Tag Archives: české dějiny

Bílá hora: tragédie nebo důvod k děkování?

Na toto téma bylo už popsáno mnoho papíru. Nechci a nebudu opakovat teze Pekařovy, Denisovy, Tomkovy nebo Chudobovy, ani vyvracet stanovisko Masaryka, Jiráska a Nejedlého. Spor, jestli Bílá hora znamenala porážku českého národa nebo naopak mu prospěla, asi zůstane natrvalo přítomen v české kultuře s pluralitou názorů na něj.

Nic než národ

Poslední dobou se tuze mnoho lidí zlobí, jestliže jen zaslechnou slovo ´národ´. Národy nejsou žádná chiméra;  existují a existovaly vždy   –   pokud jen paměť sahá. A opět v poslední době spíše vznikají nové národy, než by zanikaly národy staré. Nebylo tomu tak vždycky. Mnohem víc národů zaniklo, než nových vzniklo, Není snadné jednoznačně vysvětlit, proč zaniklo takové množství národů. Snad to ani všecko národy nebyly.