Krista Krále

Kristus Král

Čeká nás poslední říjnová neděle, o které slavíme slavnost Krista Krále. Tento svátek, který vyhlásil papež Pius XI., má oslavovat a připomínat Kristovu Vládu nad světem a zdůraznit, že Kristus je Vládcem nejen na konci věků, ale i v této době na tomto světě, a že žádný člověk není vyňat z této jeho reálné a přítomné vlády. Že žádný člověk se nemůže zříci své zodpovědnosti před Kristem a ke Kristu a že ani státní moc nemá právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu, že nemůže vyhlašovat zákony, které se příčí Božím Zákonům.

Reforma liturgického kalendáře vyhlášená Pavlem VI. se na tomto svátku hodně podepsala – přesunula jej z poslední říjnové neděle na poslední den liturgického roku a formálně mu přiřkla větší význam, zároveň ale zamlžila jeho smysl, když přenesla důraz na Krista coby „Krále Všehomíra“. Tradiční katolíci ovšem stále používají tradiční kalendáře s původním umístěním a smyslem svátku.

Ignác Pospíšil

8 Responses to Krista Krále

 1. Václav napsal:

  Tak to jsem vůbec nevěděl, že slavíte svátek Krista Krále takhle brzy a že došlo k nějaké změně. Myslel jsem si že se v Církvi slaví odjakživa těsně před Adventem. Přikládám mu veliký význam a připadá mi to symbolické a logické. Začínat liturgický rok očekáváním a přípravou na Kristovo zrození a končit Královstvím. Nenapadá mne ani proč by tím měl být snížen. Termíny svátků se v Církvi mění často a odjakživa.

  • Pan Contras napsal:

   Přeložení svátku na poslední neděli má symbolický význam odsunutí Kristova Království až na konec světa a umožňuje tak snáze vyklizení snah o sociální panství Kristovo a sekularizace světa. (Krom toho to jistě udělalo radost teilhardistům vyznávajícím evoluci k bodu omega.)

   Původní svátek měl připomínat fakt, že Kristus nebude Králem až na konci světa (konec liturgického roku), ale je králem nejen srdcí, ale i společnosti a národů (v původní kolektě se nemluví o lidstvu ale rodině národů) a veřejných i soukromých institutcí už teď a to ne jen jako Bůh, ale i jako člověk: „Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“.

 2. Michal Kretschmer napsal:

  Svátek Krista Krále byl ustaven také jako lék na „mor antiklerikalismu“, jak píše Pius XI. ve své encyklice Quas primas.

  Odkazuji i na svůj starší článek na http://katolikrevue.ath.cx/fronda/kristus_kral_michal_kretschmer.htm .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *