Virtuální kasino bonus za vklad 1 euro

 1. Vítězný Automaty Hry Online Download: Tři snímky letadla na lince zaplatí nejvyšší cenu 4 000 mincí na maximální sázce.
 2. Online Kasino Minimální Vklad 5 Eus 2023 - Propagace se často týkají určitého dne v týdnu.
 3. Kasino Není Aams Paypal 2023: Další metodou je jít do Obchodu Google Play a odtud si stáhnout APK Yeti Casino APK.

Ruleta online zdarma 2023

Ziskové Sloty Bez Registrace Hry 2023
Průměrná návratnost pro hráče je 95,76%, což je, pokud jde o výherní automaty, docela dobré pro takovou hru s nízkým rozptylem.
Povolení Hazardní Hry
Láska k hazardním hrám a dobré hudbě se dokonale mísí v srdcích mnoha pravidelných zákazníků kasin, takže výrobci softwaru pro online hazardní hry pravidelně vydávají hrací automaty věnované legendárním zpěvákům, rockovým kapelám a dokonce ovlivňují historii psaní písní.
Mimořádné obrazy v Reel Fish mohou prokázat velmi naplňující.

Keno nejčastější čísla

Jak Vyhrát V Automatu 2023
Tyto stránky mají ucelené portfolio titulů, které vás budou bavit celé hodiny.
Bezpečné Kasino Dobrý Zisk
Abychom vás nadchli kasinovou hrou, máme pro vás nejaktuálnější nabídky.
Webová Stránka Blackjack Onlinblack Jack Dvě Esa

O čtyřech posledních věcech s Dantem Alighierim

Z evangelia 24. neděle po Duchu svatém: Neboť jako blesk vychází od východu a ukazuje se až na západ, tak bude i příchod Syna člověka… A pošle anděly své s troubou a hlasem velikým; i shromáždí vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich. (Matouš 24,27 a násl.; překlad Schallerův misál)

Literární kritici jsou nedůtklivá a neústupná skupina, ale vždycky se shodovali na tom, že Dantova Božská komedie jako poezie i jako epika je jedním z největších děl západní literatury. Před několika lety jistá lidskoprávní organizace jménem Gherush 92, která působí jako poradní orgán OSN v oblasti rasismu a diskriminace, vyzvala k odstranění Božské komedie, zejména její první části nazvané Peklo, ze školních osnov. Dantovo dílo je „urážlivé a diskriminační“ a v moderních školních třídách nemá co dělat, pravila předsedkyně organizace Valentina Sereniová. Dále uvedla: „Nechceme propagovat cenzuru či pálení knih, ale rádi bychom, aby bylo jasně a jednoznačně uznáno, že Božská komedie má rasistický, islamofobní a antisemitský obsah. Umění nemůže stát nad kritickou úvahou.“ Školní děti, které dílo čtou, prý postrádají „filtry“, aby mohly posoudit jeho historický kontext, a živí se jedovatou stravou antisemitismu a rasismu.

Lepší ilustraci stavu postmoderní západní kultury, než je tato iracionální tiráda paní Sereniové, bychom si nemohli přát. Tuto neděli jsme slyšeli evangelium, které hovoří o posledních věcech a vyjadřuje se názorně ostrými a jednoznačnými slovy: toto všecko skončí a nedílnou součástí konce je soud, Boží soud nad každým člověkem, který, jak říkáme, je součástí tohoto světa. Pro mě je záležitost se zakazováním Božské komedie otázkou existenciálního zájmu, neboť jsem Peklo vyučoval v hodinách latiny pro pokročilé v naší škole spolu se šestou knihou Vergiliovy Aeneidy, neboť obě díla se zabývají líčením podsvětí neboli – řečeno bez obalu – pekla. Skutečností je, a to je pro katolíky významné, že obavy paní Sereniové, že studenti nemají filtry, jejichž pomocí by odfiltrovali brak v Peklu, jsou naprosto neopodstatněné. Ve skutečnosti žádné filtry, které by cokoli odfiltrovaly, neexistují, nebo spíše v kultuře, kde je jednotlivec a jeho touhy ústředním bodem pro chápání úplně všeho, fungují až příliš dobře. Většina studentů, včetně katolíků, bude k Peklu přistupovat jako k jakémukoli jinému literárnímu dílu minulosti, jako by četli Ztracený ráj, Dona Quijota, Huckleberryho Finna nebo ještě lépe Alenku v říši divů. Základní premisa Pekla, totiž že Boží spravedlnost vyžaduje existenci pekla, jehož obyvatelé jsou na věky trápeni různými tresty, je pro většinu studentů v dnešní západní kultuře nepochopitelná, včetně katolíků, kteří absolvovali „týrání“ výukou náboženství za účelem dosažení kýžené mety biřmování. Právě ti nás tu dnes zajímají, třebaže nemůžeme pustit z hlavy ani obavy o lidi, kteří jsou produktem denaturovaného a odkřesťanštělého protestantismu, jimž postmoderní kultura osten evangelia efektivně neutralizovala.

Pokud jde o problémy, které má paní Sereniová s lidmi v Dantově Pekle, kde začít? U chlípníků? Heretiků? Rouhačů, sodomitů, lichvářů, kuplířů, vrahů, u těch, kdo zradili svou zemi a přátele, u Jidáše Iškariotského, u Lucifera? Začít se nedá nikde, neboť dekadentní západní svět, v němž žijeme, netoleruje soud žádného druhu, kromě takového, který je bezpečný, protože se jich netýká. A tak si libují v odsuzování hamižnosti korporací (v této části světa až příliš blízké pravdě), bohatých, kteří se dost nestarají o chudé, stavu vzdělávání menšin, nerovnosti pohlaví na pracovišti a tak dále. Toto odsuzování je však momentální a vůbec ne osobní. Nemá žádné věčné následky. Je to přetvářka, póza, neboť nic z toho nesouvisí s Božím soudem ani s posledními věcmi, na něž mají (nebo máme) nějaký vliv.

Když člověk vyučuje Peklo, má dvě možnosti. Buď o něm bude přednášet jako o jednom z největších literárních děl Západu a komentovat ho, jako by komentoval hmyz uvízlý v jantaru: hovořit jen o kráse poezie, historických souvislostech, vztahu ke klasické literatuře atd. atd. Nebo může sice učit všechno, co jsme právě uvedli, ale také kontext, jímž je Dantovo hluboké katolické chápání podstaty věcí: Bohem daného přirozeného zákona, přítomnosti a významu katolické Církve v každodenním životě a v dějinách, strašlivé reality hříchu a jeho následků, bázně vzbuzující Boží spravedlnosti, ale také pekelných muk a skutečnosti vykoupení v Ježíši Kristu, milosrdenství očistce a radosti nebe; toho všeho, ale přesto také hrůzy pekla, místa věčného pobytu těch, kdo absolutně odmítli Boží nabídku vykoupení, které se uskutečnilo skrze kříž Ježíše Krista. Božská komedie, cesta k Bohu, je podstatou dramatu toho, co znamená být člověk, lidská bytost. Není to základ existenciálního vábení v Čekání na Godota. Není to šílený, leč přesvědčivý Nietzscheův nadčlověk. Není to pokleslá sentimentálnost soudobého přesvědčení, že všechno je dovoleno, pokud to neubližuje někomu dalšímu. Není to katolictví zredukované na přeslazené melodie „Pokoj lidem na zemi“ a „Ve stínu křídel tvých“, nad nímž by brány pekelné hravě zvítězily.

V uplynulých letech jsme toho o Božím milosrdenství slyšeli mnoho, jako by nezáviselo na Boží spravedlnosti. Bez spravedlnosti nemůže žádné milosrdenství existovat. Posláním Církve není na prvním místě hlásat Boží milosrdenství, nýbrž hlásat Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Ukázkou a příkladem Božího milosrdenství je jistě jednou provždy kříž Ježíše Krista. Není většího symbolu Božího milosrdenství a lásky. Směšné postavy „vzkříšeného Krista“, které v některých katolických kostelech vidíme na kříži nad oltářem, jsou produktem sentimentality a popření Boží spravedlnosti. Podíváme-li se na kříž, vidíme strašlivý, hrozný Boží soud nad tímto hříšným světem, že Bůh musel nechat takto zemřít svého Syna: co to vypovídá o tomto světě, o vás i o mně? Zřejmá odpověď je značně negativní. Nejhlubší odpovědí na tuto otázku je však Láska. Ale ne laciná láska, jak by si svět přál, abychom věřili, láska definovaná jako to, co chci dělat, nezávisle na Božích zákonech, jako převrácení reality v perverzi, falešná láska odsouzená k peklu, jak to viděl Dante, jak nám říkal Kristus, jak psal svatý Pavel, odsouzená k smrti, protože je protikladem Lásky.

Evangelium 24. neděle po Duchu svatém jasně hovoří o Kristově druhém příchodu, čase soudu, čase, kdy bude zjevena a vykonána Boží spravedlnost. Ano, bude to i doba milosrdenství pro ty hříšníky, kteří činili pokání a věřili v Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele. Ti uslyší tato slova: „Pojďte, požehnaní mého Otce…“ Bude to však také čas spravedlnosti, kdy hříšníci, kteří pokání nečinili a libovali si ve své hříšnosti, plivali na Boží zákon, dostanou svou odplatu.

A bude pravděpodobně mnohem horší než cokoli, co by si Dante dokázal představit.

P. Richard Cipolla

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:

https://rorate-caeli.blogspot.com/2020/11/sermon-for-last-sunday-after-pentecost.html

22 Responses to O čtyřech posledních věcech s Dantem Alighierim

 1. Studentgymplu napsal:

  První den, co nás pustili do školy, a už jsem slyšel snůšku neomarxistické propagandy. Při angličtině říkala učitelka: „People in Alabama are not clever. They are very racistic and homophobic.“

  A když byla distanční výuka, tak učitelka na základy bolševických (společenských) věd vykládala, jak je ráda, že vyhrál Biden, a že je nadšená a oslavila to. Dál říkala, že Trump představoval nebezpečí pro celý svět, což je ale holý nesmysl, protože nerozpoutal žádnou válku (naopak Obama pomohl zničit stabilní a tolerantní režimy v Sýrii a Libyi).

  • Lenka napsal:

   Milý studente, ZSV slouží ke kritickému myšlení v rámci tříbení názorů a argumentů obou stran. Je na vaší třídě, abyste tuto možnost využil. Stěžováním si pláčete na nesprávném hrobě a žádáte zde pomoc, která je ve vaší moci.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    I jako vtip je to špatné.

   • Studentgymplu napsal:

    Není to tak. ZSV slouží politické propagandě. Částečně i dějepis, zeměpis (tam ale máme rozumného učitele, který propagandu nedělá), literatura, angličtina.
    Až si najdu chvíli času, sepíšu všechnu tu neomarxistickou propagandu z učebnic do článku na voxpopuli a sem zašlu odkaz.

    • jl napsal:

     Ono stačí číst anotace k těm učebnicím…
     Namátkou: „nedogmatický obraz minulosti“, „historie ne jen z pohledu vítězů“, „historie není černobílá“, „konečný obraz dějin neexistuje“.
     https://www.em.muni.cz/udalosti/9439-historici-vytvorili-originalni-ucebnice-modernich-dejin
     https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186435721&sys=dsh%3A17592186438501

     Dějinná návaznost na ty či ony duchovní proudy je zřejmá. Nepřekvapí, že se zde zcela rutinérsky popírají předpoklady posledního soudu, a to hned dvojím směrem: „vědeckým“ popřením rozdílu mezi myšlením člověka a myšlením Božím cestou absolutizace myšlení člověka a následně pak popřením existence konečného obrazu dějin (což je Kant a jeho nepoznatelnost).

     • Studentgymplu napsal:

      Školství slouží od nejútlejšího věku neomarxistické propagandě. Už ve třetí třídě jsme se učili dezinformaci, že život začíná narozením. Já jsem věděl, že to není pravda a uvažoval jsem, že se přihlásím, a řeknu to. Bylo mi 10 let. Ale myslel jsem si, že to ředitelka (na prvouku jsme měli ředitelku) říká, aby učivo nám, malým dětem, zjednodušila. Podobně jako se na prvním stupni zjednodušuje učivo např. českého jazyka (třeba když se učí, že C je měkká souhláska). Vůbec jsem netušil, že se jedná o ďábelskou manipulaci, která má za cíl nenápadně ospravedlnit vraždy bezbranných dětí.

      Samozřejmě jsem ve svých deseti letech netušil, že je legální vraždit děti. Myslel jsem si, že to je dávná minulost, která se naposledy děla ve starověké Spartě. Myslel jsem si, že když někdo zabije nenarozené dítě, tak jde do vězení jako ostatní vrazi.

      A dnes se vraždí i narozené děti a brzy se budou vraždit v Nizozemsku až do 11 let 🙁 Nacismus se vrací. https://voxpopuliblog.cz/valka-proti-detem-v-belgii-legalne-vrazdi-devitilete-deti-v-nizozemsku-kojence-eutanazie-je-navrat-nacismu/

      Ale naopak mně se nedávno podařilo přesvědčit dvě třináctileté holky, že potrat je vražda dítěte a díky mně nechápou, jak to někdo může udělat. Když tak mi můžeš napsat na email whiny15@post.cz a dozvíš se víc.

    • Lenka napsal:

     Milý Studetegymplu, obsah ZSV má sloužit jako první vhled do odborných disciplín, v kterých bude student pokračovat na VŠ-právo,ekonomika, filosofie,teologie, pedagogika, politologie, jazykověda, ale i obory přírodovědné,technika, medicína, biologie, zemědělské obory.. zařazuje se proto v ZSV studium základů psychologie a logiky s cílem pěstovat samostatnost myšlení. Pokud je to na vaší škole jinak, je to na pováženou a chce to revizi vašeho školního ŠVP prostřednictvím studentů a rodičů. Podívejte se na ŠVP některých jiných škol na webu, jsou veřejně dostupné. Samozřejmě kreativita některých vyučujících může být úděsná, ale je ve vaší moci věci řešit. Zdar a sílu!

     • Studentgymplu napsal:

      Ano, učíme se i smysluplné věci z psychologie, filozofie, religionistiky. Nicméně propagandou je to prosáklé celé. Fotky různých „náhodně vybraných“ politiků v sekci politologie. Samozřejmě jde o politiky typu Obama, Merkelová, Havel. Já o té celé propagandě ve všech předmětech napíši článek. Postupně se učím na přijímací zkoušky, sepisuji si zápisky z desítek různých učebnic a rovnou si fotím propagandu, abych ji, až budu mít více času, mohl sepsat do jednoho článku.

      Děkuji za podporu.

      • Lenka napsal:

       Milý studentegymplu, nezapomeňte, že co je ve vašich očích propaganda, u druhého je propaganda vaše vidění. Smysl má usilovat o možnost volby z rovnoprávně postavených podložených! argumentů ohledně čehokoli bez tlaků, které sám kritizujete; jinak se ocitáte přesně tam, co právem kritizujete.

       • jl napsal:

        Problém leží jinde, totiž že za oním výběrem leží jistý klíč vybírající konkrétní tendence (asi jako když se pleje záhon) a tento klíč je nedílně spjatý s odvratem (post)moderní kultury od evangelia.
        Tudíž nemá valný smysl hovořit o tom, čí vidění je v koho očích propaganda, když podstatou není utkání Sparty proti Slavii nebo dilema českého motoristy Škoda vs. Hyundai, ale zajištění pozice Kristem komentované slovy „beze mne nemůžete nic“. Jinak řečeno cílem je pád člověka do nesmyslné aktivity, do oslavy možností otevřených dědičným hříchem. Pamětníci komunismu si v tomto mohou vzpomenout na tzv. budovatelský chaos a jeho destruktivní nesmyslnost. Nebo stačí zmínit problém, mnohdy nepřekonatelný, dnešního člověka nahlédnout pravou podstatu potratářství, homosexuality, atd. Těch příkladů je ovšem bezpočet.

       • George Smiley napsal:

        Nesmysl. Pravda je pravdou bez ohledu na to, kdo ji říká.
        Fakt, že školy jsou jedním z hlavních bojist kulturních marxistu, je faktem. Žádnou propagandou.

    • Lenka napsal:

     Milý studentegymplu, omlouvám se za vypadlé n!

  • Jaroslav Klecanda napsal:

   „Stabilní a tolerantní režimy v Sýrii a Libyi – to byl pokus o ftip nebo jste tuto hlubokou myšlenku jen potkal na nějakém krapet pravičáckém nebo mírně či více náckovitém webu? 🙂

   Tušíte prosím, aspoň krapet, že kořeny těch Vašich „stabilních a tolerantních režimů“ jsou spjaty s nejhrubším vývozem marx-leninské ideologie a setrvalou krvavou řeží proti vlastním obyvatelům? A o tom, že na to technicky dohlíželi bývalí náckové, tedy pro válečné zločiny stíhaní a nedosažitelní hrdlořezi z SS a jiných struktur třetí říše, asi také žádný ánung? 🙂 🙂

   • Dr. Radomír Malý napsal:

    Ad J. Klecanda: Pokud píšete o náccích při teroru proti vlastním občanům v Sýrii a Libyi, tak nevím, kde jste tuto informaci vzal, zato však jsem mnohokrát četl již dříve, že saudskoarabská náboženská policie, která okamžitě zatýká lidi, když u nich najde Bibli nebo růženec, byla v 50. letech zformována s pomocí bývalých uprchlých gestapáků. Saud. Ar. je přitom hlavním spojencem USA a EU na Blízkém východě.
    Jinak nejsem adorátorem syrského Asáda nebo libyjského Kaddáfího, ale to, co se v mainstr. médiích o nich píše, je notně přehnané, vím to od lidí, kteří tam žili. Koneckonců tyto režimy dopřávaly křesťanům značnou míru svobody, zatímco Saud. Ar. nadále zakazuje křesťanství a stíhá ty, kdo se aktivně jako křesťané projeví, někdy i popravami.

    • Jaroslav Klecanda napsal:

     Milý pane Malý, skutečně jste se nikdy nesetkal se zmapováním pohybu a pobytu různých nacistických zločinců (například Aloise Brunnera nebo třeba brněnského komisaře Karla Rappera (Rüppera)na území Sýrie? V příslušné literatuře se dá najít dostatek odkazů i na další arabské země včetně Libye, které rády poskytly zázemí nacistům za jejich „služby“ pro své režimy.

     • Ignác Pospíšil napsal:

      Těch zemí je mnohem více, přičemž na čele pelotonu jsou USA a SSSR.

     • jl napsal:

      Také by se měla zmínit NDR, kde stačilo přešít hakenkreuz na srp s kladivem a z buňky nacionálněsocialistické se stala buňka komunistická. A dvorní filozof Říše Heidegger se stal superstar modernistické teologie…
      A výsledek je vždy týž: https://im-media.voltron.voanews.com/Drupal/01live-166/styles/sourced/s3/2020-02/afp_syria_aleppo_residents_18Feb20.jpg

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad J. Klecanda: Milý pane Klecando, že mnozí hitlerovští zločinci nalezli azyl, dočasný nebo trvalejší, v muslimských zemích, je dostatečně známo. Týká se to i vámi vzpomínané Libye nebo Sýrie. Jenže co to má společného s Asádovým (Sýrie) nebo Kaddáfího (Libye) režimem? Ti náckové tam šli po válce, kdy tam vládly jiné režimy a během těch cca 70 let v obou státech docházelo k vojenským převratům a střídáním různých diktátorů a jejich orientací, což, předpokládám, je vám dobře známo.
      V Saud. Ar. ale byla celou dobu u moci až dodnes absolutní teokratická (samozřejmě muslimská) dědičná monarchie, čili na rozdíl od předchozích jmenovaných zemí je zde politická kontinuita. A také na rozdíl od těchto zemí jedině tam využili zkušenosti bývalých gestapáků, kteří tam nalezli azyl, k formaci náboženské policie terorizující křesťany.

  • zdeněk napsal:

   Na mě tohle zkoušel učitel angličtiny na VŠ. Doma v Kanadě by se neuživil, tak šel učit angličtinu do ČR. Začal na hodinách adorovat EU a že musíme být pro Euro. Tak jsem mu na ty jeho vymývárny mozku přestal chodit a udělal jsem dobře.

  • George Smiley napsal:

   Měl jste se vyucit v nějakém vhodném remesle. Třeba truhlarine, zednicine, pivovarnictví nebo na ševce. Tam by vám takové hlouposti do hlavy nelili.
   Na vysoké škole to totiž bude ještě horší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *