Online kasino zdarma hrát bez vkladu 2023

 1. Automaty Asgard Zdarma: Množství výherních automatů by bylo naprosto srozumitelné, kdyby se jednalo o přeplněnou, těžko ovladatelnou lobby, ale není tomu tak
 2. Automaty Fruit Bonanza Online Zdarma - Pokud hledáte nejjednodušší kasinové hry, které můžete vyhrát, budete se chtít držet her s nejnižším okrajem domu
 3. Automaty Book Of The Divine Egyptian Darkness Online Zdarma: Jednoduchá skutečnost, že je spojena s MGM Grand Resort je jasnou volbou pro každého, kdo byl v Las Vegas, nebo jen chce vsadit na jejich on-line majetku

Nejlepší online kasino s rychlými výplatami 2023

Automaty Dragon Born Online Jak Vyhrát
Pokud odpovídáte výherním číslům, dostanete oznámení, že jste vyhráli, a obdržíte peníze na jackpot
Online Casino Platba Jcb
Není nic, po všem, lepší dostat vás do nálady pro hru se skutečnými penězi, než mít trénink na 50 Bitcoins na rotaci
Chcete-li provést vklad, stačí vybrat možnost a zadat částku

Online žádné kasino bonusové kódy bonusů 2023

Automaty Amazon S Battle Online Jak Vyhrát
Pokud existuje kasinová hra, vždy tam bude někdo, kdo si myslí, že kód prolomil
Automaty Solar Disc Online Jak Vyhrát
Zákazníci mohou snadno používat informace o účtu LeoVegas Casino pro stolní i mobilní hry, jakmile se zaregistrují, ale budou muset vložit nějaké peníze, pokud chtějí hrát o skutečné peníze a získat zdarma žádný vklad Bonus Pokies v Austrálii, aby se zlepšily jejich šance
Online české Casino

Papež František a Papežská akademie pro život

Judie Brown

Aby zastánci života dokázali – s patřičným stupněm zděšení – porozumět nedávným krokům papeže Františka směřujícím k demontáži Papežské akademie pro život [1], musejí pochopit zásadní důležitost Akademie i toho, čeho dosáhla.

Dovolte mi, abych poněkud vyložila její historii. Papežská akademie pro život vznikla v roce 1994 díky heroickému nadšení dr. Jeroma Lejeuna a jeho dlouholetému přátelství s tehdejším papežem Janem Pavlem II. Pouhý rok poté, 25. března 1995, Jan Pavel II. vydal svou historickou encykliku Evangelium vitae (Evangelium života). Vysvětlil v ní, proč je tak důležité budovat kulturu života: „Jsme vyzýváni, abychom milovali život každého člověka a chránili ho a abychom ustavičně a aktivně pracovali na tom, aby v naší době, která je poznamenána příliš mnoha znameními smrti, byla konečně nastolena nová kultura života, která bude výsledkem úcty k pravdě a lásce“ (EV 77).

O založení Papežské akademie pro život Svatý otec napsal: „Konkrétním úkolem [Papežské akademie pro život] bude zkoumání základních právních a biomedicínských problémů souvisejících s podporou a ochranou života, zejména v jejich přímé souvislosti s křesťanskou morálkou a naukou Magisteria, a poskytování informací a odborné průpravy v tomto ohledu.“ [2]

Akademie se stala vědeckým a filosofickým zázemím, které pro Církev a její představitele vypracovávalo prohlášení, články i knihy zaměřené na rozvoj porozumění tomu, oč jde v boji mezi dobrem a zlem. Mnohé z jejích dokumentů hlouběji zkoumaly pravdu našeho postoje k celé řadě témat od potratu a experimentů s lidskými fetálními tkáněmi až po euthanasii a mnoho dalšího.

V Papežské akademii pro život jsem působila tři pětiletá funkční období. Účast na schůzích Akademie v letech 1997 až 2010 mi pomohla vybudovat síť kontaktů po celém světě, lidí, kteří se zabývají vzrůstající vlnou sekulárního humanismu projevujícího se takovými praktikami, jako jsou pokusy na lidských embryích, manipulace s genomem a mnohé jiné. Jako řadová členka Akademie jsem se naučila lépe komunikovat skutečnou podstatu problémů, jimž jsme čelili tehdy a čelíme i dnes, nemluvě o velmi efektivních metodách odhalování omylů nepřátel života. Obdivovala jsem intelekt a komunikační schopnosti jejích členů, včetně tehdejšího předsedy Juana de Dios Viala Correy a jeho nástupce, biskupa Elia Sgreccii. Oba vedli živé diskuse a ve slušné debatě nikdy neustupovali.

Těchto 14 let bylo boji, který vede Americká liga pro život (American Life League – ALL), v mnohém přínosem, pokud jde o cenná fakta a poctivou vědu, ale i upevňování trvalých přátelství s mnoha skvělými lidmi, například MUDr. Philippem Schepensem, expertem na problematiku konce života, který je členem naší správní rady.

V jedné ze svých mnoha prací Schepens vypráví tragický příběh dítěte, které se narodilo s mnohočetnými postiženími. Konstatuje, že jeho příběh „ukazuje, že se vývoj vydal špatným směrem (opět v Holandsku) . . . Je to začátek uznání infanticidy jako řádného lékařského postupu.. . . Tento případ je počátkem nové judikatury týkající se infanticidy v případě ‚deformovaných dětí‘, takže po potratu a euthanasii je možné lidi zabíjet ‚jen tak‘, aniž by o to sami žádali. Jakmile k tomu dojde, bude legálně ‚dovoleno utratit‘ (více nebo méně) nemocné a těžce nemocné lidi všeho druhu, skutečně jako domácí mazlíčky.“ [3] Právě tento druh pronikavého vhledu a faktické analýzy hrůz páchaných vědou a medicínou mi pomohl pochopit závažnost našeho boje proti obchodníkům se smrtí, neboť víme, že potrat a antikoncepce jsou jen špičkou ledovce.

V roce 2008 biskup Elio Sgreccia na funkci předsedy Papežské rady pro život rezignoval a papež Benedikt XVI. jeho nástupcem jmenoval arcibiskupa Rina Fisichellu. Fisichella své funkční období začal něčím, co se při zpětném pohledu nedá nazvat jinak než agendou změny postojů k potratu i dalším otázkám. Zpětně mi připadá komické, že tak jako se arcibiskup ujal role hybatele změny v Akademii, zaujal Barack Obama tentýž postoj jakožto prezident Spojených států.

Když Fisichella převzal kormidlo Akademie, nemohl samozřejmě nikdo předvídat, k čemu se schyluje. Obrat však na sebe nenechal dlouho čekat.

V březnu 2009 arcibiskup José Cardoso Sobrinho z Brazílie exkomunikoval matku a všechny členy lékařského týmu, kteří měli účast na potratu dvojčat, jež čekala dcera dotyčné ženy. Velmi mladá dívka otěhotněla po znásilnění a potrat byl pokládán za akt soucitu s ní i jejími dětmi. Arcibiskup Sobrinho zaujal postoj hájící život s tím, že „Boží zákon je nad každým lidským zákonem“ a potrat je „vraždou na nevinném životě“.

Fisichella s rozhodnutím arcibiskupa veřejně nesouhlasil. [4] Já jsem s jeho mylnými výroky polemizovala a tím začaly moje problémy. Nepochybuji o tom, že potrat není nikdy správný a že arcibiskup se těžce mýlil.

V roce 2010 byl Fisichella ze své funkce v Akademii nakonec odvolán a jmenován do čela nově vzniklé Papežské rady pro novou evangelizaci. V Papežské akademii pro život ho vystřídal Monsignor Ignacio Carrasco de Paula, muž, který byl v roce 2010 všechno, jen ne přívětivý k těm, kteří nesouhlasili s jeho předchůdcem a vyzývali k jeho odstranění. Samozřejmě včetně mě.

V následujícím roce jsem jela do Říma navštívit Msgr. Carraska de Paula a představitele Kongregace pro nauku víry a Papežské rady pro rodinu. Moje návštěva byla motivována naléhavou žádostí, aby Církev přezkoumala používání slova „početí“ v projevech týkajících se začátku lidského života. Vycházela jsem z výroků jako „nauka Církve je založena na nyní vědecky prokázané skutečnosti, že lidský život v úplnosti začíná v okamžiku početí“. [5]

Hlavní myšlenka, kterou jsem při těchto schůzkách předkládala, zněla, že Církev by měla moudře uvážit změnu nebo doplnění užívání slova „početí“, tak aby bylo naprosto jasné, že jejím úmyslem je vyslovovat se ve prospěch ochrany každé nevinné osoby od okamžiku, kdy ji Bůh stvořil, ať k tomu došlo cestou sexuální či nesexuální. To zdůrazňoval materiál ALL nazvaný Dominový efekt i vědecké vysvětlení nesexuální reprodukce. Pak by nemohlo docházet k žádnému zmatku v tom, že Církev učí, že potrat je vždy a v každém případě zločinem proti Bohu.

Byla jsem překvapena pozitivním přijetím, jehož se nám dostalo ve všech uvedených dikasteriích, zejména na Papežské akademii pro život. Msgr. Carrasco de Paula mě vyzval, abych náš materiál předložila jako oficiální referát k tématu jazyka a lidské osoby na nadcházející schůzi Papežské akademie pro život v roce 2012. Avšak 9. ledna 2012 jsem e-mailem bohužel obdržela zprávu, že můj referát na programu Papežské rady pro život nebude. Ještě v tomtéž týdnu mi bylo dále sděleno, že moje třetí funkční období v Akademii skončilo a že nebudu znovu vyzvána, abych v ní působila i po čtvrté pětileté období.

Shoda okolností? Jak uvidíme dále, v politice Vatikánu náhody neexistují.

Ani události roku 2012 mě neodradily od snahy získat podporu Papežské akademie pro život pro to, oč Americká liga pro život doma i v zahraničí usiluje. To mě v roce 2014 přivedlo opět do Říma, tentokrát s prosbou, aby nám předseda Akademie biskup Carrasco de Paula pomohl dostat dokument na téma Planned Parenthood do rukou papeže Františka.

Dokument nazvaný Vatikán může v roce 2015 pomoci zachránit duše před Planned Parenthood“ poukazoval na to, že Planned Parenthood popírá, že Bůh je Stvořitelem života, vysvětloval jeho snahu zaměřovat se se svými odpornými programy na mladé lidi a uváděl příklady působení Planned Parenthood ve světě s cílem marginalizovat vedení Církve, včetně mnoha biskupů.

Biskup Carrasco de Paula byl náležitě ohromen, vyzval nás, abychom zprávu ve Vatikánu všemožně propagovali, a ujistil nás, že i on udělá, co bude moci, aby se s ní Svatý otec skutečně seznámil. Bohužel, naše snahy nakonec nevedly k žádnému výsledku, jako tomu bylo v posledních letech u všech našich pokusů. Vatikán mlčel. Jako by všechna ta pochvalná slova Carraska de Paula a dalších nic neznamenala. Nešlo mi to na rozum.

Jak si nyní všichni uvědomujeme, pravda byla taková, že sama Akademie měla zmizet při reorganizaci vatikánských úřadů, která zjevně nebrala v potaz osud milionů nenarozených Božích dětí po celém světě.

Ve skutečnosti je arcibiskup Vincenzo Paglia, jehož do funkce předsedy zdecimované Papežské akademie pro život nedávno jmenoval papež František, sám kontroverzní osobou. Nejenže byl vyšetřován pro údajnou účast v majetkovém podvodu (což odmítl), ale také propagoval pochybný vatikánský program sexuální výchovy nazvaný The Meeting Point [6] a pro svůj kostel objednal erotickou malbu. [7]

Už i jen znepokojivá povaha těchto tvrzení měla vést papeže Františka k tomu, aby se zachoval jinak, ale bohužel se tak nestalo. Tato zásadní skutečnost mi dělá největší starosti. Na jedné straně máme jasné učení Katolické církve o respektování důstojnosti lidské osoby. Na druhé straně je vysílená Papežská akademie pro život, oslabovaná papežem, jehož agenda je pro nás záhadou.

Doufali jsme, že Papežská akademie pro život bude nadále hlásat pravdu, kterou učilo tolik světců a učitelů Církve. Již v prvních dobách Církve, když se učitelé Církve přeli, zda je dítě před narozením plně zformováno či nikoli, existovala shoda v tom, že potrat je vážné zlo. Sv. Basil Veliký pokládal rozdíl mezi zformovaným a nezformovaným za příliš subtilní, než aby mohl být mravně relevantní, a prohlásil: „Žena, která úmyslně zničí plod, je vinna vraždou. Žádné jemné rozlišování v tom, zda byl zcela zformován či nikoli, není mezi námi přípustné.“ [8]

Spisy rané Církve učí, že k ochraně dítěte před smrtícím úkonem potratu nás nutí jeho lidství. Tato nauka se stala základem odkazu papeže Jana Pavla II. a zásadou, na níž byla založena Papežská akademie pro život. Jak papež prohlášený za svatého napsal v encyklice Evangelium vitae: „Morální závažnost úmyslného potratu se objeví v celé své pravdě, když si uvědomíme, že se zde jedná o zabití člověka, a zvláště když vezmeme v úvahu všechny okolnosti, které ho provázejí. Je zabíjen člověk, který sotva začal žít, a nemůže tedy existovat nikdo, kdo by byl více nevinný“ (EV 58).

Papežská akademie pro život dnes ztratila směr, nemluvě o členech. Papež František vytvořil prázdné místo, které nezmizí, dokud nedojde k obratu v papežově myšlení. Autentická nauka Katolické církve vždy ztělesňovala jasnost pravdy nezatížené politickými vlivy, nuancemi a zmatkem. Dnes už to neplatí.

Vroucně doufám, že papež František tuto věc znovu uváží a vyrovná kormidlo lodi, než úplně zabředne do tekutých písků kompromisu. Pozitivním krokem v tomto směru by jistě mohla být reorganizace členství v Akademii a znovuzavedení Prohlášení služebníků života, které od členů Akademie vyžadovalo, aby se pevně drželi nauky Církve, zejména ve věcech souvisejících s obhajobou a ochranou nevinných lidských bytostí.

Modlíme se za Svatého otce a prosíme Pána, aby ho vedl. A čekáme – s nadějí a spoléháním na Boží vůli.

Judie Brown je předsedkyní a spoluzakladatelkou American Life League, nejstarší americké prolife organizace působící v nejširší společnosti. V letech 1996-2011 byla členkou Papežské akademie pro život. Je autorkou dvanácti knih a držitelkou mnoha ocenění za práci v hnutí pro život. Převzato se svolením American Life League.

 

Judie Brown

Překlad Lucie Cekotová

Převzato se svolením American Life League

Judie Brown je předsedkyní a spoluzakladatelkou American Life League, nejstarší americké prolife organizace působící v nejširší společnosti. V letech 1996-2011 byla členkou Papežské akademie pro život. Je autorkou dvanácti knih a držitelkou mnoha ocenění za práci v hnutí pro život.

Poznámky:

[1] https://www.duseahvezdy.cz/2017/03/06/reorganizace-papezske-akademie-pro-zivot-me-zarmucuje-rika-jeji-byvala-clenka/#more-18593

[2] Motu proprio Vitae mysterium k založení Papežské akademie pro život

[3] http://www.life.org.nz/euthanasia/euthanasiaethicalkeyissues/who-decides/Default.htm

[4] https://zenit.org/articles/prelate-denounces-lack-of-mercy-in-brazil-abortion/

[5] https://www.lifesitenews.com/news/if-the-embryo-is-human-it-is-a-person-vatican-doctrine-official

[6] https://www.lifesitenews.com/news/psychiatrist-vatican-sex-ed-program-abuses-youth-psychologically-and-spirit

[7] https://www.thecatholicthing.org/2017/03/09/on-the-vaticans-homintern/

[8] http://www.catholicnewsagency.com/resources/saints/teachings-of-church-fathers/abortion/

Zdroj:

http://www.all.org/pope-francis-and-the-pontifical-academy-for-life-part-i/

http://www.all.org/pope-francis-and-the-pontifical-academy-for-life-part-ii/?pg=2

http://www.all.org/pope-francis-and-the-pontifical-academy-for-life-part-iii/

14 Responses to Papež František a Papežská akademie pro život

 1. Patrik Matyášek napsal:

  … Jak papež prohlášený za svatého napsal v encyklice Evangelium vitae: „Morální závažnost úmyslného potratu se objeví v celé své pravdě, když si uvědomíme, že se zde jedná o zabití člověka, a zvláště když vezmeme v úvahu všechny okolnosti, které ho provázejí. Je zabíjen člověk, který sotva začal žít, a nemůže tedy existovat nikdo, kdo by byl více nevinný“ (EV 58).

  Napadá mě – není více nevinným právě pokřtěné dítě ?

  • MichalD napsal:

   V kontextu otázky zabití člověka je možné brát v úvahu jen osobní hřích, nikoliv dědičný.

  • Tomáš napsal:

   Jen ryze technická: Pokřtěné dítě je již několik dní/týdnů na světě. V uvedeném citátu je řeč o nenarozeném dítěti. A to pokřtít nelze.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Myslím, že zde nejde o nevinnost ve smyslu absence hříchu, ale o nevinnost ve smyslu absence viny, za niž by dotyčná lidská bytost zasluhovala smrt. Zbavit druhého člověka života je mravně přípustné jen v přesně vymezených případech, jako je sebeobrana, spravedlivá válka nebo legitimně uložený trest smrti. Papež v encyklice krom jiného polemizuje s chápáním nenarozeného dítěte jako „útočníka“, které se občas objevují i v katolickém prostředí v kontextu obhajoby potratu zejména v tzv. hraničních případech (početí po znásilnění, těhotenství ohrožující život matky).

 2. jindřich napsal:

  Myslím si, že papež Jan Pavel II.nemá na mysli konstatování křestní nevinnosti a odstranění dědičného hříchu křtem,a výše svatosti díky milosti posvěcující, ale jednoduše říká, že zabít člověka v mateřském lůně, který se nemůže bránit a ještě nikomu nic zlého neprovedl, je opravdu zvěrstvo

 3. David Hibsch napsal:

  Patrik Matyášek: To je trefa, tohle mě při četbě napadlo taky. 🙂

 4. Tomáš napsal:

  „Vroucně doufám, že papež František tuto věc znovu uváží a vyrovná kormidlo lodi, než úplně zabředne do tekutých písků kompromisu.“
  Doufat je nutné v Boha a nikoli v chybujícího člověka. Paní to možná myslí dobře, ale zbožňování či zbožšťování papežů nikomu nepomůže.

 5. jindřich napsal:

  Paní je „naivní“, neví, která bije a netuší, že PF je FP, který má opačné zájmy, než hájit lidský život od početí, kdyby byl pouze chybujícím člověkem, pak by mohla doufat v nápravu věcí, ale František dobře ví, co chce a vše má předem pečlivě schystáno, každý krok a každý dílčí plán svého ničemného řádění v církvi. Boj proti potratům určitě k jeho plánům ani náhodou nepatří

  • Tomáš napsal:

   Dřív či později dojede na ochotu otevřenosti ke všem. A že to nebude právě moc hezký konec, je jen logické. Však všeho do času, jen Pán Bůh navěky.

 6. Tomáš napsal:

  Byl jsem „náhodně“ přiveden na tento článek, který zní zajímavě, co do podpory či spíše nepodpory PF:
  http://ceskapozice.lidovky.cz/odstoupi-papez-frantisek-0ym-/forum.aspx?c=A170326_232018_pozice-forum_lube

  (Jen upozorňuji na osobní názor autora, na který čtenář narazí v poslední části článku, jenž je hluboce přesvědčený, že PF je tím NEJ-papežem za celé dějiny církve.)

 7. :-) napsal:

  To však jsou názory novináře, který naprosto nevidí, co se děje uvnitř katolické církve a z vnějšku a ještě z nepravdivé pozice nekřesťana, komentuje ze svého pohledu pozorovatele subjektivní a zároveň hluboce zavádějící a nepravdivé postřehy. Jistě, svět komentuje jakkoliv ze svého hlediska to,co vnímá, ale pro katolíky je jen směrodatné, zda nejvyšší pastýř hájí pravou nauku církve a magisteria v roli nejvyššího učitele nebo zda tot své výsostné poslání neplní a naopak,je mu víc než vzdálen a místo toho církev devastuje, že i katolící si upřímně přejí, aby přestal se svým zničujícím pontifikátem řádit v církvi a sebekriticky odstoupil…Což ovšem svět netuší a ani tomu nerozumí, proč. „Moje ovce slyší můj hlas“ ti, kteří nepatří do církve, vidí jen to, co se jeví na povrchu, ale pravdivou realitu nemohou správně vnímat.A co s takovými povrchními soudy my katolíci máme společného? Tak se jen usmát a raději se začíst do Knihy zjevení, kde se o falešném proroku a konci časů dost detailně hovoří a přemýšlet nad tím, abychom
  se neklaněli šelmě a zůstali věrní pravému Slovu, tj. Beránku, za naše hříchy přibitému na kříž a snažili se na rozdíl od PF a jeho tezím, vyhýbat se hříchu a herezím tak, jak ještě nikdy předtím. V sázce je naše šťastná či /nešťastná/ věčnost, nikoliv anulace duše z důvodu milosrdného Boha, který již kvůli pap.Františkovi dávno peklo zrušil.:-)

  • Tomáš napsal:

   Samozřejmě, že to je jen pohled povrchní. Ale zajímavé je, že i liberálové, kteří se bojí o svá korýtka, dávají najevo nesouhlas. Mnohem lepší situace by byla, kdyby nesouhlasili kvůli věrouce. Ale to bychom toho chtěli moc 😉

 8. […] vyhodil. (O destruktivním zacházení s touto institucí ze strany papeže informovaly DaH zde a zde.) Nyní můžeme konstatovat, že toto jmenování potvrzuje ty nejhorší obavy – mezi […]

 9. […] 3) Papež František pozměnil záběr činnosti Papežské akademie pro život, vyhodil všechny její členy (jmenované jeho předchůdci doživotně) a následně sám najmenoval dočasné nové členstvo, které zahrnuje i otevřené podporovatele legalizace potratů a euthanasie. Zároveń zrušil povinnost členů Akademie skládat přísahu, že budou hájit nauku Katolické církve k právu na život. Jinými slovy – s úctyhodnou Papežskou akademií pro život založenou Janem Pavlem II. a profesorem Lejeunem má tato instituce společné opravdu už jen jméno. Na DaH jsme se touto problematikou podrobněji zabývali v článcích Bývalí členové Papežské akademie pro život založili novou akademii a Papež František a Papežská akademie pro život. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *