Připomínáme si sv. Alžbětu Portugalskou

Sv. Alžběta Portugalská

Dnes si připomínáme sv. Alžbětu Portugalskou († 1336), aragonskou princeznu, portugalskou královnu-manželku a řeholnici.

Tato světice proslula zbožností, skutky křesťanské lásky a milosrdenství k chudým a trpícím i jako mírotvůrkyně a svatá manželka dosti špatného manžela.

Je patronkou nejen Portugalska (a několika portugalských měst), její přímluvy a podpory se dovolávají i ženy, jejichž manželství trpí mužovou nevěrou,  a oběti válečných útrap a běsů.

Vzhledem k tomu mne napadá, že dnes je ten správný den, kdy bychom měli pamatovat na naše bratry a sestry v Sýrii a Iráku, a poprosit přitom sv. Alžbětu o přímluvu.

A určitě by neškodilo zavadit při modlitbě i o rozvracená a troskotající manželství, což je též obrovský problém. A tady bych doporučil modlit se nejen za manžele, ale i za naše duchovní, aby nezanedbávali svou povinnost hájit a věřícím řádně vysvětlovat svátostnou podstatu manželství.

Ignác Pospíšil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *