Kardinál Burke: Tvrdit, že islám ctí křesťanského Boha, a je tedy mírumilovný, je „vysoce pochybné“

ŘÍM 30. srpna 2016 (LifeSiteNews) — Tvrdit, že katolíci a muslimové uctívají téhož Boha a že islám je náboženstvím míru, je „vysoce pochybné“, řekl kardinál Raymond Burke v telefonickém rozhovoru s novináři.

Američan Burke je bývalým prefektem Apoštolské signatury, vatikánského nejvyššího soudu. V současné době je patronem Suverénního řádu maltézských rytířů. Interview pro média se týkalo knižního rozhovoru s francouzským novinářem Guillaumem d’Alançonem, který nedávno pod názvem Hope for the World: To Unite All Things in Christ vyšel v angličtině a v němž se pan kardinál zabývá řadou kontroverzních témat, např. antikoncepcí a jejím vztahem k potratu, transgenderovými toaletami, svatým přijímáním pro znovusezdané rozvedené a krizí v Katolické církvi.

Nostra aetate, deklarace 2. vatikánského koncilu o vztahu Katolické církve k jiným náboženstvím, „není dogmatickým dokumentem“, uvedl Burke v odpovědi na otázku, zda katolíci a muslimové uctívají stejného Boha a zda jsou katolíci povinni věřit tomu, jak se o islámu vyjádřil 2. vatikánský koncil. Nostra aetate uvádí: „Církev také s úctou pohlíží na mohamedány, kteří uctívají jednoho Boha, živého a svébytného, milosrdného a všemohoucího, Stvořitele nebe a země, který mluvil k lidem a jehož příkazům, někdy i záhadným, se snaží podrobit, jak se podřídil Bohu Abrahám, jehož se islámská víra ráda dovolává […] očekávají den soudu, kdy Bůh všechny lidi vzkřísí a odmění. Proto si také velmi váží mravního života a uctívají Boha hlavně modlitbou, almužnami a postem.“1

Uznání, že Nostra aetate není dogmatický dokument, může vést k plnému společenství Společnosti sv. Pia X., která je dosud v neregulérním kanonickém postavení, s Římem. Mnoho katolíků tuto kontroverzní deklaraci 2. vatikánského koncilu pokládá za nejasnou či dokonce odporující nauce Církve, že katolická víra je jediným pravým náboženstvím.

Otázka, zda katolíci musejí věřit, že islám je náboženstvím míru, aby nebyli pokládáni za disidenty, byla nedávno předmětem diskuse mezi Robertem Spencerem z portálu JihadWatch.org a Mons. Stuartem Swetlandem z Donnelly College. Swetland tvrdí, že Spencerův postoj, že islámu je násilí vlastní, odporuje magisteriu posledních papežů. Spencerovi zastánci poukazují na to, že názory papežů na islám se v průběhu času různily a že výrok o určité povaze islámu nesouvisí s katolickou vírou a mravy, a tudíž nemůže být pro katolíky závazný. Rovněž konstatují, že pro posouzení povahy islámu je třeba se podívat na samotný islám.

Burke uvedl, že dnešní reakce na islám jsou ovlivněny náboženským relativismem a výroky jako „všichni se klaníme témuž Bohu“ nebo „všichni věříme v lásku“. Jestliže „Bůh je láska, jak by mohl být tímtéž Bohem, který muslimům přikazuje zabíjet nevěřící a násilím zavádět svůj pořádek?“ tázal se kardinál Burke.

„Nevěřím, že je pravda, že všichni uctíváme téhož Boha,“ uvedl. „Tvrdit, že všichni věříme v lásku, jednoduše není správné. Všechno, co říkám o islámu, a zejména to, co je v knize, vychází z mého vlastního studia textů islámu a jeho komentátorů,“ řekl kardinál. Náboženský relativismus, který klade rovnítko mezi katolické a muslimské učení o Boží postatě, „nerespektuje pravdu“ o tom, co které náboženství učí. „To není k ničemu.“

„Zkoumejme pečlivě, co je to islám a co nás učí naše křesťanská víra“, protože to není totéž, řekl kardinál. „Na programu islámu se od dřívějších dob, kdy naši předkové museli bránit křesťanství před muslimskými útoky, nic nezměnilo,“ uvedl. „Oni viděli, že islám útočí na posvátnou pravdu.“

Claire Chretien

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-highly-questionable-to-say-islam-worships-christian-god-and

1 Druhý vatikánský sněm – Dokumenty. Řím: Křesťanská akademie, 1983, s. 339.

Raymond Leo kardinál Burke, patron Maltézského řádu, navštíví v říjnu Českou republiku.

31 Responses to Kardinál Burke: Tvrdit, že islám ctí křesťanského Boha, a je tedy mírumilovný, je „vysoce pochybné“

 1. Dr. Radomír Malý napsal:

  Díky moc, ta pí magr. Cekotová má skvělý dar nejen brilantně překládat, ale také vybrat ty správné texty. To, že čelný kuriální kardinál, byť degradovaný, sám prohlásí, že text Nostra Aetate není věroučně závazný, má větší význam, než si myslíme. Pro nás tradicionalisty je to perfektní argument.

  Byl jsem teď na pár dní v Londýně a získal cennou zkušenost. Ubytovali nás v předměstském hotýlku, jenž tvořil hranici mezi muslimskou čtvrtí a čtvrtí barevných přistěhovalců, kteří nebyli všichni muslimové. Důrazně nás upozorňovali, abychom z hlavní ulice do bočních uliček muslimské čtvrti se ani za bílého dne neodvažovali vstoupit, neboť může jít i o život, jednalo se o tzv. no go zónu. Při chůzi na stanici předměstského vlaku po hlavní ulici jsme měli věnovat zvýšenou pozornost našim peněženkám a cennostem, na srdce nám také kladli po soumraku vůbec nevycházet z hotelu. Proto, když mi někdo bude argumentovat „mírumilovným islámem“, mám teď protiargument na základě vlastní zkušenosti, nikdo mi tedy žádné bulíky na nos nenavěší.

 2. Markus napsal:

  Islam je satanizmus a Mohamedov mesacný alah je diabol.

  • Qdsfxfyrdgjb napsal:

   Není třeba. Přečtěte si knihu bývalého muslima Ali Síny Jak porozumět Mohamedovi a muslimům. Mohamed trpěl, jak lze doložit z jeho činů a slov zaznamenaných v hadísech, patologickým narcismem, epilepsií spánkového laloku, která působí halucinace, paranoidní schizofrenií, obsedantně kompulzivní poruchou a dalšími chorobami. To vysvětluje islám více než dokonale. Ta kniha uvedená výše je skutečně zajímavá.

   Popisoval Gabriela jako tvora s šesti sty křídly. Viděl anděla, který má 70 000 hlav, každá přesně tolik úst, každá ústa jazyků, každý jazyk zpívá neustále 70 000 frází ku chvále Alláha. Věřil, že mu Židé chtějí shodit na hlavu ze zdi kámen, a dál je vyvraždit. Šel se v noci pomodlit za mrtvé na hřbitov. Prý z Alláhova nařízení (bludy, hlasy).

   Navíc tvrdil, že se modlil v Jeruzalémském chrámu a že hvězdy visí za řetězy z nebeské klenby. Katolický čert, jak jej církev popisuje, by určitě musel vědět, kdy byl chrám zničen a co jsou hvězdy.

 3. Karel napsal:

  Lumen de Lumine:
  Salafista a wahabit Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais představuje pro sunnitské muslimy nejpopulárnějšího interpreta Koránu.
  4 září t.r. provolával k muslimským poutníkům z Egypta tuto modlitbu:
  Ó, Allah, daruj vítězství, slávu a moc našim bratrům džihádistům v Jemenu, v Sýrii a Iráku a na celém světě. Dej jim triumfovat nad zrádnými židy, ďábelskými křesťany a nepřístojnými rouhači…..
  Myslím, že není jasnější vyjádření a jakékoliv poukazování na mírumilovnost islámu od kohokoliv je zrada křesťanství. Je načase strhnout definitivně ovčí převlek z vlků, ať jsou kdokoliv.

 4. Marie napsal:

  Dobrý den. Letos začínám učit náboženství na ZŠ. Pročítám pomůcky a metodiky. Nejnovější publikace zdůrazňují jediného milosrdného Boha, kterého nacházíme ve třech velkých náboženstvích. Judaismus, křesťanství a islám. Zdůrazněn je především Korán, který se na milosrdného Boha odvolává 99 krát. Tato lež se mi hluboce příčí. Jak mohu dětem, které jsou dobře obeznámené se současnou politikou a zvěrstmi, které se dějí, vykládat, že Bůh islámu je vlastně stejný. To je první předpoklad, aby děti k Němu ztratily nejen lásku a víru v něj, ale i veškerou naději, ke které se můžeme upínat. Ano. Máme všichni jediného Boha. Ale muslimové to nevědí. A žijí si ve svém bludu… Tak se raději ve výuce vrátím k tomu, co je staré, osvědčené a pravdivé.

  • Teofil napsal:

   možná by to chtělo zaklepat na dveřích našich biskupů,ať předloží jednoznačný results, ať víme na čem jsme

   • Karel napsal:

    Možná se dozvíme, že katolický Bůh neexistuje.To je asi ten bývalý Trojjediný Bůh,který seslal svého Syna, aby vykoupil lidstvo a aby na zemi založil svou jedinou, apoštolskou a všeobecnou (tj. katolickou)Církev a ustanovil po dobu trvání časů její viditelnou hlavu. To vše platilo až do 2.10.2013, od kdy jsou asi tomuto Bohu postaveny na roveň zlatá telata, kterým je dovoleno se klanět.

  • renda napsal:

   Neučit podle učebnic , ale vzít si Tomáškův katechismus .

  • Peter P napsal:

   Tak deťom povedzte, že v učebnici je chyba. Pretože my katolíci veríme v Boha Otca, v Boha Ježiša a v Boha Ducha svatého, kdežto musulmani neveria ani v Boha Ježiša, ani v Boha Ducha svateho.
   A nemôže platiť, že Ježiš je Boh aj že Ježiš Boh nie je.

   Nemôžete urobiť chybu, keď deťom poviete pravdu.

   Síce som tie učebnice nevidel, ale stavím sa, že autormi sú ženy, prípadne psycholožky s titulom mgr….

   • matěj napsal:

    Rozumím tedy správně, že vzhledem k filioque nevěříme ve stejného Boha ani jako pravoslavní. Nebo jde u filioque jde jen o nějaké nepodstatné akcidenty? Jak je to s KHS, věří aspoň ta ve stejného Boha jako katolíci?

    • Opičí mozeček napsal:

     Kdyby jen filioque!
     Krivoslavni věří v Boha, jenž ne založil svou církev na Petrovi. Logicky tedy věří v jakéhosi buzka.
     Idem moddrniste a vy.

     • Gjfhfjfhcuch napsal:

      Když používáte termín křivoslavní, jak by se Vám líbilo kterékoli urážlivé označení pro katolíky? Třeba takoví černofráterníci nebo kakalíci? Určitě byste se rozpálil doběla. Tak sám neurážejte.

      • George Smiley napsal:

       Věří křivě, jde o křivoslavné. Urážet kacíře pravdou?
       Aleděte…

       • Hifigufugjhjgigugigufesxdwfbkdjdzbdz napsal:

        Pravda se nemusí vyjadřovat hospodským urážlivě nabušeným plivacím stylem . Může se vyjádřit bez hrubých invektiv, aniž by jí to omezilo.

       • George Smiley napsal:

        Čistému vše čisté…výraz „křivoslavní“ má k hospodskému stylu fakt hodně daleko, ale kdo chce psa bít…atd.

       • Hicjhjvjvivjv napsal:

        Já nechci psa bít. Možná mám málo srovnání, protože jsem nikdy nebyl v hospodě. Ale je to urážka, asi jako když oni Vám řeknou papeženců. Můžete to vyjádřit slušně.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Papeženec obvykle není slovo, které by se dalo označit za urážku. Samozřejmě, když papežský úřad okupuje odpadlík Bergoglio, věc se stává složitější…

      • Naum napsal:

       Kde schazí argumenty, tam zbývají jen označení které mají vytvořit dojem pravověří. Pravá víra se ale nedeklaruje svéhlavým nálepkovaním druhých, ale poukázáním na omyl na základě argumentů, jak to vždy činila Církev, která na rozdíl od internetových trollů jediná má právo vyhlásit něco za blud. V tomto ohledu je diskuze s těmi, kteří nejsou schopni se odvolat na autoritu Církve ztrátou času. K vaši otázce – v zásadě nevěří v jiného Boha, jak to konec konců vyplývá ze společného vyhlášení k této věci. I když něktěří teologové (hlavně z východního prostředí) by s tímto názorem polemizovali, důležité jsou vyjádření oficiálních autorit. U Islámu je situace zcela jiná, Islám popíra zjevenou a v čase jeho vzniku jasně definovanou pravdu, že Pán Bůh je Trojice a vůči tomu (a to je nejdůležitější) se explicitně vymezuje v Koránu, což z něj činí deklarovanou herezy, jak to konec konců psal například sv. Jan Damašský a jiní současníci islamské expanze. Latinská vsuvka „Filioque“ se vyjádřuje ke vztahům v Trojici ne k otázkám ontologie hypostází, jak to činí Islám (a vlastně všichni antitrinitáří). Nedělám si samozřejmě iluze o tom, že teologický problém tohoto rozsahu vyřeší příspěvek, takže kdyby vás to zajímalo, můžeme v debatě pokračovat.

       • Hihjvjvjhjfhsgg napsal:

        Ale Vy máte nárok tvrdit a argumentovat, že se mýlí. Jen nemáte používat urážlivé parodující termíny. A nemáte nepravdivě označovat někoho za trolla, jen protože nemá stejný názor jako Vy. To není známka trollství.

        Mimochodem mi tu zveřejnili a pak zase smazali příspěvek, nevím proč, byly v něm citované pravé skutečnosti a byl zamýšlen jako upřímný dotaz s varováním, aby mě někdo neurážel. Asi byl smazán, když jsem se ozval proti urážce, která za ním následovala.

        Ale můžete se těšit, že cenzurujete mnohem méně, než Ateisté ČR.

       • Naum napsal:

        Souhlasím. Za hlavní známku trollingu považuji právě „používání urážlivých parodujících termínů.“ S cenzurou jsem se zde sice nesetkal, ale nemůžu ji vyloučit, každopádně v tomto je kompetentní admin fóra.

   • Qdsfxfyrdgjb napsal:

    Proč ženy? To je, jako slyšet, že byl někdo v Los Angeles zavražděn, a hned říci, že to musel být černoch. Nebo po rasistickému útoku říci, že to musel být běloch. Nebo o nějaké organizaci typu mafie šmahem říci, že jde o Italy.

 5. renda napsal:

  V rozporu s Nostra Aetate , s bludnými výroky o společném Bohu s muslimy , vtloukané katolíčkům do hlav .

 6. Zuzana Kupková napsal:

  Tak trochu mi to připadá jako snaha o lepší integraci uprchlíků v Evropě, ale třeba se mýlím. Jedno je ale nad slunce jasnější – islámské pojetí Boha není rozhodně ani podobno tomu křesťanskému. To je doloženo když už ne zdravým rozumem, tak staletími prostřednictvím chování našich předků a církve jako takové.

 7. Václav napsal:

  Neřekl bych že muslimové ctí zrovna křesťanského Boha. Výstižnější by bylo říct že ctí Boha Abrahamova a Ismaelova, který je jejich praotcem a to je prostě fakt. Oni Ho opravdu ctí, i když ve zkreslené podobě. Pravdou je i to že mnozí z nich jsou mírumilovní, kultivovaní a také slušní. Jejich oblečení, život, morálka a zvyky se v mnohém podobají tomu jak žil a vypadal Vyvolený národ. V dobách praotce Abrahama i v dobách pozemského života Pána Ježíše. Mnozí se živí prací svých rukou, na poli a u stáda, mají hodně dětí, úctu k rodičům a k rodině. Na potraty také moc nechodí a nikdo jim to nemusí zakazovat. Děti jsou jejich chloubou a jedním z hlavních smyslů života. Nějaká souvislost s jejich vírou tam určitě bude.

  • Teofil napsal:

   mírumilovní jsou do té doby než imám zavelí

  • renda napsal:

   Muslimové nectí pravého Boha , ale satana . Bůh Abrahámův je trojjediný.

  • Jan Krásenský napsal:

   allah není Hospodin, Jahve. Allah byl (je) soškou bůžka ve svatyni Kaaba a ze všech sošek byl nejvyšší, proto to zvolání, že „allah je větší“. V muslimských zemích nesmějí křesťané nazývat Boha jménem „allah“, i soudním výnosem, naposledy se tak stalo snad v Indonesii. Muslimové uctívají svého „bůžka“ – démona a podle toho to tak vypadá. Jak by mohl Hospodin, Pán a Bůh všeho stvoření, muslimům zjevit jiné poselství než to, které svěřil Mojžíšovi a které přinesl lidem Boží Syn Ježíš Kristus – přikázání lásky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *