Vzniká Matice Římovská

Římovský poutní areál s kostelem sv. Ducha, loretánskou kaplí a ambity.

26. září 2013 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Matice Římovská, které navazuje na stejnojmenný spolek založený roku 1946, který byl ovšem již záhy po svém vzniku rozprášen komunisty. Cílem sdružení je péče o jihočeské poutní místo Římov a dění okolo něj.

Ustavující členská schůze se koná v 21. února 2014 v římovské restauraci Malše. Začíná v 19:30, úvodní slovo pronese Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický a čestný člen Matice. Všechny lidi dobré vůle zvou k účasti a spoluprací členové prozatímního výboru: Rostislav Vacík, P. Tomáš Koňařík O. Cr. a Iveta Černá.

Více informací získáte na stránkách sdružení, na e-mailu maticerimovska-rimov-u-cb@seznam.cz či mobilech 603 822 336, 723 064 946.

Přeji novému sdružení, aby se mu dařilo. Aby dobře fungovalo a přičinilo se o rozkvět významného, ale trochu pozapomenutého poutního místa, ležícího kousek na jih od Českých Budějovic. Neboť to si určitě zaslouží více pozornosti a péče, než kolik se mu jí v posledních desetiletích dostávalo.

Ignác Pospíšil

Související články:

Římovské pašije a Stop genocidě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *