.
     A dokonce i pan Tomáš, věrný přispivatel do těchto komentů, znechucen, neuváženě dal závazný slib, že se takovýchto „pomatených“ debat nebude nadále účastnit…😀

     • Pan Contras napsal:

      Pořád nechápu, proč si myslíte, že se milosrdenství a odpuštění vylučuje se spravedlivým trestem.

      Úvaha je pochopitelně theoretická proto, že dnes by bylo těžké prosadit za cizoložství i jen kriminál, či zbavení všeho majetku a dětí po separaci od stolu a lože.

      Ale v zásadě to myslím naprosto vážně: silná jako smrt je láska (Velepíseň), a tak její pošlapání může být za určitých okolností trestáno i smrtí.

      • Ivan napsal:

       ad Contras

       Souhlasím s Anthracitem, /pouze koment. 8.5. 15.51/… Vaše zásadní neporozumění Písmu, Contrasi a vůbec nepochopení, proč Pán Ježíš přišel sloužit nám hříšníkům, mě „dostalo…“
       Přece, aby nás On, Bůh v osobě Pána Ježíše, seznámil s Boží spravedlností a milosrdenstvím, které každému ještě dává šanci k obrácení, pokud o to stojí, a který nepřišel kvůli spravedlivým, ale hříšníkům, který odpustil cizoložné ženě a nekamenoval ji, jak byste to asi udělal vy, naopak, dal jí příležitost svým odpuštěním k nápravě života a k tomu, aby od té chvíle nehřešila… Pro nás ostatní však vaše hrůzné teorie o katu a exekuci nevěrného manžela, jsou alespoň velkou pobídkou a odstrašujícím příkladem, abychom si naše vědomosti z katechismu raději znovu provětrali a dokázali vaše, troufám si říci, šílenosti a zmatené teorie, jednoznačně odsoudit…
       Pro jistotu uvádím pár odkazů z Písma:
       Mt 13,28- 30
       Lk 13,1-5
       Ga 5,13-14
       Jakub 2,11-13
       Vždyť ten, kdo řekl: „Nezcizoložíš“, řekl také: „Nezabiješ!“
       Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí na soudem.
       Jak 4,12
       Jeden je zákonodárce i soudce, on může zachránit i zahubit.
       ALE KDO JSI TY,ŽE ODSUZUJEŠ BLIŽNÍHO?
       List Judův 1,9
       A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se nad ním vynést zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin!
       Řím 12,17-21
       Ef 4,25-31
       1Tes5,14-15

     • Anthracit napsal:

      Co vy jste za originelního vykladače písma? Slova ze sebe necháte řinout, že by z toho za chvíli mohlo být druhé Tischreden nejen co do rozsahu, ale i kvality.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Nevzpomínám si, že by někdy byla doba, kdy by Církev byť i jen doporučovala takto radikální řešení…

   • Anthracit napsal:

    Příklady trestání cizoložství smrtí bychom našli a já jen přemýšlím, co by mohla církev namítat.

    • Pavel napsal:

     No nevím. Třeba lásku k bližnímu (co k bližnímu, k nepřátelům!), odpuštění. To jsou dvě věci co mě teď napadly. Vy jste křesťan?

     • Anthracit napsal:

      Vyjasněte si, co ty pojmy znamenají.

      • Pavel napsal:

       Můžete mi tedy prosím vyjasnit, jak může např. odpuštění (např. manželovi který mě opustil) vyústit v to, že bych ho měl nechat zabít?
       Rozhodně netvrdím, že milosrdenství znamená podporovat někoho v hříchu. Ale nedokážu přijít na to, jak můžete z přikázání lásky k bližnímu nějak odvodit, že je v pořádku hříšníky zabíjet (např. zde kvůli cizoložství).

       • Pan Contras napsal:

        Takže problém je asi hlubší. Musím tedy odpůrcům trestu smrti připomenout, že magisterium navracejícím se albigenským heretiků ukládá odpřísáhnout, že uznávají tělesná manželství, pojídaání masa a trest smrti. Vychází přitom z Božího zjevení iv NZ, kde Bůh trest smrti schvaluje když se v listě Římanům píse, že světská moc nenosí nadarmo meč – ne na čištění si zubů nebo krájení cibule či půlení prasat, ale trestání zločinců.

       • Anthracit napsal:

        Já bych ho v daném případě zabít nechat určitě neměl, k tomu jsou tu soudy a pak kat. Rozhodně by se mi však ulevilo, dotyčnému(v daném případě tedy jí a dotyčné) pak vlastně také. Zbytek myslím dosti obšírně popsal p. Contras, kdo může pochopit pochopí.

       • Pavel napsal:

        Takže než abyste nevěrné manželce odpustil a přijal ji zpět, tak ji radši necháte popravit?
        K tomu, že byste to neudělal vy, ale soudy a kat. Proč k tomu potřebujete soud a kata? Sám byste si netroufl? Nebo si myslíte, že tím, že to nějaká jiná moc (stát – parlament, král…) prohlásí za hrdelní zločin, tak to najednou bude nějak morálně v pořádku?
        To co tu popisujete mi spíš připomíná mstu. A tím, že z ní uděláte zákon, nijak nezměníte to, že je to špatně.

     • matěj napsal:

      Tady jste mezi lidmi tesknícími po časech (nejen středověkých, ale i třeba nedávné Chile), kdy se popravovalo i za nesouhlas, co teprve za hřích. Mnozí zde tolik nenávidí hřích, že před ním člověka chtějí chránit všemi dostupnými prostředky, a jak známo, mrtví nehřeší. Co by mohla Církev namítat? Samozřejmě, šlo by si vzpomenout, že Ježíš se s cizoložnicemi setkával a nic o (časných) hrdelních trestech neříkal, dokonce i když mu doslova cpali šutr do ruky, ale to už je dávno, takže dnes se všelijací Anthracitové tlačí do předních řad, aby mohli první hodit kamenem…

      • Pan Contras napsal:

       Když byste se dovzdělal, věděl byste, že příběh s Magadalenou má 2 rozměry:

       1. Bůh tedy Kristus přikázal v SZ trest smrti mj. i za cizoložství a zde se jedná o amnestii zákonodárce a tedy výjimku, milost.

       2. Židé věděli, že bez povolení Říma nesmějí žádný trest smrti vykonat a tak celá komedie s pokusem kamenovat Magdalenu byla jedna z mnohých židovských provokací vůči Kristu.

       Z obého neplyne, že je trest smrti něco nedovoleného. Naopak, kat spravedlivě trestající odsouzeného zločince je-li v Boží milosti, rozmnožuje tak milost posvěcující a zásluhy pro věčnost.

       http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7669-joseph-de-maistre-cely-rad-spociva-v-katovi-on-je-postrachem-a-poutem-lidske-spolecnosti.aspx

       • krmič napsal:

        K bodu 2:
        Jak to bylo se sv. Štěpánem? To se za tu krátkou dobu zákony změnily?

        A ten odkazovaný článek, to je lahůdka! To je z rubriky černý humor? 🙂
        Ovšemže za Velké Revoluce, kdy katovské řemeslo vzkvétalo, to byl ve Francii pořádek, to trůny nepadaly 🙂
        Ostatně za Hitlera byl taky ordnung 🙂

       • matěj napsal:

        1. Rád se dovzdělám! Kde tedy najdu podporu pro tvrzení, že ten případ nejasnosti, kdo by měl první házet kamenem, je podle Církve „amnestií zákonodárce“, a nikoli příkladem hodným následování? Dovozuji dále správně, že následování tohoto příkladu je nám naopak dokonce přímo zapovězeno, protože na to nemáme právo, nejsouce zákonodárci, nemáme se tedy nechat mást Ježíšovým chováním, ale máme se držet zmiňovaného SZ příkazu? Je takovýchto situací v evangeliích víc?

        2. (Nejsem historik, tak snad proto mi nějak uniká pointa: když dav ukamenoval cizoložnici a nebylo zřejmé, kdo to spískal, Řím to nějak řešil?)

        O dovolenosti trestu smrti není spor. Otázka je, za jaké činy je ten trest smrti adekvátní. Lze tedy poprosit odkaz do Vámi (či p. Anthracitem) vybrané předkoncilní mravouky ap., který podpoří myšlenku, že dle Církve je smrt adekvátním trestem za cizoložství?

   • jan napsal:

    Pane Ignáci, Vy rozumíte blábolu pana Contrase? To je přece totální nesmysl,co píše… a má vůbec nějaký význam takový koment předkládat druhým?😀

   • Pan Contras napsal:

    Viz výše. Cizoložství byl dle práva christianitas hrdelní zločin.

 11. Ivan napsal:

  Díky za objasnění, proč je KT vhodný tak na podpal…
  nezbývá než zamáčknout slzu v oku a setřást prach…
  A divím se, že ČBK a naší katolické vrchnosti je vcelku jedno, že jejich týdeník spravuje protestant…
  Nejde mi však na rozum, proč a za jakým cílem. To opravdu chtějí od kořene zničit katolickou víru u těch babiček, nemocných a starších katolíků, kteří považovali katolický týdeník kdysi za součást „povinné četby“ svého průběžného školení v pravdách víry a katechismu?
  Je sice pravda, že KT vidím vždy jen na stolcích při vchodu do kostela,že nemám příliš chutí si v něm zalistovat nebo dokonce si ho vzít s sebou, aby u mě nedošlo ke zvýšení adrenalinu v krvi po rozčilení, cože tam zase otiskli, ale že realita je až tak… to jsem netušil. A rozum mi to nebere, že se to děje a lidé o tom neví a s důvěrou tento týdeník /rádoby katolický/ čtou a nasávají do sebe protestantské bludy, neslučitelné s naší katolickou naukou.
  Kdo ponese za tu spoušť v hlavách prostých a důvěřivých čtenářů z řad pravověrných katolíků zodpovědnost? Nebo zase v tom mají prsty zednáři?

  • Tomáš napsal:

   KT neberu už tolik roků, že si už ani nemohu vzpomenout, kolik. Vystřídalo ho pak Světlo MCM, ale po výměně stráží v redakci před několika lety i ono vzalo za své.

   • Anthracit napsal:

    KT je fajn. Bez něj by nezahořelo dřevo, bez hořícího dřeva nezačal bych vydávat své teplo ani já. Uhlí, které nehřeje, to je sůl ztrativší slanost. Palme proto KT při každé příležitosti.

    • Franta napsal:

     Znám lacinější materiál na podpal než KT, proč ho tedy kupujete, když ho takto kritizujete… anebo přece jen jste zvědavý, jak šíře herezí mohutní a zmateností přibývá…?

    • Tomáš napsal:

     Příliš drahý podpal… Jo, takhle strkat mi to někdo zdarma mezi letáky, zajásám, novinovým papírem jde perfektně čistit sklo ve dvířkách krbovek. Já vždycky chválím firmu, která tento obyčejný papír používá namísto nehořlavých a nic nečistících křídových.

 12. Marek napsal:

  Zdravím vás, zákoníci. Tak co, je dovoleno uzdravovat v sobotu, nebo ne? 😀 Jinak přeji všem vám, pravověrným, zdravým a vidoucím, aby vás či vaše blízké situace, o nichž mluví A. Opatrný, nepotkaly. I když by možná měly, aby vás ta nenávist pustila…

  • Tomáš napsal:

   Tomu říkám IQ tyq aneb Přímočarost nade vše. (((-.
   Přání zhola zbytečné, např. já v této situaci jsem až po uši a ani pan Opatrný, natož někdo další z KHS, mi z ní nepomůže. Takovou moc nemá nikdo z nich ani náhodou nebo omylem.

  • Kolesko napsal:

   Takže apoštol Pavel kecal, když varoval před nehodným přijímáním? Myslím, že kecáte vy, milej zlatej. Nehodné přijímání totiž ještě nikdy nikoho neuzdravilo, právě naopak… 😉

  • Libor Rösner napsal:

   Á, humor…
   Já se zeptám takto: je dovoleno žít manželsky přesto, že trvá platný manželský svazek?

  • nevěřící Tomáš napsal:

   I já vás Marku zdravím, a přeji Vám nápodobně…ale ze skutečné blíženské lásky k Vám, která nemaže med kolem pusy, ale řekne o pravdivé skutečnosti tak, jak je, pakliže si přejete zavírat oči a srdce před Boží realitou, nikoliv jak o tom mluví lži-proroci v církvi, pak ta je jediná…Když si budete myslet, že papež František skrze AL, tedy jeho exhortaci, která má vést k tomu, aby kněží dovolili přistupování rozvedeným-znovusezdaným ke svátostem a tím opravovat Desatero, mást lidi, že před Bohem je to v pořádku, pak upadnete do velmi tragického omylu, který může znamenat i ztrátu věčného života u Boha. Nebudu stále opakovat dokola, proč, z těchto komentářů to určitě vyčtete, ale pravda je jen jediná, a tu vlastní Bůh, který říká…“ Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“
   sv.Pavel:…“ Mzdou hříchu je smrt.“
   Důsledkem svatokrádežné zpovědi a následného svatokrádežného přijímání eucharistie je vršení několik smrtelných hříchů na sebe. Že nevěříte? O tom to ale celé je, máte vobodnou vůli a je na Vás, komu budete víc věřit, zda papeži Františku a jeho „milosrdenství“ vůči rozvedeným-znovusezdaným a všem těm, kdo mu svými názory a postoji přitakávají a šíří tyto strašné /pro věčný život/ nehoráznosti a bludy, nebo budete věřit Bohu a Jeho vůli, kterou Vám zprostředkovává v Písmu svatém. A jestliže dokážete
   zapojit soudný rozum a začnete přemýšlet,jistě se rozhodnete pro věčný život a pro Boha…a přestanete si plést pojmy s „průjmy“ 😀

  • David napsal:

   A je dovoleno přijímat Nejsvětější svátost tomu, kdo žije v těžkém hříchu?

  • Lucie Cekotová napsal:

   Mám kamarádku, kterou manžel nejdřív týral a posléze i opustil. Měla dvě malé děti, s nimiž zůstala sama: z věrnosti Kristu dalšího partnera nehledala, ač život osamělé matky nebyl nijak snadný. Postoj „milosrdenství“ ve stylu kardinála Kaspera a spol. je výsměchem právě lidem, jimž věrnost Kristovu učení stála za jakékoli těžkosti, protože jim říká, že to všechno bylo vlastně zbytečné, že byli hloupí, když se takto zachovali.Stačilo přece pár let počkat, než se přijde na to, že se Církev 2000 let mýlila.-Nechápu, na základě čeho mluvíte o „nenávisti“. Mně připadá podstatně nenávistnější nechat zástupy radostně kráčet do záhuby, falešně je uklidňujíce pochybnými teologickými konstrukcemi.

 13. a b napsal:

  ad Marek. Nepřekrucuj vědomě či nevědomě slova Písma o sobotě a opatrně formulováno – přestań sloužit bující nenávisti vůči zákonům Božím.

 14. Libor Hlaváček napsal:

  Milý Marku, tady jde o dvě věci: buď si zvolím za svůj životní cíl POZEMSKÉ ŠTĚSTÍ nebo VĚČNOU SPÁSU. A záleží na jednotlivci, co preferuje. Dáváte-li přednost tomu prvnímu, pak Vám Vaše přání neberu a děj se podle Vás. Ale pochopte, že existují i lidé, kteří staví spásu vlastní duše nade vše ostatní. A protože si myslí, že je to ta nejsprávnější volba, tak se snaží, aby jejich blízcí pochopili, o co se tady hraje.

 15. Tomáš napsal:

  Jelikož jsem dnes dal závazný slib a protože sem píší různí matějové, teofilové, dučákové a další, jim podobní koumáci, končím s veškerými internetovými diskuzemi.

 16. Ivan napsal:

  ad Lucie
  cituji: “ Mně připadá podstatně nenávistnější nechat zástupy radostně kráčet do záhuby, falešně je uklidňujíce pochybnými teologickými konstrukcemi.“
  Naprosto souhlasím, přesně totéž zastávám spolu s ostatními, kteří rozumí dobře, kde je pravda, ale nerozumím, proč se fundovaní teologové takto proviňují proti svému svědomí a proč propagují tyto bludné hereze, o kterých snad musí dobře vědět, kam povedou svěřené věřící. Přece je jisté, že obyčejní laici v nich vidí autoritu kněží a pastýřů, kteří mají povinnost je vést tak, aby šli cestou spásy, přičemž jim naneštěstí bezelstně důvěřují.
  Neuvědomují si to doktoři teologie a ostatní kněží? Současně dávám za pravdu i panu Zdeňkovi Heřmánkovi /5.5./ a také bych požadoval od kompetentních osob vysvětlení… v rámci stopnutí herezí, které se začínají u nás šířit a zřejmě vesele i nadále budou, poté, co v češtině vyšla heretická AL

  • Lucie Cekotová napsal:

   Nemohu to vědět jistě, ale řekla bych, že motivace různých teologů a kněží bude různá. Někteří to jistě myslí i upřímně – zmatek je takový, že se mnozí zřejmě skutečně nechali obloudit pěkně znějící rétorikou. Ne že by to po mnohaletém úpadku katolického vzdělávání na všech úrovních, od náboženství na základních školách po teologické fakulty, bylo něco divného.-U jiných může být motivací špatně pochopená loajalita a poslušnost, případně mylné pojetí papežské neomynosti až papolatrie. Ale jistě existují i tací, u nichž jde o promyšlenou a zlovolnou likvidaci katolické víry.

 17. 😀 napsal:

  Nechci věřit, že mnoho doktorů teologie, kteří jsou zastánci herezí AL, by měli natolik svou papalatrií zatemněno myšlení, že by si neuvědomovali, že tím vlastně zrazují Boží slovo a klaní se skrze špatně pochopenou poslušnost člověku, místo Bohu a jeho vůli. Přece pontifik ve své exhortaci AL nemluvil ex kathedra, jenže dokonce nemluvil ani k vyjasnění, požadovaném kardinály /a mnoha kněžími /svými dubii. To jim není podivné, že nejvyšší pastýř, který má povinnost vést lidi k Bohu a svěřené Magisterium a depozitum fidei chránit jako oko v hlavě, naopak nauku církve rozmetává svými herezemi? Čeho se pastýři bojí, přijít o post v církvi… avšak Boha a pekla se nebojí? Může mi někdo vysvětlit to mlčení, ohledně heretické AL, týkající se všech těch teologů, kteří se učení církve nezastávají a naopak lžou spolu s Františkem o tom, co je a není pravdivá nauka církve, potažmo Boží vůle?
  A kněží… jak to, že mlčí, jak to, že jsou „svolní“ doprovázet svěřené věřící podle instrukcí AL do zatracení? Vím, že jsou velmi zaneprázdnění, že nejsou pány svého času, že satan se již postaral, aby pro jejich aktivity a ustavičnou hektickou činnost, se nebyli schopni zastavit, natož denně číst Písmo, vzdělávat se v oboru, adorovat a být s Pánem, kterému slouží.Samozřejmě pak je však otázkou, kterému pánu slouží, tomu dole nebo Tomu nahoře? Ale toto si musí každý kněz ve svém srdci sám upřímně přiznat, že zlý ho „dostal“ skrze tu jeho neschopnost říct zbytečným aktivitám, které by mohli zvládat jiní, ne-kněží, rázné NE ve prospěch svému skutečnému kněžskému poslání a ve prospěch porozumění, jak vnímat a zpracovat správně dnešní rozmáhající se krizi v církvi a na kterou a jedině správnou stranu se postavit, aby nemuseli v den zúčtování slyšet od Pána: „Jděte ode mně pryč, zlořečení, neboť jste nehledali mé zájmy, ale sloužili jste nepříteli a svou horečnatou činností, kterou jsem od vás nikdy nechtěl a svou pomateností, jste mnohé svedli pryč ode mně, když jste přijali hereze lžiproroka na petrově stolci.

 18. 😀 napsal:

  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=politicky-papez

  teprve teď jsem četl tento text z lumendelumine, který
  mi celkem dává za pravdu, a tak jsem rád, že je nás víc, kdo vidí jinak než žel „většina“…?

 19. Jehú napsal:

  ad Marie Tejklová

  cituji z vašeho textu:
  „… autoritu papeže Františka. Škoda, že se Opatrný nezmínil o autoritě kardinálů, kteří s papežem Františkem nesouhlasí, ani dřívějších papežů, a také si nepoložil otázku, zda je autorita papeže Františka dostatečná na to, aby lidem sexuálně žijícím mimo svátostné manželství přístup k Eucharistii dovolil….“

  Nerozumím vaší poznámce, že kardinálové nesouhlasí s papežem Františkem ani s autoritou dřívějších papežů…můžete konkretizovat? Pokud vím, nikdy se kardinál Raymond Burke ani ostatní nezmínili o tom, že by se v něčem museli ohradit či veřejně nesouhlasit, pokud šlo o papeže Jana Pavla II, či papeže Benedikta XVI. Jakkoli je váš článek velmi dobře napsaný, s určitými i vtipnými postřehy, v tomto mlžíte a říkáte nepravdy a umenšujete věrohodnost pontifikátu obou předchozích papežů.. Mám za to, že heretickým papežem je pouze František, který zcela jistě nebyl legálně zvolen těmi, kteří by umožnili Duchu svatému na konkláve rozhodnout, tudíž to nebyla volba Ducha svatého, na rozdíl od předchozích papežů ve 20.stol., A ať se vám to líbí či nikoli, byli a jsou /Benedikt/ před Bohem nejvyššími pastýři, které nemáte právo veřejně snižovat, jakoby byli stejného ražení jako Bergoglio.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Přečtěte si ten text ještě jednou, špatně jste ho pochopil…

  • Marie Tejklová napsal:

   Díky za komentář pane Jehú, pokud je některé moje vyjádření nesrozumitelné nebo nepřesné, budu vděčná za připomínky. Ignác to souvětí vysvětluje správně (komentář níže). Chtěla jsem tím říct, že argumentovat autoritou papeže Františka v této otázce není přesvědčivé – jeho autorita totiž není větší než autorita např. Jana Pavla II. i všech předcházejících papežů, kteří přístup „znovusezdaných“ (apod.) k Eucharistii odmítali. A navíc autorita (jakéhokoli) papeže nedostačuje k tomu, aby někomu dovolil pokračovat v těžkém hříchu.
   Chtěla bych poděkovat za všechny komentáře. Je to pro mne povzbuzení.

   • Jehú napsal:

    Ano, naprosto souhlasím, máme se navžájem obohacovat, doplňovat /jako Tělo Kristovo/ a vysvětovat si případná nepochopení. A co je nejdůležitější a zač děkuji Bohu a potažmo i panu Ignáci, že umožňuje prostor na tomto webu pro naše komenty a názory, abychom se navzájem všichni, kdo přemýšlí ne-stádovitě s cílem nacházet pravdu, kterou přinesl na tuto zem Pán Ježíš /a nechtějí svými komenty rušit vědomým trollingem/, se i dokázali podporovat v naší snaze zachovat správnou nauku církve a žít evangelium, jak si to přeje Pán a nenaletěli na líbivé a laciné novoty, které však důsledně a záměrně šlapou po Božím slově a chtějí zničit pojem a význam hříchu. A neznatelně a nnápadně pak popřít význam bolestné Ježíšovy smrti na kříží za nás za všechny, která chtěla ukázat na realitu a závažnost hříchu, který se nedá omlouvat a který krade dědictví, jež nám náš Pán svou dobrovolnou smrtí na kříži vyzískal… Dědictví nepomíjitelné a trvalé..totiž být jednou v Otcově náruči s Ním a tak naplnit svou bytostnou touhu v duši, kterou má každý člověk v sobě, /jak hezky a výstižně o tom ve svých úvahách mluvil sv.Augustin/. A je důležité, abychom se navzájem upevňovali v tom, co je a není zavádějící, aby nás to dědictví neminulo a pokud náhodou na tyto kometáře zabrousí i nějaký posvěcený služebník, tak aby se mu otevřely duchovní oči a aby se zavčas odvrátil od špatného nastavení …😀 a nastoupil na „novou“ cestu obrácení se k Ježíši a odvrácení se od herezí Františkova pontifikátu

   • Přesně tak, paní Marie Tejklová.

    Autoritu nemá Papež proto, aby ničil katolickou Víru všech dob a nesmí ji k tomuto používat (pokud se tak děje, tak je povinností katolíka neuposlechnout Svatého Otce pokud jde o výsledky této jeho činnosti jako AL apod.).

    Jak říká náš Pán Ježíš Kristus svatému Petrovi, prvnímu Papeži: A ty, až se obrátíš, utvrzuj (ve Víře) své bratry.

    Naposledy v roce 1950 (dne 1. listopadu) učil Svatý Otec Pius XII. „ex cathedra“ s výsadou papežské neomylnosti při slavnostním definování dogmatu Nanebevzetí Blahoslavené Marie vždy Panny.

 20. jan napsal:

  ad Ignác Pospíšil
  nesouhlasí ani /s autoritou/ dřívějších papežů…takto to skutečně vyznívá každému, kdo si to napoprve přečte…jakoby kardinálové měli problém uznat předchozí dva papeže a jejich právoplatné zvolení

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Pořád to čtete špatně, naprosto špatně jste pochopil strukturu souvětí, a tudíž i jeho význam. Souvětí říká jednoznačně toto: „… autoritu papeže Františka. Škoda, že se Opatrný nezmínil o autoritě kardinálů, kteří s papežem Františkem nesouhlasí, ani /o autoritě/ dřívějších papežů /, s nimiž je papež František také v rozporu/, a také si nepoložil otázku, zda je autorita papeže Františka dostatečná na to, aby lidem sexuálně žijícím mimo svátostné manželství přístup k Eucharistii dovolil….“

 21. Adéla napsal:

  Patřím mezi katolíky, kteří s důvěrou čtou KT. Jsem za KT vděčná, stejně tak i za P. Opatrného – tu jeho odpověď zcela respektuji. I na jiné otázky odpovítá srozumitelně, v souladu se současnou morální teologií. Proč napadat to, co je v naší církvi dobré? Adéla

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Jeho odpověď není v souladu s katolickou vírou, to především…

  • Libor Rösner napsal:

   Nelze uhnout z nějaké pravdy, protože jinak ji svrhnete celou.
   Jak psal Chesterton: „Šlo tu jen o coul, ale coul znamená všechno, když udržujete rovnováhu. Církev si nemohla dovolit uhnout ani o vlas v některých věcech, jestliže měla pokračovat ve svém velikém a odvážném experimentu nepravidelné rovnováhy.“
   A tady nejde o coul, o vlas, tu jde o celou délku – o to, zda ti, co žijí v hříchu, mohou přijímat svátostného Krista. Jakmile to povolíte z lidských ohledů jedněm, proč ne druhým?

  • jehú napsal:

   Co vy vítee o současné morální teologii? Pokud vím já, tak se od nauky církve a morální teologie, platící za éry minulých papežů až do Františka, neodchylovala od Magisteria.

   • Jehú napsal:

    Opravuji svůj komentář /z 12.5. 14.59/, chtěl jsem původně napsat … až do Benedikta, nikoliv cit.: “ až do Františka/“.
    Od Františka pak žel, církev zažívá hluboké otřesy a ojedinělé drama ničení Magisteria a nauky církve, skrze jeho „milosrdný“ pontifikát, a to ještě zřejmě nevysypal z rukávu všechna svá esa, která, jak se zdá, dokáží naši církev změnit k nepoznání…modleme se za ni…

  • Pan Contras napsal:

   Argument proč napadat co je dobré není argument, anžto v něm není nic než pocit, žádné vyvozování, sylogismy, jen dojmíčky.Praktické zpochybňování absolutní nerozlučnosti svátostného konsumovaného sňatku však není dobré, protože je v rozporu s dogmatem a každý kdo se k takové praxi uchyluje je podezřelý z hereze.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Ad Adéla: Můžete být konkrétní? Co „dobrého v naší Církvi“ tu někdo napadal? Všichni diskutující naopak kritizují zjevníé nešvary. Šíření zmatku a mlžení ve velmi důležité oblasti dotýkající se spásy duše považujete za dobré? Nebo skutečnost, že dnes je kdekdo sám sobě magisteriem, aniž by se nějaká autorita byť jen pokusila zjevné omyly korigovat?

 22. Veronika napsal:

  Přikládám aktuální pozvánku z DCR v ČB:

  Setkání dne 13. 5. v 9h zahájí přednáškou Mons. Aleš Opatrný, v sále Děkanství u sv. Mikuláše, U Černé věže 4, vchod blíže Kněžské ul., České Budějovice. Po přednášce počítáme s diskuzí a prací ve skupinách. Přítomen bude i církevní právník P. Stanislav Brožka.

  A ptám se: Nabídnou nám i návod jak zneplatnit manželství snadno a rychle?

  • Marie Tejklová napsal:

   Možná během té práce ve skupinách 🙂 Díky, zasmála jsem se.

  • Fr. Albert T.O.P. napsal:

   Jiste ano. Kdysi jsem byl pritomen prednasce cirkevniho soudce-holice z Brna a ten neprime navody poskytoval. Pokud toto neni farizejstvi, co uz je?

  • jindřich napsal:

   Žel, to zneplatnění coby instant, už církevní soudy chtě-nechtě, musí z příkazu pontifika vykonávat bezmála rok. Dříve proces zneplatnění byl řádně vedený I.a II. instancí, dnes je to ostuda a veliká bolest pro nevinného manžela, který ví, že jeho manželství bylo zcela určitě svátostně uzavřené a platné, ale církevní soud místo potvrzení platnosti a hájení svátostného manželství, dá za pravdu žalující straně, která, aby jí bylo vyhověno a aby si mohla „legálně“ udělat „dobře“a užívat si s milenkou/cem/, pak obdivuhodně lže a navymýšlí si toho tolik na nevinnou stranu, že té zbývá již jen oči pro pláč a otázka,… jak mohou soudy s názvem církevní, obhajovat tyto hanebné útoky na posvátnost manželství, mající platnost až do smrti jednoho z nich a zneplatňovat do cca půl roku jak na běžícím pásu. Kde je proklamované milosrdenství a věrnost…
   To by „normální“ nevymyslel a ani to Boží vůlí nikdy nebylo a nebude, zrušit II.instanci a instantně zneplatňovat… a nevinnou stranu spolu s dětmi uvést do nemalého trápení a pohoršení.
   „Inu, takový jsem já“ …by řekl František, který to spískal a má na svědomí… Co my s tím? Modleme se, aby Pán tomuto heretickému pontifikátu zavčas řekl DOST…
   Ale Mons. Opatrný bude zřejmě mluvit o jiné otázce, týkající se exhortace, taktéž heretické, AL…o přistupování rozvedených znovusezdaných… a toto už PF překračuje všechny přípustné meze,/především Boží slovo a Desatero/, aby chtěl nařizovat kněžím, aby díky falešné poslušnosti museli dávat nehodné a nehodně svaté svátosti a a tak vést věřící spolu se sebou do pekla…

   • Tomáš napsal:

    Pokud kdokoli jakkoli poslouchá to, co je proti Bohu a Církvi, těžce hřeší. Viz:

    241. Kdy nesmíme poslouchat rodiče nebo představené?
    Rodiče nebo představené nesmíme poslouchat, když nařizují nebo dovolují něco proti Božímu zákonu. „Poslouchat sluší se více Boha než lidí.“ (Skut. 5, 25)

    http://katolicky-katechismus.cz/category/cast-treti/80-poslouchej-statni-urady/

    • Jehú napsal:

     Zkuste se zeptat kteréhokoliv kněze, co on na AL a zda ji poslechne…budete nemile překvapen, když se dozvíte z úst kněze, který je třeba velmi snaživý, dobrý a hodný, jak vám bude mlžit a vykládat nesmysly o poslušnosti a o dobrotě PF vůči chudákům rozvedeným, kteří by se jinak nesmírně trápili…a přece to Bůh vidí jinak v dnešní době a novost Ducha nesmíme svou rigiditou pošlapávat…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *