Nejlepší sloty pro digitální hry 2023

 1. Automaty Jin Qian Wa Online Jak Vyhrát: Vzhledem k tomu, že se bitcoiny spoléhají na blockchain, všechny transakce, které byly ověřeny a přidány do bloku, jsou veřejnými informacemi, a proto jsou k dispozici každému, kdo je chce vidět, a zároveň chrání osobní údaje všech zúčastněných stran
 2. Automaty Hraci Zdarma - Pokud hráč plácne na jakoukoli kartu ve středu, která není jack, musí dát jednu kartu, lícem dolů, hráči této karty
 3. Vyherni Automaty Hry Zdarma: Dublin vaše těsto, Diamond Rhino Classic, Wrath of Medusa a desítky dalších slotů různých témat čekají na své štěstí od hráčů

Hledám hry s automaty zdarma 2023

Automaty Garage Zdarma
Bonusy stanovené s nízkým limitem pro výplatu jsou obvykle ne-dobré a znamení, že musíte hledat lepší nabídky
Automaty Secret Of The Stones Online Jak Vyhrát
Cherry Casino je stylové online kasino, které bylo nalezeno v roce 2023
Jak mohu hazardovat online v Jersey

Klasické online automaty

Automaty Lucky Reels Online Jak Vyhrát
Zde najdete výhradně originální hry, které nenajdete v žádném kasinu na světě, oblíbená ruleta everyones a starý dobrý blackjack
Automaty Book Of Anubis Zdarma
Barboza je jedním z nejnebezpečnějších útočníků v UFC
Automaty Money Train Online Zdarma

Křesťané a nacismus dneška

V sobotu jsem přednášel ve vyšebrodském klášteře na téma „hnutí pro-life a jeho témata“. Byla to moje první přednáška vůbec, takže spousta přeřeknutí  a vyplňovacích slov, nějaké věcné chyby, i když nijak zásadní, a několik opomenutí. Asi největší z nich je, že jsem sice mluvil o tom, co to hnutí pro-life je, jakými se zabývá tématy a co za hlavní činnosti provádí, ale dostatečně jsem se nezabýval tím, proč by nás to mělo zajímat. Pokud možno všechny.

Samozřejmě, nějakých námětů se posluchačům dostalo o přednášce i v poměrně dlouhé diskusi, takže možná nešlo o nějaké zásadní opomenutí. Slušný člověk, když si uvědomí, co je potrat, když se zamyslí na euthanasií, může dojít k jedinému výsledku – jasnému a hlasitému NE! K tomuto jsem snad poskytl dostatek podnětů. Nicméně přesto bych to zde pro jistotu ještě shrnul.

Odhaduje se, že za jeden rok je na Zemi povražděno okolo 40 milionů nenarozených dětí. V České republice je to okolo 25 tisíc dětí. Tato čísla navíc nezahrnují rané potraty způsobené hormonální antikoncepci a nitroděložními tělísky, o nichž se žádné statistiky nevedou. Taková čísla nelze brát na lehkou váhu. Jsou tak strašná, že se ani nedají přecenit…

Otevřeně, stručně a jasně: potratáři jsou nacisté dneška. A jatka nenarozených, která rozpoutali, jsou jejich holokaust. Holokaust, který probíhá teď a tady. A je jen na nás, zda se tomuto novému nacismu postavíme, či dáme přednost tomu býti jeho tichými společníky, nebo dokonce aktivními spoluviníky.

Před třičtvrtě stoletím se křesťané nacismu postavili. Bylo by smutné, kdyby to jejich dnešní následovníci nedokázali, tím spíše, že dnes zatím za postavení se zlu v drtivé většině případů nehrozí smrt ani mučení, jen výsměch hloupých a bezectných lidí. Tím menší pochopení bude mít Bůh, pokud v tomto selžeme. O našich následovnících nemluvě.

Ignác Pospíšil

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány, nicméně berte na vědomí, že diskuse má takový objem, že správci ji často nestíhají pročíst celou.

50 Responses to Křesťané a nacismus dneška

 1. Anton napsal:

  Z čistě historického hlediska.., nacionální socialismus v Německu měl vůči potratům vztah poněkud schizofrenní. Na jednu stranu nacisté podporovali porodnost v souladu s obecným utilitarismem ve prospěch státu a na straně druhé podporovali potraty, antikoncepci a uvolnění morálky u národů, které považovali za tzv. „rasově méněcenné“.

  V Ignácově velmi trefném postřehu však chybí jistý tah na branku, který by jasně a výmluvně řekl, proč je tento obludný holokaust dneška páchán, kdo z něj profituje a vůči komu především je namířen!

  Analogie s nacionálně-socialistickým postupem je nabíledni a mělo by být katolíky a křesťany poukazováno při debatě o obraně pro-life chování na pozoruhodné paralely vůči chování nacionálních socialistů a dnešních obhájců „pro-choice“.

  • cinicius napsal:

   Potratáři jsou různého typu: někteří jsou motivování rasismem, jiní radikálním feminismem, další malthusiánstvím a samozřejmě pro řadu lékařů jsou potraty cestou, jak pokračovat v nacistickém programu Akce T4. A pro další je prosazování potratů prostě nejúčinnějším způsobem, jak rozvracet morálku a tradiční hodnoty.

   • vojta napsal:

    Podle mě jste zapoměl na nejrozšířenější druh a to na ty co to dělají pro peníze.

   • cinicius napsal:

    Neříkám, že takoví neexistují, ale ptám se, jestli jich je opravdu tolik. Vydělávat se dá různými způsoby…

   • vojta napsal:

    Já bych řekl že ano, protože peníze, jsou podle mého názoru daleko silnějším motivačním prostředkem, než nějaké ideologické důvody. Přeci jenom i v KSČ byli podle mne většinou lidé, např. z kariérních důvodů, než kvůli tomu, že by byli přesvědčenými komunisty a v případě potratářů je to podle mě podobné.

 2. cinicius napsal:

  Vyšlo i na iDnesáckém blogu, kde je možno článek podpořit „karmou“

  http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/c/177785/Krestane-a-nacismus-dneska.html

 3. Michal Kretschmer napsal:

  Jistě, že potratářství má mnoho společného s nacismem (a také komunismem), totiž zabíjení nevinných. Byl bych ale opatrný ohledně takových formulací jako „potratáři jsou nacisté dneška“. Budí totiž dojem, jakoby nacismus byl jakýmsi prototypem zla, ke kterému se to dnešní zlo vztahuje.

  Přes odpornost a velikost nacistických zločinů nejsou to ty zločiny největší. Počet obětí komunismu mnohokráte převyšuje počet obětí národního socialismu (nacismu) a počet zavražděných potraty činí za poslední desetiletí přes miliardu. Dále pak obětí potratů jsou bez výjimky bezbranné a bez osobního hříchu, což o mnoha obětech obou zločinných režimů neplatí.

  Rovněž jsem proti označování tohoto vraždění slovem „holocaust“, stejně tak jako je nesprávné označovat tak nacistické usmrcování Židů. Holocaust představuje starozákonní zápalnou oběť, která byla zničena. Nacisté ani potratáři žádnou oběť nechtěli přinášet.

  Potratářství není ani „novým nacismem“. V základech obojího je filosofie neuznávající rovnost všech lidí (ne tedy jejich stejnost) ve smyslu filosofickém (všichni jsou téže podstaty, nikdo není více člověkem než jiný) a náboženském. Jednou se lidé třídí podle rasy, jindy podle toho, zda jsou na tento svět vítáni, příp. podle nějakých genetických disposic.

  • cinicius napsal:

   Podobným superšťouralským přístupem je možno vyvrátit každé podobenství v Bibli. Úkolem podobenství je srozumitelnost a podoba v podstatném, ne naprostá přesnost.

  • Michal Kretschmer napsal:

   Ta podobnost mezi nacismem a potratářstvím, jak jsem psal, tu skutečně je, ale v mé poznámce mi šlo o to, ukázat, že nacismus není největší zlo ani prototypem zla potratů. Bohužel mnoho lidí tak nacismus vnímá a ani si neuvědomují nebo nechtějí připustit, že důsledky komunismu byly horší.

   • cinicius napsal:

    Komunismus a nacismus jsou zla naprosto srovnatelná. Právě to, že pro lidi je nacismus prototypem zla, je to „podobenství“ dobré. Vysvětluje potraty, ne nacismus, tak se to musí brát.

  • Lukáš Biskupický napsal:

   Opět souhlasím s panem Kretschmerem. Použít pro potratářství termín „nacismus dneška“ se mi vůbec nezdá vhodné, ani výstižné.

  • Felix napsal:

   Doslova souhlasím s přesným komentářem pana Kretschmera. Jeho zdejší slova by měla přejít v širší známost. Je očividné, že mnozí prolifisté jsou vedeni spíše vášní, než rozumem.

 4. Michal Kretschmer napsal:

  Co to znamená pro-life?

  Často se hovoří nebo píše o hnutí pro život neboli pro-life. To je však chápáno buďto v užším nebo širším smyslu. V užším smyslu se tím rozumí hnutí, kterému jde o záchranu lidských životů před smrtí úmyslným potratem, euthanasií nebo zničením lidských embryí. Takové hnutí se angažuje v boji proti potratům jednak tím, že upozorňuje na jejich zlo, jednak tím, že poskytuje pomoc nastávajícím matkám v obtížných situacích. Podobně je tomu v situaci na konci lidského života, kdy se zasazuje proti všem snahám úmyslně předčasně ukončit lidský život euthanasií nebo sebevraždou.

  V širším slova smyslu však pro-life znamená podporu všeho, co vede ke vzniku nového života v souladu s Božím řádem. Ten zahrnuje, že dobrovolná aktivace sexuální potence je přípustná jen v rámci řádného manželství v souladu s jeho cíli. Pro-life hnutí se musí proto vymezit proti nejrůznějším hříchům proti šestému a devátému přikázání, tedy zejména homosexuálním skutkům (sodomii), sebeukájení, umělé antikoncepci, pornografii, cizoložství, jakož i proti ideologiím, které nerespektují Bohem ustanovenou lidskou přirozenost. Nový život má podle Božího řádu povstávat pouze v rámci manželství, a to přirozeným pohlavním stykem manželů. Z toho vyplývá pak odmítnutí jakýchkoli forem umělého oplodnění, náhradního mateřství či klonování. Pro pro-life hnutí je tudíž důležitá také podpora rodiny, která je dříve než vstát a která má nově narozenému dítěti poskytovat potřebné materiální, duševní i duchovní dobro. Pro-life hnutí proto pozorně sleduje a odpovídajícím způsobem hodnotí legislativu jednotlivých států v celé této oblasti, pokusy ji změnit a vůbec vše, co s tím souvisí.

  Myslím, že je třeba se zaměřit na to širší pojetí. Neboť to vše vychází ze stejného či podobně vadného pojetí čloěvka. Stránky http://www.lifesitenews.com a v menší míře i http://www.priestsforlife.org, http://www.spuc.org.uk, http://www.hli.org se zabývají pro-life problematikou v širším smyslu, zejména pak homosexualitou. Mám za to, že užší pojetí je ke škodě věci, neboť představuje odtržení souvisejících věcí. Jakmile je totiž opuštěn správný řád předávání nového života, nastupují věci mu protivné, ať je to úsilí k zabránění narození, tedy vraždy nenarozených, zabraňování početí nepřirozenými prostředky (případně i aplikace přirozených metod plánování početí bez náležitého důvodu), sexuální aktivita nezaměřená na lidskou osobu opačného pohlaví, nebo naopak úsilí k přivedení na svět nového člověka nepřípustnými nepřirozenými metodami. Kořenem toho všeho je nesprávné chápání přirozenosti člověka a z ní odvozené jeho důstojnosti, jakož i nepřijetí Božích zákonů.

  Za aktuálně zvlášť důležitý pokládám odpor vůči snahám učinit homosexuální chování přijatelnou alternativou projevu lidské sexuality. Ne nadarmo Písmo svaté a katechismy církve je označují jako „hřích do nebe volající“.

  • Felix napsal:

   Také plně souhlasím. Podtrhuji: „Pro-life hnutí proto pozorně sleduje a odpovídajícím způsobem hodnotí legislativu jednotlivých států v celé této oblasti, pokusy ji změnit a vůbec vše, co s tím souvisí.“ A dovoluji si dodat: Na čele pro-life hnutí ze své podstaty stojí Církev, která proto také nese za jeho průběh a výsledky rozhodující odpovědnost.

 5. Jarda napsal:

  Nu, k tomuto tématu mohu napsat pouze to, co píši neustále: Křesťané, katolíci zvláště, se nemusejí vzrušovat, protože zmiňovaný problém se jich netýká. Antikoncepce a potraty nejsou přikázány, závisejí zcela na rozhodnutí ženy/manželů, jsou nabízeny jako možnost, ne povinnost. Křesťanka/katolička může v klidu rodit děti jako na běžícím pásu, a to dokonce i postižené, a tento „ateistický“ (zločinný) stát jí bude dávat (zatím) výrazné sociání dávky, příp. postižené děti zabezpečí v ústavech.

  Nu a s těmi potratáři si to přece Pán Bůh vyřídí sám, ne?

  Čili ze strany křesťanů/katolíků mnoho povyku pro nic!

  • cinicius napsal:

   Víte, jeden ze způsobů, jak poznat slušného člověka, je ten, že mu není jedno, že se někde někdo vraždí… To právě lidem nesmí být jedno…

  • Hamish napsal:

   Sobec promluvil.

  • Honza Kohoutek napsal:

   „Křesťané, katolíci zvláště, se nemusejí vzrušovat, protože zmiňovaný problém se jich netýká.“
   Takže kdyby se vyhlásilo, že jen Židé se budou vraždit a posílat do plynu, tak pokud nejste Žid, ani to s Vámi nehne a klidně to komukoliv kolem Vás dovolíte? A nebudete proti tomu protestovat a žádat všechny, aby s tím přestali?

   • Hamish napsal:

    Jardo, není váš mail „humila“ + něco?
    Ty kraviny, co tu plodíte, by odpovídaly identitě, která na katolíkovi a institutu svatého Josefa vymýšlí obdobné nesmysly.

   • Pius napsal:

    Jardo, nezlobte se, ale Vaše tvrzení jsou opravdu hloupá. Jsem na pochybách, jestli si z nás děláte srandu nebo jestli to myslíte vážně.
    Bůh prostě nejedná tak, jak si představujete nebo jak chcete Vy. On jedná jedná jak chce On. On je Bůh, ne Vy, a vsaďte se o co chcete, že ví líp než Vy nebo já co je správné a co má dělat. To je fakt a Vy s tím nic nenaděláte.

 6. Hamish napsal:

  Katechismus + mravouka.
  Nic vic, nic mene.
  Ale to dobre vite.
  Vase hloupe otazky, hodne ditete na prvni hodine katechismu, ja odpovidat nechci. Znam vas styl a vim, kam „diskuse“ s vami vedou. Pokud byste skutecne chtel odpovedi na sve otazky, nehledate je zde, ale v Nauce Cirkve. Protoze tak necinite, povazuji vase idiotske dotazy jen a pouze za provokaci, kterou ztracet cas nebudu.
  Prosim jeste o odpoved na „humilu“.
  Dik

  • Jarda napsal:

   Nu, přesně to, co jsem napsal. Nemáte žádný validní argument a tak se snižujete k urážkám. Jak jsem pochopil, zde i na Institutu se scházejí ti „jediní praví“, tradiční katolíci, uznale se poklepávající po ramenou, jak jsou dobří a pravověrní.

   Mě nezajímá vámi odkazovaná literatura, mě zajímá váš názor. A pokud něco tvrdíte, očekávám, že to budete umět obhájit a vysvětit.

   Vy ale nejste schopen přesvědčit nejen mě, ale ani vašeho spolubratra modernistu, bratra v Kristu evangelíka, staršího bratra ve víře, Žida, o věřícím v jednoho Boha, proroka JK a P. Marii, muslima, ani nemluvě.

   Možná právě vědomí o neschopnosti přesvědčit druhé o té vaší jediné pravé víře, vědomí, že diskuze se mnou vás hodně rychle zažene do kouta, vás činí tak útočným.

 7. AdDragon napsal:

  Hm, islamisté nebo křesťané – je to jedno. Obě sorty si osobují rozhodovat co smí a co nesmí jiní lidé dělat.
  Cíle hnutí pro-life jsou nebezpečné pro stále více omezovanou svobodu jednotlivce stejně jako islamističtí atentátníci.

  Kde vlastně berete tu drzost srovnávat potraty s nacizmem, vážený autore? Proč nesrovnat naopak křesťanství s nacizmem? Je mi jasné, že nic takového nezkusíte, to srovnání by totiž pro křesťanství nedopadlo moc dobře.

  Buďme rádi, že žijeme v těchto časech a nikoli ve středověku, o jehož návrat se snaží rovným dílem jak křesťané, tak i islamisté.

  • cinicius napsal:

   Takže odpor proti vraždění je potíráním svobody? Zajímavé.

   Jinak křesťanství je s nacismem srovnatelné asi stejně jako Mengele s Pasteurem.

   K tomu návratu do středověku – povolení potratu je ve skutečnosti návratem do barbarského starověku, takže o středověku radši pomlčte…

   • cinicius napsal:

    Naopak, naopak, Vážený pane. Vražda vždy byla, je a bude úmyslné nelegitimní zabití lidského jedince. Žádné „samostatného života schopného“, to je vložka, kterou vymysleli a snaží se zavést potratáři. Ne všude se jim to ale daří. Proto když v USA zavraždíte těhotnou ženu, v mnoha státech Vás odsoudí za dvojnásobnou vraždu. Nikdo nezpochybňuje svobodu nemít dítě. Ale každý slušný člověk musí zpochybnit „svobodu“ vraždit již existující děti. A každé již počaté dítě již zcela reálně existuje. Vy tu vlastně krásně ukazujete, jak jsou si nacisté a potratáři podobní nejen masovým vražděním, ale i metodou jeho omlouvání. Pro nacisty byli Židé „podlidi“, neměli tedy lidská práva a zabít je nebyla vražda. Potratáři přistupují k problému naprosto stejně, i oni naprosto vymýšlejí krkolomná a iracionální vysvětlení, proč plod nemá lidská práva a tedy to vražda není. Buď, že embryo není člověk (nevzdělaní potratáři) či že lidská práva nepatří člověku, ale osobnosti, která vzniká až … (vzdělanější potratáři).

    Vaše představy o barbarském starověku jsou absurdní. Zaprvé ve starověku žádné vědy v dnešním slova smyslu neexistovaly. Ty vznikly až na základě křesťanství, které nejenže uchovalo vědění starověku, ale poskytlo moderní vědě nezbytný filosofický základ a vybudovalo univerzitní vzdělávací systém. To se vzděláním, které prý křesťanství uzavřelo jen pro vyvolené, je neuvěřitelný žvást, nemluvě to o tom otroctví a kastách. Zajímalo by mne, jestli ste tak nevdělaný, nebo prolhaný.

    Pokud jde o to srovnání nacismu a křesťanství, děláte to přesně jak jsem řekl, stejně byste mohl srovnat Mengeleho a Pasteura. Křesťanství se staví k násilí velice rezervovaně a požaduje ho používat jen ve spravedlivé a nutné věci a v minimální míře. Násilí do něj bylo v některých násilných dobách inkorporováno ze světa, který je ho plný, zatímco v případě nacismu je násilí jeho součástí. A nejen nacismu.

 8. Marcela napsal:

  Jestliže se v nějaké statistice dnes uvádí 25 000 potratů ročně v naší republice, pak si troufám tvrdit,že toto číslo je podstatně vyšší . Setkala jsem se s jednou studentkou,která podstoupila potrat a měla na výběr: 3 500,- se záznamem o provedení
  7 000,- bez záznamu v dokumentaci
  Ta paní „DOKTORKA“ ji zákrok neprovedla dobře a děvčica musela do nemocnice ještě jednou . A mě zajímalo,co bude .Potrat proveden bez jakéhokoliv záznamu. A nedělo se vůbec nic.V nemocnici dodělali, co paní kolegině nezvládla . A bylo to.Kdysi v mém bývalém bydlišti, v dobách totality existovala malá porodnice.V té době každá žádost o umělé ukončení musela před komisi.Ale opět to neplatilo pro všechny.
  Byli známi lékaři,kteří tyto zákroky dělali na svých výkendových službách .Sice za balík ,ale bez „potupné“
  komise a hlavně bez záznamu.Potraty byly vždycky hlavně dobrý kšeft .Gynekologové i v dobách totality si stavěli hrady, kupovali zahraniční auta. Podle mě
  otázka potratů není jen otázka fašismu.V Rusku byly
  potraty povoleny po nástupu komunismu.V naší republice
  po vítězství pracujícího lidu . V Německu,Polsku a jinde po nástupu fašismu.Všechno to byly totalitní režimy.Měly k tomu,co chtěly prosadit, skvěle pracova-
  nou propagandu,dokázaly zaměstnat a dobře ohodnotit
  každého schopného novináře,psychologa,právníka ,který
  tohle svinstvo dokázal do lidí nacpat.Ale v tehdejší
  i dnešní době záleží na každém z nás jestli na takovou
  nabídku kývne.L.N. Tolstoj po vítězství VŘSR v Rusku
  napsal, že pokud demagogii podporuje většina národa,
  tak to vůbec neznamená,že to demagogie není.Jen perfektně zvládnutá propaganda a strach nevybočovat z řady. Jestliže v naší zemi bylo oficielně provedeno
  přes 3000000 potratů je třeba si zároveň uvědomit,ko-
  lik lidí v tom přímo nebo nepřímo lítá.A z drtivé části stojí proti zákonu o ochraně lidského života od početí.Protože jeho přijetím by měli černé na bílém,
  že zabili . A to malé bezbranné dítě ,které ani nena-
  padlo ,že dnešní svét je tak krutý,jestliže si jeho vraždu zaplatí vlastní rodiče a další pojmou vykonání
  tohoto rozsudku jako kšeft.

 9. Jarda napsal:

  Pius: …..Bůh prostě nejedná tak, jak si představujete nebo jak chcete Vy. On jedná jedná jak chce On. On je Bůh, ne Vy, a vsaďte se o co chcete, že ví líp než Vy nebo já co je správné a co má dělat. To je fakt a Vy s tím nic nenaděláte……..

  Víte, pane Piusi, problém je v tom, že ani já, a samozřejmě ani vy, skutečně vůbec nevíme, co bůh ví a co zamýšlí. Zatímco já si ale naši nevědomost uvědomuji, vy, a všichni pravověrní katolíci/křesťané jsou přesvědčeni, že to vědí, a že tedy mají právo, ba přímo povinnost, svoje doměnky vnucovat druhým.

  Jistě ale nemůžete zpochybnit, že moje hloupá tvrzení, dle pana Hamishe přímo kraviny, přesně reflektují biblické texty a učení církve.

  • Hamish napsal:

   Zase panáci ze slámy.
   Církev má Pravdu svěřenu, takže ví.
   Vy tu vymýšlíte nesmysly, kterými skutečně dokazujete, že nevíte. Vaše názory nauku Církve a katolický výklad Písma skutečně nereflektují. Jsou to hloupé a průhledné demagogie, které vám nikdo nevyvrací, protože to považuje za ztrátu času.
   Buďte od té lásky a své lži nevydávejte za pravdu. Všem to jen prospěje.
   Díky

   • Jarda napsal:

    Vážený pane Hamishi, já nikde svoje názory nevydávám za (nějakou) pravdu. Natož PRAVDU!! A také nemám vůbec žádnou potřebu názorového oponenta napadat a urážet, jak to systematicky činíte vy. Tím jen dokazujete svoji nejistotu, s níž nemůžete své názory obhájit.

   • jjstodola napsal:

    Vydáváte. Zrovna tady.

  • Honza Kohoutek napsal:

   „Víte, pane Piusi, problém je v tom, že ani já, a samozřejmě ani vy, skutečně vůbec nevíme, co bůh ví a co zamýšlí.“
   A tahle věta je podle Vás pravdivá?
   když přece: „já nikde svoje názory nevydávám za (nějakou) pravdu. Natož PRAVDU!!“
   Mně totiž přijde, že tu větu nahoře za pravdu vydáváte. Pokud ne, tak je to jen Váš názor a ve skutečnosti třeba pan Hamish ví, co Bůh ví či zamýšlí a ví to na základě studia církevní Tradice.

   • Jarda napsal:

    A prosím vás, ta církevní Tradice je co? Zase jen názory nějakých jiných lidí. A pokud pan Hamish ví, co Bůh ví či zamýšlí, pak zajistém by neměl mít problém boží úmysl srozumiteně objasnit.

   • Pius napsal:

    Pokud sám nejste přesvědčen o pravdivosti svých názorů pak vůbec nechápu, proč se hádáte.

   • Jarda napsal:

    Pius: Pokud sám nejste přesvědčen o pravdivosti svých názorů pak vůbec nechápu, proč se hádáte.

    Máte dojem, že se snad hádám? Já mám zase dojem, že velice specificky chápete diskuzi.

    Problémem hluboce věřících lidí je, nejen v náboženském smyslu, ale i v politickém, že nejsou schopni, jak pozoruji, vědeckého myšlení. To totiž vyžaduje neustálé pochybování a boření dogmat. Což je, pochopitelně, zcela v rozporu s hlubokou vírou (v neměnná dogmata).

    • cinicius napsal:

     Víte, ono je to složitější, vědecké myšlení samo stojí na dogmatech (i když jim většinou říká axiomy a paradigmata). Bez dogmat se totiž nedá myslet vůbec, ani vědecky, ani nevědecky. Prostě nijak. To, co věda boří, jsou hypotézy. 🙂

   • :) napsal:

    Bohužel historická skutečnost vyvrací Vaši domněnku. Neboť mezi lidmi, kteří tzv. vědeckou metodou na něco přišli (ať už v matematice, fyzice a dalších vědách) je hluboce věřících celá řada.

   • Jarda napsal:

    Cinicus: „Víte, ono je to složitější, vědecké myšlení samo stojí na dogmatech (i když jim většinou říká axiomy a paradigmata). Bez dogmat se totiž nedá myslet vůbec, ani vědecky, ani nevědecky. Prostě nijak. To, co věda boří, jsou hypotézy.“

    Budiž, ano; hypotézy. Ale ty axiomy byly odvozeny ze zkoumání přírodní dějů (mnohdy středověkými „vědci“ v klášterech) a jejich pravdivost je dalším zkoumáním stále utvrzována. Ale i tyto axiomy jsou vědci ochotní změnit nebo opustit, prokáže-li se nová skutečnost. Příkladem může být známý Einsteinův výrok, že Bůh nehraje v kostky. Všeobecně se vykládá jako projev Einsteinovy víry, autor ale reagoval na hypotézu kvantové mechaniky, ve smyslu, že jevy musejí mít adekvátní příčinu.

    • cinicius napsal:

     Naopak, ty nejzákladnější axiomy, na kterých věda stojí, jsou odvozeny z křesťanské víry a věda samozřejmě není ochotná je opustit. Protože je ani opustit nemůže, stejně jako je nemůže zkoumat. Axiom je totiž právě výchozí bod myšlení, nezkoumatelný předpokad. Například, že svět je jakožto dílo jediného rozumného Boha logicky uspořádaný a řídící se podle rozumem poznatelných přírodních zákonů.

   • Jarda napsal:

    „Bohužel historická skutečnost vyvrací Vaši domněnku. Neboť mezi lidmi, kteří tzv. vědeckou metodou na něco přišli (ať už v matematice, fyzice a dalších vědách) je hluboce věřících celá řada“

    Zajisté, víra (v něco) není přece závislá na poznávání něčeho jiného. Podstatná otázka ovšem je, jak ten který konkrétní vědec v toho pána boha věří. Jak jsem výše uvedl, v tomto pojetí se nejsou schopni domluvit katolíci tradicionalisté s modernisty. Při správném vnímání pána boha víra vědce vůbec nemusí kolidovat s jeho bádáním.

 10. :) napsal:

  Možná to bude o tom, že katolické ženy nemají takovou zálibu v internetových diskusích. Škoda, že Vám to logické uvažování (popř. vědecká metoda, po které tolik voláte) tak vázne. Slyšel jste někdy o Occamově břitvě?

 11. Jarda napsal:

  Ad cinicius:….Naopak, ty nejzákladnější axiomy, na kterých věda stojí, jsou odvozeny z křesťanské víry a věda samozřejmě není ochotná je opustit. Protože je ani opustit nemůže, stejně jako je nemůže zkoumat. Axiom je totiž právě výchozí bod myšlení, nezkoumatelný předpoklad. Například, že svět je jakožto dílo jediného rozumného Boha logicky uspořádaný a řídící se podle rozumem poznatelných přírodních zákonů……

  Nu, myslím,že jste moc přesně skobičku na hlavičku netrefil. Věda samozřejmě stojí na axiomech, a nemůže je opustit, je pravda, že mnohé byly, nebo alespoň jejich základy, definovány již ve středověkých klášterech (mnohé ovšem již dávno před tím „pohanskými“ filosofy a mysliteli), ale mýlíte se v tom, že je nemůže zkoumat. Naopak, základní pravidlo vědy spočívá v pochybování o všem, co bylo kdy vysloveno. Věda by samozřejmě opustila jakýkoliv axióm, pokud by definovala jiný, který by lépe objasnil pozorované skutečnosti. Axiom, i hypotéza, platí jen do té doby, než se je podaří vyvrátit.

  Tvrzení, že „svět je dílo jediného rozumného Boha“, je samozřejmě axióm, a jako takový jej lze podrobit vědeckému ověřování. Předně je nutno rozhodnout, kterého Boha máte na mysli; jistě je vám známo, že k dispozici je více, při započítání hinduismu, tisíce bohů. Nebo to jsou projevy jednoho a téhož boha? Každé náboženství tento názor pod přísnými, až drakonickými tresty odmítá.

  Pokud budeme brát do úvahy jen křesťanského boha. I zde máme k dispozici mnoho jeho variant. Jinak tohoto boha popisují katolíci, jinak ortodoxní, jinak protestanté, Svědci Jehovovi, Mormoni ……..

  Pokud se tohoto boha pokusíme definovat podle jeho předpokládaných vlastností (aby to mohl být bůh): Je nehmotný, je to duch (nikdo neví, co to vlastně ten duch je), přesto na hmotu působí, dokonce ji vytvořil z ničeho pouhým slovem (nebo jen pomyšlením), je Všemohoucí, Vševědoucí, absolutně inteligentní …… vskutku tomu tento svět odpovídá? Ani náhodou! Svět vůbec není nějak zvláště dokonalý, dokonalý není ani člověk, Koruna tvorstva……

  Jak se Všemohoucí projevuje? Podle tvrzení jeho „Syna“ ve „svatých“ knihách tento všemohoucí bůh může vše, na co jen pomyslí, také lidem dává vše, o co jej prosí – „nestarejte se, co budet jíst a pít, pohleďte na ptactvo nebeské a polní lilie, hledejte nejprve království boží, vše ostatní dostanete přidáno……“ , nebo také: „JK svojí smrtí na kříži naši smrt zrušil“ …… no, je něco z tho pravda?

  Nějak tak před 14 dny proběhla v tisku zpráva, že v USA byli odsouzeni rodiče za smrt jejich dítěte. Onemocnělo, oni s ním nešli k lékaři ale intenzivně se modlili. Dítě zemřelo – vůle boží … tak to říkával i P. Kubíček. Souhlasíte s tím?

  Všichni křesťané, včetně papeže, ukazují, že moc Magisteriu a v boží vůli a všemohoucnost nevěří; dělají všechno možné, jen aby do toho nebe moc brzy nepřišli. JP II když byl postřelen, byl rád, že byl vyléčen, za což poděkoval P. Marii. Zajímavé, že té Lurdské? Proč ne Fatimské, nebo Čenstochovské …… Svatohostýnské ….. nebo prostě úplně obyčejné P. Marii, kterou má přímo ve Vaikánu? A jestliže si pochvaloval, že „mateřskou rukou vedla kulku, aby se vyhnula důležitým orgánům“, nu, dokázal bych si představit, že by bylo účinější, kdyby atentátníka přímo pácla!

  Od té doby raději papežové na „mateřskou ruku“ moc nespoléhají a pořídili si neprůstřelný papamobil!

  Na tomto webu kritizujete nejen potraty, ale i antikoncepci. Doporučujete ale PPR, tedy antikoncepční chování. Podle čeho usuzujete, že pán bůh se spokojí se 4 dětmi, co kdyby si tak představoval, že každá správná křesťanské rodina má mít těch dětí 15? „Když dá pán bůh králíčka, dá i trávníčka“, ne?

  Řeknete, že určitě by dokázal zařídit, aby žena otěhotněla, navzdory PPR. Já si zase myslím, že v takovém případě by při 10. dítěti začali užívat nejen PPR, ale i HA a kondom.

  Prostě, při vědeckém zkoumání axiómu „že svět je dílo jediného rozumného Boha“ okamžitě narazíme na spoustu námitek. A teď je otázka, zda tyto námitky budeme brát vážně nebo zda akceptujeme pouze uvedený axióm a jakoukoliv námitku z pozice moci (nyní, pravda, již nelze) zavrhneme.

  Na závěr bych uvedl jednu „vědeckou“ studii:

  Důkaz boží existence:

  Toto je skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě ve Washingtonu. Odpověď jednoho studenta byla tak „hluboká“, že se profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu.

  Testová otázka: Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické(absorbuje teplo)?
  Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován) nebo nějakou variantu.

  Jeden student ale napsal toto:
  Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě.
  Věšina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla.

  Tedy od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé patří do více než jedné církve, můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla.
  Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší.

  To nám dává dvě možnosti:
  1) Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.
  2)Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne.

  Která z možností je správná?
  Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili „Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím“ a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo.

  Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela „Ach můj Bože“.

  Tento student jako jediný dostal 10 bodů.

  • cinicius napsal:

   „Nu, myslím,že jste moc přesně skobičku na hlavičku netrefil. Věda samozřejmě stojí na axiomech, a nemůže je opustit, je pravda, že mnohé byly, nebo alespoň jejich základy, definovány již ve středověkých klášterech (mnohé ovšem již dávno před tím „pohanskými“ filosofy a mysliteli), ale mýlíte se v tom, že je nemůže zkoumat.“

   Já se nemýlím – axion je axiomem právě od toho, že je nezkoumatelným předpokladem. Pokuste se někde nastudovat základy filosofie a metodologie vědě, evidentně o nich nemáte ani ponětí. Ke zbytku nesmyslů, které jste ve svém příspěvku napsal, se nebudu vyjadřovat, nestojí mi za to.

   • Jarda napsal:

    „Já se nemýlím – axion je axiomem právě od toho, že je nezkoumatelným předpokladem. Pokuste se někde nastudovat…….“

    Tak jsem se pokusil se, podle vaší dobré rady, trochu se dovzdělat. A hle, co jsem se dozvěděl:

    „Axiom je tvrzení, které se předem pokládá za platné a tudíž nedokazuje“
    „základní nedokazatelná věta, samozřejmá i bez důkazu“
    „samozřejmá, nesporná pravda, východisková věta vědecké teorie nedokazovaná v dané teorii“ atp.

    No, a co z toho vyplývá? Že axiom jako samozřejmá, nesporná nediskutovatelná pravda může být definován pouze v případech, kdy vůči němu není žádná námitka. Takže právě to konkrétní tvrzení, které jste uvedl jako příklad axiomu, axiomem být nemůže. V tomto se mýlíte.
    A co se týče zbytku mých „nesmyslů“: Nejsou-li validní argumenty, je nutno dehonestovat názorového oponenta.
    Zajímavé, že v tomto docela shodují jak přesvědčení zastánci náboženství tak i třebas přesvědčení komunisté. Ta zaťatá snaha, že každý, kdo se mnou nesohlasí je hlupák, darebák, zločinec, spřeženec pekla.
    Můžete se třebas poučit zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Logický_klam

    I katolíci v době socialismu volali po svobodě. A nyní se nemohou smířit s tím, že svobodu mají nejen oni, ale i ateisté, homosexuálové, ale i MUDr. Uzel, uživatelky HA, nakonec i potratáři.
    Ale abych vám udělal radost – ani já nepovažuji potrat za něco dobrého a přínosného.

   • cinicius napsal:

    „No, a co z toho vyplývá? Že axiom jako samozřejmá, nesporná nediskutovatelná pravda může být definován pouze v případech, kdy vůči němu není žádná námitka. Takže právě to konkrétní tvrzení, které jste uvedl jako příklad axiomu, axiomem být nemůže. V tomto se mýlíte.“

    Škoda že nemáte ponětí, jak strašnou kravinu jste právě napsal. Pokuste se dovzdělat a pak se vraťte, na takovéto úroni nemá debata cenu, to by bylo jako trénovat krasopis s člověkem, co vůbec neumí psát.

    Axiom je nediskutovaná a nediskutovatelná pravda – výchozí definice určující a vymezující systém. Důsledkem je, že v rámci tohoto systému ji nemůžete ani zkoumat, ani zpochybnit.

    To je právě případ toho tvrzení, které jsem uvedl. (Beze)spornost takového tvrzení naprosto není podmínkou. Podstatné je, že systém pracuje s předpokladem její platnosti.

   • Jarda napsal:

    No, comment!

    Pane Cinicusi, vy napíšete, že hypotéza „svět je dílo jediného rozumného Boha“
    je axiom a tudíž nezkoumatelná a šmyčec! Navíc, samozřejmě, boha katolického!

    To, že toto tvrzení mnoho lidí odmítá a tudíž tuto hypotézu posuzuje, prohlašujete za kravinu.

    No, je to váš názor, máme svobodu, tak jej můžete volně šířit.

    • cinicius napsal:

     Promiňte, ale jste hlupák. Původní axiom zněl, že svět je dílo jediného Boha, proto je logický a rozumem poznatelný. Věda z tohoto axiomu vychází a nezkoumá ho. Většina vědců už ani neví, že tak zní a že má původ v křesťanské víře, a zredukovali si ho na prostý předpoklad „svět je logický a rozumem poznatelný“ – nicméně to je ten axiom, o kterém mluvím, který věda nijak nezkoumá ani nevyvrací.

   • Michal Kretschmer napsal:

    Axiomy jsou příslušné pro jednotlivé vědy. Co je axiomem v jedné vědě, nemusí jim být v jiné. Mnohdy si ani vědy své axiomy neuvědomují. Přírodní vědy třeba předpokládají reálnou existenci materiálního světa (který není jen přefdstavou lidské mysli) či to, že existují příčiny. Tedy jisté filosofické koncepty.

    Pro thomistickou filosofii není axiomem existence Boha. Pro katolickou dogmatiku už ano včetně zdrojů zjevení (Písmo, tradice). Naproti tomu v tzv. fundamentální theologii se musí ukázat, že nejen že Bůh jest, ale že se mohl zjevit, skutečhě se zjevil, přišel na svět jako Syn Boží v osobě Ježíše Krista, který založil jedinou církev a vybavil ji mocí závazně učit.

   • Jarda napsal:

    „Promiňte, ale jste hlupák. Původní axiom zněl, že svět je dílo jediného Boha, proto je logický a rozumem poznatelný. Věda z tohoto axiomu vychází a nezkoumá ho. Většina vědců už ani neví, že tak zní a že má původ v křesťanské víře, a zredukovali si ho na prostý předpoklad „svět je logický a rozumem poznatelný“ – nicméně to je ten axiom, o kterém mluvím, který věda nijak nezkoumá ani nevyvrací“

    Máte úplnou pravdu, věda totiž kraviny nezkoumá. Axiom, o kterém mluvíte úplně původně zněl takto: „Svět je dílo létajícího špagetového Monstra, proto je logický a rozumem poznatelný“ a proto jej věda nijak nezkoumá ani nevyvrací.

    • cinicius napsal:

     Dokázal jste to, gratuluji… Opravdu jste skutečný a nefalšovaný, kapitální vůl. Beru to na vědomí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *