Ofenzíva sodomitů v českém katolickém prostoru naráží zatím jen na minimální odpor

„A ta Prague Pride… Pride, to je pýcha. A pýcha je prvním z hříchů, hříchem Satanovým…“

P. Jordán Vinklárek OP

Na upadající českou část Katolické církve je v posledních dnech věru tristní pohled, vlastně ještě horší než obvykle. Je velmi smutné se na pozadí příprav dalšího ročníku Prague Pride dívat se na to, jak zvrhlý, nezodpovědný a antikatolický pohled mají (minimálně někteří) čeští dominikáni i další duchovní na morálku a povinnosti katolických médií a katolických pastýřů…

Prague Pride jsou každoroční dny neřesti. Adorující a propagující sodomii a další zvrácenosti, demonstrující za zvláštní práva pro sodomity a zničení nejen katolického, ale každého byť i jen na zdravém rozumu a přirozeném zákoně založeného pohledu na manželství a rodinu, prezentující před veřejností (minimálně ústně na akcích zařazených v programu, ale někdy i názorně přímo v ulicích před kolemjdoucími) celou řadu hluboce nemravného a úchylného chování, od voyerství a sado-maso až po pedofilii. Dokonce i velká část homosexuálů s ní nechce mít nic společného a stydí se za to, že něco takového zde vůbec probíhá. O ostatních slušných lidech nemluvě.

Letos se pořadatelé akce rozhodli pro velkou ofenzívu v katolickém prostředí, kterou pojali skutečně velkoryse, když se zřejmě rozhodli vydupat maximum ze všech svých příznivců, které v církevní správě a katolických médiích mají. Situace, kdy se Akademická farnost v Praze hodlá přímo podílet na programu Praue Pride 2015 a kdy čeští dominikáni P. Pio Olah OP a P. Romuald Rob OP vyprodukují spolu s „LGBT aktivistkou“  a redaktorkou „Katolického“ týdeníku v oficiálním katolickém médiu rozhovor, které nelze označit jinak než jako prosodomitskou propagandu, je pro českou část Církve obrovskou ostudou tím spíše, že příslušní představení zřejmě zcela rezignovali na jakoukoliv snahu této sodomizaci efektivně čelit.

Kardinál Duka OP, který se jako český primas, ordinář vedení Akademické farnosti, předseda ČBK i dominikán ocitl z našich biskupů v nejprekérnější situaci, sice vydal prohlášení, v němž se pokouší od těchto ostudných dějů alespoň trochu distancovat, nicméně od někoho, kdo má povinnost i prostředky jak k zamezení účasti podřízené farnosti na zjevně těžce hříšném podniku, tak k umravnění oficiální katolické tiskoviny, je to opravdu velmi slabý a těžce nedostatečný výkon, který musí zklamat každého katolíka, co svoji víru bere vážně.  A o tom, že by se vedení českých dominikánů distancovalo od ostudných mediálních aktivit svých bratří, si asi rovněž můžeme nechat jen zdát.

Takže nezbývá než poděkovat Dr. Radomíru Malému, že (ač laik) správně reaguje a oponuje tam, kde biskupové a řádoví představení zarytě a zcela nevhodně mlčí, poděkovat řadovým katolíkům za protesty zaslané redakci KT (byť patrně jediným výsledkem jim bude předem prefabrikovaná a opakovaně kopírovaná odpověď) a vzpomenout na vystoupení otce Jordána na Pochodu pro rodinu 2012 (viz citát v úvodu), které nám dává vzpomenout, že jsou i lepší dominikáni mezi námi, za jejichž vyjádření k tomuto tématu by se sv. Dominik stydět nemusel.

Ignác Pospíšil

Další příspěvky k tématu:

Redaktorka Katolického týdeníku: Štvou mě citace z katechismu, ale kryjeme se tím před ultrášema

55 Responses to Ofenzíva sodomitů v českém katolickém prostoru naráží zatím jen na minimální odpor

 1. Adanedhel napsal:

  Proč vlastně neoponují těmto, kterým PP nevadí, či je dokonce adorují ? Buď mají na práci něco důležitějšího, anebo nestojí o problémy anebo jim bylo dáno tzv. držhubné.

 2. Tomáš napsal:

  Otázka je, proč je reakce otce kardinála tak slabá. Buďto je tím modernismem tak prodchnut, že vůbec necítí špatnost sodomitského chování nebo mu někdo „zavřel hubu“, ať už čímkoli. V tom posledním případě by ovšem bylo lepší, kdyby se stal svatým držením se celé nauky Církve, než se za každou cenu držet „funkce“ kardinála…

 3. Tomáš Beran napsal:

  Já předpokládám, že otec kardinál (a také velký kancléř KTF UK) nesepsal jen odkázané prohlášení, nýbrž podnikl i nějaké kroky, jejichž otisky nejsou v internetu nyní viditelné.

  A doufám, že se v tom předpokladu nemýlím. 🙂

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Mně to plytké vyjádření naopak říká, že nějaké kroky nelze příliš očekávat…

   • VlaM napsal:

    Myslím, že se tu už psalo cosi o odchodu P. Olaha v souvislosti s dominikánským ritem a skandálními kázáními. Takže ono se už cosi stalo.

  • MichalD napsal:

   Pokud je pohoršení veřejné, pak adekvátní odpovědí nejsou „nějaké kroky, jejichž otisky nejsou nyní viditelné“, ale jen jasná veřejná reakce.

  • renda napsal:

   Na jejich teplé fb skupině s jeho prohlášením nesouhlasí .Což takhle tresty pro ty dominikány , padre Halíka , jako šéfa té farnosti ?

 4. Elain napsal:

  Je někde popsáno jak se chce podílet Akademická farnost ?

 5. Tereza napsal:

  Program naleznete na stránkách Akademické farnosti i na stránkách Prague Pride. http://www.farnostsalvator.cz/udalost/3422/2015-08-12/sikana-v-cirkvi-a-mimo-ni–beseda-se-sestrou-jeannine-garmick-%28usa%29
  http://boyler.cz/prague-pride-2015-kompletni-program-festivalu/
  Farnost se zapojila přednáškou, velice trefně nazvanou – Šikana v církvi 🙂 a hostem je „řeholnice“ z USA Jeannine Gramick, kterážto je známá tím, že má zakázanou činnost(opakovaně),nařízením svých nadřízených se neřídí, jelikož si asi vytvořila svou církev/řád,jak jsem to pochopila.Je nejen LGBT aktivistka, ale dokonce i prý propotratová aktivistka a samozřejmě seprezentuje jako katolická sestra… už dlouho mě nic tak nepohoršilo, a celá akce zakončena adorací…Bůh nám buď milostiv.

 6. David napsal:

  V případě tzv. Akademické farnosti a jejího představeného se nedivím už vůbec ničemu. Jestliže však řád bratří Dominikánů v tom jede s nimi, tak „ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane.“
  Inu, revoluce pokračuje…

 7. MichalD napsal:

  Prohláčení J.E. Duky není jen „velmi slabý a těžce nedostatečný výkon“, ale je dle mého soudu i zavádějící. Např. jeho tvrzení, že „v Katechismu katolické církve se jasně hovoří o tom, že nezanedbatelný počet mužů a žen má vrozené homosexuální sklony“ je v rozporu s KKC vydaným Janem Pavlem II., kde naopak stojí, že „Její psychický zrod zůstává z velké části nevysvětlitelný.“ (§ 2357)

  • Felix Leo napsal:

   Michalovi D:

   Duka jen cituje z dalšího paragrafu KKC (§ 2358)! a tudíž rozhodně není v rozporu KKC, když ho přímo cituje!!! Toto je úžasný příklad výsledku snahy „Když chce někdo psa bít, hůl si vždy najde“!

   Jazykový odborník Vinklárek se bohužel dopustil podobného omylu jako prezident: „pussy“ není k…a a „pride“ není (jen – v tomto případě rozhodně ne!) pýcha, ale hrdost či lépe sebevědomí!

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Otec Vinklárek se žádného omylu nedopustil. Já nevím, jak Vy, ale já jsem v životě nepotkal pyšného člověka, který by připustil, že je pyšný. Všichni byli – dle svého vlastního náhledu – (pouze) (oprávněně) hrdí… 🙂

    I kdybyste tedy měl pravdu, otec Vinklárek by pouze překládal (vykládal) název akce pravdivě, neeufemicky… Vy ji ovšem nemáte, protože pride znamená i pýcha. Můj slovník dokonce tento význam udává jako první význam, před Vámi uváděnou hrdostí…

   • MichalD napsal:

    Máte na mysli KKC § 2358: „Nezanedbatelný počet mužů a žen má hluboce zakořeněné homosexuální sklony. Toto zaměření, které se objektivně vymyká řádu, je pro většinu z nich zkouškou. Proto mají být přijímání s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou?li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži.“? V čem je problém?

   • MichalD napsal:

    Ještě doplnění pro Felixe Lea: originál si můžete najít a porovnat zde: http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/p3s2c2a6_lt.htm#IV. Offensae contra matrimonii dignitatem

   • Felixi Leovi: Pýcha nebo hrdost, v tomto významu slova je to přece jedno. Na co mají být „hrdí“? Na to, jak se tam téměř nahatí předvádějí na alegorických vozech, celí pomalovaní nebo potetovaní, co já vím?

   • Jiří Stodola napsal:

    Jeho Eminence katechismus cituje špatně. Katechismus hovoří o sklonech „hluboce zakořeněných“ nikoliv vrozených. To je velký rozdíl. Církev se tak vyhýbá – zcela správně – rozhodovat kontroverzní vědeckou otázku. Hluboce zakořeněné sklony mohou být jak vrozené, tak získané.

   • MichalD napsal:

    ad J. Stodola: Přesně tak.

    Jen bych ještě doplnil, že o otázce „vrozenosti“ byla řeč zde už před časem v reakci na skandální článek T. Halíka.

 8. Jaroslav napsal:

  Pokud p. kardinál Duka uvádí větu z prvního vydání Katechismu, záměrně mate, protože tento význam vznikl špatným překladem, možná i záměrně; v dalším vydání se místo vrozenosti uvádí hluboká zakořeněnost.

  • MichalD napsal:

   ad Tomáš: Nechápu, jak autor článku, na který odkazujete, přišel na to, že arcibiskup je pohoršen akcí Akademické farnosti. Vždyť z jeho prohlášení nic takového nevyplývá. On jen říká, že chce připomenout učení katolické církve, protože „protože se letos některých projektů účastní i jedna z pražských farností a protože mezi věřícími jsou i takto sexuálně orientovaní spoluobčané“. To má k nějakému odsudku velmi daleko.

   Je na tom hezky vidět, k čemu jsou dobré nemastné neslané postoje pastýřů. J. Lorman to tam říká zcela jasně: „Pan kardinál tu aktivitu u Nejsvětějšího Salvátora nezakázal, což by ze své pravomoci mohl“, ergo kladívko vše je dovoleno a v nejlepším pořádku se to děje s tichým souhlasem Jeho Eminence.

   Je skutečně velkým pohoršením, že záštitu nad přednáškou americké LGBT a propotratové aktivistky (které mj. zakázaly učit jak Kongregace pro společnosti zasvěceného života, tak i Kongregace pro nauku víry, a které jiní biskupové zakazují veřejná vystoupení) převzal „náš přední odborník na etiku rodiny“ ThLic. Lorman, Th.D. z KTF UK a velký kancléř k tomu mlčí.

 9. Karol Dučák napsal:

  Ak už chce niekto citovať z Katechizmu Katolíckej cirkvi, mal by to robiť dôsledne a citovať jeho najdôležitejšie pasáže.
  KKC § 2357: „Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, ,že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené´. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.“

 10. Karol Dučák napsal:

  A ešte jeden dôležitý paragraf.
  KKC § 2359: „Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.“

 11. Jaroslav Klecanda napsal:

  Ale no tak – někdo se pomalu blíží důchodovému věku a někdo jiný testuje sílu své pozice na případné štafetování … 🙂 A mnohým se při tom třeba trochu rozsvítí. Doufejme. 🙂

 12. Pavel napsal:

  „A ta Prague Pride… Pride, to je pýcha…“ tohle je poněkud nešťastný citát, protože pride má významů víc a při překládání je potřeba z kontextu vyhmátnout ten pravý. V tomto případě je to buď pýcha, nebo hrdost. To jsou, v češtině i v angličtině, dva poměrně dost rozdílné pojmy. Z historického pohledu to však jednoznačně není pýcha, ale hrdost. Tyto pochody si totiž vzaly do svého názvu pride jako reakci na tehdejší pohled na homosexuály – v tradičním pojetí morálky se hledělo na homosexualitu jako na něco, za co by se měli lidé stydět, hanbit (v angličtině shame, to be ashamed). Homosexuálové naopak tvrdili, že jejich sexuální orientace je něco, co jim bylo dáno do vínku, s čím se narodili, co oni nemohou ovlivnit, a tudíž že není za co se stydět. Brali tedy hrdost jako opačný pól studu, nikoli jako nějakou zásluhu a rozhodně také ne pýchu. Vyjít před 45 lety, kdy tyhlety pochody vznikly, otevřeně do ulic a věřejně přiznat, že někdo je homosexuál, vyžadovalo tehdy opravdu značnou dávku odvahy. Homosexualita tehdy byla (a mnohde stále ještě je) mimo jiné i těžkým trestným činem, navíc často docházelo na homosexuálech k násilí, které bylo policií přehlíženo. A právě to byl prvotní důvod ke vzniku těch pochodů, jako snaha upozornit širokou veřejnost na existenci a hlavně na diskriminaci určité sociální skupiny. Samozřejmě, od provopočátků těchto pochodů se mnohé změnilo a v naprosté věšině pochodů jde dnes především o velký byznys. To je také důvodem ke vzniku tohoto pochodu v Praze. Jak říkal svého času náš jeden velmi zkorumpovaný president (údajně známý pod přezdívkou Kikina), peníze jsou až na prvním místě. No a že ty pochody jsou propagací homosexuality a potažmo velmi uvolněných mravů, a že u příležitosti těch pochodů dochází k přestupkům proti morálce a slušnosti, o tom není pochyb.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Z historického i jakéhokoliv jiného pohledu jde jednoznačně o pýchu. Ať si pořadatelé myslí a tvrdí cokoliv. Protože neoprávněná hrdost není nic jiného než pýcha. Sodomitské pochody jsou jednoznačně manifestací pýchy, veřejným opovržením Božími zákony, přirozeným zákonem a morálkou. Je hezké, že pro jejich pojmenování bylo použito víceznančné slovo, které lze chápat i tak, že je popisována skutečná realita, pořadatelům nepříjemná…

   • Pavel napsal:

    Nezlobte se, ale nemohu souhlasit: z historického hlediska šlo skutečně jen o hrdost, konkrétně jako opak k hanbě, o nic víc. Dnes je situace jiná a to jsem také jasně napsal. Víte, já se mnohem více zajímám o historii tzv. komunismu, a jak možná víte, dochází na tomto poli k pokusům o přepisování historie. Prosím nesnažte se o totéž zde, přijměte fakta taková, jaká jsou.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Promiňte, ale fakt je ten, že být „hrdý“ na sexuální úchylku a praktikování úchylných sexuálních praktik je nesmysl a klasický projev enormní pýchy. Dnes i dříve. Trochu větší uměřenost prvních Pride na tomto základním faktu nic nemění…

 13. Pavel napsal:

  Prohlášení pana kardinála mi jako slabé nepřipadá, naopak jasně mluví k oběma stranám o tom, že základem našeho jednání musí být víra a láska k bližním, jakož i uposlechnutí učení Písma a církve.

  • MichalD napsal:

   O tom, že prohlášení je slabé a že jasně vůbec nemluví, svědčí už i jeho recepce (viz Tomášem výše vložené linky na články, kde prosodomitští aktivisté veřejně prezentují postoj Jeho Eminence jako souhlas s aktivitami Akademické farnosti).

   Pro podporu tvrzení, že mluvit o prohlášení jako o „slabém“ je spíše eufemismem, uvádím pár jeho problematických míst:
   – Z textu není vůbec jasné, zda tzv. „pochod hrdosti“ je věc dobrá nebo špatná. Z prvního odstavce by jeden usoudil, že to nic špatného není (koná se to tradičně v předvečer církevního svátku, podporují to státní představitelé, účastní se toho i katolická farnost, …).
   – Z textu není zřejmé, zda „stejnopohlavní sňatky“ nebo adopce dětí homosexuály jsou dobré nebo špatné.
   – Z textu vůbec nevyplývá, že účast Akademické farnosti na tomto „festivalu“ jako taková je něco špatného.
   – Obsahuje falešné tvrzení, že Církev učí, že homosexualita je vrozená (viz diskuse výše).
   – Poslední odstavec navozuje dojem, že hlavním problémem „katolických LGBT“ aktivit je zejména jejich souběh s pochodem (z toho by si mohl někdo odvodit, že by bylo v pořádku, kdyby si nějaká farnost organizovala prosodomitské a propotratové aktivity mimo takto mediálně ožehavou sezónu).

   Někdo by mohl namítnout, že poslední věta prohlášení, hovořící o tom, že „není na místě prosazovat zájmy, které jsou v příkrém rozporu s učením katolické církve“ to všechno napravuje. Problém je ale v tom, že dnes už málokdo (včetně katolíků) ví, co Církev učí. Ukázkou toho je názor bývalého kněze J. Jandourka, který učení že „homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené“ interpretuje tak, že církev odsuzuje jen „nezřízenou sodomii“, zatímco nějaká „zřízená sodomie“ je patrně zcela v pořádku (viz link výše vložený Tomášem).

   Pozn.: Prosím případné diskutující, aby mi nepředhazovali, že si hledám „hůl na psa“ – snažil jsem se jen ukázat na místa prohlášení, která jsou „slabá“ z důvodu, že nemluví jasnou řečí a tedy, jak vidíme i na reálných příkladech, umožňují zcestné výklady a použití tohoto prohlášení pro podporu zcela zavrženíhodných aktivit.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Hlavním problémem ale je, že Duka je řádný ordinář nad Akademickou farností a ne náhodný kolemjdoucí… Jako takový nemá nejasně brblat, ale nekompromisně zasáhnout – a přnejmenším vadnou aktivitu zakázat…

   • MichalD napsal:

    Možná se se něco v zákulisí skutečně děje, pozvánka na stránkách Akademické farnosti zmizela …

 14. Jana napsal:

  není to spíš jen tak, že P. Pio Olah jde s dobou a některým lidem se to prostě jen nelíbí? Myslím, že každý má právo na svůj vlastní názor. P. Pio Olah svůj vlastní názor řekl, a byl za to potrestán, což není moc správné. Myslím, že v katolické církvi se dějí mnohem horší věci a nikdy za ně nikdo potrestán nebyl. Asi je to spíš o tom, kdo je čí známý apod. P. Pio Olah je podle mě jen chudák, který byl potrestán neprávem, prostě si takové zacházení nezasloužil. A pak že je v církvi spravedlnost. Ještě že do toho někdo nezapletl i P. Romualda Roba, protože tento člověk si to opravdu nezaslouží dvojnásob. Prostě jdou oba tito dominikáni s dobou, nebudou přece žít jako za komunistů a hloupě dělat a opakovat jen to, co jim řekne P. Dominik Duka, který se mimochodem na kněze vůbec nehodí, pro něj by se spíš hodil post nějakého ředitele apod., ale určitě ne kněžství; myslím, že je tak trošku ostudou katolické církve, myslí si kdovíco, a přitom jsou jeho mladší kolegové a spolubratři mnohem dál než on.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Pio Olah byl potrestán plným právem (a velmi málo), otec Rob měl být samozřejmě potrestán též. V jistém smyslu máte pravdu v tom, že Pio Olah jde s dobou – ovšem dobou zvrácenou a antikřesťanskou, kterou křesťan následovat nesmí… Ostudou Církve jsou především takykněží, jako jsou Pio Olah a Romuald Rob. Kteří se nestaví proti tomu, co jim říká nějaký Duka, ale proti základům katolické nauky, proti tomu, co říká Bible. Kteří hlásají pravý opak toho, o mají jako katoličtí kněží hlásat…

   • Jana napsal:

    Za co měl být P. Rob potrestán?, za to, že udělal nějaký rozhovor? Neříkám, že bychom měli podporovat úchylné chování, pedofilii apod., ale oni to určitě také tak nemysleli, ale pár hloupých lidí to takhle pochopilo, aniž by se tím zabývali trošičku více. Myslím, že oni nechtěli propagovat ty různé neslušnosti, ale spíš chtěli poukázat na to, že se ty neslušnosti dějí a že by se jim mělo předcházet a postupně asi i zabránit. Ono se to takhle děje vždycky a všude: když se něco stane, tak se nikdo neptá proč, ale ihned odsuzují. Znám to z vlastní zkušenosti, ale o tom se asi rozepisovat nebudu, bylo by to nadlouho

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Promiňte, ale v tom textu je jasně podporováno právě to úchylné chování. Byť trochu zastřeně. Celý ten rozhovor je v rozporu s katolickým učením a snaží se je ve čtenářích podminovat.

   • opičí mozeček napsal:

    Jano, vy jste ten text nečetla, viďte?
    http://kronika.ikatolici.cz/tag/katolicky-tydenik/

   • Jana napsal:

    ten text jsem samozřejmě četla již v tom červenci, kdy ho P. Rob dal na FB, dokonce jsem na něj dala LIKE, rozhovor mi přišel docela povedený a hlavně aktuální.

  • Teofil napsal:

   tak nevím, zdalipak fráter blufuje a nebo ho za trest poslali do Karlových Varů https://www.facebook.com/stepan.rob?fref=ts má to na profilu

   • Jana napsal:

    už to tam má napsané delší dobu, ale minulý týden sloužil několik mší v Plzni a dneska taky

   • Jana napsal:

    ten text jsem samozřejmě četla již v tom červenci, kdy ho P. Rob dal na FB, dokonce jsem na něj dala LIKE, rozhovor mi přišel docela povedený a hlavně aktuální.

  • Laurentius napsal:

   Jano, nevím, kdo jste, ale jedno vím jistě, že nemáte na to, abyste sprostě urážela kardinála Dominika Duku. Já, na rozdíl od vás, ho znám velmi dobře a vím, že je to vzácný, vzdělaný člověk, který to má v hlavě srovnané jako málo kdo jiný. Takže takové nehorázné postřehy, že je ostudou Církve a že se na kněze nehodí si, laskavě, nechte od cesty. On je kardinál, co jste vy?

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Možná máte pravdu, co se týče Vašeho svědectví o o. kardinálu. Ale jako argument je to vedle. Kolik kardinálů již Církvi pořádně zavařilo, na rozdíl, od úplně obyčejných lidiček, jako je třeba tato sestra v Kristu. 🙂 Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho požaduje.

   • Jana napsal:

    Jsem úplně obyčejný člověk. Chtěla bych být řeholní setra v řádu dominikánů nebo alespoň členkou III. řádu sv. Dominika; přivedl mě k tomu P. Rob ještě s fr. Irenejem OP, ale ani jednoho neznám osobně, spíš jen přes internet a fr. Ireneje i přes dopisy, které si posíláme. P. Duka asi vzdělaný je, ale nemám k němu žádné sympatie, protože mě nikdy o ničem dobrém nepřesvědčil; jak říkám, hodil by se na nějakého ředitele nebo politika. P. Duku neznám osobně, jen jsem ho jednou viděla na mši za arcibiskupa Schwarzenberga a pak hned po té mši jak mu jeden poskok nesl tašku a druhý deštník, bylo to až směšné. Na tu mši jsem šla jen proto, abych viděla Karla Schwarzenberka, ale P. Dukou jsem byla spíš znechucena. Když vidím v televizi P. Duku nebo prezidenta Zemana, tak mi je špatně a raději to vypnu nebo odejdu, oba totiž chtějí dobro jen sami pro sebe, ale že tím mnohdy ubližují slušným lidem, to už je nezajímá a nevadí jim to.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Špatně by Vám mělo být především z pohledu na takykatolíka Schwarzenberga. Ale to byste musela brát svou deklarovanou víru vážně…

 15. Mandeville napsal:

  Kardinál je automaticky dobrý?

 16. Petr Jan napsal:

  Z debaty je jasné několik věcí.
  1) homosexualita je v církvi bolavé téma, které ještě není z hlediska církevního učení uzavřeno, zatím je postoj značně dvojsečný, jedním dechem přiznáváme, že i homosexuálové jsou naši bratři v Kristu, kteří nesou těžký kříž, a zároveň říkáme, že nesmění svou sexualitu žít
  2) my všichni jsme hříšníci (a to je důvod k pokoře)
  3) my všichni jsme milované děti Boží (a vtom je veliká důstojnost)
  4) my všichni jsme stvořeni k Božímu obrazu (a neměli bychom se navzájem urážet, protože tím urážíme i obraz Boha v nás)
  Navíc jak ukazují dějiny, v řadě věcí se může učení církev měnit a utvářet podle ducha doby a s rostoucím poznáním (nejde-li o věci Božského práva): sebevrazi se již smějí pohřbívat do vysvěcené půdy, i když asi těžko bude někdo tvrdit, že to je vhodný způsob odchodu na věčnost… Evangelíky již nenazýváme heretiky a rozkolníky, ale odloučenými bratry v Kristu… sloužit bohoslužbu v národních jazycích již není smrtelný hřích (tuším, že tahle debata trvala asi tisíc let)… již nevyznáváme své hříchy otevřeně před celým společenstvím věřících, ale soukromě ve zpovědnici (Bohu díky)… Slunce již neobíhá kolem slunce 🙂 A popletené ženy trpící schizofrenií již neupalujeme pro spásu jejich duše za hradbami (bez ironie)…
  Dalo by se tak pokračovat usque ad nauseam…
  Pokud vím, zamítavý postoj k homosexualitě nikdo z papežů nedefinoval ex katedra, tudíž je potřeba k postoji církve přistupovat s náležitou úctou, není však závazný ve svědomí.
  Modlím se za všechny diskutující, za všechny, kterých se ten spor týká i za ty, kteří ne z vlastní vůle touží po osobě stejného pohlaví, a musí to snášet jako kříž.
  O. A. M. D. G.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Ad 1) Z hlediska církevního učení to téma není uzavřeno pouze z pohledu sodomitů, pseudokatolíků a lidí těmito dvěma skupinami totálně zblblých…

   Ad závěr: Příklady, které zmiňujete, jsou buďto disciplinární (a nikoliv věroučné), nebo nesmyslné. Zamítavý postoj k sodomii, jakož i základní pravidla sexuální morálky a manželství coby svazek muže a ženy definoval zcela závazně v Bibli Bůh, proto je toto učení navždy platné a žádný papež ho nemůže změnit.

 17. Jana napsal:

  P. Rob asi fakt potrestán nebyl. Je teď misionářem milosrdenství v Karlových Varech a má tam i svou vlastní farnost. Moc mu to přeji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *