Co je špatně na papežově interview pro La Croix

Radomír Malý


Rozhovor, který papež František poskytl 9. května pro La Croix, vyvolal – jako už mnohokrát – vlnu kritiky ze strany autentických katolíků. Jde především o 3 pasáže. Pokusím se o jejich rozbor:

La Croix: Ve svých promluvách o Evropě mluvíte o kořenech kontinentu, avšak bez toho, že byste je označil za křesťanské. Evropskou identitu nazýváte spíše multikulturní a dynamickou. Je snad podle Vás výraz křesťanské kořeny pro Evropu nepatřičný?

Papež: „Je třeba mluvit o kořenech v množném čísle, protože je jich víc. V tomto smyslu, když slyším mluvit o křesťanských kořenech Evropy, se tohoto tónu někdy obávám, protože může znít triumfalisticky nebo nevraživě. Zavání potom kolonialismem.“

František se tady bohužel staví otevřeně na stranu neomarxistické levice, která již dříve odmítla zmínku o křesťanských kořenech v evropské ústavě. Přitom právě křesťanství vytvořilo vše hodnotné, co v Evropě existuje, evropská civilizace se začala rozvíjet teprve poté, co nově příchozí národy po zániku Západořímské říše r. 476 jeden po druhém začaly přijímat křest. Bez epochálního civilizačního díla benediktinských mnichů a katolické Christianitas (křesťanský charakter státu) si nelze představit Evropu v pozitivním slova smyslu jako kulturní a civilizační velmoc.

O jakých „více kořenech“ tady papež mluví? Jaké má na mysli? Snad islám? Ten Evropu svými dobyvačnými válkami jenom ničil. Snad židovství? Starozákonní dědictví je přece obsaženo v křesťanském poselství, takže někteří veřejní činitelé a učenci hovoří o „židokřesťanské civilizaci“. K ní ale rozhodně nepatří talmudistické židovstvo a kabbala, které vyvíjely v Evropě destruktivní vliv, nota bene počet židovského obyvatelstva v porovnání s ostatním byl výrazně menšinový. Snad pohanství? Vše hodnotné z antiky, zvláště z Platonovy a Aristotelovy filozofie, přijala Evropa díky mnichům, kteří opisovali antické spisy, následně pak sv. Augustin a sv. Tomáš Akvinský všechno kladné a nosné z tohoto odkazu zapracovali do katolické teologie a filozofie (Augustin Platona, Tomáš Aristotela). A o „kořeny“ ve formě primitivních satanských pohanských kultů opravdu nestojíme. Má snad papež na mysli mezi těmito „více kořeny“ i novověké bezbožectví od osvícenství až po současný neomarxismus? To snad nemůže myslet vážně – a pokud ano, tak patrně nic neví o stamilionech nevinných obětí všech těchto ideologií odmítajících křesťanské kořeny Evropy, nejnověji jsou to hekatomby dětí zavražděných umělým potratem.

La Croix: Je podle Vás oprávněn strach, který v Evropě toto náboženství (islám, pozn. autora) vzbuzuje?

Papež: „Nemyslím, že dnes existuje strach z islámu jako takového, ale z Daesh (samozvaný Islámský stát – pozn. překl.) a z jeho dobyvačné války, která z islámu částečně vychází. Idea dobývání je duši islámu vlastní, to je pravda. Bylo by však možné interpretovat toutéž ideou závěr Matoušova evangelia, kde Ježíš posílá svoje učedníky, aby získali za učedníky všechny národy.“

To je opravdu nehoráznost – a to tím větší, že zaznívá právě z úst papeže. Trefně mu odpověděl na stránkách francouzského deníku Le Figaro filozof a publicista Rémi Brague, což zveřejnil 25.5. i český web  www.radiovaticana.cz a za to je třeba jeho redakci pochválit. Je zbytečné k tomu cokoliv dodávat, snad jen tolik, že když ani papež nerozlišuje mezi Ježíšovými výzvami k pokojné evangelizaci (jděte, učte a křtěte) a slovy Koránu o dobývání, válce a zabíjení, jak potom můžeme chtít po nevěřících, kteří využívají každičkého detailu k útoku proti katolíkům, aby to dělali?

La Croix: Význam islámu v dnešní Francii stejně jako historické, křesťanské zakotvení vyvolává otázku, jaké místo má mít náboženství ve veřejném prostoru. V čem spočívá podle vás správná laickost?

Papež: „Stát musí být laický. Konfesní státy končí špatně. Jdou proti běhu dějin. Myslím, že laickost provázená solidním zákonem, který zaručuje náboženskou svobodu, poskytuje rámec pro další cestu. Všichni jsme si rovni, jakožto děti Boží anebo svojí lidskou důstojností. Každý však musí mít svobodu projevovat svou víru navenek. Pokud chce muslimská žena nosit šátek, musí mít možnost tak činit, a stejně tak pokud katolík chce nosit křížek. Musí být možnost vyznávat vlastní víru nikoli mimo kulturu, nýbrž v ní. Maličká kritika, kterou bych v tomto ohledu vznesl k Francii, se týká přehnané laickosti.“

Papež se těmito slovy dostává ještě dále za hranice katolické nauky než deklarace II. vatikánského koncilu „Dignitatis humanae“. Ta sice požaduje, aby stát považoval všechna náboženství za rovná a hodná ochrany, pokud nenarušují veřejný pořádek, nikde ale nepostuluje tzv. „laický stát“. František je první autoritou Církve, která to dělá. Uvědomuje si vůbec, co termín „laický stát“ znamená?  Poprvé ho použil r. 1871 francouzský antiklerikál Buisson, když požadoval ve Francii odstranění výuky náboženství na státních školách. Pojem „laický stát“ je spojován s odkazem francouzské revoluce a její krvavé genocidy katolíků, operovali s ním francouzský premiér Léon Gambetta, když vyhlašoval v 70. letech 19. století tzv. „kulturní boj“ proti Katolické církvi, a r. 1905 další premiér  Émile Combes, jenž prosadil totální odluku Církve od státu. V obou případech docházelo k hromadným rušením klášterů, církevních škol, katolických organizací a tisku, zatýkání nepohodlných duchovních i laiků a k propouštění věřících lidí z práce ve školství a ve veřejných úřadech.

Současný „laický“ Francouzský stát se k tomu vrací, když genderovou ideologii povyšuje na posvátnou a zatýká lidi jen proto, že mají na sobě trička s vyobrazením tradiční rodiny s otcem, matkou a dětmi. Stovky lidí byly vyhozeny ze zaměstnání, zdravotníci např. jestliže odmítli spoluúčast na potratu nebo asistované reprodukci, lékárníci přišli o licenci, když nechtěli z důvodů svědomí prodávat antikoncepci, učitelé pokud odmítli vyučovat tzv. sexuální výchovu nebo v hodině dějepisu zaujali kritický postoj k Francouzské revoluci. Před několika lety vzbudil v celé zemi rozruch případ středoškolského profesora Isnarda, jehož vyhazov byl stvrzen samotným ministrem školství s tím, že v celé zemi nesmí být nikde přijat do školských služeb. Důvod? V hodině občanské výchovy odsoudil potrat jako zabití člověka. Toto si podle papeže zaslouží pouze „maličkou kritiku“ a nikoli kategorické odsouzení?

Totéž se děje i v jiných tzv. demokratických zemích Západní Evropy a Severní Ameriky. Tzv. „laický stát“ je od základů špatný, protože postuluje protikřesťanskou ideologii a pronásleduje, zatím jen administrativně, všechny, kdo s ní nesouhlasí. Sám se prohlašuje za „nábožensky neutrální“, jenže podvodně. Náboženská neutralita ze strany státu není nikdy možná, každý stát vždycky v dějinách byl, je a bude nějak světonázorově zabarven, nota bene už samotný termín „laický stát“ nese v sobě jasnou ideologii, která se vymezuje proti tzv. „klerikálnímu“ (rozuměj katolickému) státu.

Ptám se rovněž, jestli je opravdu důstojné papeže, aby se vyjadřoval jako marxista, když říká, že konfesní státy „jdou proti běhu dějin“. Od hlavy Katolické církve bychom očekávali odvolání se na Boží Prozřetelnost a ne na termín „běh dějin“, vynalezený Hegelem v rámci jeho dialektiky a hojně používaný marxistickou ideologií. Katolík v zájmu Pravdy a věrnosti Pravdě často musí jít i proti tzv. „běhu dějin“, kdyby apoštolé a prvotní křesťané šli v souladu s „během dějin“, nikdy by neobrátili pohanskou Římskou říši na křesťanství.

Ve státě, kde katolíci tvoří početní většinu, mají právo žádat ochranu a pomoc státní moci při evangelizaci, samozřejmě s povinností neuplatňovat násilí a tolerovat nekatolíky, pokud se sami nedopouštějí násilí. Tak zní nauka Církve již do dob Laktancia (přelom 3.-4. stol.). Takto pojaté „konfesní“ státy fungovaly ještě ve 20. století: Salazarovo Portugalsko, Francovo Španělsko, Dollfussovo Rakousko, de Valerovo Irsko, švýcarský kanton Valais…. Ve státě, kde jsou katolíci menšinou, mají nárok žádat od státu toleranci nezbytnou k výkonu pastorace, vzdělávací a evangelizační činnosti.

Je tristní, že samotný papež nás vybízí k vnitřnímu přijetí protikřesťanského tzv. „laického“ státu, to znamená i jeho proticírkevních opatření, uvedených výše. Na to můžeme reagovat pouze takovou odpovědí, jakou dali apoštolové veleradě: Je lépe poslouchat Boha než lidi.

PhDr. Radomír Malý

34 Responses to Co je špatně na papežově interview pro La Croix

 1. evermod napsal:

  By mne zajímalo, kdy fanoušek laickosti, co se uspořádání státu týče, vyhlásí stát, kterého je šéfem, za laický… Neměl by jít příkladem, zvláště když má tu jedinečnou možnost srovnat vývoj Vatikánu s během dějin?

  • Ignác Pospíšil napsal:

   To neříkejte ani ze srandy, někdo by mu ten nápad mohl donést…

   • evermod napsal:

    Tak chce snad udělat revoluci v církvi, nebo ne? A tohle by se stalo opravdu revolučním počinem… Byl by slavnej…

    • Jiří Stodola napsal:

     Nejradikálnější papež neomylně prohlásí, že v žádném případě není neomylný. Poté neomylně popře existenci Boha a zruší Církev. A poslušni jeho autority se paparisté stanou ateisty.

   • Jiří Stodola napsal:

    Opravdu: pst! Už Dignitas humanae požaduje, aby stát umožnil jakémukoliv náboženství veřejný výkon kultu. Že zatím nikoho nenapadlo požadovat výstavbu mešity ve Vatikánu, považuji za překvapivé.

  • Markus napsal:

   No to je zaujímavé, tu mudrost o laickom státe by mal predniest mulláhom do Iránu, kde Irán = stat mulláhov. O kazdej blbosti rozhoduje najvyssí fuhrer a absolutistický sach ayatolláh Chameneí. Prezidet, vlada, parlament sú len babkové, kde si mulláhovia dosadzujú svoje babky.
   Tam by mal davat rozumy o laickom státe. No ale to nie, to tam predsa je jeho milovaný islam.

 2. renda napsal:

  Vskutku hrozné výroky , nehodné katolíka .

  • František napsal:

   AD Renda.

   Stále si myslíte, že pápež je katolík?
   Áno, sedí na Petrovej katedre, formálne je hlavou Katolíckej cirkvi (aspoň sa to tak javí), alebo si uzurpuje Najvyšší katolícky úrad v Cirkvi svätej, (neviem, ktorý výraz je presnejší), ale či je katolík svojím osobným vyznaním a vierou sa dá silne pochybovať.

 3. čoki napsal:

  Pravoslavní obyvatelé Kyšiněva úspěšně zablokovali americkou homo-propagandu:
  https://vk.com/antimaydan?w=wall-41232698_1258846
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8058-obyvatele-moldavie-gay-pruvod

 4. Karel napsal:

  Nedávno se mě nelíbilo na čt 24 vystoupení hosta J. Schneidera, který přirovnal křesťanství k islámu argumentem, že Ježíš řekl, že přinesl na zemi meč. Tak jsem písemně (zřejmě sám) protestoval a vysvětlil, že oním mečem je myšlen meč v rukách odpůrců Ježíšova učení.Odpovědí čt bylo, jak je jejich zvykem výsměšně urážet, poděkování, že je poslouchám – víc nic. Dnes by čt mohla argumentovat, že to samé si nejen myslí, ale v tom duchu se vyjadřuje i papež. Opravdu jsem netušil, jak rychle se křesťanské učení mění! Jak hluboce jsem se mýlil! Asi se budu muset čt omluvit a jako správný křesťan si meč koupit.

 5. Michal napsal:

  Kořeny křesťanství jsou mj. židovství a antika, ze kterých vybralo pozitivní prvky. Tedy minimálně v tomto smyslu patří židovství a antika ke kořenům Evropy. Každý světec měl nějakou stinnou stránku a přesto je pro nás vzorem a inspirací. S židovskými a antickými kořeny je to do jisté míry analogické.
  Jestliže papež mluví o možné interpretaci závěru Matoušova evangelia ve smyslu dobývání, neříká, že je to správné (spadá to pod Nezneužiješ jména Božího). Rozlišuje mezi „Idea dobývání je duši islámu vlastní“ (věta oznamovací) a „bylo by však možné interpretovat…“ (způsob podmiňovací). Dá se říct, že přecenil inteligenci posluchačů a bylo potřebné smysl jeho slov upřesnit.

  • Poutník napsal:

   Džihád není „získávání učedníků“, ale dobyvačná válka.

   Doporučuji přečíst si dějiny islámu – od Mohamedových skromných dobyvatelských počátků, od jím nařízených pogromů na místní „nevěřící“, od jeho příkazu k likvidaci bezbranných zajatců – až k jeho dobývání stále dalších a dalších území ve jménu jím vynalezené pseudonáboženské ideologie, jež má dobývání jako hlavní cíl – a s duchem Nového zákona je absolutně neporovnatelná.

   A po Mohamedově smrti dál: války o moc a nadvládu mezi „dědici odkazu“ (tj. mezi muslimy samotnými, často i mezi blízkými příbuznými…), dobyvačné války na Arabském poloostrově, později postupná likvidace místního obyvatelstva v Egyptě (Koptové) a jinde. Toto srovnání je urážkou Krista i evangelia.

   • Michal napsal:

    Tento charakter islámu je mi jasný. Ale i ve jménu křesťanství se někdy vedly dobyvačné války; bylo ovšem v zásadě možné negativní aspekty kritizovat (např. Bartolomeo de Las Casas). Také některé aspekty těchto válek byly urážkou Krista a evangelia.

  • Lukáš Biskupický napsal:

   Ad Michal: Kořenem křesťanství je starozákonní židovství a učení Ježíše Krista, nikoliv pohanská antika.

   • Michal napsal:

    Míra vlivu židovství a antiky na křesťanství samozřejmě není srovnatelná, ale přejatých pozitivních prvků z antiky není málo.

  • Libor Rösner napsal:

   Už jsem to tu psal: Pokud říká „bylo by možné…“, připouští tím tuto interpretaci jako reálnou a pravdivou. Nikde jsem si nevšiml, že by doplnil, že je to chybné srovnání.
   Je to, jakoby papež Inocenc IX. takto chlácholil evropské katolíky, když Turci obléhali Vídeň, že by toto obléhání bylo možné srovnat se závěrem Matoušova evangelia.
   A osobně nechápu, co je nevraživého na označení křesťanské kořeny. Osvícenské mu nevadí, jak to zhodnotila na úkor křesťanských a antických ta bruselská parta? Proč neřekl, že takto nevraživě a kolonialisticky by se mohlo interpretovat i označení „osvícenské“?

   • Michal napsal:

    „Bylo by možné“ připouští reálnost interpretace (někdo by to mohl udělat), ale rozhodně nehodnotí pravdivost této interpretace. Pravdivá interpretace se vyjadřuje jinak.

    • Libor Rösner napsal:

     Je to podobný druh vyjádřením, jako když politik na jasnou otázku odpoví, že si to dovede představit. Neřekne to napřímo, nechává si zadní vrátka. Pokud platí, co říkáte Vy, měl by to okamžitě označit jako nesmyslnou interpretaci už jen proto, že ji lze slyšet poměrně dost často jako závaznou.

     • Michal napsal:

      Můžete dát odkaz, kde označují interpretaci závěru Matoušova evangelia jako výzvu k dobývání či dobyvačné válce za závaznou??? A jak na to reagují „závazné autority“?

      • Libor Rösner napsal:

       Vidíte, a jsme u toho nepochopení. Špatně jste mě pochopil. Tím „závaznou“ jsem nemyslel autority, ale všeobecné smýšlení lidí všude vůkol, kteří chápou evangelizaci v dějinách jako násilné hlásání víry ohněm a mečem, což je vlastní islámu. Když pak papež říká, že ideu dobyvačnosti lze interpretovat i závěr Matoušova evangelia.

       • Michal napsal:

        V tom si rozumíme. Platí zde věta z mého prvního příspěvku ve vláknu: Dá se říct, že (papež) přecenil inteligenci posluchačů a bylo potřebné smysl jeho slov upřesnit.

       • Opičí mozeček napsal:

        Přecenil inteligenci posluchačů?
        Já vážně nevím, ale v případě tohoto člověka – papeže Františka, jsou interpretace k lepšímu ve světle jeho jiných skutků (Amoris laetitia, přístup k členům synodu, přístup k Františkánům Neposkvrněné, výroky na adresu tradičních „pelagiánů“, etc. etc.), opravdu buď naivní smyšlenkou, nebo záměrnou lží.
        Papež František není naiva a není „mimoň“. Je to člověk jdoucí za jasným cílem a pro něj dělá všechno – zlikvidovat Církev tak, jak ji známe.

       • Libor Rösner napsal:

        Takže když to chápu, jak to píšu, znamená to, že papež přecenil mou inteligenci? V tom případě jakožto člověk s nižší inteligencí očekávám, že mi to vysvětlí, jak to myslel. Jenže pořád se nic neděje a já zůstávám se svou nižší inteligencí bez vysvětlení.

    • Opičí mozeček napsal:

     Very well – takže jakým způsobem toto papežovo dvojsmyslné vysvětlení pomohlo katolíkům k hlubšímu pochopení jejich víry?

     • Michal napsal:

      V tom, abychom si dávali pozor na dezinterpretace a zneužití náboženství. Je to aktuální v každé době.
      Následující citáty mají podobný smysl: Člověk nikdy nekoná zlo tak dokonale a s nasazením, jak když jej koná z náboženského přesvědčení. – Blaise Pascal. Pokud se křesťanství nezdaří učinit člověka mnohem lepším, učiní jej mnohem horším. – C. S. Lewis

      • Opičí mozeček napsal:

       Vy opravdu věříte tomu, že člověk, jenž se „proslavil“ třeba výrokem „Nevěřím v katolického Boha“, člověk, jenž myl nohy muslimům a kamarádí se s muláhy, měl skutečně na mysli toto?
       Navíc, klást vedle sebe křesťanství a islám, jako by snad šlo o kvalitativně stejné myšlenky, není to poněkud chucpe? Přihlédneme-li k tomu, že islám netřeba zneužívat – obsahuje řadu příkazů k vraždění, plenění a dobývání. Což je v příkrém rozporu s katolickou vírou.

       • Michal napsal:

        Vidím tuto interpretaci jako nejvíc pravděpodobnou. Mimochodem odkud můžete doložit papežova slova „Nevěřím v katolického Boha“? Nemohu je najít, zato jsem našel „Nikdy bych neměl plnou víru v Boha a jeho Syna, kdyby se nebyla zformovala v církvi.“ http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18922. Tyto dva výroky považuji za prakticky neslučitelné.

       • Libor Rösner napsal:

        Michale, tu máte Vámi žádaný odkaz na katolického Boha: https://gloria.tv/article/UpKMXXfAbw4

       • Michal napsal:

        To jsou paradoxy! Obě věty jsou ze stejného rozhovoru, tu o katolickém Bohu RaVat nezveřejnil, článek je výtah. V závěru se píše „Tiskový mluvčí Svatého stolce na četné mediální dotazy poznamenal, že podle jeho informací neprošla tisková verze rozhovoru papežovou revizí. … Rozhovor tedy nelze vnímat jako doslovný přepis vedené konverzace. Otec Lombardi nicméně nedementoval žádnou část z otištěného rozhovoru.“
        Celý odstavec s citací: „Věřím v Boha, ne v katolického Boha; neexistuje žádný katolický Bůh, je Bůh a věřím v Ježíše Krista, jeho vtělení. Ježíš je mým učitelem a mým pastýřem, ale Bůh Otec, Abba, je světlem a Stvořitelem.“ Jde opět o interpretaci. O Bohu mnohem více nevíme než víme, značně převyšuje to, co o něm zachycuje katolická teologie či katechizmus (tyto zdroje to tvrdí). Papežův výrok je v pořádku ve smyslu, že Boha nelze omezovat na katolickou výpověď o něm. Jsou ovšem možné i jiné intepretace a opět je potřebné dovysvětlení.
        Tam, kde je možnost různých výkladů, se biskup Williamson přiklání prakticky vždy k negativnímu a bere to jako hotovou věc. Nepokládám to za seriózní, správné by bylo upozornit na MOŽNOST takového výkladu.
        http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/pope_s_conversation_with_scalfari_english-67643118/

       • Josef napsal:

        Pane Michale, papežovy výroky musí být jasné a jednoznačné.

 6. Václav napsal:

  Jak už to tak bývá – maminka, policajt a hlavně papež má vždycky pravdu. Evropa má opravdu spoustu kořenů, vazeb a souvislostí a mnohé z nich si ani neuvědomujeme. Na jejich existenci nemá vliv ani to jestli se nám líbí nebo ne. Z antiky třeba nemáme jen pár filozofických spisů ale spoustu věcí které nás obklopují. Od řemeslnického nářadí (např. kladivo, zednická lžíce nebo štípačky) až po všechny stavební a umělecké slohy s vyjímkou gotiky. Jen ta je původní. Eklektické činžáky pražských Vinohrad představují typické římské město. Antické nebo spíš řecké kořeny má i naše literatura jako taková, dramaturgie nebo medicína. Která je také výrazně ovlivněna medicínou islámu. O kultuře židovské netřeba mluvit. Praha je pro Židy poutním místem. Pochází z nich i značná část naší elity intelektuální, umělecké, vědecké i ekonomické. Mezi svými předky najdeme mnohé pohanské národy z doby před Kristem i po něm. Mezi kořeny můžeme počítat i mnohé (relativně) novodobé přistěhovalce a jejich kultury. Od Ukrajiny po Afriku. Které jsme si k nám do Evropy nepřivedli z dobroty srdce ale z lakoty, lenosti a sobectví. Aby místo nás pracovali a rodili děti. Římani své otroky chytali násilím, my jsme si je najali otroky ekonomické za plat a nesplnitelné sliby. V důsledku nás nahrazují úplně stejně. Z nenásilného islámu strach opravdu nemám. O panu prezidentovi Assadovi a o Sýrii říkali shodně katolíci i pravoslavní že je ke křesťanství tolerantnější než italská vláda. Naše víra byla na mnoha místech šířena ohněm a mečem a s pýchou místo lásky. Stačí si přečíst například o Panně Marii z Mexika nebo životopis svatého Martina de Porres. Představa státu ve kterém má výrazný podíl na moci Církev je sice velice lákavá ale uvažte že mnohý autoritativní středověký panovník by se držel soudobé církve a Vás by pronásledoval stejně jako přehnané modernisty. Možná byste se sešli na jedné hranici, kdyby chtěl být opravdu důsledný a pravověrný. Neomylný výrok ex cathedra byl pokud se nepletu použit svatým otcem jen jednou, prvně a naposledy při vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí. Na křesťanské kořeny se v poslední době také často odvolávají lidé kteří se vůbec netají tím že s křesťanstvím nemají a nechtějí mít nic společného. Mnohdy se nás snaží přimět k tomu abychom ztratili odvahu a důvěru v Boha a církev a postavili se proti uprchlíkům a přistěhovalcům. Obávám se že i ti by nás nejradši viděli na jedné hranici. Tentokrát společně s těmi uprchlíky.

  • krmič napsal:

   S těmi stavebními slohy se vám to opravdu povedlo! Secese, kubismus, art deco, funkcionalismus, všechny odrůdy post moderny… (blob:-))
   O jiných uměleckých oborech raději ani neuvažovat…
   Ještě něco takového? 🙂

 7. filip napsal:

  Prečo dnes väčšina veriacich nevie a nechápe ,že na Bergogliovi sa len splnili slová Písma z 2L.Sol.a v Božom chráme sa posadil falošný prorok,ktorý sa protiví Bohu? Lebo veria v Boha ,ale neveria Božiemu slovu.
  Kto je Bergoglio?
  https://issuu.com/zastavmeauto-genocidu/docs/zj_e49232a17c45b9

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *