Nejlepší android automat hra aplikace 2023

 1. Automaty Star Dust Zdarma: Níže náš tým editorů poskytl stručné odpovědi na nejoblíbenější otázky
 2. Automaty Age Of The Gods Online Zdarma - Bezpečnost za počítačem, jednoduchý software a luxusní designy umožňují Macu cítit se jako všestranný lepší produkt
 3. Texas Holdem Kombinace: Trvalo asi čtyři pracovní dny, než se peníze objevily na mém účtu

Virtuální kasino zdarma bonus

Automaty Lucha Rumble Zdarma
VIP klub a věrnostní systémy zavedené ve vašem online kasinu vás mohou odměnit bezplatnými otočeními a dalšími výhodami-dokonce i luxusní dovolenou
Nejhranější Automaty
Její c-podpora s Ryoma, pro jednoho, vidí, jak reaguje na jeho výzvu k její pozornosti tím, že požaduje vědět, proč její spojenci Hoshidan mluví nadměrně a zdá se, že ji nemohou nechat v klidu a tichu
Samozřejmě, čtení podmínek kasina může být příliš mnoho

Online kasino aplikace skutečné peníze

Automaty Knight S Life Online Zdarma
V kasinu Bell Fruit se naše online automaty a kasinové stolní hry hrají online a v reálném čase
Automaty Halloween Jack Online Zdarma
Nic nepřekoná skutečné peněžní automaty, a to hlavně díky vysoce kvalitním online kasinům, která se stále zlepšují
Automaty 20 Diamonds Online Jak Vyhrát

Arcibiskup Viganò: Fraška kolem pandemie covidu posloužila jako pokusný balónek Nového světového řádu

Projev arcibiskupa Carla Maria Viganò k organizaci Medical Doctors for Covid Ethics International (Lékaři za covidovou etiku).

Dovolte mi, abych nejprve poděkoval doktoru Stephenu Frostovi za pozvání k vám promluvit. Děkuji i vám všem: vaše odhodlání bojovat s psychopandemickou propagandou je chvályhodné. Jsem si dobře vědom obtíží, jimž jste museli čelit, chtěli-li jste zůstat věrni svým zásadám, a doufám, že škody, které vám způsobili ti, kdo vás diskriminovali, připravovali o práci a výdělek a nálepkovali jako nebezpečné antivaxery, lze odpovídajícím způsobem napravit.

Jsem rád, že k vám mohu promluvit a podělit se s vámi o své myšlenky týkající se současné globální krize. Za počátek této krize můžeme pokládat pandemický nouzový stav, ale víme, že ji známé osobnosti po desetiletí plánovaly za velmi konkrétními cíli. Zastavit se jen u pandemie by ve skutečnosti byla vážná chyba, neboť by nám to neumožňovalo uvažovat o událostech ve všech souvislostech a v celé jejich vzájemné propojenosti. Bránilo by nám to jim porozumět, a především identifikovat zločinné úmysly v jejich pozadí. I vy se svou odborností v medicínské, vědecké, právní či jiné oblasti se mnou jistě budete souhlasit, že kdybyste se omezili na svůj obor, v některých případech mimořádně specializovaný, nebylo by určitá rozhodnutí, která činily vlády, mezinárodní organizace a farmaceutické firmy, možné plně vysvětlit. Například nalezení látky „podobné grafenu“ v krvi lidí naočkovaných experimentálními séry virologovi nedává smysl, ale odborníkovi na nanomateriály a nanotechnologie, který ví, k čemu lze grafen použít, ano. Smysl dává i expertovi na lékařské patenty, který ihned identifikuje obsah vynálezu a dá ho do souvislosti s podobnými patenty. Chápe to i odborník na válečné technologie, který ví o studiích týkajících se zdokonaleného člověka (enhanced man) (jeden dokument britského ministerstva obrany ho nazývá transhumanistickým termínem „rozšířený člověk“, augmented man), a proto v grafenových nanostrukturách dovede rozpoznat technologii, která umožňuje zvýšení válečné výkonnosti vojenského personálu. Expert na telemedicínu pak v těchto nanostrukturách poznává nepostradatelný nástroj, který posílá biomedicínské parametry na kontrolní sever pacienta a určité signály od něj také přijímá.

Opakuji: hodnocení událostí z lékařského hlediska musí brát v úvahu právní souvislosti určitých rozhodnutí, jako je vnucování roušek či ještě hůře masového „očkování“, k nimž docházelo v rozporu se základními právy občanů. Jsem si jist, že v oblasti řízení zdravotnictví vyjdou najevo i manipulace s klasifikačními kódy nemocí a terapií, jejichž cílem bylo způsobit nevystopovatelnost škodlivých účinků opatření proti covidu-19, od používání dýchacích přístrojů na jednotkách intenzivní péče po přísné čekací protokoly, nemluvě o skandálním porušování předpisů ze strany Evropské komise, která – jak víte – nemá na poli zdravotnictví od Evropského parlamentu žádné pravomoci a není veřejnou institucí, ale spíše soukromým podnikatelským konsorciem.

Před pouhými několika dny na summitu G-20 na Bali Klaus Schwab dal šéfům vlád – kteří téměř všichni vzešli z programu Světového ekonomického fóra Young Global Leaders for Tomorrow – pokyny týkající se budoucích kroků, jež je třeba přijmout k nastolení světové vlády. Předseda velmi mocné soukromé organizace s obrovskými ekonomickými prostředky vykonává nepřípustný vliv na vlády ve světě a političtí vůdci, kteří nemají žádný mandát k tomu, aby své národy podřídili přeludům moci elit, ho poslouchají: to je skutečnost bezprecedentního významu. Klaus Schwab řekl: „Ve čtvrté průmyslové revoluci vítězové budou brát všechno, takže jste-li první hybatelé Světového ekonomického fóra, jste vítězové.“ Z těchto velmi závažných výroků vyplývají dvě věci: za prvé, že „vítězové budou brát všechno“ a budou „vítězi“ – není jasné, v jakém postavení a kdo jim k tomu dá svolení. A za druhé že ti, kteří se této „čtvrté průmyslové revoluci“ nepřizpůsobí, budou vypuzeni a prohrají – ztratí všechno, včetně své svobody. Stručně řečeno, Klaus Schwab vyhrožuje šéfům vlád dvaceti nejprůmyslovějších států světa, aby je přiměl v jejich zemích provést programové body Velkého resetu. To dalece přesahuje pandemii: je to globální státní převrat a je zásadně důležité, aby se proti němu lidé vzbouřili a dosud zdravé orgány států zahájily mezinárodní soudní proces. Hrozba je bezprostřední a vážná, neboť Světové ekonomické fórum je schopno svůj podvratný projekt provést a ti, kdo vládnou národům, budou touto mezinárodní mafií buď zotročeni, nebo vydíráni.

Ve světle těchto výroků – a dalších prohlášení jiných lidí, neméně velikášských, například Schwabova poradce Yuvala Noaha Harariho – pochopíme, jak fraška kolem pandemie posloužila jako pokusný balónek pro zavádění ovládání lidí, donucovacích opatření, omezování individuálních svobod a zvyšování nezaměstnanosti a chudoby. Další kroky budou muset být provedeny za pomoci hospodářských a energetických krizí, které slouží jako nástroj pro zavedení synarchické vlády soustředěné v rukou globalistické elity.

Dovolte, drazí přátelé, abych zde promluvil jako biskup, protože v této sérii událostí, jichž jsme a nadále budeme svědky, hrozí, že vaše odhodlání bude ohrožováno nebo omezováno tím, že byste nedokázali vidět jeho v zásadě duchovní povahu. Vím, že dvě století osvíceneckého myšlení, revolucí, ateistického materialismu a antiklerikálního liberalismu způsobila, že jsme si zvykli uvažovat o víře jako o záležitosti jednotlivce a domnívat se, že neexistuje objektivní pravda, jíž se všichni musíme řídit. To je však plod propedeutické indoktrinace, k níž došlo dávno před tím, co se děje dnes, a bylo by bláhové se domnívat, že protikřesťanská ideologie, jíž se řídily tajné sekty a zednářské skupiny osmnáctého století, nemá nic společného s protikřesťanskou ideologií, která dnes pohání lidi jako Klaus Schwab, George Soros a Bill Gates. Hybný princip je týž: vzpoura proti Bohu, nenávist k Církvi a lidstvu a ničivá zášť namířená proti stvoření, a zejména proti člověku, neboť byl stvořen k Božímu obrazu a podobě.

Vyjdete-li z důkazů, pochopíte, že není možné předstírat, že to, co se děje před našima očima, je jen výsledkem usilování o zisk nebo touhy po moci. Ekonomickou stránku jistě nelze opomíjet, vzhledem k tomu, kolik lidí se Světovým ekonomickým fórem spolupracuje. Přesto však existují nevyslovené cíle, které zisk přesahují a plynou z „teologické“ vize – pravda, vize postavené na hlavu, ale stále teologické, vize, která vidí dvě protikladné strany: stranu Krista a stranu Antikrista.

Neutralita nemůže existovat, neboť dochází-li ke srážce dvou armád, i ti, kdo se rozhodnou nebojovat, činí rozhodnutí, které ovlivní výsledek bitvy. Na druhou stranu, jak by bylo možné, abyste ve svých vznešených a ušlechtilých povoláních uznávali obdivuhodný řád, který Bůh vložil do přírody (od hvězdných konstelací po částice atomu), a přitom popírali, že součástí tohoto řádu je i člověk se svým mravním smyslem, zákony, kulturou a objevy? Jak se může člověk, který je Božím tvorem, opovážit nepodřizovat se věčným a dokonalým zákonům?

Nevedeme zápas proti krvi a tělu, ale proti knížatům a mocnostem, proti vládcům světa této temnosti, proti zloduchům v oblasti nebes“ (Ef 6,12).

Na jedné straně existuje obec Boží – o níž píše svatý Augustin – a na druhé straně obec ďáblova. Dá se říci, že ďáblova obec v naší době je jasně rozpoznatelná v neomalthusiánském globalismu, Novém světovém řádu, Organizaci spojených národů, Světovém ekonomickém fóru, Evropské unii, Světové bance, Mezinárodním měnovém fondu a ve všech takzvaných „dobročinných nadacích“, které sledují ideologii smrti, nemoci, destrukce a tyranie, a také v silách, jež infiltrovaly instituce a které nazýváme „hlubokým státem“ a „hlubokou církví“.

Musíme uznat, že na opačné frontě je obec Boží mnohem obtížnější identifikovat. Zdá se, že i náboženské autority zradily svou úlohu, totiž vést věřící, a raději slouží mocným a propagují jejich lži.

Ti, kdo by měli chránit a posvěcovat duše, je rozhánějí a pohoršují, když dobré křesťany nazývají rigidními fundamentalisty. Jak vidíte, útok probíhá na několika frontách, a proto jde o smrtelnou hrozbu pro lidstvo, která zasahuje tělo i duši.

A přece právě v době, kdy je obtížné nalézt autoritativní vztažný bod – jak v náboženské, tak v časné oblasti – vidíme stále vzrůstající počet těch, kdo chápou, jimž se otevírají oči a poznávají zločinnou mysl, která stojí na tímto vývojem události. Nyní je jasné, že všechno souvisí se vším, a není třeba ty, kdo to tvrdí, odmítat jakožto „konspirační teoretiky“. Spiknutí je už tady: my je nevynalézáme, ale jen kritizujeme, s nadějí, že se lidé proberou z této sebevražedné narkózy a budou žádat, aby globální státní převrat někdo ukončil. Operace sociálního inženýrství a masové manipulace prokázaly nade vši pochybnost, že tento zločin byl předem připraven a odpovídá „duchovní“ vizi konfliktu, který se nyní odvíjí: je třeba zvolit si stranu, bojovat a nevzdávat se. Omyl nemůže zrušit Pravdu, která je Božím atributem, a Život nemůže být poražen smrtí. Mějte na paměti, že Pán Ježíš, který o sobě řekl „já jsem Cesta, Pravda a Život“, satana už porazil a to, co zbývá z bitvy, slouží jen k tomu, abychom měli příležitost správně se rozhodnout, rozhodnout se konat skutky, které nás postaví pod korouhev Kristovu, na stranu Boha.

Věřím, že velké dílo, které konáte, brzy ponese očekávané plody a ukončí období zkoušky, v němž vidíme, jakým se stane svět, neobrátíme-li se ke Kristu, budeme-li se nadále domnívat, že můžeme koexistovat se zlem, lží a sebeuctíváním. Obec Boží je koneckonců obrazem těch, kdo žijí v Boží lásce, sebeovládání a pohrdání světem, obec ďáblova obrazem lidí žijících v sebelásce, podléhání světu a pohrdání Bohem.

Děkuji vám a všem vám žehnám.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:

https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-the-covid-pandemic-farce-served-as-a-trial-balloon-for-the-new-world-order/

3 Responses to Arcibiskup Viganò: Fraška kolem pandemie covidu posloužila jako pokusný balónek Nového světového řádu

 1. Renda napsal:

  Kolik naivních naletělo na plandemii , kolik se nechalo opíchat , poslušně nosili náhubky otroka. Bohužel s přispěním pastýřů.

  • Anthrazit napsal:

   Naletět nebylo těžké, jenže se zdá, že u mnohých přerostl v novou víru, společenství svědků covidových.

 2. karmelita napsal:

  ad Anthrazit: tak to se Vám fakt povedlo :-).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *