Online kasino přihlášení 2023

 1. Casino Vklad Přes Visa: Standardní mřížka 5x3, která se nachází v ledových zemích Antarktidy, je vylepšena o 25 pevných výherních linií schopných generovat skutečně působivé výhry až 50,000 XNUMX X line bet
 2. Loki Casino Bonus Za Registraci - Použijte následující kód pro zobrazení Blackjack Better trainer na svých stránkách na pravidelné (plný) Velikost 550 pixelů široký 400 pixelů vysoké
 3. Casino Vklad Přes Neteller: Protože větší výhody je dosaženo použitím dokonalé strategie a ne každý hráč ví, jak činit optimální rozhodnutí, mnoho kasin nabízí vysoké výplaty a stále mají dobrou výhodu

Online kasino vklad cez sms 2023

Golden Euro Casino No Deposit Bonus
Pokračujte v kontrole informací o aplikacích na webu
Synottip Casino Bonus Za Registraci
Na tomto webu není nic, co by se vám nelíbilo, poskytovatelé her a zákaznická podpora jsou špičkoví a neustále přicházejí s novými sloty, z nichž některé jsou jedinečné výhradně pro hráče Casumo
Pravidla rulety jsou snadno srozumitelná, což pomáhá vysvětlit popularitu této stolní hry po celém světě

Pravidla online kasina blackjack prodejce za skutečné peníze 2023

Automaty Bier Haus Zdarma
Nelegální casino herny online jsou zakázané a jejich využívání je protizákonné
Automaty Lucky Reels Online Jak Vyhrát
Provozovatelé online hazardních her používají sázkové požadavky, aby se chránili před lidmi, kteří by mohli zneužít jejich bonusovou politiku
šťastná čísla Losy

Jak dlouho ještě…?

PhDr. Radomír Malý

Dómská farnost sv. Štěpána ve Vídni vydává svůj časopis zvaný Pfarrblätter (Farské listy). Tam jistá „profesorka“ biblistiky Regina Polak ve vánočním vydání napsala doslova: „Představa Vtělení Boha do lůna Marie je heretická. Bůh se nikdy nemůže vtělit a vzít na sebe lidskou podobu. Bůh jako Ježíš-Dítě je pověra, která pochází z helénistických antických mystérií.“ Tato nehoráznost, za niž by se nemusel stydět žádný ateistický agitátor komunistické éry, může klidně vyjít v oficiálním farním, dokonce katedrálním časopise, aniž to vzbudilo příslušnou reakci zodpovědných osob v Církvi.

„Quo usque tandem…?“ „Jak dlouho ještě budeš Catilino pokoušet naši trpělivost?“ Klasická otázka Ciceronova z jeho řeči proti vzbouřenci Catilinovi se tak musí nutně stát otázkou nejen tradičních, ale vůbec všech konzervativních katolíků, jimž jsou drahé alespoň nejzákladnější principy zjevené pravdy Kristovy. Drzost neomodernistů uvnitř Katolické církve, pro něž se postupně vžívá u nás označení „Koncilní humanistická sekta“ (KHS), se již neomezuje pouze na kaceřování zastánců tradiční mše sv. a odpůrců bezbřehého ekumenismu a dialogu, ale rozšiřuje se postupně na všechny, kteří věří tomu, co bylo v Církvi ve smyslu definice sv. Vincence z Lerina věřeno „vždy, všude a ode všech“. Jedna z nejzákladnějších pravd naší víry, již vyznáváme při mši sv. v Credu, pravda o Vtělení, kterou hlásali apoštolé, velcí učitelé křesťanského starověku i středověku a již definovaly církevní koncily a potvrdili papežové, se náhle v časopise jedné katedrální farnosti, vycházejícím s církevním schválením, stává „herezí“ a „antickou pověrou“.

Tak je tomu, když reprezentanti Magisteria rezignují ve jménu bezbřehého teologického pluralismu na svoji úlohu být strážci pravověrnosti. Potom není divu, že se vytváří – jak upozornil už Dietrich von Hildebrand – samozvané paralelní magisterium teologů, které nikdo tím nepověřil a nedal jim žádný mandát rozhodovat, co je a co není pravověrné. Ptám se, čeho se ještě v Katolické církvi dočkáme. Navzdory svědectví současníků Krista a Panny Marie, kteří čerpali informace přímo od nich a za to byli ochotni jít a také šli na popraviště, si nyní jistá madam Polak, honosící se profesurou biblické teologie, troufá tvrdit, že ona v odstupu dvou tisíciletí ve své přemoudřelosti ví všechno podstatně lépe než apoštolé a evangelisté, kteří byli takříkajíc „přímo u toho“. Takovou míru pýchy může překonat snad už jenom satan.

Nejčastější námitkou modernistů od dob sv. Pia X. a jeho skvělé encykliky „Pascendi“ bylo, že prý církevní Magisterium je netolerantní. Ve jménu „tolerance“ bojovali o svá údajná voltaireovská „práva toto říkat“ – říkat nikoli vně Církve, ale uvnitř ní. Ještě v 70. letech Küng, Schillebeeckx a další protagonisté teologického neomodernismu volali po „pluralismu“ uvnitř Církve, kdy prý každý teologický směr bude moci svobodně hlásat své názory bez jakéhokliv kaceřování. Jenže článek prof. Polakové dává jasně na srozuměnou něco jiného: žádný „pluralismus“, tradiční autentická víra všech časů je herezí, pravověrné jsou pouze neomodernistické žvásty, jen ty mohou být tolerovány a připuštěny.

Samozřejmě, že encyklika „Pascendi“ je netolerantní a musí jí být. Jde o netoleranci vůči bludu, sv. Pius X. nehájí své osobní názory, nýbrž pravdu Písma sv. a Tradice. Taková netolerance je nezbytná a prospěšná. Paní Polaková však nehájí žádnou zjevenou pravdu, nýbrž své osobní stanovisko, které předkládá jako dogma, přičemž kaceřuje ty, kdo ji odporují. Taková netolerance je nepřijatelná a nemravná jakožto každé autoritativní vnucování svého čistě soukromého názoru druhým.

Možná nás ještě čeká uvnitř naší Církve obvinění z „hereze“ nejen proto, že chodíme na tradiční liturgii a odmítáme limonádkově optimistický „dialog“ s nepřáteli svaté víry, ale proto, že vůbec ještě věříme ve Vtělení Boha do lůna Neposkvrněné Panny, v Kristovy zázraky, v jeho tělesné Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení a v seslání Ducha Svatého. Jenže Pánova slova nepominou, jak On sám to slíbil. Mezi nimi je i věta: „Blahoslavení jste, když vás budou pro mne tupit a pronásledovat…“

PhDr. Radomír Malý

16 Responses to Jak dlouho ještě…?

 1. Dr. Radomír Malý napsal:

  Sděluji ještě novou informaci k případu: Prof. Polaková se v nejnovějším čísle toho farního časopisu teď po Novém roce omluvila za svůj článek ve vánočním čísle, patrně jí psali rozhořčení čtenáři. Je to ale „omluva-neomluva“. Na jedné straně se sice kategoricky distancuje od svého výroku, že tradiční katolická víra ve Vtělení je „herezí“, uznává to jako svoji chybu, na druhé straně ale ještě přidává další rouhání. Píše, že prý svým článkem chtěla jenom zbavit katolickou nauku o Vtělení mytologických a naturalistických nánosů antiky, jmenuje zde proměnu nejvyššího boha Dia v býka. Zatrnulo mi nad takovým rouháním, kterým nepochybně je jakékoliv dávání do souvislostí Vtělení Božího Syna a Diovy přeměny v býka. Už jen cíl obou vyprávění je totálně a diametrálně odlišný: Bůh se vtělil z lásky k lidem, aby je vykoupil, antický Zeus bere však na sebe podobu býka, aby unesl krásnou princeznu Europu pro své sexuální hrátky. „Omluva“ prof. Polakové tak ve skutečnosti jen ještě více přilévá oleje do ohně – oba její články už jen tím, že mohly v oficiálním církevním časopise vyjít, dokazují to, o čem píši v článku.

  • Benedikt napsal:

   Jen pro spravedlnost poznamenávám, že nejde o profesorku biblistiky, ale pastorálky. V textu, na který pan doktor odkazuje, je jasně uvedeno Professorin für Praktische Theologie und Religionsforschung, takže praktická theologie a výzkum náboženství.
   Ne že by to něco měnilo na jejím plácání, ale přece jen – ať dělá ostudu pastoralistům a ne biblistům. V minulých desetiletích se sice spousta biblistů „vyznamenala“ různými ujetými teoriemi. Ale dnes jsou na vrcholu hrůzy pastoralisté. S tím souvisí i neustálé odkazování na pastorální přístup vždycky, když je potřeba zakrýt nějakou herezi.
   B.

   • Dr. Radomír Malý napsal:

    Ad Benedikt: Mám dojem, že ta dáma je spíš „polyhistorkou“, která mluví do všech oborů. Vyučuje na Institutu pro praktickou teologii a výzkum náboženství (tak se oficielně ta škola nazývá), když si ale přečtu seznam jejich publikací, tak opravdu „fušuje do všeho“ včetně biblistiky. Na prvém místě je religionistkou, potom má nějaké články z pastorální problematiky mládeže a z biblistiky se zabývala Skutky apoštolů a nějakým pojednáním o starozákonní migraci národů, takže lze ji nazvat mj. i „biblistkou“, neboť se „angažuje“ ve více teologických oborech.

 2. Libor Rösner napsal:

  Nešlo náhodou o silvestorvské vydání?

 3. Petr Pavel napsal:

  Za slovem tolerance se často skrývá lhostejnost k velkém zlu, říkával kdysi jeden můj oblíbený minorita. A měl pravdu, zjišťuji to čím dál tím více.

 4. František napsal:

  20 + C(affarra) + M(eisner) + B(urke/Brandmüller) + 17

  Požehnaný Nový ROK!

 5. Tomáš Beran napsal:

  Paní Polaková osvětlila tu temnotu baterkou judaismu: http://1url.cz/ftGMZ Časem se jistě propracuje k tomu, že Velikonoce jsou jen taková protižidovská legenda, kterou je nanejvýš žádoucí překonat.

 6. Felix Leo napsal:

  Nezdá se vám označování 99 % církve (99 % věřících)jako „Koncilní humanistická sekta“ poněkud slaboduché?

  • Ignác Pospíšil napsal:

   O jakých 99 % to mluvíte?

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Felix Leo: A kde jsem označil termínem KHS 99 procent věřících? Nelžete!!! Přečtěte si článek pořádně, dozvíte se, že tak označuji ty, kteří hlásají ze zodpovědných pozic, které zastávají v Církvi (katecheté, duchovní správci, biskupové, pedagogové teologických fakult a katolických škol…), nehorázné hereze, nikde nepíši o věřících, kteří chodí pravidelně do kostela na mši. Netvrdím ani, že všichni ti, kteří zastávají uvedené pozice, hlásají tyto hereze, poukazuji naopak na příklady kard. Burkea, dalších 3 kardinálů signatářů dubií, biskupa Schneidera a dalších, takže nepodsouvejte mi něco, co jsem nikdy neřekl a nenapsal!!!

 7. a b napsal:

  Mám dojem, že 99 procenty katolické Církve v ČR Felix Leo míní ony „věřící, kteří chodí
  pravidelně do kostela na mši“(ergo kladívko 5 – 7%,? z celkové populace a v tom bych mu
  dal za pravdu), na kterých nám musí záležet bez ohledu na nepořádky v církevní hierarchii
  Ve zkratce- přestaňme je oblbovat novými zkratkami á la KHS, což je zkratka rádoby vtipná
  ale slaboduchá a mělká. Kristova Církev nezačala druhým vatikánským koncilem a bohdá
  neskončí. I na ten jednou dojde a bude pod lupou rozebrán. Vyčkejme času, jako husa klasu!
  Do té doby se dovíme, proč vlastně odstoupil Benedikt XVI. Nebyla to nakonec dohoda s tzv.
  Mafií?
  Reformátoři Církve a kolik se jich tu už vystřídalo, nemají přece zájem vystupovat a představovat
  se jako sekta. Jim jde v podstatě o živobytí a tudíž o celý salám. Jestli se tento název už někde
  vžívá, jak napsal dr.Malý, bude to pouze na stránkách Duší a hvězd díky neúnavné agitaci
  dvou nebo tří čtenářských tvůrců a jestli sám o to stojí, i jeho nehynoucí zásluhou.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad ab: Promiňte, ale vůbec Vám nerozumím. Tady přece jde o to, že uvnitř Církve působí na klíčových pozicích naprosto beztrestně hlasatelé nejhorších a nejskandálnějších herezí – a vůbec nezáleží na tom, jestli je nazveme neomodernisty, neomodernistickou sektou, KHS a já nevím, jak ještě. Nutno rozlišovat podstatné od irelevantního.

   • anna-marie napsal:

    A můžete prosím jmenovitě? To abychom byli v obraze.

    • Dr. Radomír Malý napsal:

     Ad anna-marie: Jen namátkově: kard. Kasper, kard. Marx, kard. Schoenborn, biskup Galantino, teologové Zulehner….byly by jich nejspíš pluky, mj. i v článku uvedená Polaková.

 8. hostyn napsal:

  Když někdo studuje pohanské knihy, tak to má potom poplantané

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *