Tag Archives: náklonosti

Katolická cesta J. Durycha XVIII. – Běda těm, skrze něž pohoršení přichází

Tak nějak by se mohla jmenovat kapitola, ve které Jaroslav Durych vzpomíná na svého dávno již zemřelého katechetu, kterému měl za zlé netoliko nepřátelský vztah k studentům, ale zejména neúctu k Tělu Páně.