Když se stvůry dohodly…

Slavnostní podepsání paktu.

Přesně před 75 lety, 23. srpna 1939, se zástupci Třetí říše a Sovětského svazu dohodli na uzavření paktu o neútočení mezi svými zeměmi, známém jako „pakt Ribbentrop-Molotov“.

Už sám tento dokument vyvolal v sousedech obou říší zla zděšení – a to přitom světu nebyl znám tajný dodatek paktu, v němž si smluvní partneři rozparcelovali Střední a Východní Evropu. I když minimálně Britové, Francouzi a Poláci to nemohli netušit – dobře věděli, proč selhala předchozí jednání o spojenectví mezi Západem a SSSR, co Západ Stalinovi odepřel…

Komunisté, kteří na čtyřicet let ovládli české školství, si dali obrovskou práci s tím, aby zfalšovali dějiny druhé světové války a upozadili či přímo zaretušovali tuto událost. Den, kdy se ze starých spolupracovníků a obchodních partnerů stali pevní spojenci, kteří si navzájem schvalovali a společně plánovali útoky na své sousedy a věrně si poskytovali zásadní podporu ve svých akcích… Den, kdy vznikla skutečná evropská osa zla.

Nevím, nakolik komunistické lži přetrvávají mezi učiteli a v učebnicích. Snad už tolik ne. Na veřenosti se s nimi ale setkávám stále. Každopádně až zase uslyšíte nějakého komunistu básnit o tom, jaké zásluhy mají komunismus, Sovětský svaz a Stalin v boji proti nacismu, připomeňte mu tento pakt. Připomeňte mu, že Sovětský svaz a Stalin se stali nepřáteli Hitlera a nacistů až poté, co k tomu byli donuceni německým útokem, že do té doby byli věrnými spojenci nacistického Německa, kterému poskytovali nejen nesmírně důležité dodávky zemědělské produkce a nerostných surovin, ale i diplomatickou podporu. Že společně napadli a zlikvidovali Polsko…

Papež Pius XII. velmi výstižně a přesně diagnostikoval obě tyto vražedné ideologie, když dospěl k závěru, že komunismus je stejně zvrhlý a zločinný jako nacismus, je však mnohem nebezpečnější, protože svou zrůdnost lépe skrývá. Historie mu dala za pravdu. Zatímco hákový kříž je ve spoustě zemí zakázán, hvězda krví zbarvená, v jejímž jménu zahynulo ještě mnohem více lidí než ve jménu nacismu, je v pohodě. Sochy Hitlera a Himmlera bychom v Německu hledali těžko. Sochy Lenina a Stalina však (nejen) na Východě dosud stojí a první má pořád své mauzoleum. Vzpomínáme-li na původce druhé světové války, všichni si vzpomeneme na nacismus, Hitlera a Německo. Na komunismus, Stalina a SSSR, kteří měli v tomto směru zásluhy naprosto srovnatelné, poukáže málokdo.

Nu, výročí dnešního dne je dobrá příležitost k tomu, abychom si všechny tyto skutečnosti připomněli. A přiznali každému, co jeho jest.

Ignác Pospíšil

Tajný dodatečný protokol ke smlouvě o neútočení mezi Německou říší a SSSR

Při příležitosti podpisu smlouvy o neútočení mezi Německou říší a SSSR se podepsaní zplnomocněnci obou stran zmínili v přísně důvěrném rozhovoru o vzájemném rozdělení sfér zájmů obou stran. Tento rozhovor vyústil k následujícím závěrům:

 1. V případě územně-politických změn v oblastech patřících k baltským státům (Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva) bude severní hranice Litvy automaticky tvořit hranici sféry vlivů německých a sovětských, přičemž obě strany uznávají nároky Litvy na teritorium Vilna.
 2. V případě územně-politických změn v teritoriu náležejícímu polskému státu budou sféry zájmů Německa a SSSR rozděleny přibližně v linii řek Narev-Visla-San. Záležitost, zda v zájmu obou stran bude uznáno za žádoucí udržet nezávislý polský stát, se rozhodne teprve v průběhu dalšího vývoje politických událostí. V každém případě obě vlády tuto záležitost vyřeší cestou přátelské dohody.
 3. Pokud se jihovýchodní Evropy týče, pak ruská strana zdůrazňuje zájem o Besarábii. Německá strana konstatuje naprostý nezájem ohledně tohoto území.
 4. Tento protokol bude považován oběma stranami jako přísně tajný.

Podepsáno:
Za vládu Německé říše………………………………………… J. J. Ribbentrop
Za vládu Svazu sovětských socialistických republik……. V. Molotov

Moskva, 23. srpna 1939

3 Responses to Když se stvůry dohodly…

 1. Ignác Pospíšil napsal:

  Článek vyšel i na autorově iDnesáckém blogu, kde je možno jej podpořit kliknutím: http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/c/423224/Kdyz-se-stvury-dohodly.html

 2. Gorazd napsal:

  K uvedenému sa výborné hodí pozrieť si dokumentárny DVD film Sovietsky príbeh: http://www.sovietskypribeh.sk/

 3. honzah napsal:

  Na jednu stranu mi vadí, jak si komunisté přivlastňují vítězství ve 2. světové válce. Na druhou stranu autorovo vidění příčin války je hrubě zjednodušující.

  Hitlera si do značné míry vypěstoval západní průmyslový komplex. V předvečer války existovaly v Evropě 3 mocenské bloky – 1) Německo + spojenci (zvláště Itálie), 2) Anglie a Francie + spojenci (mj. Československo), 3) Sovětský svaz. Blok 2) se snažil obrátit Hitlerovu expanzi na Východ a proto s ním podepsal Mnichovskou dohodu. Na to reagovala sovětská diplomacie pragmatickým tahem, který přesměroval Hitlerovu expanzi na Západ a Stalin tak měl dva roky času na dozbrojení své země.

  To samozřejmě nic nemění na obrovském množství společných rysů a hrůz obou diktatur.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *