Monthly Archives: Červen 2014

V Arizoně zavražděn kněz FSSP, další zápasí o život

Ve středu v cca 21:00 tamního času byl ve Phoenixu v Arizoně v kostele Matky Milosti zavražděn při ozbrojeném vloupání osmadvacetiletý kaplan P. Kenneth Walker FSSP. Šestapadesátiletý administrátor farnosti P. Joseph Terra FSSP byl lupiči těžce zraněn a leží v kritickém stavu v nemocnici.

Policie zatím nikoho nechytila, podařilo se jen nalézt opuštěné auto, které má mít s vloupáním souvislost. Podrobnosti anglicky ZDE, ZDE a ZDE.

Vyzýváme čtenáře k modlitbám za duši zemřelého a uzdravení zraněného a za jejich rodiny.

Ignác Pospíšil

David a Goliáš aneb Hovory za pravicí

David Hibsch

Můj dojem z Hovorů na pravici, které proběhly v pondělí 2. června 2014 v Praze na Novotného lávce, by se dal popsat jako večer plný rozpaků. Nikoli proto, že bych si snad dělal iluze, že posílením euroskeptických stran v europarlamentu se hroutí marxistická doktrína EU a jejich nevolených orgánů, ale proto, že v sále, zvlášť po příspěvku Petra Hájka, zavládla pochmurná nálada.

První příspěvek pana Laughlanda byl zajímavý. Šlo o pohled vědecky založeného politologa, ale nebyl pro mě žádným překvapením. Dobře popsal situaci, ale vlastně nešlo o nic, co už bych nevěděl. Závěr byl však srozumitelný. Všichni rozumně uvažující lidé totiž vědí, že Evropská unie padne či může být přetvořena v Evropu suverénních národu, jen skrze tvrdý restart. Muselo by jít o kolaps takového druhu, že i ten nejlhostejnější občan kterékoliv evropské země zahlédne pravou a démonickou tvář permanentní revoluce, oné syntézy všech zvráceností a bludů, přičemž snad vystřízliví. Právě z tohoto důvodu nejsou důležité volby do europarlamentu, ale výsledky národních voleb ve Francii, Velké Británii a případně v Německu. Totiž pouze národní volby v těchto páteřních zemích EU mohou něco změnit. Europarlament je totiž demokratickou iluzí, skrze kterou spojeni marxisté všech zemí a všech zabarvení udržují zdání, že se na evropské úrovni o něčem demokraticky rozhoduje. Samozřejmě, že nerozhoduje. Rozhoduje úzký kruh komisařů a tito euromagoři, takové francouzské, německé či britské verze našeho zeleného Lišky, jsou pečlivě vybíráni nadnárodními oligarchiemi.

Slavíme svátek sv. Barnabáše

Sv. Barnabáš uzdravuje nemocného

Dnes slavíme svátek svatého Barnabáše, ochránce a spolupracovníka sv. Pavla z Tarsu, kterého uvedl do jeruzalémské obce a se kterým se později úspěšně věnoval šíření Evangelia mezi pohany a pastoraci nežidovských křesťanů.

Spolu se sv. Pavlem hájil a obhájil na apoštolském koncilu v Jeruzalémě proti sv. Petrovi nezávaznost židovských zvyků, jako byla např. obřízka, pro nežidovské křesťany.

Jeho poslední misí bylo šíření křesťanské víry na Kypru, kde byl v roce 61 při diskusi v synagoze napaden židy, kteří jej vyvlekli ven a krutě umučili.

Rozhlédnutí 2014/06/08

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, právě slavíme svatodušní oktáv. Díky zaneprázdněnosti autora přípravou a organizací pouti na Maria Rast vychází toto rozhlédnutí později a v osekané podobě.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Barnabáš (11), sv. Antonín z Padovy (13) a sv. Basil Veliký (14). Příští týden zahájí svátek Nejsvětější Trojice, o němž si zároveň připomínáme sv. Víta, mučedníka, jednoho z českých patronů.

Modleme se tento týden především za  naše šikanované  a pronásledované bratry a sestry na Západě.

Slovensko: Manželství je svazek muže a ženy

„Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“

Vládní SMER premiéra Fica (socialisté) spolu s opozičním KDH (křesťanští demokraté) a řadou dalších jednotlivých poslanců schválil změnu ústavy, která jednak rozsáhle reformuje justici, jednak vložila do ústavy výše zmíněnou definici manželství coby svazku muže a ženy. Autorem prorodinné formulace je Pavol Hrušovský z KDH. Nové znění ústavy vstoupí v platnost v září.

Ze 128 přítomných poslanců hlasovalo pro 102, proti 18 a zdrželo se či nehlasovalo 8. Zároveň selhal pokus opozičních liberálů vložit do ústavyregistrované partnerství, který podpořilo pouhých 15 poslanců. Stalo se tak i přes strašný řev sodomitských aktivistů a ultraliberálů doma i v zahraničí, kteří se s tímto vývojem tak nějak nemohou smířit, hrozí ústavním soudem a křičí něco o tom, že tato změna ústavy jde proti hodnotám a vývoji Evropské unie. Změna se naopak setkala s pozitivním ohlasem u slovenských náboženských představitelů a organizací na obranu rodiny.

Rytířkou života se stala MUDr. Lázničková

MUDr. Ludmila Lázničková

Vítězkou ankety Rytíři života 2014 a nositelkou čestného titulu rytířka života se stala s 11 hlasy MUDr. Ludmila Lázničková, gynekoložka a zakladatelka a ředitelka CENAPu. Mezi organizacemi zvítězila a cenu rytířstva získala poradna Aqua vitae. Gratuluji vítězům, jakož i ostatním nominovaným a i všem dalším, kteří přispěli k ochraně lidského života a jeho důstojnosti v ČR.

V pátém ročníku ankety nakonec hlasovalo 30 lidí, což je více než dvojnásobek oproti minulému ročníku (13 hlasujících) a druhý nejlepší výsledek v historii ankety. Vřelé díky všem, kdo projevili zájem a našli si čas a sílu prostudovat seznamy kandidátů a odeslat své hlasy.

Rozhlédnutí 2014/06/01

Sv. Norbert z Xantenu na Karlově mostě

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, včera byla neděle po Nanebevstoupení Páně, na kterou připadl i Den dětí. Vyšebrodský klášter o ní oslavil 755. výročí založení.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Bonifác Mohučský (5) a sv. Norbert z Xantenu (6). Příští týden zahájí Hod Boží svatodušní.

Z akcí připomínám především pražský pochod Odvahu k životu (4) a vyšebrodskou pouť na Maria Rast (7).

Modleme se tento týden především za  Asii Bibi a Meriam Ishaq a jejich rodiny.