Sazka kasino bonus

  1. Můžete Vyhrát V Kasinových Automatech 2023: Zjistěte, co je pro vás nejdůležitější, a to vám umožní rychle najít perfektní shodu, pomocí našich podrobných online recenzí bingo, které vás provedou po cestě.
  2. Hrát Kasino Nebo Můžeme Platit Přes Paypal - Pokud chcete hrát konzervativní, můžete hrát za pouhých jeden cent na rotaci.
  3. Platit Bezpečné Kasino Telefonním Účtem 2023: Nízká rozptyl však ztěžuje postup v různých úrovních.

Hry zdarma hraci automaty 2023

Živé Kasino Hraj Zdarma Online
V závislosti na zvolené metodě výběru může existovat maximální částka, kterou můžete požádat, nebo maximální částka, kterou můžeme vydat na splátku.
Hrát Kasino S Nejlepšími Bonusy
A co je nejdůležitější, obdržíte přesvědčivé bonusové procento v kombinaci s odpovídající částkou bonusu.
Tato hra je vyvinuta společností 1x2Gaming, která vyvinula další zábavné videohry, jako je slot Space Christmas a slot Here Comes Summer.

Online kasino věž zdarma bez vkladu

Triky S Automaty V Podloubí 2023
Můžete podniknout několik kroků k zajištění bezpečného zpracování online transakcí.
Online Žádný Vklad Kasino Říjen 2023
Klasické ovocné sloty starých jsou předky všech moderních slotů, které jste dnes hráli.
Online Hrací Automaty Hrát Zdarma Bez Registrace Online

Méně známá první Apoštolka úcty k Božskému Srdci Ježíšovu

Sv. Gertruda Veliká

Svatá Gertruda Veliká (Gertrud die Große) se narodila o svátku Zjevení Páně (Svatých Tří Králů) 6. ledna 1256 v městě Eisleben (od roku 1946 s přídomkem Lutherstadt Eisleben) v Durynském lankrabství (nyní spolková země Sasko-Anhaltsko) ve Svaté říši římské.

Osobní ženské jméno Gertruda je germánského původu a bylo vytvořené ze spojení slov ger – oštěp a trud – síla, případně trut – milá. Význam jména by tedy zněl: „silná jako oštěp“ či „milá jako oštěp“.

O jejím raném dětství a rodině nevíme prakticky vůbec nic. Možná byla malá Gertruda jako čtyřleté děvčátko nabídnuta svými rodiči jako oblátka (z latinského výrazu oblatus, což znamená v doslovném překladu „obětovaný Bohu“) do benediktinského, respektive cisterciáckého, kláštera Panny Marie v Helftě (Kloster Sankt Marien zu Helfta). Avšak vzhledem k tomu, že Gertruda ve svém spise Poselství Božské Lásky uvádí, že její rodiče již byli dávno mrtví, mohla být Gertruda přijatá do kláštera jako sirotek.

Mnišky v klášteře Helfta žily podle řehole svatého Benedikta, ale současně přijímaly cisterciáckou reformu, aniž by se však oficiálně připojily k tomuto nově vznikajícímu mniškému řádu. Středověký klášter Helfta byl benediktinskými i cisterciáckými sestrami vnímán jako součást jejich vlastního řádu.

Základní vzdělání absolvovala Gertruda v klášterní škole a jakmile dosáhla požadovaného kanonického věku, požádala v roce 1266 o vstup do noviciátu. Pokračovala v dalším studiu a postupně získala mimořádně důkladné vzdělání podle středověkého vyučovacího systému sedmera svobodných umění (septem artes liberales). Podrobnější informace lze nalézt v publikaci: Petrovićová, Katarina. Martianus Capella: Nauky „na cestě“ mezi antikou a středověkem. 1. vyd. Brno: Host, 2010. 220 s. Studium; 32. ISBN 978-80-7294-384-5.

Mimořádné nadání a její veliká touha po neustálém sebevzdělávání byla plně podporována a rozvíjena představenou kláštera (abatyší) Gertrudou z Hackebornu (ca 1232 – ca 1292) a její mladší rodnou sestrou a později svatou Mechthildou z Hackebornu (ca 1240/1242 – 19. listopadu 1299). Avšak bezpochyby největší vliv na její intelektuální a duchovní formaci měla mystička svatá Mechthilda z Magdeburku (ca 1207 – ca 1282).

Po vážné životní krizi i krizi víry, kterou protrpěla Gertruda od začátku adventu roku 1280 do pondělí před svátkem Očišťování Panny Marie dne 27. ledna 1281, prožila hlubokou duchovní zkušenost, která způsobila naprostý zlom v jejím životě. V tento den zakusila první ze série vizí, které pak pokračovaly až do konce jejího života. Později napsala:

„Zatímco jsem stála uprostřed naší ložnice a pozvedla jsem hlavu, uviděla jsem mladíka stojícího po mém boku, milého a křehkého, asi 16-tiletého. Promluvil ke mně: Rychle přijde tvá spása. Proč se stravuješ ve smutku? Nemáš po boku rádce, že tě bolest tak změnila? Zatímco to říkal, zdálo se mi, že stojím v chóru a slyšela jsem následující slova: Já tě zachráním a vysvobodím, neboj se! Pak jsem uviděla jeho mírnou pravici držet mou, jako by chtěl potvrdit svůj příslib… Vrať se konečně ke mně, chci tě přijmout a zahrnout proudem své božské útěchy. Při těch slovech jsem vzhlédla a uviděla jsem mezi sebou a ním, totiž po jeho pravici a mně po levici, nedohledně dlouhý plot a nadto byl tak hustě posetý trny, že se mi nikde neotvíral průchod, abych se mohla vrátit k tomu mladíkovi. Zatímco jsem tak váhající a jako zchřadlá stála, tu mě uchopil a postavil mě vedle sebe.“

Všechny své mystické zážitky popsala Gertruda ve svém čtyřdílném díle Poselství Božské Lásky (Legatus Memorialis Abundantiae Divinae Pietatis). Toto její stěžejní dílo bylo přeložené i do češtiny: Gertruda. Posel božské lásky. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2014. 387 s. Prameny spirituality; 40. ISBN 978-80-7412-160-9.

Celý duchovní život svaté Gertrudy, ovládaný jejím těsným spojením s Božským Srdcem Ježíšovým, dýchá neobyčejným štěstím, neboť Božské Srdce Ježíšovo je jí jako by domovem, kam je volána Hlasem svého Nebeského Milence: „Veni, mea, ad me! Intra, meum, in me!“ – „Přistup, ty má, ke mně! Vejdi, ty mé, do mě!“ Tak ji často při kontemplaci přijímá do svého Srdce a toto důvěrné spojení dává vznik rozkošné důvěrnosti mezi Tvůrcem a jedním z jeho tvorů.

Gertruda také projevovala veliký soucit s dušemi v očistci. Následující modlitba, která je jí připisována, ačkoli se nikde nenašla v jejích spisech, je velmi rozšířená především v anglicky mluvících zemí, zní:

„Věčný Otče, obětuji Ti nejdražší Krev Tvého Božského Syna, Ježíše Krista, a ve spojení se mší svatou, která se dnes slouží po celém světě, za všechny svaté duše v očistci, za všechny hříšníky, za hříšníky v církvi, za hříšníky v mém okolí a za hříšníky v mé rodině. Amen.“
Gertruda zemřela pravděpodobně 17. listopadu 1301 či 1302, někdy se uvádí i rok 1334.

Jelikož byl klášter v Helftě několikrát poničený, tak spisy svaté Gertrudy začaly ponenáhlu upadat v zapomnění. Teprve v roce 1536 německý kartuzián Johannes Justus von Landsberg (ca 1490 – 10. srpna 1539) vydal tiskem některá její díla. V průběhu 16. a 17. století se její spisy rozšířily především ve španělsky mluvících zemí a staly se doslova bestsellerem. Díky tomuto úspěchu získala Gertruda čestný titul Veliká a je jedinou německou světicí, která nese toto označení.

Na žádost španělského a portugalského krále Filipa IV. (8. dubna 1605, doba vlády 31. března 1621 – 17. září 1665) byla Gertruda prohlášena patronkou Západní Indie (historické pojmenování celého amerického kontinentu). Dále je Gertruda patronkou přístavního města Tarragona v Katalánsku ve Španělsku a také patronkou Peruánské republiky. V roce 1818 založili španělští kolonizátoři osadu, kterou nazvali Santa Gertrudis de lo de Mora v americkém státě Nové Mexiko.

Gertruda nebyla nikdy oficiálně prohlášena za svatou, ale dne 22. ledna 1678 byla zapsána do římského martyrologia a v roce 1739 byla její památka zavedena v celé katolické Církvi.

Hlavním atributem svaté Gertrudy je lidské srdce, ve kterém je vyobrazená postava dítěte Ježíše. Především v barokním umění byla zobrazována nesprávně v hábitu benediktinek, ačkoli byla s největší pravděpodobností cisterciáckou mniškou. Někdy byla dokonce vyobrazená s berlou abatyše v ruce a pektorálem na prsou, ačkoli tuto funkci nikdy nevykonávala.

Milá svatá Gertrudo, oroduj za nás!

Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *