FSSPX zahajuje novénu za zdárný průběh generální kapituly

Z rozhodnutí generálního představeného biskupa Fellaye se dnes členové Kněžského bratrstva sv. Pia X. začínají modlit novénu za zdárný průběh červencové generální kapituly FSSPX a zvou k tomuto i „svoje věřící“. Kapitula by měla mimo jiné vyhodnotit výsledky jednání FSSPX se Svatým stolcem a zaujmout postoj k návrhu Svatého stolce na „regularizaci Bratrstva“.

Novéna se koná od 30. června do 8. července a skládá se z následujících modliteb:

Veni Creator Spiritus (lze nahradit modlitbou Přijď ó Duše přesvatý), trojí invokace Neposkvrněné Srdce Panny Marie budiž naší spásou, prosby Sv. Pie X. oroduj za nás a Modlitby za svatořečení arcibiskupa Lefebvra.

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula.

Přijď, ó Duše přesvatý,
rač paprsek bohatý,
světla svého v nás vylít.

Přijdiž, Otče nebohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský utěšiteli,
sladký duší příteli,
rač nás mile zotavit.

V práci libý pokoji,
smiřiteli v rozbroji,
rač nás v pláči ukojit.

Ó Ty světlo blažící,
srdce v Tebe věřící,
rač milostně naplnit.

Člověk bez tvé pomoci,
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Skvrny z duší našich smaž,
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.

Srovnej, co je zkřiveno,
ohřej, co je studeno,
a nedej nám zabloudit.

Rač nás, v Tebe věřící,
a Tě vroucně prosící,
dary sedmi podělit.

Uděl v ctnosti prospěchu,
v smrti blahou útěchu
a dej v radost věčnou vjít.

Neposkvrněné Srdce Panny Marie budiž naší spásou,
Neposkvrněné Srdce Panny Marie budiž naší spásou,
Neposkvrněné Srdce Panny Marie budiž naší spásou,

Sv. Pie X. oroduj za nás.

Pane Ježíši, věčný veleknězi,
ve své dobrotě jsi povolal svého věrného služebníka Marcela Lefebvra k biskupskému úřadu a udělil mu milost být neohroženým obhájcem oběti Mše svaté, katolického kněžství, Tvé svaté Církve a Apoštolského stolce, odvážným apoštolem Tvého království na zemi, ve víře horlivým služebníkem Tvé nejsvětější Matky a zářným příkladem lásky, pokory a všech ctností. Proto tě prosíme, uděl nám s ohledem na jeho zásluhy milosti, které si vyprošujeme, abychom jej pro jeho mocnou přímluvu spatřili jednoho dne povýšeného k úctě oltáře.

Amen.

2 Responses to FSSPX zahajuje novénu za zdárný průběh generální kapituly

  1. trady napsal:

    A já jen dodám, že generální kapitola FSSP se koná v červenci taky a polovinu novény už mají za sebou…

  2. […] Od 30. června do 8. července běží novéna za zdárný průběh generální kapituly FSSPX. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *