Online kasino zaplatit 10 eur vklad 50 eur 2023

 1. Mini Prasátko Hrací Automat 2023: Trochu zastaralý vzhled nelze považovat za nevýhodu, protože umožňuje zážitek z odpočinku pro dlouhé noci mobilních her
 2. Žádné Bonusové Výherní Sloty 2023 - Proto byste se neměli obávat ztráty vašich osobních údajů
 3. Online Kasino Bez Minimálního Vkladu 1 Euro 2023: První část je bonus bez vkladu ve výši 20 USD

Vyhrát v loterii

Jak Vyhrát V Kasinu Automatů 2023
Pokud jsou tyto nevýhody pro vás nevýznamné, nezapomeňte zkusit hrát v těchto nezávislých kasinech, poskytnou vám nezapomenutelný zážitek z hazardních her
Hrací Automaty Jak Vyhrajete 2023
V realitě, výhoda domu je poměr vytvořený z průměrné ztráty vzhledem k první hře
Tráví roky přicházejícími v řadách dalších menších organizací a doufají, že jednoho dne získají smlouvu s UFC

Výherní triky výherní automaty 2023

Kde Hrát Blackjack Zdarma Online
Já vím, nezní to jako hodně, ale když držíte tuhou ruku, zlepšíte šance, které můžete získat
Hrát 3D Kasino Velké Zisky
Chcete-li to posílit, pojďme se rychle podívat na výplaty
Online Kasino S Garantovanou Výplatou 2023

Vatikán zakázal tradici nakloněnému francouzskému biskupovi vysvětit kněze a jáhny

Ve Francii se v poslední době udály dvě věci, které se týkají biskupů – jednoho otevřeného vůči tradici a jiného, který je rozhodně proti ní – a které drsně zdůrazňují rostoucí atmosféru pronásledování kněží nakloněných tradičnímu mešnímu obřadu či jen tradičnímu kněžskému oděvu. 

Nejzávažnější rozhodnutí se týká diecéze Toulon-Fréjus na jihu Francie, jejíž biskup Dominique Rey obdržel ve čtvrtek [2. 6.] přípis z Říma, v němž se mu přikazuje odložit kněžská a jáhenská svěcení, která se měla konat 26. června, dokud neproběhnou diskuse s několika římskými kongregacemi. 

Téhož dne poslal arcibiskup Guy de Kerimel z Toulouse na jihozápadě Francie dopis seminaristům své diecéze, v němž si stěžuje, že někteří z nich byli viděni v klerice, a nařizuje jim, aby s jejím nošením přestali. Jasně říká, že toto pravidlo platí jak v semináři, tak při všech aktivitách mimo něj. Důvodem, který uvádí, je to, že se tím mladí muži připravující se na kněžství prezentovali „příliš klerikálně“.

Pokud jde o biskupa Dominika Reye, jenž stojí v čele své diecéze 22 let a může se pochlubit jedním z nejvíce vzkvétajících seminářů ve Francii (kde byla většina diecézních seminářů zrušena a zbylo jen několik „interdiecézních“ center kněžské formace), Řím neuvedl žádný důvod pro náhlý brutální odklad svěcení čtyř kněží a šesti jáhnů, kteří ke kněžství směřují, na neurčito. 

Pro muže, jichž se to týká, zpráva znamenala šok: na den svého svěcení se těšili, a teď nevědí, zda budou vysvěceni za měsíc, za rok nebo vůbec někdy. „Nesou to bolestně a jsou v situaci čekání,“ řekl jeden z generálních vikářů biskupa Reye neoficiálnímu listu francouzského episkopátu La Croix. Každému je jasné, že nejde ani tak o to, jestli se pro kněžství hodí sami kandidáti, jako o biskupa, proti němuž osobně je toto opatření namířeno – na jejich účet. 

List La Croix dále citoval „dobře informovaný zdroj“, podle něhož biskup Rey přijímal některé budoucí kněze s tradičními sklony, jejichž svěcení vzbuzovalo „výhrady“ i v samotné diecézi, čímž se potvrzuje to, co mnozí tradičně smýšlející pozorovatelé beztak považovali za pravou příčinu krutého odkladu. Podle La Croix je biskup Rey obviňován z toho, že „projevil nedostatek rozlišování“. Vítal totiž jak charismatická „nová společenství“, tak kněze lnoucí k tradiční mši svaté, což mu vyneslo přídomek „tradismatik“. Sám biskup pochází z konzervativního charismatického společenství Emmanuel.  

Může být příčinou toho, o čem se hovoří jako o „sankci“ proti biskupu Reyovi, žárlivost? Vlastně žárlivost dvojího druhu. Jednak ji mohlo vyvolat to, že diecéze Toulon má víc kněží, než je průměr – 300 kněží na přibližně 700,000 katolíků –, a také jejich věkový průměr je nižší než jinde. Msgr. Rey vloni vysvětil deset kněží a osm jáhnů, z nichž řada pocházela z jiných diecézí a dokonce i ze zahraničí. Seminář v La Castille je druhou největší institucí pro formaci kněží ve Francii (první je Communauté de Saint-Martin, kam pro jeho věroučnou pevnost v posledních letech proudí tradičně smýšlející mladí muži, kteří nechtějí vstoupit do některého z institutů vychovávajících kněze pro tradiční ritus.) 

Druhým důvodem k žárlivosti, jak tvrdí jeden ze zdrojů LifeSiteNews, je skutečnost, že před několika lety byl z funkce odvolán bývalý ředitel semináře v Toulonu. Napsal kvůli tomu do Říma otevřený dopis, v němž si stěžoval, že seminář se „tradicionalizuje“. Zejména zdůrazňoval, že post prefekta pro studium byl svěřen členovi tradičního institutu založeného v roce 2005 v Toulonu, Missionaires de la Miséricorde (Misionáři milosrdenství), který slouží mši svatou v tradiční formě. Misionáři milosrdenství dostali personální farnost a jejich zvláštním charismatem je hlásat evangelium rostoucí populaci muslimských imigrantů v Toulonu. 

Ať je v pozadí útoku Říma na biskupa Reye cokoli, začalo to předvoláním do Říma, kde byl vyslýchán početným výborem na Kongregaci pro kněze, a to podle zdrojů LifeSiteNews ze strany některých přítomných značně agresivně. Po tomto výslechu dostala diecéze Toulon údajně „přátelskou“ apoštolskou vizitaci v osobě biskupa Jeana-Marka Avelinea z blízké Marseille, z něhož čistě náhodou papež František na nadcházející říjnové konzistoři udělá kardinála. Ve francouzském tisku je Aveline prezentován jako přítel a následovník papeže Františka hlásající mezináboženský dialog v „multikulturní“ diecézi, kde velké části měst a obcí již mají převážně muslimskou populaci. 

Současně se konaly rozhovory s kardinálem Markem Ouelletem, prefektem Kongregace pro biskupy, který tradičnímu přístupu biskupa Reye rozhodně není nakloněn a podle všeho by ho rád viděl odstaveného. Ve skutečnosti by pravým účelem celého manévru docela dobře mohla být snaha přimět Reye k rezignaci. V napjaté situaci, k níž vedlo motu proprio papeže Františka Traditionis custodes, by to pro kliku, která je proti tradiční mši a jejímž čelným představitelem je kardinál Ouellet, bylo významné vítězství: velmi spolehlivé zdroje Ouelleta uváděly spolu s kardinály Stellou, Parolinem a Versaldim mezi těmi, kdo o vydání motu proprio důrazně usilovali.

O apoštolské vizitaci v diecézi Toulon-Fréjus sice nebyla vydána oficiální zpráva, ale rozhodnutí na neurčito zakázat biskupu Reyovi světit kněze má jasnou souvislost s tím, že se Řím zaměřil na otevřenost diecéze vůči tradiční mši, a chystalo se řadu měsíců. Zdá se však, že normy, jimiž se samo rozhodnutí řídí, nerespektují kanonické předpisy. 

Biskup Rey ve čtvrtek [2. 6.] zveřejnil prohlášení, v němž zrekapituloval výše zmíněná jednání s Římem. Dodal: „Tento požadavek [na odložení svěcení] přijímáme se smutkem, ale i důvěrou, a s vědomím toho, že představuje především zkoušku pro ty, kdo měli svěcení přijmout. Budeme se za ně nadále modlit a doprovázet je na jejich cestě. Vyzývám každého z vás, abyste se modlili i za naši diecézi, dokud se situace nevyjasní pro dobro všech. Kéž Duch svatý zachová pokoj v našich srdcích, šťastných, že sloužíme a milujeme.“

Skupina laiků spustila petici, která žádá papeže Františka, aby zvážil „hrozné následky“ rozhodnutí, které podle nich „vytváří značný zmatek“. „Náš dopis bude vyjadřovat nepochopení nad odkladem [svěcení], ale i podporu biskupu Reyovi vzhledem k dynamičnosti, kterou za dvaadvacet let této diecézi dodal,“ řekl jeden z autorů textu listu La Croix

Naproti tomu v Toulouse právě arcibiskup této velké a staré diecéze zřejmě pronásleduje tradičně smýšlející studenty Semináře svatého Cypriána, kde studuje 43 seminaristů a 8 již vysvěcených „kněží-studentů“ z více než 15 diecézí. 

Arcibiskup Guy de Kerimel jim poslal dopis datovaný 2. června, který byl téměř ihned zveřejněn na sociálních sítích. „Poděkoval“ v něm mladým mužům za čas, který s nimi předchozí večer strávil, ale cílem dopisu bylo formulovat arcibiskupovu nespokojenost nad tím, že někteří byli při obřadu biřmování na jednom místě v Toulouse viděni v sutaně a rochetě. 

Řekl jsem vám, že nechci, aby se seminaristé prezentovali příliš klerikálně. Zjistil jsem, že tito budoucí kněží, kteří seděli v chórových lavicích daleko od věřících, aniž by vykonávali nějakou službu, vytvářeli (…) velmi klerikální dojem, který neodpovídá vašemu postavení seminaristů, kteří jsou stále laiky. Zdá se, že jste nepochopili moje připomínky a především to, o co jsem vás žádal. Vyjádřím své přání jasně: nosit sutanu v semináři není dovoleno. Takový je současný zákon. Žádám proto, aby se v diecézi Toulouse tento zákon aplikoval i mimo seminář, což platí i pro jáhny. Připadá mi, že prioritou mladého muže, který studuje s vyhlídkou na služebné kněžství, by mělo být upevňování a posilování vztahu ke Kristu v pokoře a pravdě, aniž by se snažil stylizovat se do nějaké postavy. Dále v sobě musí nechat růst pastýřskou lásku a dávat se k dispozici všem, usilovat o lásku k lidem, zejména chudým a těm, kteří jsou nejvíce vzdáleni, než se začne starat o to, aby nápadně projevoval svou identitu. Budoucí kněz by se měl poznat především podle své svatosti, ducha služby a kvality svého vztahu k pastoraci. Po přijetí do semináře je možné nosit nějaké poznávací znamení („kolárek“ nebo jen kříž); od jáhenského svěcení mají duchovní nosit ,slušný církevní oděv podle předpisů biskupské konference a zákonných místních zvyklostíʼ (kánon 284).“

Jak generace 60. let ve Francii stárne, jsou mnohá mladá povolání na štíru s kněžími, kteří zaváděli novou mši a řadu převratných změn, jež následovaly po druhém vatikánském koncilu. I v diecézních seminářích mnoho těchto mladých mužů tíhne k tradičním formám a k tradičním oděvům katolických kněží více než jejich předchůdci. To je pro část katolické hierarchie ve Francii jasně problém, jak dosvědčují příběhy mnoha tradičně smýšlejících seminaristů. 

List biskupa de Kerimela je v dokonalém souladu s mnoha výroky papeže Františka o „rigidnosti“ seminaristů lpějících na tradičním ritu a oblékání i s papežovým pravidelným odsuzováním „klerikalismu“, který je hanoben jakožto oddělování kněží od „lidí“ a jejich povyšování nad ně. Odpovídá to i představě, že Církev je víc „Boží lid“ než mystické tělo Kristovo s jeho hierarchickou strukturou: naším Pánem jako hlavou a duchovními (zejména těmi, kteří „v osobě Kristově“ rozdělují Jeho milost skrze svátosti), řeholníky a věřícími jako údy.

U seminaristů je nošení sutany znamením jednak toho, že se vydělují ze světa a zříkají jeho lákadel, například stavu manželského, a jednak toho, že byli vyvoleni Bohem a odpovídají na Jeho volání, třebaže je skutečně zatím možné, že nedospějí až ke kněžství. Odlišný oděv lze také chápat jako ochranu konkrétních požadavků jejich stavu, včetně celibátu. 

Útok Msgr. de Kerimela proti „klerikalismu“ je rovněž připomínkou skutečnosti, že tento arcibiskup je jedním z nejnadšenějších zastánců Traditionis custodes. Ve své bývalé diecézi Grenoble vydal vloni v listopadu dekret nařizující, že všichni kněží, kteří celebrují tradiční latinskou mši, musejí sloužit i tu novou a že v jediném kostele v Grenoblu, kde se „toleruje“ tradiční mše, musí být jednu neděli v měsíci místo ní nová mše. Odmítl také sloužení jiných svátostí v tradičním ritu.

Jeanne Smits

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:

https://www.lifesitenews.com/blogs/vatican-tells-conservative-french-bishop-to-suspend-ordinations-of-priests-deacons/

21 Responses to Vatikán zakázal tradici nakloněnému francouzskému biskupovi vysvětit kněze a jáhny

 1. George Smiley napsal:

  Kleriku by měl nosit klerik. To NOM seminaristé nejsou. Takže,pokud chtějí nesot kleriku,nechť se připojí k některému z tradičních společenství.

  • Vladimír M napsal:

   Co to povídáte, kleriku (talár) běžně nosí i ministranti. Jde jen o to, kde a při jaké příležitosti.

   • George Smiley napsal:

    Ministrant nosí komži. Nikoli kleriku a už vůbec ne s kolarkem.
    Pokud někde ministrant nosí kleriku, je to stejný exces,jako když ji nosí nevysveceny seminarista.

    • Vladimír M napsal:

     Co to povídáte, komže je taková sukně, suknice a nosí ji jen malí ministrantíci. Jakmile se vytáhnou a dospějí, oblíkají talár neboli sutanu. Dospělý ministrant komži obvykle nenosí.
     Kolárek a talár jsou dvě různé věci, rozhodně nepatří nedílně k sobě.

     • George Smiley napsal:

      Talár = klerika. Pročpak se tomu oděvu asi říká „klerika“? Protože je určen klerikům.
      Komži jsem nosíval i jako dospely,takže fakt není určena jen dětem.

   • M.V.S. napsal:

    Jo, jo v pokoncilní sektě i ministrantky :-))

  • AdHominem napsal:

   A já myslel že už to pana klerika přebolelo. O nom seminaristech toho víte víc než je zdrávo.

   • George Smiley napsal:

    Chodil jsem s nimi do třídy, ale to jistě víte, když mne tak dobře znáte a z mé reakce dokážete vydedukovat i to, co v ní není.

 2. František napsal:

  zdochýnajúca kobyla najviac kope. Asi toľko o koncilnej sekte.

  Z tohto sa už nedá ani pohoršovať. Z tohto sa dá už len smiať.

 3. Mario napsal:

  Jsem od narození – jak je zde vyjadřováno, „NOM“ katolík. Ale nesmírně mě pobuřuje a pohoršuje jednak zbytečné, jednak nesmyslné a hlavně a zjevně nenávistné rdoušení tradičního ritu ze strany římské centrály i většiny biskupů. Nemá ani právní, ani teologickou oporu a hlavně rozhodně nevede cestou k Božímu království.

 4. Paul Max napsal:

  Co jiného čekat od Bergogliovy synodalni sekty?

 5. karmelita napsal:

  Děsné a nesmyslné. Z toho ten rohatý kouká jako fík. A podařilo se mu těm modernistům zcela zatemnit mozek…

 6. Pan Contras napsal:

  Ačkoliv hadovi ubývají síly, nakladl do kardinálského sboru hodně hadích vajec.

 7. Renda napsal:

  S církevními zednáři mají dnes problém i koncilní konzervy.

  • Petr napsal:

   To je dosti přesné. Jinak jim ovšem zdatně pomáhají udržovat zdání kontinuity. Otázka pak zní, co je horší. Jestli otevřený nepřítel a nebo ten, kdo ho kryje a dodává mu jistý druh legitimity?

   • Anna Lavrova napsal:

    Otevřený nepřítel není tak nebezpečný. Ďábel působí ve skrytosti mnohem účinněji než na otevřeném válečném poli.

 8. Radomír-1 napsal:

  Peter Kwasniewski, tradicionalistický katolícky spisovateľ, konštatuje, že mnohí súčasní biskupi, vrátane tých tzv. „najlepších“, sú len konzervatívcami, a nie milovníkmi Tradície, ktorí túžili by vzkriesiť, obnoviť a odovzdávať ďalej toto najcennejšie dedičstvo v plnosti. Má to najmä tieto príčiny: 1. Neboli dôkladne oboznámení s Tradíciou, a s tým, ako bola stratená. 2. Netúžia poznať cenu Tradície, aby mohli sa aspoň pýtať na to, akou tragédiou môže byť jej strata. 3. Súčasný status quo považujú za vyhovujúci, pokiaľ nedochádza k tomu, čo považujú za zrejmé deformácie a excesy.

  Konzervatívec myslí nasledovne: „Ak existujú rehoľníčky, ktoré nosia aspoň nejakú rovnošatu a krucifix, je to skvelé. Je potrebné to udržovať, pretože nechceme to stratiť. Aj niečo je lepšie než nič.

  Tradicionalista myslí nasledovne: „Ak rehoľníčky nenosia kompletný habit so závojom, týmto rehoľníčkam potrebné je dať na výber, a to prijať tradičný odev, alebo vrátiť sa do sveta.“.

  Tradicionalista myslí podobne, ako svätý Vincent Lerinský, cirkevný otec z 5. storočia. Pre tohto svätca, podobne ako pre učiteľov Cirkvi a pápežov, Tradícia je nadradená novotám, novotám je potrebné nedôverovať a odolávať voči nim zo všetkých síl.

  • Renda napsal:

   S koncilnimi konzervami mám zkušenosti, nějaký čas mě odváděli od podstaty krize. Koncil je ok , jen ho modernisté zneužili , NOM je ok , když se slouží důstojné , JPII je maják v temnotách, je chudák obklopen nepřáteli , kteří mu nic nedovolí. Schizmaticke FSSPX , Lefebvre neposlechl papeže , neuznal koncil , nejsou v jednotě. Tradiční mše se má těm 2% nostalgiku ponechat, nemá se zakazovat , lidé o ní nemají zájem , když ji nerozumí. Je třeba koncil vykládat správně , byl nutností. Církev se musela bolestně otevřít , aby se očistila. Mariánská úcta závislá na fake zjeveních. Někdy mohou tyto postoje ublížit víc , než modernisté. Těm konzervativní věřící nevěří.

 9. Lucie Cekotová napsal:

  Msgr. Rey právě zrušil tradiční benediktinskou komunitu Doma Alcuina Reida, která v jeho diecézi existovala jako společnost věřících diecézního práva, údajně v reakci na to, že se Dom Alcuin dal vysvětit na kněze bez jeho svolení. Lze se dohadovat, že ze strany biskupa jde o snahu zvrátit drakonický zákaz Říma světit vlastní kněze. https://www.lifesitenews.com/news/traditional-monastic-community-in-france-suppressed-after-prior-was-secretly-ordained/ Mniši vydali prohlášení, v němž se říká, že zůstanou, kde jsou, a budou „věrně žít svá povolání a čekat na lepší časy“. http://www.monasterebrignoles.org/news

 10. […] Počátkem června vyšlo najevo, že biskup Rey a jeho diecéze se stali předmětem „bratrské vizitace“ arcibiskupa-metropolity a že na základě toho Svatý stolec Reyovi zakázal v dohledné budoucnosti vysvětit vůbec kohokoli. (Každoroční kněžská svěcení byla naplánovaná na 26. června a další ještě na později.) 10. června biskup rozhodl o zrušení klášterního sdružení věřících. (http://www.duseahvezdy.cz/2022/06/07/vatikan-zakazal-tradici-naklonenemu-francouzskemu-biskupovi-vys&#8230😉 […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *