Novocírkev už úplně postavila morálku na hlavu!

Nedávno byl prezident USA Joe Biden, nechvalně známý propagátor potratů a bojovník za jejich totální legalizaci prezentující se jako programový katolík, na audienci u papeže Františka, který mu měl dle jeho vlastního sdělení říct, že je dobrým věřícím a může přistupovat ke sv. přijímání. Biden také hned následující den při mši ve Vatikánu Tělo Páně přijal. Tiskový mluvčí Sv. stolce Bidenova slova nepopřel. Qui tacet, consentire videtur? Kdo mlčí, souhlasí?

Biden přijímá eucharistického Krista bez nejmenších překážek dál, ostatně washingtonský arcibiskup kardinál Wilton Gregory se staví ostře proti všem, kteří mu toto „právo“ upírají. Taktéž i další vlivná americká politička a „katolička“ Nancy Pelosiová se chová úplně stejně. I ona se nedávno dočkala vřelého přijetí od papeže Bergoglia.

Církevní zákony však hovoří jasně. Kdo se jakkoliv vědomě podílí na zločinu umělých potratů, dopouští se nejen těžkého hříchu, ale zároveň i naplňuje skutkovou podstatu exkomunikace. To platí o politicích stejně závažně jako o lékařích, ne-li ještě víc. Přijímání Těla Páně těmito osobami je proto těžkou svatokrádeží, nehledě k tomu, že působí veřejné pohoršení a vzbuzuje dojem, že Církev nyní „změnila“ svou nauku o potratech. Jenže morálka sem, morálka tam, zákon sem, zákon tam – duchovní v hojném počtu těmto lékařům a politikům, vrahům nenarozených dětí, Eucharistii bez skrupulí a vesele podávají. Katolická etika a kanonické právo se tak stávají pouhým cárem papíru v hodným akorát na podpal v kamnech. Formálně sice nadále platí, že tito zločinci přijímat Krista nemohou, jenže masově se to nedodržuje a ignoruje. V Církvi je dnes obrovským skandálem, že potratáři se tak mohou octnout u stolu Páně v jedné řadě se svými odpůrci, s obránci nenarozeného života.

Skutečně? Nikoliv, dnes v době sanitární covidové diktatury se postoupilo ještě o několik kroků dál. Když monitoruji situaci ze zahraničních webů, tak přibývá zemí, kde biskupové rozhodli na základě dohody s vládami, že na bohoslužby mohou být pouštěni pouze očkovaní, v Berlíně např. nemají nenabodnutí vůbec šanci dostat se na svátky Božího Narození do chrámu (připomínám, že toto se netýká pouze věřících NOM, ale i těch, kteří navštěvují tradiční liturgii, pokud ještě na základě Františkova dokumentu TC není zlikvidována, nebo i věřících katolických východních obřadů). Belgie, Holandsko, Kanada, některé diecéze USA a mohl bych pokračovat…. všude tam se zakazuje neočkovaným katolíkům přístup na liturgii a tím i k Eucharistii.

Proč ale mnozí katolíci, především ti tradiční a konzervativní, odmítají nechat se očkovat? Není to jen z obav o své i jiných zdraví (o negativních až fatálních účincích tzv. vakcín už tady bylo pojednáváno vícekrát), ale též a hlavně proto, že údajné vakcíny mají spojitost s umělým potratem. Tito katolíci jsou tedy důslednými obránci nenarozeného života v naprostém souladu s katolickou etikou. A právě proto jim je s šílenou absurditou odpíráno sv. přijímání!!! Takže shrnuto a podtrženo: Vrahové nenarozených dětí Biden, Pelosiová a řada dalších ke sv. přijímání bez nejmenších problémů mohou, katolíci prolife řídící se platnými zákony Církve a Božskou naukou Mistra a Pána však nesmějí. Praxe, která staví veškerou dosavadní církevní disciplínu a potažmo i nauku totálně na hlavu. Otázka „Cui prodest?“ – „Komu to slouží“ je tady zbytečná, neboť každý inteligentní čtenář si na ni zajisté dokáže odpovědět bez pomoci jiných.

Tato praxe je nejen absurdní, ale přímo zločinná. Připomíná mi starou pohádku, jak král jednou rukou podává hrdinovi klec s ptákem Ohnivákem, druhou ale dává pokyn katům. Přesně tatáž pokrytecká logika zločinců se teď realizuje v Katolické církvi: navenek se ze strany vnitřně odpadlé hierarchie ujišťuje o platnosti všech dokumentů o nepřípustnosti potratů, na druhé straně ale jsou věrní vyznavači této nauky a obránci nenarozeného života vylučováni od svátostí, zatímco potratové kreatury s tím nemají žádný problém.

S tím na nás nyní přichází současná novocírkev. Kéž to, co teď zazní v následující větě, je správně pochopeno. Toto už není Církev Kristova, to je vzdorocírkev satanova, která zevnitř a z úkrytu pomalu ničí a likviduje tu první, na níž parazituje. Jenže máme advent, kdy si připomínáme nauku o Pánově příchodu. Poslední slovo bude mít On. To není jen naděje, to je jistota jeho Slova, které nemůže klamat.

PhDr. Radomír Malý

22 Responses to Novocírkev už úplně postavila morálku na hlavu!

 1. Josef Poutník napsal:

  Jsme objektivně v situaci, kdy se musíme postavit na odpor – protože jinak zradíme našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, Jeho učení, Jeho Církev. Musíme to udělat tváří v tvář zbabělému mlčení většiny kardinálů a tolika, tolika biskupů.

  Jaký by byl vztah apoštolů v čase prvotní Církve vůči někomu takovému, jako je Jorge Bergoglio a jeho stoupenci? Vůči skupině lidí, která už zcela zjevně překrucuje a falšuje Pánovo evangelium, která tolik touží po potlesku a chvále tohoto světa, která se ve své pýše nestydí srovnávat víru v Krista s pohanskými pavěrami?

  Teď musí autentický Boží lid, který vede jeho sensus fidei, pronést slova svatého Petra, zaznamenaná ve Skutcích apoštolů (Sk 5, 27-32): „Musíme poslouchat Boha, ne lidi.“

  Musíme jednoznačně, jasně a bez výmluv odmítnout cestu zrady a zatracení.

  Nebojme se, Bůh neopustí svou Církev. – Nenechá urážet ani své Jméno, ani své vlastní dílo Spásy, ani nás – své děti.

 2. Jakub Longin napsal:

  Děkuji Vám pane doktore za jasné slovo. Já vidím situaci, jak svatý mučedník Maxmiliám Kolbe jako bohoslovec v Římě v roce 1917. V plném proudu byla do tehdejší doby nejhorší válka. Panna Maria se zjevovala ve Fatimě a zednáři slavili 200 let od založení. A transparentu, který viděl svatý mučedník měli nápis „budeme vládnou ve Vatikánu a papež bude naším služebníkem.“A co vidíme dnes? Vatikán je v jasném souzvuku se světovými elitami, které určitě neadorují Krista, naši pastýři národní Církve následují svého pastýře a jsou náhončími svěřeného stáda Satanovi. To způsobuje mezi Božím lidem zmatek. Ale protože katolická Církev je Církví našeho Pána Ježíše Krista. A Jak Pán Ježíš řekl omilostněné duši polské mystičce Alici Lenczewské: Svatost Církve jsem Já, Moji apoštolové,oddaní služebníci, kteří jsou svým mučednictvím základem,zdivem a klenbou Mého chrámu. V něm jsem živý a pravdivý,v něm prostřednictvým svých služebníků sytím Mé děti, vracím jim život a vedu je do Otcova domu“.

  Tolik tedy Náš Pán Alici Lenczewské (Světlo 50/2021). Jaký vidím závěr? Naši pastýři zklamali, ač jsou pod velkým tlakem našich zcela zkorumpovaných politiků a církevní hierarchie. Ale náš Pán má vše pod kontrolou. Neděje se nic bez Jeho souhlasu. A to má svůj cíl, který přesně nemusíme znát. Ale světlo pro církev jsou jiní pastýři světové katolické Církve jako arcibiskup Vigano, patriarcha Eliáš, který našemu primasovi sdělil jasné stanovisko k jeho pastýřskému listu, pravoslavný kněz Libor Halík a jiní, kteří nemají zatemněný rozum a zkorumpovaný materiální pohled. Děkujme Pánu, který stále zachovává našeho milovaného papeže Benedikta XVI., který při své návštěvě Fatimy v roce 2010 řekl, že 3. fatimské tajemství se brzy naplní. Je to v rozporu z různýmí vatikánskými prohlášeními z dřívějších let. Ale věřím, je prohlášení je pravdivé, protože atentát na papeže byl součástí zjevení v La Salletě v 19. století. To bylo odtajněno až v roce 2003. Nebylo to ale křesťanskými medii příliš rozšiřováno. Nyní nastala doba, kdy i v círvi je potřeba, aby každý věřící se modlil a používal rozum a svobodnou vůli, které dostal od Pána. Protože za celý svůj život se bude v hodině o které neví nikdo z nás, odpovídat našemu Pánu Ježiši Kristu. Nikoliv svému biskupovi, metropolitovi, primasovi nebo papeži. Proto je nutné si zachovat rozum a vůli neporušené pro den soudu. Je to v dnešní době velmi těžké,ale není to nemožné. I když to může být v nepříliš vzdálené budoucnosti za cenu rozhodnutí jestli odevzdat svůj život Pánu a dosáhnout věčnosti, pro kterou jsme byli určeni, nebo satanovi, strávit ještě několik týdnů, měsíců nebo výjmečně několik let na této zemi v totalitě horší než fašizmus a komunismus dohromady a nakonec skončit ve věčném ohni za chechotu satana. Volba je svobodně na nás.

  Jakub Longin

 3. Renda napsal:

  Bude ještě hůř.

 4. Vladimír napsal:

  Je divná doba- katolíci vzkazují arcibiskupovi, že bude hořet v pekle za propagaci smrtelného hříchu, jiní nenávidí aktuálního papeže, další rozumují o vzdorocírkvi satanově. Sestry a bratři, opravdu věříte že „poslední slovo bude mít ON“? Závidím Vám Vaši jistotu, že od Něj uslyšíte „pojďte, požehnaní mého Otce…“ Přněeju Vám tichou radost adventu, méně strachu a zášti.

  • M.R. napsal:

   Ad Vladimír: Tohle také vzkazoval jeden křesťan biskupům: „Pomni tedy, odkud jsi vypadl, a čiň pokání (…) ne-li, přijdu na tebe…“ a také „Probuď se (….) neshledávám skutků tvých (….) učiň pokání.“ Apokalypsa kap. 2+3.

  • George Smiley napsal:

   Děkujeme.
   Vám snad v novém roce méně diskusních faulu a více zdravého rozumu i víry.

  • Frantisek napsal:

   Veru divna, ked vy novokatolici prekrucate Bozie prikazania i cirkevne kanony a este to vnucujete za Boziu volu.

  • Rostislav Vlček napsal:

   Už Pán Ježíš se nejednou vyjadřoval o (sebe)jistotě těch, jejichž radost nespočívá v utišení sebe ale těch druhých a jejichž modlitba nezačíná „Pane, nejsem hoden..“ nýbrž „Pane, nejsou hodni…“.

 5. Petr Rössler napsal:

  ad Josef Poutník: Citace Skt 5,29 je: „Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba více poslouchat než lidi.“ Slovíčko „více“ je důležité k chápání proč a za jakých podmínek se lidé neposlouchají anebo poslouchají.

  • Josef Poutník + napsal:

   Děkuji za Vaši reakci, Otče. – Cítím, že je míněna v dobrém – a Vaše formulace je i vtipná, i obsažná, jsem rád, když potkám člověka, který nad Písmem svatým přemýšlí jako Vy.

   To označení místa citace ze Skutků apoštolů jsem do svého příspěvku zařadil schválně.

   Možná, že význam věty svatého apoštola Petra je důležitější, než jsem si prvotně myslel – protože možnost dvojího vnímání popisuje přesně onu hranici, která se dnes v Církvi rýsuje.

   Ono „v něčem poslouchat a v něčem si myslet své“ mohlo být možná pro mnohé cestou, jak přežít takové lapsy pokoncilních pontifikátů, jako papežův polibek knihy, kterou nelze vnímat než jako dílo antikristovské, jako blahosklonné mlčení papeže k tezi, že židovský národ má svou vlastní cestu ke Spáse atd.

   Teď jsme ale v kvalitativně jiné situaci – v situaci, která je již zcela neudržitelná.
   A právě pro ni se hodí má interpretace věty svatého Petra.

   Je to (i s ohledem na větné formulace oné doby) zcela jednoznačné odmítnutí falešné duchovní autority, která se navenek staví jako Božské působení skrze člověka, ale ve skutečnosti je jen ubohým konstruktem lidí, posedlých touhou po moci.

   Apoštoly tehdy nenapadlo, že by měli velekněze či veleradu „trochu poslouchat a trochu neposlouchat“. Oni následovali svého Pána, jakékoliv duchovní kompromisy nebyly součástí jejich cesty.

   Mohu se dopustit malé předpovědi? – Během příštího roku Jorge Bergoglio zjistí, že moc, kterou se domníval mít, je iluzorní. Narazí na odpor těch, kteří si uvědomí, že nechtějí hrát roli nedůstojné stafáže při demolici Kristovy Církve.

   Vnímáte ten pohyb, Otče? Boží lid zahajuje katolickou kontrarevoluci.

 6. Václav Volenec napsal:

  Vážení antivaxeři, věřím, že vše píšete v dobré víře, jde vám o zachování pravé víry katolické. Ale buďte prosím ohleduplní k těm, kteří tak daleko ve víře nejsou, včetně papeže. Jděte nám, kteří nejsme podle vás tak daleko ve víře a v jejím aplikování v životě, vzorem v lásce a milosrdenství vůči nám. Ale prosím, berte v úvahu i další názory na vakcínu. Přece neodmítnu srdce od dárce, protože nesouhlasím s jeho usmrcením při dopravní nehodě, kterou nezavinil! I další vaše „argumenty“ připomínají čin toho pána, co pokácel stromy na trať, aby vyburcoval lidi v odporu proti islámu a tak chránil národ před jeho nebezpečím. Jděte na JIP se přesvědčit, kdo tam leží a umírá. Přeji požehnané svátky narození našeho Pána! Václav

  • Anna Lavrova napsal:

   Ad Václav Volenec:
   Nelze srovnávat úmrtí oběti autonehody a účelové potracení desítek dětí „na maso“. Obdoba autonehody by byla dána snad jenom v případě autonehody á la atentát na Heydrycha, a to ještě ani z toho zlosyna nikdo nevyřezával za živa kusy ledvin, aby se jiní měli dobře.
   Pokud Vám připomínají argumenty odpůrců genetické terapie podvodnou simulaci útoku islamistů, pak prosím, vysvětlete, co Vám na tom připadá obdobné. Buďte konkrétní a srozumitelný, jinak je to jako jeden o koze, druhý o voze…

  • jl napsal:

   „Jděte na JIP se přesvědčit, kdo tam leží a umírá“

   https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2021/05/13.pdf

  • M.R. napsal:

   Ad V.V. Transplantace, pokud jsou legální, jsou něco trochu jiného než „vakcinace“ prosazovaná jako komunismus po únorovém převratu – propagandou a násilím.
   Ohledně římského biskupa není místo pro ohleduplnost, ale pro bratské napomenutí za to, že uctíval démona pačamámu.
   Co se týče JIP, ty byly zařízeny právě pro těžké případy, a pacienti v nich umírali více než na jiných odděleních vždy – právě proto, že jsou na ně přesouváni pacienti v těžkých stavech.V současnosti jsou JIP zatíženy zejména tím, že platby zdravotních pojišťoven za jednoho pacienta s diagnózou „covid“ jsou zhruba trojnásobně vyšší než bez této diagnózy (uvedeno v časopisu lékařské komory Temp. Med.). Například VZP popisuje systém bonusů-příplatků za „covid“ na svých stránkách https://www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace/zadost-ze-dne-5-2-2021 „Bonifikace pacientů s diagnózou COVID-19 za akutní lůžkovou péči pro rok 2020 (příplatek ke stávajícím úhradám):
   -standardní lůžka: bonifikace 2 331 Kč za ošetřovací den,
   – JIP: bonifikace 59 064 Kč za ošetřovací den.
   V následné péči za rok 2020 činí bonifikace u pacientů s diagnózou covid-19 částku 2 331 Kč za ošetřovací den.“

 7. David napsal:

  To je u novocírkve normální. To, co napoprvé vypadalo jako omyl, či exces, se pomalu ale jistě stává normálním. Ani si toho běžný věřící nevšimne, že chodí do jiného kostela jiné církve, on si na to prostě zvykl.

 8. PETR KRÁL napsal:

  Diskutující, zasadte se , prosím vší silou o VALNEVU a je po problému. Přikládám odpověd na dilema , kterého múžeme byz zbaveni :Dear petr kral,

  Děkujeme za váš zájem o náš výzkum kandidátské vakcíny VLA2001 proti SARS-CoV-2.

  VLA2001 je vysoce purifikovaná celovirová vakcína SARS-CoV-2 vyrobená na Vero buňkách bez séra a inaktivovaná β-propiolaktonem. Linie ‚Vero‘ byla izolována z ledvinových epiteliálních buněk extrahovaných z africké zelené opice .

  VLA2001 se vyrábí na zavedené platformě Vero-cell společnosti Valneva s využitím výrobní technologie pro licencovanou vakcínu proti japonské encefalitidě Valneva, IXIARO®.

  Během vývoje, testování nebo výroby VLA2001 se nepoužívají ŽÁDNÉ FETÁLNÍ BUNĚČNÉ LINIE

  Krátké shrnutí a také aktuální stav vývoje VLA2001 naleznete pod následujícím odkazem: https://valneva.com/research-development/covid-19-vla2001/

  Kompletní seznam ingrediencí bude k dispozici po schválení.

  S pozdravem / Meilleures salutations / S pozdravem,

  Lékařské informační oddělení — VALNEVA AUSTRIA GMBH Campus Vienna Biocenter 3 1030 Vídeň, Rakousko FB-Nr: FN 389960 x / HG Wien —
  Logo Valneva

  • M.R. napsal:

   Ad P. Král: Po problému možná bude, až skončí masové propaganda za jakoukoli vakcínu proti nemoci, která je zhruba stejně vážná jako chřipka. Taky není jasné, proč se zasazovat o vakcínu, kterou 99% populace vůbec nepotřebuje. Pracujete pro Valnevu?
   Dále formulace na stránkách Valnevy používají stejnou rétoriku jako ostatních narko-firem, chtěl jsem napsat farma-firem. Mimo jiné úchvatný termín „booster trial“ – snad bych nejlépe přeložil jako „pokus s posilovačem zdraví“. Dále testy na adolescentech…Píšou, že mají „potenciálního celého vira“ – Whole virus candidate….
   A budou teprve hodnotit, jestli jejich látka funguje, a jak na ni bude reagivat Omikron.
   Pokud bych si kupoval nové auto, o kterém by výrobce psal „testujeme, jestli jsou pneumatiky vhodné na asfalt, a není zatím jisté, jestli funguje řadicí páka, potenciálně bude možné nalévat do nádrže benzín…. pravděpodobně bych si vybral jinou značku nebo raději chodil pěšky.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad P. Král: No, byl bych přesto opatrný. Ano, četl jsem již vícekrát, že Valneva je získaná etickým způsobem, nicméně je zde ještě ta stránka negativních zdravotních dopadů. A tady našim i světovým mocipánům nelze věřit ani slovo, může to být past, jak katolíky a další osoby, které se nechtějí nabodnout kvůli vazbě na potraty, k tomu přimět podvodem a vyvolat u nich tytéž zdravotní problémy jako od vakcín typu Pfizer, Moderna, Johnson etc.
   Ale nejsem žádný „antivaxlerský“ fanatik. Až mi nezkorumpované odborné autority, kterým věřím, protože se současným zločineckým mainstreamem nedaly koupit, tj. prof. Bhakdí, prof. Montagnier, dr. Zelenko, dr. Coleman, dr. Martyka, u nás dr. Peková, dr. Zelená aj. řeknou, že Valneva je v pořádku, že benefit převažuje nad rizikem, tak klidně přistoupím k očkování. Dokud ale nebudu mít jejich jasně kladné stanovisko, tak ne.

 9. Lucie Cekotová napsal:

  V médiích je teď spíš než o Valnevě řeč o Novavaxu, který čistý není: https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
  Hnutí Pro život zveřejnilo užitečný návod při uplatnění výhrady svědomí. Řady lidí (zdravotníci) se to patrně bude týkat velice rychle. https://hnutiprozivot.cz/clanky/3006?fbclid=IwAR1XjXSD6PU8FI5SQQWvH7W7k2iUncHNoJL5-hh3zQY2ywsdNZohS_1Do2U

 10. PETR KRÁL napsal:

  AD M.R: Opustte laskavě své myšlenky a mojí spolupráci s VALNEVOU, Vaše podezíravost je trapná. Jinak samozřejmě souhlasím s vyčkáním na názory odborníků jmenovaných Dr.R.Malým

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *