Březen 2023

Toto je průběžně aktualizovaný seznam pozoruhodných vzdělávacích, tradičně katolickýchpro-life akcí, které mají proběhnout v ČR a na Slovensku během března 2023. Zahrnuje i výslovná upozornění na svátky I. třídy + rozličné další pamětihodné dny. Celý měsíc spadá do doby postní.

Není v mých silách vytvořit tento seznam sám, proto prosím o pomoc. Pokud máte či později získáte informace o nějaké další akci, o níž si myslíte, že by sem patřila, můžete na ni upozornit zde pod příspěvkem v diskusi nebo mailem (duseahvezdy@centrum.cz), rád seznam doplním. Jen prosím pamatujte, že žijeme v době, kdy jsou naši kněží i bratři v některých diecézích všemožně pronásledováni, takže vždy zvažte, zda je u dané akce vhodné ji zde inzerovat.

Mniši vyšebrodského kláštera zvou věřící po celou dobu postní na páteční křížovou cestu se začátkem v 15:00. Více ZDE.

Stále je možno hlásit děti na Setkání katolických dětí 2023.

 • 1. březen – je středa suchých dnů v postě., den obzvláště vhodný k postu a rozjímání.
 • 3. březen – je pátek suchých dnů v postě, den obzvláště vhodný k postu a rozjímání. Zároveň je první pátek v měsíci, který je zasvěcen Nejsvějšímu Srdci Ježíšovu.
 • 4. březen – je sobota suchých dnů v postě, den obzvláště vhodný k postu a rozjímání. Zároveň je první sobota v měsíci, která je zasvěcena Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
 • 5. březen – je druhá neděle postní (Reminiscere).
 • 6. březen – ve vyšebrodském klášteře začínají pětidenní exercicie pro muže. Pořádá FSSP, podrobnosti ZDE.
 • 7. březen – slavíme svátek sv. Tomáše Akvinského, učitele Církve a spolupatrona FSSP. V 16.00 pravidelná modlitba sv. růžence před porodnicí v areálu Krajské nemocnice T. Bati na smír za zlo potratů a na úmysly záchrany života potratem ohrožených nenarozených dětí a obnovy kultury života v naší zemi.
 • 10. březen – v Římově proběhne po Mši svaté (18:00) přednáška P. Jana Franty FSSP na téma Válka z křesťanského pohledu.
 • 11. březen – koná se tradiční pouť do Vídně ke hrobu císařovny Zity. Podrobnosti ZDE.
 • 12. březen – je třetí neděle postní (Oculi).
 • 13. březen – před deseti lety byl kadinál Bergoglio zvolen papežem, modleme se za něj. Ve vyšebrodském klášteře začínají pětidenní exercicie pro ženy. Pořádá FSSP, podrobnosti ZDE.
 • 17. březen – slavíme svátek sv. Jana Sarkandera, mučedníka zpovědního tajemství. V Římově proběhne po Mši svaté (18:00) přednáška PhDr. Jana Šimánka přednáška na téma Půst a Velikonoce v lidových zvycích Doudlebska.
 • 18. březen – slavíme svátek sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele Církve.
 • 19. březen – je čtvrtá neděle postní (Laetare).
 • 20. březen – slavíme svátek sv. Josefa, snoubence Panny Marie, ochránce Církve a patrona Českých zemí.
 • 21. březen – slavíme svátek sv. Benedikta z Nursie, ochránce Evropy a zakladatele západního mništví. Je Světový den Downova syndromu.
 • 24. březen – slavíme svátek archanděla Gabriela. V Římově po Mši svaté (18:00) představí P. Jakub Zentner FSSP výskedky Archívního a stavebně-historického bádání o historii římovské fary.
 • 25. březen – slavíme svátek Zvěstování Blahoslavené Panně Marii. Zároveň je tento den Dnem nenarozených dětí. V Brně proběhne smírná pouť za zastavení potratů, obrácení všech, kteří se na nich podílejí a za oběti potratů a matky v požehnaném stavu. Začátek v 11:00, podrobnosti ZDE.
 • 26. březen – je pátá neděle postní (Iudica).
 • 31. březen – slavíme svátek Sedmibolestné Panny Marie. V Římově proběhne po Mši svaté (18:00) přednáška P. Jakuba Zentnera FSSP na téma Liturgie Svatého týdne.

Ignác Pospíšil

2 Responses to Březen 2023

 1. Lucie Cekotová napsal:

  7.3. v 16.00 obvyklá modlitba sv. růžence před zlínskou porodnicí v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati na smír za zlo potratů, za nenarozené děti potratem ohrožené a za obnovu kultury života v naší zemi.

 2. Míla napsal:

  Jen doplňuji, že 25.3. je kromě výše uvedených také dnem, kdy uplyne 970 let od smrti sv. Prokopa.

  Podnět k rozjímání nejen v době postní :

  „Rysem sv. Prokopa je, že se sklání k hříšníkům a přimlouvá se za ně u Boha. My všichni, jak praví Boží slovo, jsme hříšníci. Hřích je v nás a kvůli němu činíme “zlo, které nechceme” a nečiníme “dobro, které chceme” (srov. Řím 7,20n). Pokud vyznáme, že jsme zhřešili, dostaneme milost pokání, která je velkým Božím darem vedoucím k obrácení. A pokání je dnes, v době svázanosti a hříchu, mimořádně aktuální. Kdo však říká, že nemá hřích, sám sebe klame a pravda v něm není (srov. 1 Jan 1,8n). Sv. Prokop je pro nás příkladem – zapřáhl ďábla do pluhu a oral, čili ho využil. Duch zla musel poslouchat a táhnout, když byl poháněn křížem. Volejme tedy k sv. Prokopovi, aby nám u Boha vyprosil milost pokání, neboť před ní se ďábel skloní a proti pravé pokoře nic nezmůže – pak můžeme orat a pohánět, a ne opačně, jak se to děje.“
  Viz. : https://www.svprokop-sazava.cz/sv-prokop/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *