Nejlepší sloty pro digitální hry 2023

  1. Automaty Jin Qian Wa Online Jak Vyhrát: Vzhledem k tomu, že se bitcoiny spoléhají na blockchain, všechny transakce, které byly ověřeny a přidány do bloku, jsou veřejnými informacemi, a proto jsou k dispozici každému, kdo je chce vidět, a zároveň chrání osobní údaje všech zúčastněných stran
  2. Automaty Hraci Zdarma - Pokud hráč plácne na jakoukoli kartu ve středu, která není jack, musí dát jednu kartu, lícem dolů, hráči této karty
  3. Vyherni Automaty Hry Zdarma: Dublin vaše těsto, Diamond Rhino Classic, Wrath of Medusa a desítky dalších slotů různých témat čekají na své štěstí od hráčů

Hledám hry s automaty zdarma 2023

Automaty Garage Zdarma
Bonusy stanovené s nízkým limitem pro výplatu jsou obvykle ne-dobré a znamení, že musíte hledat lepší nabídky
Automaty Secret Of The Stones Online Jak Vyhrát
Cherry Casino je stylové online kasino, které bylo nalezeno v roce 2023
Jak mohu hazardovat online v Jersey

Klasické online automaty

Automaty Lucky Reels Online Jak Vyhrát
Zde najdete výhradně originální hry, které nenajdete v žádném kasinu na světě, oblíbená ruleta everyones a starý dobrý blackjack
Automaty Book Of Anubis Zdarma
Barboza je jedním z nejnebezpečnějších útočníků v UFC
Automaty Money Train Online Zdarma

Nad tridentskou mší s otcem Juchelkou

Historii tridentské mše v českobudějovické diecézi čeká nové období. Nejprve začala být po motu proprio pravidelně sloužena každou první neděli v měsíci ve hřbitovním kostele sv. Alžběty v Třeboni otcem Nohejlem. Poté následovalo druhé výrazné období, leden až červen 2010, kdy byla sloužena co čtrnáct dní v neděli v poboční kapli klášterního kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích otcem Juchelkou.

Avizovaná změna je způsobena tím, že otec Juchelka odchází do františkánského řádu. Zde vám u příležitosti nedělního rozloučení přinášíme rozhovor s otcem Juchelkou o tridentské mši a jeho vztahu k ní. Pokud jde o budoucnost, otec biskup nám odpověděl, že sloužení tridentské mše sv. v Českých Budějovicích by mělo pokračovat, za kterýmžto účelem se „některý z kněží pokusí osvojit si daný ritus“.

P. František L. Juchelka

Než jste začal sloužit tridentskou mši pro zdejší zájemce, měl jste s ní už nějaké zkušenosti, nebo to byl začátek?

Popravdě řečeno, předtím jsem s ní zkušenosti neměl, tedy kromě toho, že jsem se ji předtím učil a sloužil ji soukromě. Před červencem minulého roku jsem s ní praktické zkušenosti neměl.

Co Vás k ní vlastně přivedlo?

Asi tak od motu proprio Benedikta XVI. jsem ji toužil poznat blíže a chtěl se ji naučit, asi i protože jsem dříve sloužil delší dobu byzantskou liturgii a vnímal jsem, že nová mše římskokatolického obřadu je asi dost vzdálená Tradici a tomu, co je ještě stále uchováno v byzantské liturgii.

Překvapila Vás nějak, bylo na ní něco jinak, než jste očekával?

Tak překvapilo mne víc věcí. V každém případě mne překvapila celkově, protože je velmi odlišná od Novus Ordo. Ačkoliv mnohé texty jsou podobné a je vidět, že Novus Ordo vychází z jejích textů, celkovým duchem je velmi odlišná.

Jak byste tu odlišnost popsal, v čem se tak nejvíc liší a případně v čem jsou pozitiva tridentské mše nebo Novus Ordo?

Tak ony jsou rozdíly i mezi jednotlivými druhy té mše, mezi mší zpívanou a tichou… Kdybych vyšel jen z toho, jak jsem ji začal sloužit soukromě, jako tichou mši, tak je tam víc prostoru pro ztišení a více gest navenek, což ji taky staví blíže té byzantské liturgii, kterou jsem poznal. Z toho vnějškového a praktického pohledu je složitější, je těžší se ji naučit a některé modlitby je třeba znát nazpaměť (dají se sice i číst, ale je to nepraktické a nevhodné). Dál už bych musel mluvit o konkrétních odlišnostech, možná je toto takové nejdůležitější… Celkově, lidově řečeno, je  ta zbožnost…, duch té mše je  jiný…

Řeknu to ještě jinak: zpočátku, když jsem ty mše začínal sloužit, tak tam bylo ještě dost roztržitosti a starostí, abych na něco nezapomněl a tak dále,takže ji člověk nemohl tak prožívat, nemohl se soustředit na to podstatné, ale když už jsem se do toho dostal nějak hlouběji, tak musím říci, že mne překvapila taková hluboká vnitřní radost. A že jsem se na ni těšil, možná víc, než normálně na mši.

Říkáte, že je duchovně jiná, mohl byste to popsat nějak blíže? Já vím, že je to těžké, ale…

To první, co si člověk všimne, je to přímé zaměření na Boha, že tam není to rozptylování, už třeba v tom základním postoji směrem k Bohu, ke Kříži nebo ke Svatostánku, pokud je tam Svatostánek s Eucharistií, v tom kterém kostele nebo kapli… Což je samozřejmě v Novus Ordu taky možné, ale prakticky se s tím člověk nesetká, i když to je nejen možné, ale asi by to tak i mělo být… Tak to je jeden rozdíl… Pak takový duch určité přísnosti, jasnosti – že tam není možno si něco vymýšlet nebo dodávat, nějak improvizovat, což se někomu může zdát jako mínus, ale pokud to člověk pozná a prožije, vejde do toho proudu, do toho, co je dáno, a sjednotí se s tím, tak to člověka vede a on se do toho může hlouběji ponořit. Takže zdánlivě je tam potlačena ta osobnost toho kněze a jeho individualita, ale to právě pomůže člověku se od toho oprostit a vejít do toho, co je dáno, a tam jít na hloubku.

Jak jste se vlastně dostal k sloužení tridentské mše v Českých Budějovicích. Byl jste vybrán cíleně, nebo jste se stal obětí náhodného dotazu?

Tak to byste se měl zeptat spíše jiných, ale pokud jsem to dobře pochopil, tak jsem nebyl osloven tak úplně cíleně, ale v rámci dotazování a hledání vhodného kněze. Já jsem byl jeden z těch, co jsou tady v  Budějovicích na děkanství, takže možná i v tomto smyslu to bylo zaměřeno…

Otec Juchelka slouží tridentskou mši

Je snadné vyhovět takové žádosti?

Jak snadné, v jaké smyslu?

Většina kněží se k takovým žádostem staví nepřátelsky. Je to tím, že to neumí sloužit, nebo jsou zde i další důvody, třeba že by jim to nepomohlo v kariéře?

Tak v mém případě to bylo snadné, protože jsem už měl tu touhu tu mši víc poznat a třeba se ji i naučit a toto pro mne byl impuls, že jsem začal uvažovat, že bych na základě této prosby to mohl udělat. Myslím, že ty další důvody, co jste uváděl, by nehrály roli, tam je spíš otázka toho času a toho úsilí. Já jsem dříve o tom uvažoval, ale ten čas jsem si nenašel, protože nebyl právě tento impuls. Ale pak, protože jsem tu sympatii k tomu měl, tak jsem moc dlouho neváhal.

Říkáte, že poznat tridentskou mši jste zatoužil po vydání motu proprio, jak to bylo předtím, a jaké pocity ve Vás samo motu proprio vzbudilo?

Tak já jsem se před motu proprio o to nezajímal, v pastoraci jsem sloužil běžně Novus Ordo a jako bazilián jsem soukromě sloužíval a i v komunitě jsme si sloužili byzantský ritus, takže jsem byl dvoukolejný tímto způsobem, i když jsem věděl, že existují skupiny, které usilují o tyto mše, nebo je mají. Ale v době, kdy vyšlo motu proprio, se moje osobní situace trochu měnila, už jsem neměl tolik příležitostí setkat se s tím byzantským ritem a samozřejmě jsem už od zvolení papeže intenzívně sledoval jeho činnost, protože jsem samozřejmě již dříve znal jeho názory a publikace, takže tento jeho krok mne nepřekvapil a velmi potěšil.

Asi se nemohu vyhnout otázce Prachatic… Bylo to překvapení nebo zklamání, že tam nakonec tridentská mše nebude?

Do určité míry trochu překvapení, spíše jsem s tím počítal, že tam bude, že by s tím neměl být žádný problém.

V oznámení o jejím zrušení se mluví o organizačních důvodech… Má smysl se ptát, co to bylo za organizační důvody?

Dá se říci, že organizační důvody jsou, že oficiální program poutě končí svátostným požehnáním otce biskupa a podle jeho představ (nebo nevím, jestli jeho nebo komise, protože mi bylo řečeno, že ten program připravovala nějaká komise, já nevím, kdo v ní je) není vhodné, aby po ukončení oficiálního programu tam byl nějaký další poutní program. Takto mi to bylo řečeno.

Tak každopádně by tam mohla být soukromá mše v rámci menší soukromé pouti… Já jsem tedy program pouti četl a o odsvěcení a zboření kostela v Prachaticích tam nic psáno nebylo.

Já podávám, jak jsem slyšel, více prostě nevím, co k tomu říct.

Vy končíte s tridentskou mší v Budějovicích, protože odcházíte do františkánského řádu, takže se zeptám, kdy máte poslední mši a kam vlastně odcházíte?

Poslední mši mám poslední neděli v červnu no a odcházím k minoritům.

K minoritům jistě ano, ale jestli už máte představu o svém nejbližším umístění a působení?

Tak ona to není otázka mé představy… V současné době už vím, že jdu do Brna, kde budu do září a v září jdu do noviciátu do Polska. A poté samozřejmě podle potřeb řádu, i když jsou signály, že se do určité míry i já můžu vyjádřit, jaké jsou mé představy.

Myslíte, že ještě uplatníte veřejné sloužení tridentské mše?

Tak veřejně nevím, soukromě ji budu určitě chtít sloužit, alespoň v určitých intervalech, pokud to bude možné, věřím, že to možné bude. Veřejné zatím nevím, ale doufám, že v budoucnosti ano, po noviciátu.

Víte už, kdo Vás ve sloužení tridentské mše tady v Budějovicích nahradí? Otec biskup odpověděl na dotaz našeho časopisu, že některý z kněží se pokusí osvojit si tridentskou mši, tak mne zajímá, jestli se už ví, kdo by to měl být.

Tak nějak se to ví, ale nevím, jestli je to už nějak oficiálně rozhodnuto, ale v podstatě se to ví. Ten kněz s tím asi tak nějak souhlasí a bude se to učit, ale nevím, jestli můžu oficiálně…, jestli už dostal nějaký oficiální podnět od otce biskupa.

Dodatečný materiál:

Za devatero kopci, devatero řekami a mlhou, co by se dala krájet – článek o tridentské mši v českobudějovické diecézi z doby, kdy byla ještě sloužena v Třeboni; + tedejší stanovisko biskupa Paďoura

NITIDA STELLA Tridentská mše sv. v Českých Budějovicích – celebroval otec Juchelka, asistoval otec Nohejl

Poznámka:

Rozhovor se odehrál v pátek 18. června, otázky kladl Ignác Pospíšil, odpovídal otec František L. Juchelka. Úvod, komentáře a dodatečný materiál napsal a sebral Ignác Pospíšil

One Response to Nad tridentskou mší s otcem Juchelkou

  1. Václav napsal:

    Otec Juchelka mi připadá jako zajímavý člověk který žije bohatý duchovní život a má spoustu zkušeností. Dobře zná řádný i mimořádný ritus a dokonce sloužil i byzantský a byl členem splečenství baziliánů. To by stálo za samostatný článek. Ať mu Bůh žehná na jeho cestě do řádu svatého Františka který je veliký v tom že se dokázal zmenšit. Do řádu kterému vděčíme mimo jiné i za svatou Kláru za svatou Anežku. Ať Bůh žehná i otci biskupovi který ho vyzval k tomu aby sloužil mimořádný ritus a který v tom jak se zdá hodlá pokračovat i nadále když mu otec Juchelka odchází. Přestože riskuje že se to někdo může proti němu a proti celé církvi pokusit zneužít k osobním i veřejným útokům a znevážit tak v rámci církve i mimo ni i samotnou tridentskou mši která je dobrá a kterou nám svatý otec povolil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *