Tag Archives: řeholníci

Svatý Martin de Porres

Svatý Martin de Porres se z lidského hlediska narodil jako nejmenší z nejmenších – byl nemanželským synem bílého šlechtice a černošsky, tvrdě řečeno byl bastard a mulat. Dokonale se ale na něm vyplnila slova Krista Pána o tom, že první mezi lidmi bývají poslední v Božím království a naopak (Lukáš 13, 30). Sv. Martin svědčí o tom, že ke svatosti nevedou světské podmínky, do kterých se člověk narodí, ale ochotné a trpělivé nesení vlastního kříže.