Monthly Archives: Únor 2010

Rozhlédnutí

Další rozhlédnutí je tady. Mezi řadou událostí ze světa i z domova je bohužel i zpráva o úmrtí msgre. Josefa Veselého.

Ještě jednou k soutěži O nejlepší blog…

Dnes se ještě naposled vrátím k právě proběhlému 1. ročníku soutěže „O nejlepší blog o katolicismu“. K jeho vítězům a k tomu, co na nich ocenili hodnotitelé, k překvapením, které přinesl.

Africká naděje

Čas od času se v tisku objeví zprávy o konverzích křesťanů k islámu, ale také o konverzích opačných  –  od islámu ke křesťanství. K islámu se obrací křesťanské obyvatelstvo nejspíše v islámských zemích, a to zejména ve dvou případech:

Anděl z Budapešti

Když se mluví o holokaustu v Maďarsku, mnozí si vzpomenou na švédského bankéře a diplomata Raoula Wallenberga (1912-??), který zachránil tisíce budapešťských Židů, aby byl po „osvobození města“ odvlečen Sověty neznámo kam, kde neznámo kdy zemřel. Právě jeho krutý osud je patrně důvodem, proč v paměti lidí zastínil řadu dalších bojovníků za životy pronásledovaných. Nicméně 1. února uplynulo 45 let od úmrtí jednoho z těchto pozapomenutých, který byl v oné nemilosrdné hře o životy lidí ještě důležitějším hráčem, než samotný Wallenberg, apoštolského nuncia arcibiskupa Angela Rotty (1872-1965).

Meynardův „Duchovní život“

P. André-Marie Meynard OP: Duchovní život, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004.

Když dnes člověk vidí na pultě knihu s názvem „Duchovní život“, může očekávat cokoliv. A to i v knihkupectvích, která se prezentují jako „katolická“.

Četba a duchovní formace (nejen) konvertitů

Obdržet dar víry, objevit cestu ke spasitelné Církvi, přijmout Trojjediného Boha za Pána a ochránce vlastního života je krásná a nejdůležitější věc v životě člověka, který dosud žil v temnotě nevíry, nejistoty a útrpného hledání. Takový člověk mnohdy z velké vděčnosti a radosti, kterou prožívá, pociťuje potřebu vzdělávat se více a více, pořizovat si knihy, které o  Bohu hovoří a setkávat se s lidmi, kteří s konvertitou sdílejí velký úžas z nalezeného pokladu. V tomto okamžiku ovšem muže nastat velký problém, jenž ovlivní následný vývoj věřícího.

Rozhlédnutí únorové

Co nového ve světě i doma, co nás čeká a nemine. A samozřejmě výsledky soutěže O nejlepší blog o katolicismu.