Polský arcibiskup proti radikálnímu ekologismu

Msgre. Marek Jędraszewski

RZESZÓW, Polsko, 3. ledna 2020 (LifeSiteNews) ― Patnáct polských biskupů podepsalo dopis na podporu krakovského arcibiskupa Marka Jędraszewského, který se vyjádřil, že radikální ekologismus je útokem na manželství a rodinu. „Metropolito krakovský,“ píše se v listu, „my, biskupové shromáždění na vánočním setkání (v Rzeszówě), vyjadřujeme svou solidaritu s Vámi v souvislosti s neblahými útoky, které musíte snášet jako obhájce evangelní pravdy. …. Vždycky je nádherné stát na straně křesťanské antropologie, která v člověku vidí obraz samotného Boha.“

Podepsáni jsou arcibiskup Adam Szal, biskup Jan Wątroba, arcibiskup Mieczysław Mokrzycki, arcibiskup Wacław Depo, arcibiskup Józef Michalik, biskup Marian Rojek, biskup Stanisław Jamrozek, biskup Kazimierz Górny, arcibiskup Stanisław Nowak, biskup Krzysztof Nitkiewicz, biskup Andrzej Jeż, biskup Jan Śrutwa, biskup Mariusz Leszczyński, biskup Andrzej Przybylski a biskup Edward Białogłowski.

Biskupové jsou přesvědčeni, že arcibiskup Jędraszewski potřebuje podporu, protože jeho komentář pro polskou televizní stanici Telewizja Republika byl nepřátelským tiskem označen za útok na ekologii a Grétu Thunbergovou. Arcibiskup na otázku o „ekologismu“ odpověděl, že „nová hnutí zpochybňují křesťanskou tradici a každé z nich se snaží prosadit jako závazná nauka. Je to velmi nebezpečný jev, protože nejde jen o to, že se nějaká teenagerka pokouší zviditelnit, nýbrž o to, že se z této aktivistky stává orákulum pro všechny politické a společenské síly. … To odporuje všemu, co je napsáno v Bibli, počínaje knihou Genesis, která jasně zmiňuje Boží zázrak stvoření.“ Arcibiskup dále řekl, že člověk je vrcholem stvoření a dostal za úkol dát jména zvířatům a podmanit si zemi. „To je pojetí člověka a světa, jež hlásá křesťanství a jež je rovněž hluboce zakořeněno v židovství. … Najednou se všechno zpochybňuje, to znamená, že se zpochybňuje naše kultura, převrací se celý přirozený řád, počínaje zpochybňováním Boží existence. Zpochybňuje se Stvořitel stejně jako úkol a důstojnost každého člověka.“

Přepis rozhovoru byl zveřejněn (polsky na https://telewizjarepublika.pl/pokoj-ktory-daje-bog-niezwykly-wywiad-z-abp-jedraszewskim,89130.html) a „teenagerka“ byla ztotožněna s Thunbergovou. Interview bylo odvysíláno na Štědrý den a arcibiskup se k tématu vrátil v kázání při půlnoční mši.

Jędraszewského umírněné výroky o místu člověka ve stvoření vyvolaly mediální bouři. Arcibiskupovi levicoví kritici prohlašovali, že arcibiskup projevuje nezájem o životní prostředí. Náměstek varšavského primátora Paweł Rabiej na svátek svatého Štěpána tweetoval fotografii z požáru v australské buši s textem: „Vzhledem k požárům v Austrálii, kde dnes jsem, mohu říci jediné. V dnešním světě není horší mor než lidé, kteří zpochybňují nutnost pečovat o naši planetu a chránit ji. Jędraszewski, jdi k čertu, tam je tvoje místo.“

Polskoamerický překladatel a novinář Filip Mazurczak, který žije v Krakově, řekl portálu LifeSiteNews, že arcibiskupovy výroky je třeba chápat v kontextu myšlenek papeže Jana Pavla II. o ekologii v jeho encyklice Centesimus annus z roku 1991. Polský papež v ní napsal:

„Kromě nesmyslného ničení přírodního životního prostředí je nutno zmínit se o ještě závažnějším ničení mravního prostředí; nevěnujeme mu ještě zdaleka potřebnou pozornost. Zatímco se oprávněně, i když mnohem méně než by bylo třeba, snažíme chránit životní podmínky ohrožených živočišných druhů, protože si uvědomujeme, že každý z nich svým dílem přispívá k všeobecné rovnováze na zemi, angažujeme se mnohem méně pro zachování morálních podmínek věrohodné ,humánní ekologieʼ. Nejen zemi dal Bůh člověku, aby ji užíval s přihlédnutím k původnímu cíli tohoto statku, který mu byl darován. Bůh dal člověku také jeho samého, a proto musí člověk respektovat přirozené a morální struktury, jimiž byl vybaven. V této souvislosti je třeba se zmínit o vážných problémech moderní urbanizace, o nutnosti dbát, aby se při takovém urbanizačním úsilí řešily potřeby osobního života, a také o náležitém respektování ,sociální ekologieʼ práce.“ (čl. 38)

„V posledních letech tu máme střelenou novou ideologii, podle níž se lidé jako Bernie Sanders domnívají, že demografická krize mnoha společností, především, třebaže nikoli výhradně v Evropě a východní Asii, je dobrá věc a že lidé by měli přestat mít děti, aby omezili svou uhlíkovou stopu,“ řekl Mazurczak LifeSiteNews. „To jde samozřejmě ruku v ruce s prosazováním potratů a antikoncepce. Myslím, že o tom hovořil Jędraszewski.“

Metropolita-arcibiskup krakovský se za obranu katolické nauky o manželství a rodině proti LGBT ideologii do novinových titulků dostal již dříve.

Dorothy Cummings McLean
Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:

https://www.lifesitenews.com/news/brother-bishops-defend-polish-archbishop-skewered-by-media-for-criticizing-greta-thunberg

11 Responses to Polský arcibiskup proti radikálnímu ekologismu

 1. Dr. Radomír Malý napsal:

  Díky moc paní magistře za překlad. Je to sice hezké, co arcibiskup Jedraszewski řekl, četl jsem to již dříve v polském originále, ale mě velice rozladilo, že ta podpora episkopátu byla tak slabá. Pouze 15 z celkového počtu 41 diecézí, což znamená spolu s pomocnými (světícími) biskupy více než 60 hlav! Jenom 15? Četl jsem, že pár dalších se potom ještě připojilo, ale úhrnem to není ani polovina polského episkopátu. Pozor, neomodernismus proniká už i do Polska, lze žel říci, že už ovládl církevní učiliště.

  • Vpřed napsal:

   Naprostý souhlas. Polsko jde stejnou cestou ke katastrofě jako předtím naposledy Kanada a Irsko. Příčiny jsou stejné: 1. mnozí hierarchové rozsívají novovíru (mnozí s dobrým úmyslem), 2. státní režim řeší podružnosti (m. m. j. Polsko má mít víc tanků než Německo a Francie dohromady) a ne tu hlavní věc (že je pod pantoflem Brusele a USA), také většinou s dobrým úmyslem.

   • Fr. Albert T.O.P. napsal:

    Aha, takže se svou historickou zkušenosti má být radši pod pantoflem Rusaku? Nebo jakýsi „suveren“ v globalizovanem světě?
    Obecně by mě docela zajímalo, jak se tedy katolík má dívat na nezpochybnitelnou klimatickou zmenu. Na jedné straně se správně odsuzuje „klimanabozenstvi“, na straně druhé jsem nikde nikdy nečetl, že katolík se chová k přírodě ohleduplně, uklízí po sobě svůj nepořádek, třídí odpad, kupuje jen tolik, kolik sní, netyra zvířata, atd.
    Zkrátka a dobře, ono „podmaneni si sveta“ je zkrátka možno provádět ohleduplně, nebo jako drancovani. A právě ono drancovani paní hierarchove poněkud zapomínají kritizovat.

    • Vladimír Kupka napsal:

     Vážený pane, souhlasím s Vámi, až na to pohrdavé označení Rusů.

    • Jan Krásenský napsal:

     Těžko debatovat, pokud nevidíte jinou cestu než Brusel nebo „pod pantoflem Rusaku“.
     A jak se katolík má dívat na nezpochybnitelnou změnu? Matouš 24:3-13: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno, tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou, protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
     Věříte-li, že učení o většinovém vlivu člověka na změnu klimatu, je objektivní a věříte-li, že navrhovaná opatření jsou racionální a účinná, je to vaše osobní víra.
     Byl jsem vychováván v šedesátých až osmdesátých letech v katolické rodině. Doma, v náboženství i v kostele jsme pravidelně slyšeli – netrapte zvířata – jsou to němé tváře a nemohou se bránit, nelamte stromky, neodhazujte odpadky kam vás napadne, rozhodně ne do přírody, když někudy jdete, někde táboříte, tak ať až odejdete nikdo nepozná, že tam někdo byl. To byly zásady sedláků, venkovského živlu, našich předků. Nedávali tomu vznešené názvy jako vědecký přístup nebo ekologie, ale zdravý selský rozum. „Drancování světa“ nám zdůrazňovali jako hřích proti Božímu záměru. Nakonec zdroje k tomu jsou i v knihách Mojžíšových.
     Kéž bychom měli takové představitele, jakým je arcibiskup Marek Jędraszewski a jakými jsou i jeho podporovatelé!

     • Fr. Albert T.O.P. napsal:

      Vkladate mi do klávesnice něco, co jsem nenapsal 😉
      Klimatická změna je fakt. Kdo nebo co za ni může, to jsem neuvadel. Protože to nevím.
      Z této změny plyne mnohé – dá se očekávat „stěhování narodu“ a další. Jak si s tím jako katolík poradit?
      Stran kázání v osmdesatkach – díky za krásné svědectví. Leč, já jsem psal o dnešní době, ne době minule. Máte něco takového i z dneška?

      • Lucie Cekotová napsal:

       K tématu je výborný materiál na pokračování na stránkách pokani.cz: https://pokani.cz/velka-prestavba-cirkve-kontext/ , https://pokani.cz/velka-prestavba-cirkve-laudato-si/ Autor je tradiční katolický kněz.

      • David napsal:

       Pane, klimatické změny tu byly vždy, od stvoření světa. Myslíte, že Hanibal přecházel Alpy se slony po ledovcích? Proč se Grónsko jmenuje tak, jak se jmenuje? Když jej objevili, bylo celé zelené. Za dob Karla IV. se na úpatí Šumavy, ve Velharticích pěstovalo víno a přechod Alp byl podstatně jednodušší než dnes. Naopak v období. které nazýváme dobou ledovou, umrzali mamuti s trávou v hubě, tak rychle se ochladilo.
       Možná, že to za nás vyřeší Pačamama…

      • Jan Krásenský napsal:

       Omlouvám se Vám, že jsem Vám vložil myšlenku, kterou jste nenapsal. Mylně jsem si vyložil smysl i souvislost Vašich vět: „Obecně by mě docela zajímalo, jak se tedy katolík má dívat na nezpochybnitelnou klimatickou zmenu. Na jedné straně se správně odsuzuje „klimanabozenstvi“, na straně druhé jsem nikde nikdy nečetl, že katolík se chová k přírodě ohleduplně, uklízí po sobě svůj nepořádek, třídí odpad, kupuje jen tolik, kolik sní, netyra zvířata, atd. Zkrátka a dobře, ono „podmaneni si sveta“ je zkrátka možno provádět ohleduplně, nebo jako drancovani. A právě ono drancovani paní hierarchove poněkud zapomínají kritizovat.“ Mylně jsem předpokládal, že Vaše vyjádření „drancování světa“ člověkem a klimatická změna spolu souvisí.
       Jak se má ktolík dívat na nezpochybnitelnou klimatickou změnu? Za dva tisíce let katolické církve docházelo neustále ke klimatickým změnám. Bylo i tepleji i chladněji. Křesťan se tím nemá vzrušovat. Zlé doby přijít mají. Na co má vliv, má se pokusit měnit, na ci nemá, ponechat Bohu.
       Stěhování národů bylo vždy velmi krvavou érou. Přijde to také? Nevím. Potřebným migrantům pomáhat do hranice pomoci vlastních chudých. Před agresí fyzickou či kulturní bránit ženy, děti, domovy a víru.

    • Jakub Longin napsal:

     Ekologismus, jak je mediálně prezentován, je dost problém. Jako technik vidím zásadní rozpor hlavně v prioritním oboru energetiky, mezi tím co se žvaní v médiích pro masy nevědomého lidu, které tomu nerozumí a odborného tisku, který se dostane ke zlomku lidí. Obnovitelné zdroje, které prefefují ekologové, jsou velmi nespolehlehlivé a provozovatelé sítí musí zajišťovat náhradní pevné zdroje, rychle spustitelné. A to všechno se platí, ale v médiích se o tom nemluví. Pokud by se ekologové snažili omezit spotřebu třeba jako za socializmu v době krize omezením doby televizního vysílání, uhelných prázdnin a podobně, určitě by dnes neuspěli. Je to byznys. Soláry, větrníky a bioplynové stanice jsou nestabilní a drahé zdroje energie, na kterých se nedá stavět energetická síť. A do toho přijdou elektromobily, elektrokola, elekroprkna a kdoví, co ještě. Všichni v médiích tvrdí, jak je to ekologické, a při tom se jedná pouze o přesun zátěže do místa, kde se elektřina vyrábí. A potom jsou ještě velké ztráty v přenosu energie. O tom se taky v médiích nemluví. Všechno je prostě manipulace s nevědomým lidem. Pro elity je ideálem lid nizké inteligence a mravů, který se dá dobře ovládat. Jinak i klimatické změny a stav země vůbec není jenom výsledkem činnosti člověka, ale i jeho duchovní ochablosti a hříšnosti. Je proto dobré prostudovat knihu Zjevení sv. Jana a porovnávat se současným děním. Také prorok Daniel je velkou inspirací dnešních dnů.

    • Milan R. napsal:

     Klimatické změny zde byly stále – ledovec přišel, odešel, černé uhlí je z rostlin, které by u nás nyní zmrzly, na Sahaře dříve bylo zeleno, běhaly tam žirafy a zebry… takže kdo ty změny působí? Současná mediální masáž o „globální změně klimatu“ slouží zejména k eko-totalitě, který se už projevuje m.j. skokovým zvyšováním cen za energie, vysáváním peněz pomocí eko-daní a skrytých nákladů – například stálý nárůst cen novostaveb kvůli eko-předpisům o snižování energetické náročnosti. A celý ten nesmysl o CO2, přitom se mlčí o daleko významnějším „skleníkovém“ plynu – H2O.
     Co se týče třídění odpadu, jedná se už spíše o hysterii a kdybyste věděli, odkud např. pochází papír, do kterého si dáváte pečivo v obchodě, tak byste týden nejedli.
     Ohledně toho, pod kterým pantoflem jsme, by snad šlo říct to, že nejspíše pod německo-americkým, a je skutečně zvláštní, že nás trápí víc recyklace než počet dětí zavražděných umělými potraty (který podle statistiky je ročně 50 milionů+, tedy více než ve válkách)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *