Tag Archives: Medjugorje

V čem se liší učení „Gospy“ od katolického náboženství

Duch z Medjugorje

Duch z Medjugorje

Shrnuje biskup Radko Perić.

Medjugorismus: „Když jste vizionář, nepotřebujete se za sebe modlit.“

KN: „Každý člověk se musí za sebe modlit – i Kristus tak činil.“

Medjugorjismus: „Za světce je možné prohlásit kriminálníka již za jeho života.“

KN: „Svatořečí se lidé po smrti, což vylučuje možnost, že o svoji svatost za života přijdou, a to po dlouhém zkoumání.“

Medjugorjismus: „V nebi jsou aktuálně lidé již se svými těly.“

KN: „V současnosti jsou v nebi pouze duše spasených lidí, teprve po vzkříšení tam vstoupí i se svými těly.“

Medjugorjismus: „Všechna náboženství jsou si rovna“.

KN: „Existuje jediné pravé a spasitelné náboženství – katolické.“

Medjugorjismus: „Rozdíly mezi církvemi spočívají v tom, jak dobré vedoucí mají různá společenství.“

KN: „Je jediná pravá Církev, Církev Kristova, mezi Církví a jinými církvemi je ten rozdíl, že Církev je Kristem založená jako nástroj spásy, zatímco církve založili lidé.“

Medjugorjismus: „Gospa nám může být milostiva, tj. odpouštět nám hříchy.“

KN: „Pouze Bůh může být milostiv, pouze Bůh může odpouštět hříchy.“

Fuj! Bylo by to směšné, kdyby to nebylo smutné. Skutečně lituji toho, kdo se zahazuje, aby hájil takovéto „zjevení“.