Tag Archives: diecéze českobudějovická

Pastýřský list biskupa Kročila

Mons. Vlastimil Kročil, 13. biskup českobudějovický, vydal k 24. neděli v mezidobí pastýřský list, v němž se zabývá lidskou důstojností a přirozeností, podstatou manželství a připomíná podřízenost manželství a lidských sexuálních tužeb Božím zákonům (https://www.bcb.cz/pastyrsky-list-biskupa-ceskobudejovickeho-k-24-nedeli-v-mezidobi/).

Doporučuji k přečtení a ztotožňuji se s velmi výstižným komentářem Marie Tejklové: „To je tak hezké, když biskup říká, co má říkat…“ Tak si tohoto u nás zdaleka ne samozřejmého jevu užijme…

Ignác Pospíšil

Na závěr citát z listu:

Hledá se průvodce do poutního areálu v Římově

Otec Jakub Zentner FSSP hledá průvodce a strážce poutního areálu v Římově:

Chvála Kristu,

před časem jsem zveřejnil nabídku brigády – provázení a hlídání v poutním areálu v Římově u Českých Budějovic během července a srpna.

Na nabídku takřka obratem reagoval jistý budoucí diecézní bohoslovec. Minulý týden byl však na dovolené v zahraniční, kde byl napaden, okraden a skončil v nemocnici. Minulé dny jsem se mu pokoušel telefonoval, ale telefon měl hluchý. Až nyní se vrátil do ČR a napsal mi o svém stavu krátkou zprávu emailem. Současně dodal, že z pochopitelných důvodů nebude moc do Římova nastoupit hned a dosud kvůli své hospitalizaci neví kdy.

Obracím se tedy na vás, zda by někdo neměl zájem ujmout se této práce v tomto nebo eventuálně následujícím týdnu nebo následujících týdnech. Výpomoc bude vítaná třeba i na jeden týden. Ideálně lze nastoupit hned, neboť od zítřka mají prohlídky začít.

Tradiční liturgie v Nepomuku

Kostel sv. Jakuba v Nepomuku

Seznam míst, kde je v českobudějovické diecézi pravidelně vysluhována tradiční liturgie, se počínaje březnem 2019 rozroste o Nepomuk. V kostele sv. Jakuba Většího bude jedenkrát za měsíc (obvykle v 16:00 o druhé neděli v měsíci) celebrovat Mši svatou podle misálu z roku 1962 P. Jakub Zentner FSSP.

Nejbližší Mše sv.: 10. 3. v 16:00 (první něděle postní); 21. 4. v 16:00 (Hod Boží velikonoční); 12. 5. v 16:00 (třetí neděle po Velikonocích). Aktuální informace o bohoslužbách jsou k dispozici na adrese http://fssp.cz/nepomuk/ …

FSSP přichází do českobudějovické diecéze

Od října 2018 zahájí kněží Kněžského bratrstva sv. Petra působení v českobudějovické diecézi, konkrétně v Českých Budějovicích a v Římově. Jeho kněží (P. PhDr. Jakub Zentner FSSP a P. Štěpán Šrubař FSSP), kteří budou pravidelně dojíždět z rakouského Lince, zde budou celebrovat:

  • každou neděli Mši svatou v českobudějovickém kostele Obětování Panny Marie (zač. 10:30)
  • každou sobotu Mši svatou ke cti Panny Marie v loretánské kapli v Římově (zač. Mše svaté v 17:30, přičemž ale poutní areál bude otevřen již od 15:00 – možnost soukromé modlitby, rozhovoru s knězem či svaté zpovědi).

Pouť rodin k Panně Marii Těšitelce do Dobré Vody

Plakátek_pouť_rodinA-1

Zemřel biskup Paďour

Mons. Jiří Paďour OFMCap.

Dnes, tj. 11. prosince 2015, zemřel v hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna Mons. Jiří Paďour OFMCap., emeritní biskup českobudějovický. Ať je Bůh milostiv jeho duši, ať odpočívá v pokoji. Podrobnější zprávu o jeho úmrtí naleznete na stránkách diecéze.

Pohřeb se uskuteční v sobotu 19. prosince, zádušní mše sv.  katedrále sv. Mikuláše začne v 10:00.

Mons. Kročil jmenován biskupem českobudějovickým

Mons. Vlastimil Kročil

Papež František I. dnes (tj. ve čtvrtek 19. března 2015, na sv. Josefa) jmenoval novým sídelním biskupem českobudějovické diecéze Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D. Jeho předchůdce, biskup Paďour, rezignoval ze zdravotních důvodů v březnu 2014.

Mons. Kročil doposud zastával pozice sídelního kanovníka katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, vikáře táborského vikariátu, administrátora farnosti Veselí nad Lužnicí a učitele patristiky a starokřesťanské literatury na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Datum vysvěcení a slavnostního uvedení nového biskupa do úřadu, které konečně ukončí více než rok trvající sedisvakanci, dosud nebylo zveřejněno. Každopádně se za nového biskupa modleme, neb přebírá úřad v dobách nelehkých pro diecézi i českou a světovou církev.

Ignác Pospíšil

Odvahu k životu podruhé v Budějovicích

P1090580V Českých Budějovicích v sobotu 20. září už podruhé úspěšně proběhl pro-life pochod Odvahu k životu. Pro tentokrát se sice zúčastnilo méně lidí než napoprvé (65 oproti 90), nicméně tento fakt byl vyvážen tím, že v centru bylo přítomno výrazně více lidí než v březnu, takže pochod vzbudil více pozornosti a mohli jsme mnohem úspěšněji rozdávat informační letáky, což je jeden z hlavních cílů akce.

Divadlo o sv. Vojtěchu ve vyšebrodském klášteře

Mniši z vyšebrodského kláštera a členové divadelního souboru dětí českokrumlovského vikariátu „Rovnátka“ zvou na Divadlo o sv. Vojtěchovi, které pod vedením katechetky Talířové předvedou v sobotu 16. srpna 2014 v prostorách kláštera. Začátek představení v 15:00.

Papež přijal rezignaci biskupa Paďoura

Mons. Jiří Paďour

Papež František I. přijal k 1. březnu 2014 rezignaci Mons. Jiřího Paďoura OFMCap (* 1943), dvanáctého biskupa českobudějovického, kterou jmenovaný podal kvůli chatrnému zdraví již v říjnu minulého roku.

Biskup Paďour vedl českobudějovickou diecézi od 25. února 2002, kdy jako biskup koadjutor převzal její správu automaticky s rezignací Mons. Antonína Lišky CSsR. Další informace naleznete např. ZDE či ZDE.