Tag Archives: Svatá Trojice

Nejsvětější Trojice

Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice, jejíž tajemství a půvab na některé duše zapůsobila tak silně, že se rozhodly celý svůj život obětovat výhradně  přebývání v Její blízkosti. První báseň – hymnus – napsala bosá karmelitka blahoslavená Alžběta od Nejsv. Trojice. Autorem druhé  básně je Klement Bochořák.