Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství

V lítých bojích okolo sexuální výchovy padají ze strany zastánců amorální „uzlovské sexuální výchovy“ na školách „argumenty“ typu „všichni odborníci s námi souhlasí a proti je jen pár tmářů“, „VORP je proti jakékoliv sexuální výchově“ a „rodiče neumí a nemohou učit sexuální výchovu“. Ve spolupráci s VORPem vydaná kniha doktorky Burdové „Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství“ je pádnou odpovědí na tyto nesmysly.

VORP má ve skutečnosti na své straně také četné osobnosti, které lze v oblasti sexuální výchovy považovat za odborníky. Že v médiích je tato informace potlačována a prim hrají odborníci či „odborníci“ uzlovští, kteří neustále melou něco o tmářích, je zásluha jednak zaujatosti těchto médií, jednak mohutné podpory, které se straně Radima Uzla dostává ze strany sexuálního průmyslu. Ilona Burdová patří k  odborníkům, kteří podporují postoj VORPu. O sexuální výchově přednáší rodičům a ve své praxi psychoterapeutky se setkává s dopady důsledky vadné sexuální výchovy či selhání souvisejících se sexuálním životem – o její kompetentnosti tedy nemůže být pochyb.

Kniha „Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství“ je příručka, která má rodičům ukázat, jak poučit své děti ve věci manželských, rodinných a sexuálních vztahů. Z hlediska vědecké odbornosti jí není co vytknout. Z hlediska katolické morálky je třeba říci, že kniha nebyla psána výhradně pro katolické rodiče a obsahuje i některé diskutabilní rady a názory. Na druhé straně ovšem neváhá na patřičných místech na konflikty s katolickou morálkou upozorňovat. Jelikož jde navíc o příručku pro rodiče, kteří sami už mají být v těchto věcech vzděláni, není to dle mého soudu zásadnější problém. Na druhé straně rozhodně nelze knihu ani zdaleka považovat za dostačující souhrn informací a poučení o sexuální výchově a rodinných vztazích. Je to právě a jen souhrn základních rad a informací, které rodič potřebuje, aby mohl poučit a vzdělat své děti. Za kterýmžto účelem její četbu vřele doporučuji. K prohlubování vzdělání dospělých je ovšem třeba sáhnout jinam.

Knihu lze objednat v četných internetových knihkupectvích. VORP, který se podílel na vydání knihy a rodičům ji doporučuje, též oznámil, že vydavatel pan Jiří Brauner z Kartuziánského nakladatelství (e-mail: j.brauner@volny.cz) nabízí při odebrání 10 a více kusů slevu 10 %. Tutéž slevu od něj dostanou farnosti a školy. Dále je knihu možno zakoupit na přednáškách Ilony Burdové, jako je např. ta, která se odehraje 13. listopadu odpoledne v Dolní Dobrouči (okres Ústí nad Orlicí).

Ignác Pospíšil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *