Tag Archives: Akčník

Rozhlédnutí 2012/11/11

S. Albert Veliký

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 24. neděle po Svatém Duchu. V týdnu připomínám především památky sv. Martina I. a sv. Benedikta a jeho druhy (12), sv. Josafata Kunceviče (14) a Alberta Velikého (15). Příští týden otevře 25. neděle po Svatém Duchu.

Z akcí a událostí připomínám především přednášku doktora Malého a pro nadšené bojovníky za Kristovu věc doporučuji i účast a obhajobu katolické víry na přednášce doc. Putny.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany v USA a hnutí pro-life, neboť ti budou po znovuzvolení Obamy potřebovat hodně podpory všech typů. Rovněž nezaškodí modlit se za obrácení Obamy i zbytku je zločinné administrativy a jejích podporovatelů.

Rozhlédnutí 2012/11/04

Trasa hurikánu Sandy

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 23. neděle po Svatém Duchu. Příští týden otevře 24. neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá svátek sv. Martina z Tours.

Z akcí a událostí připomínám především pochod Odvaha k životu v Olomouci a pouť v Klatovech (10). Připomínám též možnost získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, kterou máme prvních osm listopadových dnů.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany v Indonésii. Ideální je spojit je s modlitbami za obrácení nebožáků, kteří je pronásledují. Dále bych prosil, abyste věnovali své modlitby i lidem postiženým hurikánem Sandy.

Rozhlédnutí 2012/10/28

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, dnes slavíme Ježíše Krista Krále. Dále v týdnu nás čekají svátky a památky sv. apoštolů Šimona a Judy (29), bl. Marie Restituty Kafkové (29), Všech svatých (1) a Všech věrných zemřelých (2).

Z akcí a událostí připomínám především dnešní tridentské mše v Plzni a Vejprtech, brněnský pochod Odvahu k životu (31) a vzpomínku na nenarozené (2). Připomínám též možnost získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, kterou máme prvních osm listopadových dnů.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany v Afghánistánu a Pákistánu a především Asiu Bibi a její rodinu… Zároveň doporučuji k modlitbám nešťastníky, co křesťany v těchto zemích pronásledují. A v neposlední řadě doporučuji vašim modlitbám soudce v Lahore: modlete se za ně, aby dokázali překonat svoji zbabělost a našli odvahu její případ spravedlivě vyřídit.

Rozhlédnutí 2012/10/21

Kristus Král

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 21. neděle po Svatém Duchu. V týdnu si připomínáme svátky a památky sv. archanděla Rafaela (24), sv. Chryzanta a Darie (25) a sv. Evarista (26). Příští týden otevře slavnost Ježíše Krista Krále.

Z akcí připomínám především sobotní pouť katolické tradice na Svatý Hostýn.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany na Blízkém a Středním východě, jakož i ty nebožáky, co je pronásledují.

Rozhlédnutí 2012/10/14

Sv. Lukáš Evangelista

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje 20. neděle po Svatém Duchu. V týdnu si připomínáme svátky a památky sv. Terezie od Ježíše (15), sv. Hedviky Slezské (16) a sv. Lukáše Evangelisty (18). Příští týden otevře 21. neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám především pro-life konferenci Nejmenší z nás a Prezidentské hovory (obojí 18) a 2. kolo senátních voleb (19-20).

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany Středního východu, jakož i nešťastníky, kteří je pronásledují.

Rozhlédnutí 2012/10/07

Sv. František Borgia

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje slavnost Panny Marie, Královny posvátného růžence. V týdnu dále slavíme svátky a památky sv. Brigity Švédské (8), sv. Františka Borgii (10) a Mateřství Blahoslavené Panny Marie (11). Příští týden otevře 20. neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám především růžencovou slavnost v Brně a pouť v Plzni (dnes), Malý kurs apologetiky (9), volby (12-13), blahořečení 14 pražských mučedníků (13) a slezskou pouť  k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín (13). Narozeniny slaví biskupové Mons. Baxant a Mons. Laun.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám ženy a děti unášené muslimy a dalšími nepřáteli víry.

Akce na říjen

Panna Maria Růžencová

Začal nám říjen, měsíc Panny Marie Růžencové, růžence a respektu k lidskému životu. Zde je seznam nejdůležitějších tradičně katolických a pro-life akcí (jakož i dalších akcí pro tradiční katolíky a pro-life aktivisty důležitých) dle mého výběru.

Více podrobností o akcích naleznete na stránce Aktuality Katopedie, kde jsou k dispozici rovněž informace o pravidelných běžných tridentinách, které tento seznam z praktických důvodů neobsahuje. Pokud zde či tam podle vás některé akce chybí, tak je neváhejte připomenout v diskusi.

Rozhlédnutí 2012/09/30

Anděl strážný

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, které je i tentokráte poněkud osekané. Je osmnáctá neděle po Svatém Duchu a v pondělí k nám přichází říjen, měsíc růžence. Na nadcházející týden připadají svátky a památky svatých andělů strážných (2), sv. Terezie z Lisieux (3) a sv. Františka z Assisi (4). Příští týden otevře slavnost Panny Marie, Královny posvátného růžence (7).

Z akcí připomínám především pro-life pochod Odvahu k životu (3), růžencovou slavnost v Brně-Černovicích (6-7) a tradičně katolickou pouť v Plzni (7).

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám všechny pronásledovatele křesťanů. Modlete se za ty nebožáky, nechť nahlédnou špatnosti svých činů a obrátí se k Pánu.

Rozhlédnutí 2012/09/16

Matouš Evangelista

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je šestnáctá neděle po Svatém Duchu a my slavíme panátku sv . Ludmily České, mučednice a babičky a vychovatelky sv. Václava. Zároveň je dnešní den Dnem církevního školství. Na tento týden připadají zářiové suché dny a svátek Matouše Evangelisty. Příští týden otevře sedmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám I. Plzeňský pochod pro život (20) a svatováclavskou pouť FSSPX (22). Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany v muslimských zemích, kteří jsou ohroženi násilnostmi, kterými muslimové reagují na film o Mohamedovi.

Rozhlédnutí 2012/09/02

Sv. Pius X.

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je čtrnáctá neděle po Svatém Duchu. Ze svátků a památek v průběhu týdne připomínám zejména sv. Pia X. (3), sv. Melichara Grodeckého (7) a Narození Panny Marie (8). Příští týden otevře patnáctá neděle po Svatém Duchu.

Připomínám, že o ní bude otec Čekavý FSSPX poprvé sloužit mši svatou v Českých Budějovicích, které má teď na starosti.

Tentokrát bych ohledně pronásledování křesťanů obrátil Vaši pozornost na naše bratry v Pákistánu. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.