Tag Archives: výtvarné umění

Poznání – postižení – umění. Příloha I. ke kapitole I.3.8. Poruchy smyslové žádostivosti a výtvarné umění

Poznání – postižení – umění. Příloha II. ke kapitole I.3.7. Poruchy vnitřních smyslů a literatura

 
Oldřich Kulhánek, Zrádné srdce

Oldřich Kulhánek, Zrádné srdce

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové  války (Jaroslav Hašek)

Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Otto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta.

     Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát pohádal se s nadporučíkem, rozbil pianino, že je opilý namol a nechce jít domů.

     Nadporučík Helmich že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten že sedí u dveří na zemi a dřímá.

     Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem, a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: „Poslušné hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.“

     „A co zde – chcete?“

     „Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.“

     „Vy tedy máte pro mne přijít – a kam půjdem?“

     „Do vašeho bytu, pane feldkurát“

     „A proč mám jít do svého bytu – copak nejsem ve svém bytě?“

     „Poslušné hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.“

     „A – jak – jsem – se sem dostal?“

Poznání – postižení – umění. Příloha I. ke kapitole I.3.7. Vnitřní smysly a výtvarné umění

Poznání – postižení – umění. Příloha I. kapitoly I.3.6 Bolest a tělesné postižení ve výtvarném umění

Mel Gibson, Umučení Krista

Mel Gibson, Umučení Krista

 

Poznání – postižení – umění. Příloha I. kapitoly I.3.5 Hluchota ve výtvarném umění

Betti G. Millerová, Vývoj Amerického znakového jazyka, 2000

Betti G. Millerová, Vývoj Amerického znakového jazyka, 2000

 

Poznání – postižení – umění. Příloha I. kapitoly I.3.4. Slepota ve výtvarném umění

 

John Millais, Slepá dívka

John Millais, Slepá dívka