Děti Marie

Krása modlitby k Panně Marii (a každého vroucího vztahu mezi Bohem a člověkem) spočívá mimojiné v tom, že je dostupná každému, bez ohledu na jeho věk, postavení, vzdělání a úspěch ve světě. Nejprostší katolická matka nebo babička může „prolomit“ nebesa mnohem účinněji a spolehlivěji, než vlažný kněz nebo příliš ctižádostivý učenec, který mariánskou úctou opovrhuje. Básně o důvěře k Nebeské matce napsali Francois Villon a Nea Marie Brkičová.

Modlitba k Panně Marii

Královno nebes, je ti podrobena,
má kněžno, propast pekelná i zem;
přijmi mě — buď si nicotná má cena —
k těm vyvoleným svojim bytostem,
tvá ponížená křesťanka já jsem.
Tvou milostí, má vládkyně a paní,
se rozhřeší mé hříšné putování,
neb nelze ráje bez ní dosíci.
Co říkám, není plané povídání:
já v této víře žít a umřít chci.

Tvým Synáčkem jsem všechna prostoupena.
Kéž stejně přímluvčího najdu v něm
jak Maří z Egypta, jak Majdalena,
jak Teofil; byl zlákán satanem
a zapsal se mu v pokoušení svém,
a přeci u vás došel smilování.
Kéž toho hříchu láska tvá mě chrání,
ó Panno, tělo Páně nosící,
ty, jejíž panenskost se neporaní!
Já v této víře žít a umřít chci.
Já chudinká jsem, stařičká jsem žena.
číst neznám, cizí naukám jsem všem.
Znám obraz v kapli, kde jsem přifařena:
zde ráj — je harf a světla příbytkem;
tam proklatci se smaží v ohni zlém.
Zde vidím hrùzu — tam zas libé hraní.
Ó, přej mi, svatá, toho radování,
kam uchýlit se smějí hříšníci,
když k víře přiznají se bez váhání.
Já v této víře žít a umřít chci.

V sobě jsi, Panno, nesla požehnání,
Ježíše, vládnoucího do skonání.
Lidské vzal na se poklesky a lkaní.
Lét z nebe přispět zemi hřešící.
On mladý život krvavou dal daní.
Náš pán je, před ním zbožnost má se sklání.
Já v této víře žít a umřít chci.

Stín

Jen stínem jsem pod krásným závojem

mé milé matky požehnané Marie

s Níž ztrácí kníže temnot v boji za bojem

neb Ona chrání vše, co nepatrné je

 

 

*

Zdroj: VILLON, Francois. „Já, Francois Villon“. Nakl. Ladislav Horáček, Litomyšl: 2005.

2 Responses to Děti Marie

 1. lupa napsal:

  ať sluch tvůj vytrvalý je
  ať slůvko tiché prodere se příbojem
  z nebeských úst tvé matky Marie
  až na zem sem a zaplaví tě pokojem

 2. Nea napsal:

  Díky za doplnění. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *